+
9 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ
15
FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA / YENİ ASYA
Yıllarını hizmetle geçiren eski dostlar sohbet ettiler.
Son Şahitlerden Vanlı Aytekin Ebeperi
Euro Nur ekibi de nuranî sahneleri kayıt altına aldı.
Mevlid için yurdun farklı bölgelerinden gelen Nur Talebeleri Hazret-i Ömer Camii avlusunda sohbet etme imkânı buldular.
Mevlide gelenlere yemek ikramında bulunuldu.
Ülkemiz ve âlem-i İslâmın ferec ve fütuhatı için dualar edildi.
Norşin Mescidi’nde ‘Nur’ dersi
Misafirler Nur Menzillerini gezdiler. Risale-i Nur dersleri
yaptılar. Bediüzzaman’ın inzivaya çekildiği Erek Dağı’nda
bir grup Nur Talebesi ders yaparken...
Mevlidden önceki günün akşamında Bediüzzaman Said Nursî’nin Van’da iken kaldığı (restore
edilen) Norşin Mescidinde Lâtif Salihoğlu tarafından Risale-i Nur dersi yapıldı.
Yazarımız Latif Salihoğlu da mevlide iştirak edenlerle sohbet etti.
Mevlide iştirak edenler arasında Bediüzzamanı gören Son Şahitlerden Erdoğan (Rıdvan) Utangaç ve
Aytekin Ebeperi de vardı.
Misafirlere mevlid şekeri dağıtıldı.
Mevlidden önce Van Yeni Asya Temsilciliğinin en
işlek caddelere dev afişler asması takdire şayandı.
Son Şahitler’den Bu
rsa
lı
an) Utangaç
(Rıdv
ğan
do
Er
Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR
+
9 HAZİRAN 2014 PAZARTESİ
FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA / YENİ ASYA
Van Mevlidi
tarihçesi
Van’da ilk mevlid
1967 yılında yapılır.
1980 ihtilali bu kucaklaşma vesilesine engel
olur. ancak 2008 yılında, yani tam 28 yıl
sonra tekrar düzenlenebilir Van mevlidi.
Kısa bir aradan sonra
geçen yıl tekrar başlayan Van Mevlidleri bu
seneden sonra da inşallah mutad olarak
devam edecektir.
Vali A. Nezih Doğan
VAN VALİSİ DE İŞTİRAK ETTİ
Mülkî erkan ve sivil toplum temsilcileri de mevlide iştirak etti. Van
Valisi Aydın Nezih Doğan, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 100. Yıl Üniversitesi öğretim
görevlileri ve öğrencileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Van
İmam hatiplileri Derneği Başkanı M. Emin Akan da mevlidde idi...
Nimetullah
Arvas
Sami
Cebeci
Yazarımız Lâtif Salihoğlu okuyucularımızla sohbet etti.
Yurdun dörtbir tarafından Van Mevlidi’ne gelen ehl-i iman, “İslâm kardeşliği”nin kazandırdığı güzellikleri en iyi şekilde yansıttılar. Birlik ve kardeşliğin hangi temeller üzerinde tesis edileceğini gösterdiler.
VAN HAZRET-İ ÖMER CAMİİ’NDE, BAŞTA PEYGAMBER EFENDİMİZ OLMAK
ÜZERE, BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE EHL-İ İMANIN RUHUNA MEVLİT OKUNDU.
MEVLİDE TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN YOĞUN BİR KATILIM GERÇEKLEŞTİ.
Yazarlarımız
Süleyman Kösmene,
Sami Cebeci, Halil Uslu,
Rıfat Okyay kitaplarını
imzaladılar.
erHan aKKaYa / SÜleYMan ÇeleBi
VAN / İSTANBUL
Nurettin
Abut
anadOlu Van’da KuCaKlaŞTI
Yıllardan beri düzenlenen ve artık mutad
hale gelen Bediüzzaman Van Mevlidi, bu yıl
da 7 Haziran Cumartesi günü, öğle namazını müteakip Hazret-i Ömer Camii’nde
okundu. Yeni Asya Van temsilciliği ve Risalei Nur Enstitüsü tarafından organize edilen
mevlid, başta Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ı kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve ahirete
irtihal eden Nur Talebeleri ile bütün ehl-i
imanın ruhlarına ithaf edildi. Van ve çevresi
başta olmak üzere İstanbul, İzmir, İzmit,
Trabzon, Konya, Çorum, Çanakkale, Mersin, Şanlıurfa, Cizre, Malatya ve ismini sayamadığımız Türkiye’nin bir çok yerinden
binlerce kişi mevlid için Van’a akın etti.
MeVlid PrOĞraMI
Öğle namazından önce Van Müftüsü Nimetullah Arvas vaaz verdi. Kılınan öğle namazının ardından mevlid proğramına
geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerimizden
Sami Cebeci yaptığı kısa açılış konuşmasıyla
mevlide gelenlere “hoşgeldiniz” dedi.
Ali
Vapurlu
Ardından Ulu Cami baş müezzini Abdurrahman Türün, Ulu Cami imamı Salih
Tanrıant, Hz. Ömer Camii imamı Hüseyin
Efe, Ulu Camii müezzini Murat Uman,
Hafız Ülver Ok ve Hüsnü Mercan mevlid
proğramını icra ettiler. Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldığı ve naatların okunduğu mevlidde Ali Vapurlu ve Prof. Dr. Nurettin Abut
Risale-i Nur’dan birer ders yaptılar. Mevlid,
Müftü Nimetullah Arvas’ın yaptığı dua ile
son buldu. Mevlidin ardından mevlide katılanlara yemek verildi. Yemeğin ardından
eski Norşin Camiinin yerine valilik tarafından inşa edilen yeni Norşin Mescidi ve
hemen yanındaki Norşin Cami ve Külliyesi
ziyaret edildi. Ardından yazar Halil Uslu Bediüzzaman’dan hatıralar aktararak Risale-i
Nurdan yaptığı iktibaslarla kısa bir ders
yaptı. Kılınan ikindi namazının ardından
misafirler dönüş için yola çıktılar.
Yönetim
kurulu
üyelerimizden
İsmail
Özdemir,
Prof. Dr.
Nurettin Abut,
Ali Vapurlu,
Sami Cebeci,
Şemseddin
Çakır, Nejat
Eren de
Mevlitte hazır
bulundular.
Abut ve
Vapurlu
Mevlidde birer
ders yaptılar.
Uhuvvet ve muhabbet pekişti
Bu seneki mevlid de; 28 Şubat sürecinden bu yana yapılamayan Ankara-Kocatepe Mevlidlerini aratmadı. Türkiye’nin dört bir yerinden gelen Nur Talebeleri Van
Mevlidi’nde buluştular, kucaklaştılar ve muhabbet tazelediler. Yoğun bir kalabalığa rağmen, huzur ve sükunet
içinde geçen mevlid programı, gerçek birlik ve kardeşliğin
nasıl ve hangi temeller üzerinde tesis edileceğine dair
güzel bir misal oldu. Mevlide katılanlar lisan-ı halleriyle
müspet hareketin en güzel bir örneğini sergilediler.
nur Menzillerini gezdiler
MeVlidden birkaç gün önce gelen misafirler, Van kalesi, Horhor Medresesi ve Horhor
Suyu, Erek dağı, Zernabad Suyu, Çoravanis
Köyü, Tahir Paşa Konağı gibi yerleri ziyaret
ettiler. Bediüzzaman ile ilgili hatıraları yad
edip menzillerde Risale dersleri yaptılar.
Mevlidden sonraki gün Bediüzzaman’ın
doğduğu Nurs Köyü’ne gezi düzenlediler.
Mevlide hanımlar da büyük ilgi gösterdiler.
VAN MEVLİDİ’NDEN KARELER SAYFA
15 ’TE
Download

bediüzzaman mevlidi ile ilgili haberler için tıklayınız