ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: İpek Krom
Doğum Tarihi: 9 Mart 1976
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Communication
Sinema-TV (İng)
Reklamcılık ve Tanıtım
Reklamcılık ve Tanıtım
Üniversite
Linfield College, OR, USA
Beykent Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıl
2000
2002
1997
2014
Yüksek Lisans Dönem Projesi Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
“Sosyal Statü Göstergesi Olarak Ürün ve Dergilerde Yayınlanan Kredi Kartı
Reklamlarının Stratejik Analizi”, Prof. Dr. Funda Savaş Gün.
Doktora Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
“İşlevsel ve Sembolik Konumlandırmanın Marka Sadakatine Yansımaları,” Prof. Dr. Nurhan
Babür Tosun.
Görevler:
Görev Unvanı
Öğr. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Görev Yeri
İletişim Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi
İletişim Fakültesi, Beykent Üniversitesi
Yıl
2007-2008
2014-
Yabancı dil: İngilizce YDS 71,25 (2014)
1
Ödüller:
(1995-2000) Linfield College, International Student Scholarship (Uluslararası Öğrenci Bursu)
(2002)
Beykent Üniversitesi, Lisans Derecesi Onur Öğrencisi
(2014)
Marmara Üniversitesi, Doktora Yüksek Onur Öğrencisi
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
2014-2015
Dönem
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
Kamuoyu Araştırmaları
Mesleki Oryantasyon ve Halkla
İlişkiler ve Reklamcılığa Giriş
Sponsorluk
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Kampanyaları Projesi
Öğrenci
Sayısı
3
1
0
0
39
162
2
0
0
1
62
32
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Krom, Ipek, “Yeni Medya ve Birey üzerindeki Etkisi,” Ajit-e Academic
Journal of Information Technology, (Yayınlanma Aşamasında).
A2. Krom, Ipek, “Smart Technology Appications In Contemporary Shopping Malls” Ajit-e
Academic Journal of Information Technology, 1(1),Güz/Fall, 2010.
B. Diğer yayınlar :
B1. Krom, Ipek, “Sanat/Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri”, The Journal of Academic
Social Sciences, No:29, Vol: Autumn III, pp., 125-137 (Kitap İncelemesi).
İletişim:
E-posta: [email protected]
2
Download

EK III - Beykent Üniversitesi