KOBNere internette pazarlama dersi
ülkede faaliyet gösteren Interactive Advertising Bur e a u ’nun Türkiye merkezi 1AB Türkiye, KOBİ'lerin
interneti daha verimli kullanması için geliştirdiği reK O B İ Eğitim Platformu k a p sa m ın d a tasarlanan “ İnter­
n e t l e Güçlü K O B F Sem iner dizisinin İkincisini Ankara
Sanayi O d a s ı’nda gerçekleştirdi.
Ankara Sanayi Odası işbirliği ile gerçekleştirilen “ İn­
t e r n e t l e Güçlü K O B İ" seminerinde internetin gelişimi, iş
hayatına ve reklamcılığa getirdiği yenilikler ve imkânlar
anlatıldı. IAB T ü rk iy e ’nin 2013 yılında hazırlıklarına baş­
ladığı ve K O B İ ’lere yönelik uzaktan eğitim platformu ola­
rak tasarlanan re-KOBİ Program ı, sem iner dâhilinde
katılımcılara tanıtıldı.
Seminerin açılış konuşmasını yapan IAB Türkiye
Genel Koordinatörü Aygen Tezcan şu bilgileri verdi: “ İn­
ternetle birlikte iş yapış şekillerimiz de değişti. Artık m ar­
kalar sadece bulunduğu bölgeyle, hatta ülkeyle sınırlı
değil. Dileyen marka dünyadaki müşterilere ürün tanıtımı
yapabiliyor, internetten sipariş alabiliyor, satış yapıyor.
Sıra reklama geldiğinde işler daha d a güzelleşiyor. Çünkü
internet büyük, küçük tüm firmalara çok çeşitli reklam ola­
nağı sunuyor. Televizyon,gazete gibi geleneksel mecralar­
dan farklı olarak, internette daha küçük bütçelerle nokta
2
atışı yapılabiliyor, reklam yatırımlarının geri dönüşü ku­
ruşu kuruşuna hesaplanabiliyor."
ONLİNE M ARKALAR
Markaların dijitale yatırım yapmadan ayakta durama­
yacağının altını çizen Tezcan, “Türkiye'deki internet kul­
lanıcılarının yüzde 6 3 ’ti markaların online iletişiminin
marka kararını etkilediğini düşünüyor. T ürkiye’deki in­
ternet kullanıcılarının yüzde 7 0 ’i sevdikleri markaların
sitelerini ziyaret ediyor, yüzde 5 5 'i sosyal medyada takip
ettikleri m arkalan satın alıyor, yüzde 5 2 ’si ise TV seyre­
derken aynı zamanda internette dolaşıyor.
İnternet günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası.
Firmalar varlıklarını sürdürebilmeleri için artık internetten
kaçamazlar, insanlara ulaşmak için artık markalar da o n ­
line olmak zorunda” diyerek sözünü tamamladı.
“ İnternetle Güçlü K O B İ” Semineri’nde; sosyal medya,
reklam kam panyaları ve m edya planlam ası ko n u su nd a
IAB Türkiye Y önetim Kurulu Üyesi Uğur Şeker, dijital
reklam türleri ve mobil pazarlama konusunda IAB Türkiye
Eğitim Yürütme Kurulu Üyesi Banu Barbarosoğlu, video
reklamcılığı konusunda ise Nokta Reklam Operasyonları
Yöneticisi Elif Ersoy Yurttaş sunum yaptı.
Seminerin son bölümünde Ajans ve markalar katılımcı­
larla dijital reklam konusundaki deneyimlerini paylaştı. Plan
B Reklam Genel M üdür Yardımcısı Rafy Varon ve Çiçek
Sepeti Pazarlama ve İş Zekası Direktörü Cemil Toksöz,
Çiçek Sepeti için ilk kurulduğu andan itibaren internet rek­
lamcılığının katkısıyla nasıl hızla büyüdüklerini anlatırken;
M or Portakal Ajansı Başkanı Selman Yurteri ve Ankara’da
yerel bir firma olan Işıl Halı Yıkama'nın yöneticisi Tolgahan
Günay ise firma için yaptıkları dijital kampanyaya ve kam ­
panya sonunda firmanın marka bilinirliğinin gelişmesine ve
satışlarında kaydedilen artışa değindi.
(Başkent)
Download

KOBNere internette pazarlama dersi