ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖRGÜN ÖĞRETİM FİNAL PROGRAMI
MUHASEBE 1
MUHASEBE 2
İŞLETME 1
İŞLETME 2
YEREL
YÖNETİMLER 1
YEREL
YÖNETİMLER 2
HALKLA
İLİŞKİLER 1
HALKLA
İLİŞKİLER 2
FOTOĞRAFÇILIK 1 FOTOĞRAFÇILIK 2
ÇOCUK GELİŞİMİ ÇOCUK GELİŞİMİ
1
2
10:00
10:00
11:00
11:00
13:00
13:00
Büro Yönetimi
14:00
C.E
D203
Paket Progmlama
Bilgisayarlı Muh.
Müşteri İlişkileri Yön.
Çekim Tek. 3
Çocuk Bilim .Tek
A.B
A.B
SD
MA
CYC
D01-02
D03-04
15:00
D206
D05
AB. Ve Yerel Yön.
Fotograf okuma
H.E
A.Ö
D201-202
D204
15:00
D05
Sivil Top.Kuruluş.
16:00
N.K
16:00
D201-202
10:00
11:00
11:00
Klavye Teknikleri
Meslek Etiği
DKM
M.A.D
LAB.
D01-02
14:00
F.D
F.D
ŞG
MA
D01-02
D03-04
D201
D01-02
H.E
D204
14:00
Araş Tek.
NK
D201-202
15:00
D204-203
Siyaset Bilimine Giriş
MESLEKİ YAB.DİL
NK
D202-203
16:00
D204-206
Halkla İlişkiler
Genel Muhaesebe
D203-204
13:00
A.S
D01-02
10:00
D03
Genel Muhasebe
Toplum Bili.Giriş
Pazarlama İlk.
Temel foto 1
A.S
DE
Eİ
YS
D03-04-05
D202
D206
Çocuk Drama
SGK
D201
Sektör Uygulama
Şiketler Muhasebesi
Halkla İlişkiler
Gör .Progr. Tas.
Sanat tarihi
Öğr.Öğrt. Tek
C.E
A.B
Eİ
G.A
AÖ
ZÖ
D203
D01-02
D03-05
LAB
D05
D05
Sütüdyo Teknikleri
14:00
A.Ö
14:00
D05
Kentleşme ve çevre
15:00
H.E
15:00
D201-202
16:00
10:00
10:00
11:00
11:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
Maliyet Muhasebesi
10:00
Yönetim ve Organiz.
D01-02
SEA
Protokol Bilgisi
Mesleki Matematik
Matematik
CE
M.B
M.B
D201-202
13:00
D01-02
10:00
D03-05
D03-04
Genel ekonomi
Genel Ekonomi
Siyah beyaz foto
D.E
DE
A.Ö
D204
D203
TEKNOLOJİ KULL.
Kamu Maliyesi
Halk. İlişki. Ortam. A.
DKM
F.Ü.Ö
Eİ
D203
D201
Kaynaştırma
D206
HÖ
11:00
Çocukta İletşm
HT
D204
D05
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
Reklamcılığa Giriş
SD
Ticari Matematik
MB
Dış Tic. İşlemleri
D204
ANA
Bilgi Yönetimi
13:00
D.E
D203
Dış Ti.c.İşl.
D02-03
A.N.A
Mikro Ekonomi
FÜÖ
D03-04
D.E
İktisata Giriş
D01-02
F.Ü.Ö
10:00
D203
Eğ.Arç.Gel.
D201
AB İlişkileri
D03-04
Yatırım Projleri
İletişim Bilgisi
F.D
SD
D201
SK
D203
11:00
Özel Ger. Çocuk
HÖ
D204
D05
Fotoğraf tarihi
14:00
A.Ö
14:00
D201
15:00
15:00
Yerel Yönetim 1
H.E
16:00
D204-206
10:00
İş ve Sosyal Güv.H
11:00
HGÖ
İş ve Sosyal Güv. Huk
D03
13:00
HGÖ
D04-05
Genel İşletme
Genel İşletme
SEA
SEA
D01-02
Top.Kalite Yön
Genel İşletme
HI
HI
D01-02
D204
SD
D03-04
ANA
Çocuk Sağ.Has.
Çekim Teknikleri. 1
D203
Örgütsel Davranış
İletişim
DKM
Davranış Bilimleri
MA
D201
HÖ
11:00
D206
Sanat Et.İz.
İnsan Kaynakları Yön.
D204
HI
SGK
D203
D05
Türkiye ekonomisi
D-203-204
FÜÖ
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
10:00
11:00
10:00
Bilgisayar Büro Prog
M.S
Temel Hukuk
LAB.
13:00
HGÖ
Genel Hukuk
D01-02
HGÖ
Genel Muhasebe
D03-04
AS
Bilgi İletişim Tek.
Vergi Hukuku
Pazarlama İlk.
DKM
Ş.G
A.N.A
D202
D01-02
D204
HI
SEA
CYC
D203
Kurumsal Yönetş
D03-05
Çocuk Psk.Ruh Sağ.
Sosyolojiye Giriş
D204
Kurumsal Kimlik
Foto.Kompozisyon
SD
Y.S
D203
D201
D05
Çocuk Beslen.
ZÖ
11:00
13:00
D206
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
M.B
14:00
D203-206
Ofis Programları
Bilgisayar
K.A
K.A
D02-03
D03-04
D204
Temel Hukuk
Kriz ve Afet Yön.
ŞG
D.E
D202
D201
Kişisel Gelişim
HT
D05
Temel Bilgi Tek.
M.B
D204
Müşteri İlişkileri Y.
Sosyal Bilim.Arş.
Temekl Kamera 1
ANA
Eİ
MA
D203
D204
Zaman yönetimi
Eİ
D201
Çocuk Gelişimi
CYC
D05
10:00
11:00
13:00
14:00
D204
15:00
16:00
16:00
10:00
10:00
11:00
11:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00
16:00
09 OCAK 2015
CUMA
15:00
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
İşletme-I
HI
13:00
Okul Öncesi Eğt
Kur.Uyg. D05
Temel Bilgi Tekn.
10:00
11:00
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
07 OCAK 2015
ÇARŞAMBA
13:00
D201
06 OCAK 2015
SALI
06 OCAK 2015
SALI
10:00
14:00
13:00
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
11:00
16:00
08 OCAK 2015
PERŞEMBE
13:00
14:00
10:00
05 OCAK 2015
PAZARTESİ
D05
02 OCAK 2015
CUMA
02 OCAK 2015
CUMA
A.S
11:00
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
16:00
16:00
09 OCAK 2015
CUMA
11:00
13:00
D204
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
Ekonomi
FUÖ
13:00
D05
Sosyal Bilim Arş.
Eİ
31 ARALIK 2014
ÇARŞAMBA
HT
D05
Video Çekimi
10:00
01 OCAK 2015
PERŞEMBE
Y.S
D203
İdare Hukuku
NK
11:00
SD
Aile Eğitimi
Finansal Yönetim
Yönlendirilmiş Çalış.
CA
Basın Foto
Finansal Yönetim
15:00
16:00
Marka Yönetimi
30 ARALIK 2014
SALI
30 ARALIK 2014
SALI
10:00
13:00
14:00
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
29 ARALIK 2014
PAZARTESİ
BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ
1
2
Download

çanakkale sosyal bilimler meslek yüksekokulu 2014