Özgeçmiş
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZKAN
Eğitim:
Doktora: Viyana Üniversitesi ,Siyaset Bilimi (2012).
(Doktora Tezi: Quo Vadis Türkei- Zum Aufstieg der islamisch-konservativen Parteien in der
Türkei und dessen Auswirkungen auf den EU-Beitrittsprozess).
Yüksek Lisans: Viyana Üniversitesi, Siyaset Bilimi (2006).
(Yüksek Lisans Tezi: Zur Rolle des Militaers in der Türkei unter Berücksichtigung des
Kemalismus).
İş Tecrübesi:
Yrd.Doç.Dr., Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler
Bölümü (Haziran 2013).
Verilen Dersler:
“Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri “(Karabük Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler,Yüksek
Lisans,Güz/Bahar 2013/14)
Yayınlar:
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Hakan Özkan ”Das Phänomen der Islamophobie in Zentraleuropa”, Akademik Bakış
Dergisi, sayı:40, Ocak-Şubat 2014, Kırgızistan

Hakan Özkan “The Growing Economy of Turkey under the Ak Party-Government”,2014
(yayına hazırlanıyor)
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZKAN
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hakan Özkan “Die Politische Dimension Des Zypernkonfliktes”, Journal of the Human and
Social
Science
Researches(İnsan
ve
Toplum
Bilimleri
Araştırmaları
Dergisi),cilt:2,sayı:4,Kasım 2013,s.9-20.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Hakan Özkan “Quo Vadis Türkei- Zum Aufstieg der islamisch-konservativen Parteien in
der Türkei und dessen Auswirkungen auf den EU-Beitritts-Prozess”, Frankfurt am Main,
Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien,Peter Lang Verlag, 2012. ISBN 978-3631-62592-7

Hakan Özkan “Die Aussenpolitik der Türkei unter Berücksichtigung der Zypernfrage”,
Almanya (Berlin), 2014 (yayınlanma sürecinde)
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Hakan Özkan “Avrupa Birliğinde ekonomik kriz ve kimlik bunalımı” , 2014 (yayına
hazırlanıyor)
Almış Olduğu Eğitim veya Kurslar

Avrupa Birliği Sertifika Eğitim Programı
Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZKAN
Yabancı Diller:
Almanca (KPDS 98,75)
İngilizce (YDS 70,00)
Latince (ileri seviye)
Fransızca(orta seviye)
Araştırma Konuları:
Avrupa Birliği,Türk Dış Politikası,Türkiye-AB İlişkileri
İletişim:
Adres: Yrd.Doç.Dr.Hakan Özkan
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karabük Üniversitesi
Karabük
Telefon: (0370)433 82 00 dahili: 2788
E-mail: [email protected]
Download

Özgeçmiş Yrd.Doç.Dr. Hakan ÖZKAN - kbü-iibf fakültesi