GENEL ŞARTLAR VE SATIŞ KOŞULLARI
1. Şartların Kabul Edilmesi. Bu Genel Şartlar ve Satış Koşulları (“Şartlar”) Esko’nun Alıcıya sunduğu Ürünlerin satışı, lisansı ve
diğer tüm tedariki için geçerlidir. “Ürünler” Satın Alma Anlaşmasına uygun olarak Esko tarafından Alıcıya sağlanan donanım,
yazılım ve diğer ürünler anlamına gelecektir. “Hizmetler” Esko tarafından Alıcıya, bir Hizmet Paketi kapsamında sağlanan hizmetler
dahil olmak üzere, sunulan eğitim, kurulum, onarım, bakım, destek ve diğer hizmetler anlamına gelecektir. “Satın Alma Anlaşmaları”
işbu belgede belirtilen bu Şartlar, tüm belgeler ve anlaşmalar veya referans verilerek bu Şartları kapsayan tüm belgeler ve Esko fiyat
teklifleri/teklifleri, İşin Kapsamı (SOW), Şartname, Ürünlerle birlikte verilen Belgeler, EULA (Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) ve
SaaS (Hizmet olarak Yazılım) Anlaşması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm belgeler ve her iki tarafın Ürünlerin
Esko tarafından Alıcıya sağlanmasıyla ilgili olarak açıkça kabul ettikleri anlaşmalar anlamına gelecektir. Bir Satın Alma
Anlaşmasında aksi belirtilmedikçe Alıcının siparişlerinde belirtilen şartlar ve koşullar dahil olmak üzere diğer şartlar ve koşullar
geçerli değildir. Alıcının Ürünlerin teslimatını kabul etmesi bu Şartları kabul ettiği anlamına gelecektir.
2. Teslimat.
(a) Teslimat (Incoterms 2010) aşağıdaki gibi olacaktır:
- Nakliye hariç siparişler için Free Carrier (FCA) Satıcı Tesisi. Satıcının tesisindeki FCA teslimatından sonra mülkiyet ve risk Alıcı’ya
geçecektir.
- Nakliye dahil siparişler için belirlenen hedefe Ödemeli Taşıma (CPT). Satıcının tesisinde, ilk taşıyıcıya yükleme yapıldıktan sonra
mülkiyet ve risk Alıcıya geçecektir.
(b) Esko, Ürünleri Esko tarafından belirtilen teslimat tarihlerine (“Teslimat Tarihi”) uygun olarak teslim etmeye çalışacaktır. Esko,
kendi neden olduğu bir gecikme nedeniyle teslimatı Teslimat Tarihinde yapabilmesi için gerekli olan hızlı gönderim ücretlerini
ödemekten sorumlu olacaktır. Esko’nun teslimatı Teslimat Tarihinde yapamaması durumunda Alıcı teslimatın, Alıcının yazılı talepte
bulunduğu tarih itibariyle en az 15 gün içinde olacak şekilde, makul bir teslimat tarihinde yapılması için yazılı bir talepte bulunabilir.
Esko’nun bu talebi karşılayamaması durumunda, Alıcı gecikmiş olan Ürünler ve aynı sipariş kapsamında satın alınmış ve iptal edilen
Ürün olmadan kullanılamayan diğer Ürünlerle ilgili siparişini iptal edebilir.
(c) Alıcı yürürlükte olan tüm ihracat ve yeniden ihracatla ilgili kısıtlamalara ve yönetmeliklere uyum göstermekten sorumludur.
(d) Esko’nun teslimat öncesinde Ürünlerin tasarımını veya yapısını değiştirme veya bunların üzerinde tadilat yapma hakkı saklıdır
ancak söz konusu değişiklik veya tadilat Ürünlerin şeklini veya işlevini önemli oranda etkilememelidir.
3. Yazılım. Esko’nun donanımı kapsamında bulunan yazılım ve yazılım güncellemeleri ve yükseltmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere tüm yazılım Ürünlerinin lisansı Alıcıya aittir ve bunlar işbu belgeye eklenmiş olan veya
www.esko.com/termsandconditions tabidir.
adresinden ulaşılabilen Esko Son Kullanıcı Lisans Anlaşması’na (“EULA”) Barındırılan tüm yazılım hizmetleri, Alıcı tarafından kullanılabilir ve bunlar işbu belgeye eklenmiş olan veya
www.esko.com/termsandconditions adresinden ulaşılabilen Esko’nun Hizmet olarak Yazılım Anlaşmasına (“SaaS
Anlaşması”) tabidir.
4. Kurulum; Eğitim; Talimat Kılavuzları.
(a) Esko, Satın Alma Anlaşmalarında belirtilen kurulum ve eğitimi sağlayacaktır.
(b) Esko Satın Alma Anlaşmasında belirtilen ve Alıcının Ürünleri güvenli ve doğru şekilde kullanması için gerekli olan talimat
kılavuzları ve diğer Ürün belgelerini (“Belgeler”) sağlayacaktır. Alıcı tüm Belgelerdeki tüm talimatlara ve kısıtlamalara uygun
davranacak ve tüm kullanıcılarının bunlara uygun davranmasını sağlayacaktır.
5. Ürünlerin Kabulü; Test.
Rev. 6/2014
(a) Alıcı Ürünleri teslim aldıktan sonra gözle görülür kusurların olup olmadığını kontrol edecek ve varsa kusurları Esko’ya hemen
bildirecektir.
(b) Test yapılması gerekmedikçe Ürünler hangisi erkense şu koşullara göre kabul edilmiş olarak değerlendirilecektir: (i) Alıcının
kabul ettiğini bildirmesi; (ii) Alıcı makul şekilde söz konusu 5 gün içinde reddetme gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak ret bildiriminde
bulunmadıysa, Ürünlerin Alıcıya teslim edilmesinden 5 iş günü sonra (Esko’nun kurulum yapması gerekiyorsa kurulumdan 5 iş günü
sonra) veya (iii) Alıcının Ürünleri ticari olarak kullanması.
(c) Test gerekliyse ancak ilgili ayrıntılar herhangi bir Satın Alma Anlaşmasında belirtilmediyse aşağıdaki prosedürler mümkün olduğu
kadar uygulanacaktır:
(i) Esko, Ürünlerde herhangi bir kusur olmadığını ve Ürünlerin maddi olarak Esko tarafından belirtilen veya Yazılı olarak Esko
tarafından kabul edilen geçerli teknik özelliklere uygun olup olmadığını teyit etmek için kurulumdan hemen sonra Ürünleri test
edecektir. Esko, Testlerin başarılı şekilde tamamlanmasından sonra testin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten bir onay
formunu Alıcıya imzalaması için sunacaktır. Alıcı söz konusu formu aldıktan sonra 3 iş günü içinde imzalamalı veya Esko’yu
Ürünlerin belirgin şekilde uyumlu olmamasıyla ilgili ayrıntılar konusunda bilgilendirmelidir. Alıcının işbu belgede belirtilen şekilde
zamanında yanıt vermemesi durumunda, onay verilmiş olarak değerlendirilecektir.
(ii) Esko, Ürünlerdeki belirgin uyumsuzlukları hızlı bir şekilde değerlendirmeye alacak ve yukarıda belirtilen test prosedürü Test
süreci başarılı bir şekilde tamamlanana kadar tekrarlanacaktır.
(iii) Ürünler, Esko’nun hatası nedeniyle, 3 Testten sonra Şartnameye maddi olarak uymuyorsa Alıcı, uyumsuz Ürünler için satış
fiyatında bir düzeltme talebinde bulunabilir veya uyumsuz Ürünler ve aynı siparişle satın alınan ve uyumsuz Ürünler olmaksızın
kullanılamayan diğer Ürünler için geri ödeme isteyebilir.
6. Fiyat, faturalandırma ve Ödeme.
(a) Satış fiyatı, Bölüm 2’de belirtildiği gibi, teslimat moduna bağlı olarak FCA veya CPT tabanlı olarak teklif edilebilir. CPT
gönderileri hariç (nakliye dahil olanlar), satın alım fiyatı nakliye, vergiler, gümrük ve herhangi bir özel teslimat gereksinimlerini hariç
tutar. Alıcı, Esko’nun gelirine bağlı olan vergiler hariç olmak üzere tüm vergilerden sorumludur. Menşe belgeleri, tasdik belgeleri,
konsolosluk faturaları vb. ile ilgili masraflar Alıcıdan alınacaktır.
(b) Esko, elektronik faturalandırma yöntemleri kullanma hakkını saklı tutar. Alıcı, söz konusu elektronik faturalandırma yöntemlerinin
kullanımını kabul eder. Elektronik faturalandırma durumunda Alıcı, Esko’ya elektronik faturaların gönderilebileceği doğru bir e-posta
adresi temin etmekle yükümlüdür. Alıcı, e-posta adresinin bildirim yapılmaksızın değiştirilmesinden, teknik hatalardan, istenmeyen
posta filtrelerinden ve kotayı ayan posta kutusundan dolayı yükümlü olacaktır. Elektronik faturanın gönderildiği gün alındığı kabul
edilecektir.
(c) Alıcı tüm faturaları fatura tarihi itibariyle net olarak 15 gün içinde ödeyecektir. Ödemeler faturada belirtilen para biriminde
olacaktır. Vergiler faturada belirtilecektir.
(d) Satın alma fiyatının 25.000 Avro (veya geçerli döviz kuruna göre farklı bir para biriminde eşdeğeri) veya üzerinde olması
durumunda Esko Alıcıya faturanın %30’unu sipariş kabul edildikten sonra, %40’ını teslimat yapıldıktan sonra ve %30’unu da
kurulumdan sonra gönderecektir. Esko, diğer tüm tutarların %100 oranındaki faturasını Alıcıya teslimat sonrasında sunacaktır.
(e) Daimi yazılım Lisanslarının satın alımı durumunda (ilgili EULA tarafından tanımlandığı şekilde) Esko, Alıcıya, Esko’nun daimi bir
lisansı temin ettiği, tüm ücretlerin tam olarak ödendiği belirli bir süreden sonra sona eren geçici lisansları sağlama hakkını saklı tutar.
Yenilenebilir hüküm temelli yazılım lisanslarının satın alımı durumunda (örn, ilgili EULA tarafından tanımlandığı şekilde “Zaman
Sınırlı Lisanslar”) Esko, yeni fiyatın ilgili yenileme tarihinde veya bu tarihten önce Alıcıya bildirilmesi veya iletilmesi halinde, herhangi
bir yenileme döneminin yürürlüğe girmesinden önce söz konusu yenilenebilir hüküm temelli yazılım lisanslarının fiyatını gözden
geçirme hakkını saklı tutar.
(f) Alıcı faturayla ilgili itirazları Esko’ya fatura tarihi itibariyle 15 gün içinde bildirmek zorundadır. Yapılan ödemeler, Alıcının mevcut
veya gelecekte yapabileceği hak talepleri için mahsup edilmeyecek veya iade edilmeyecektir.
(g) Alıcının herhangi bir ödemeyi zamanında yapmaması veya herhangi bir Satın Alma Anlaşmasını maddi olarak ihlal etmesi ve
yazılı talep tarihi itibariyle 10 gün içinde bu sorunu çözümleyememesi veya iflas etmesi, alacağının temlik edilmesi, buna karşı bir
iflas dilekçesi vermesi veya vermiş olması, varlıkları için bir tasfiye memuru tayin etmiş olması, feshedilmiş veya tasfiye edilmiş
olması veya varlıkların çoğu veya önemli bir kısmının kurumsal yeniden yapılandırma amaçları dışında satılmış olması durumunda
Esko (i) durumdan etkilenen tüm Satın Alma Anlaşmalarını hemen feshedecek ve Esko’nun tüm yükümlülükleri otomatik olarak
feshedilecektir veya (ii) Alıcı söz konusu ihlali çözümleyene kadar Alıcının Ürünleri kullanmayla ilgili tüm haklarını (tamamen veya
Rev. 6/2014
kısmen) ve Esko’nun tüm yükümlülüklerini askıya alacaktır.
7. Fikri Mülkiyet.
(a) Taraflardan her birinin ticari sırlar, icatlar, telif hakları ve diğer fikri mülkiyetle ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri saklıdır. Alıcı,
Alıcının erişimine sunulan Esko yazılımları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürünlerin sağlanmasının bir parçası olarak
veya Ürünlerle ilgili herhangi bir fikri mülkiyette bir sermaye payı almaz. Alıcı; Alıcıya sunulan Ürünlerin fikri mülkiyetinin kullanıldığı
bir sistem, süreç veya iş yöntemini kapsayan telif hakları, patent hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarını Esko’ya, satıcılarının veya
diğer müşterilerinin aleyhinde olacak şekilde uygulamayacaktır. Alıcı Esko tarafından sağlanan Ürünler veya diğer materyaller
üzerinde görünen telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakları bilgilerini silmeyecek, değiştirmeyecek veya belirsiz hale
getirmeyecektir.
(b) Alıcı, Ürünler veya ambalaj üzerindeki ticari marka, ticari ad veya telif hakları gibi bilgileri değiştirmeyecek veya silmeyecektir.
8. Veri Güvenliği. Esko, Alıcının verileri ve diğer Gizli Bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasına ve Esko’nun yürürlükteki veri güvenliği
ve gizlilik yasaları ve yönetmeliklerine uyum göstermesinin sağlanmasına yardımcı olacak veri gizliliği ve güvenliği uygulamalarına
sahiptir.
9. Garanti. Esko, Ürünlerin işbu belgeye ekli olan veya www.esko.com/termsandconditions adresinden ulaşılabilecek olan standart garanti politikasına uygun olduğunu garanti eder. BU GARANTİLER, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ
BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE MÜNHASIRDIR, AÇIK
VEYA ZIMNİ TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.
10. Sorumluluğun Sınırlandırması. TARAFLARIN HER İKİSİ DE BİR SATIN ALMA ANLAŞMASIYLA BAĞLANTILI OLARAK
VEYA BÖYLE BİR ANLAŞMADAN KAYNAKLANAN DOLAYLI, CEZAİ, ÖZEL, ARIZİ VEYA BİR FİİL SONUCU MEYDANA GELEN
HASARLAR VEYA KAR KAYBINDAN DOLAYI DİĞER TARAFA VEYA DİĞER BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA KARŞI HİÇBİR DURUMDA
YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. ESKO, OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN HERHANGİ BİR
KULLANIM, VERİ VEYA BAŞKA BİR EKONOMİK AVANTAJIN KAYBINDAN DOLAYI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. ESKO’NUN
HERHANGİ BİR SATIN ALMA ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ MAKSİMUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HUKUKİ DAYANAĞINA
BAKILMAKSIZIN, HAK TALEBİNE NEDEN OLAN ÜRÜNÜN FİYATINI AŞMAYACAKTIR. ŞÜPHELERİ ORTADAN KALDIRMAK
İÇİN ESKO ALICININ DONANIMI, YAZILIMI, SİSTEMLERİ, VERİLERİ, PROGRAMLARI VEYA BENZERLERİNİN KAYBINDAN
VEYA BUNLARIN HASAR GÖRMESİNDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR. ALICI; BİLGİLERİNİ, DONANIMINI, YAZILIMINI,
SİSTEMLERİNİ, VERİLERİNİ PROGRAMLARINI VEYA BENZERLERİNİ KORUMAK İÇİN GEREKEN YEDEK KOPYALARI
SAKLAYACAK VE DİĞER UYGULAMALARI YAPACAKTIR.
11. Gizli Bilgiler. Taraflar, diğer taraf için gizli veya tescilli olarak kabul edilebilecek olan ve kamuya genel olarak açıklanmamış
belirli bilgilerin (“Gizli Bilgiler”) kendileriyle paylaşılabileceğini teyit eder. Gizli bilgilere, bunlarla kısıtlı olmaksızın, herhangi bir Satın
Alma Anlaşması, Esko’nun fiyatları ve rekabet açısından hassas veya gizli olan ticari, pazarlamayla ilgili ve bir tarafın diğer tarafa
açıkladığı tüm teknik bilgiler dahildir. Her iki taraf da, taraflardan birine diğer tarafın Gizli Bilgilerinin açıklanması durumunda bilgiyi
alan tarafın: (i) Piyasada mevcut olan önlemleri kullanarak Gizli Bilgilerin izinsiz şekilde açıklanmasını önleyeceğini, (ii) Gizli Bilgileri
herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağını (ancak Esko Alıcının Gizli Bilgilerini bağlı şirketlerden herhangi birine veya herhangi bir
satıcıya Ürünlerin sağlanması için gerekmesi durumunda açıklayabilir, bu durumda söz konusu taraflara açıklanması, bu Hükümlere
uygun olarak gizlilikle ilgili yükümlülüklere tabi olacaktır) ve (iii) Gizli Bilgileri (bu Hükümler kapsamında izin verilenler hariç) diğer
tarafın önceden yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını kabul etmektedir. Taraflardan herhangi birinin talebinden sonraki beş (5) iş
günü içinde veya bu Satış sona erdikten sonra Gizli Bilgileri kapsayan tüm materyaller veya ortamlar bunları ortaya çıkaran tarafa
iade edilecek veya bunları alan tarafından imha edilecektir. Yukarıda belirtilen imha hükmü, Esko’nun Ürünlerini normal şekilde
sağladığı süreçte Esko tarafından ortaya çıkarılan ve Alıcıya ait Gizli Bilgilerin yedek kopyaları için geçerli olmayacaktır; ancak Esko,
söz konusu yedek kopyaları sakladığı sürece işbu belgede belirtilen gizlilikle ilgili yükümlülüklere tabi olacaktır. Gizli Bilgiler: (i)
yazılı olarak kanıtı bulunan veya gizlilik sorumluluğu bulunmayan, bilginin açıklanmasından önce bilginin açıklandığı tarafça zaten
bilinen; (ii) bu Hükümler ihlal edilmeksizin veya bilgiyi alan tarafın diğer yanlış bir davranışı olmaksızın halka açıklanan veya
açıklanmış olan; (iii) herhangi bir gizlilik sorumluluğu ihlal edilmeksizin üçüncü bir tarafça adil şekilde alınmış olan; (iv) bilgiyi
açıklayan tarafın yazılı izniyle yayınlanmasına izin verilmiş olan veya (v) bir mahkeme veya bir devlet kurumunun kararına göre
açıklanması gereken ve yasalara göre izin veriliyorsa bilgiyi açıklayan tarafa kararla ilgili makul bir bildirimde bulunulmuş veya
kendisine söz konusu açıklamaya itiraz etme olanağı tanınmış olan bilgileri kapsamaz.
12. Çeşitli.
(a) Taraflar, Esko’nun Ürünleri sağlama kapasitesinin, Alıcının Satın Alma Anlaşmasındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine
ve yeterli olanaklar, ışık, ısı, havalandırma, elektrik akımları/fişleri, su ve internet bağlantısı ve Esko’nun makul şekilde talep ettiği
diğer destek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir alıcıdan tipik olarak beklenen gerekli kaynakları sağlamasına bağlı
Rev. 6/2014
olduğunu teyit ve kabul eder.
(b) Esko, Alıcının Satın Alma Anlaşmalarına uyum gösterdiğinden emin olmak için gerekli olduğu sürece herhangi bir zamanda
Alıcıyı denetleyebilir; ancak Esko Alıcının faaliyetlerindeki kesintinin minimum seviyede olmasını sağlamak için piyasada mevcut
olan tüm olanakları kullanacaktır.
(c) Bu Şartlar ve diğer bir Satın Alma Anlaşması arasında uyumsuzluğun olması durumunda Satın Alma Anlaşması geçerli olacaktır.
Satın Alma Anlaşmasında yapılan her türlü değişiklik yazılı olarak yapılmalı ve her iki taraf tarafından imzalanmalıdır.
(d) Alıcı; Esko’nun önceden yazılı izni olmaksızın hakları, menfaatleri veya yükümlülüklerinin hiçbirini devir veya temlik edemez. Bu
fıkraya uymayan herhangi bir devir hükümsüz olacaktır.
(e) Taraflardan herhangi birinin Satın Alma Anlaşmasındaki şartlar veya koşulları katı şekilde uygulamaması söz konusu belgedeki
haklardan herhangi birinden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir şartın belirli bir derecede geçersiz veya
uygulanamaz olduğunun belirtilmesi durumunda, geriye kalan şartlar veya koşullar bu durumdan etkilenmeyecektir. Alıcı, bu Satın
Alma Anlaşmasından kaynaklanan veya bununla ilgili olan Alıcı hak taleplerinin ilk tahakkuk ettikleri tarih itibariyle bir (1) yıl içinde
yapılması gerektiğini kabul eder.
(f) Herhangi bir Satın Alma Anlaşmasının feshi veya sona ermesi, söz konusu fesihten veya sona ermeden sonra açık veya zımni
olarak devam etmesi amaçlanan bir hükmün uygulanmaya devam etmesi ve geçerliliğini sürdürmesini etkilemeyecektir.
(g) Taraflardan hiçbiri, doğal afetler, savaş, üçüncü tarafların grevleri, elektrik kesintileri, seller, depremler, diğer doğal felaketler
veya benzeri olaylar (“Mücbir Sebepler”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi kontrol edemediği olaylar veya
nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya bir işin yapılamaması (ödeme yükümlülükleri hariç) nedeniyle bundan sorumlu
tutulmayacak veya Satın Alma Anlaşması çerçevesinde yükümlülüğünü yerine getirmemiş kabul edilmeyecektir. Taraflardan
herhangi birinin Mücbir Sebepler nedeniyle bir Satın Alma Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine
getirememesi durumunda, bu durumdan etkilenen taraf diğer tarafı kısa sürede bilgilendirecek ve işin yapılmaya devam etmesi için
gereken tüm çabayı gösterecektir.
(h) Bir Satın Alma Anlaşmasından kaynaklanan veya bununla ilgili olan tüm anlaşmazlıklar, kanunların ihtilafı ilkelerine
bakılmaksızın, yalnızca Esko’nun bulunduğu ülke veya eyaletin veya geçerli olan diğer coğrafi konumun yasalarına göre ve bu
yasalar çerçevesinde yorumlanacaktır. Taraflardan her biri işbu belgeyle söz konusu mahkemelerin münhasır yargı yetkisini ve bu
mahkemelerin yerlerini kabul eder. Ancak, dava maddi bir borcun tahsil edilmesi veya Esko’nun fikri mülkiyet haklarının korunması
veya uygulanmasıyla ilgili olması durumunda Esko, Alıcının bulunduğu ülkenin mahkemelerinde dava açabilir. Taraflar Malların
Uluslararası Satışına ilişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun hiçbir Satın Alma Anlaşması için geçerli olmadığını açıkça kabul
ederler.
(i) Alıcı, Esko’ya verilen bilgilerin doğruluğundan tam sorumludur. Alıcı aynı zamanda, Alıcının çalışanları, iştirakleri, acentaları,
temsilcileri ve ilişkili şirketleri tarafından verilen herhangi bir sipariş dahil olmak üzere, herhangi bir eylem veya ihmalden tam
sorumludur.
Aşağıdaki ek şartlar Hizmet Paketi Alıcısının alımları içinde geçerli olacaktır ve bir önceki şartta herhangi bir anlaşmazlık
olması durumunda uygulanacaktır. Aşağıdaki hükümler (i) herhangi bir üçüncü taraf donanımına veya (ii) herhangi bir
PantoneLIVE donanım ve yazılım ürünlerine uygulanmayacaktır.
13. Standart Destek Saatleri. Esko, yerel tatiller hariç olmak üzere Pazartesi’den Cuma’ya ve yerinde ve telefondan destek için
yerel saatle 09:00 ila 17:00 arasında veya bu destek saatleri bölgeye göre değişebileceğinden Esko tarafından belirtilen diğer
saatlerde bir Hizmet Paketi (*Hizmet Paketi (CP) Hizmetleri*) kapsamında gerekli olan Hizmetleri sağlayacaktır. Esko, Hizmet
Paketi Hizmetlerini Standart Destek Saatleri dışında Esko’nun o gün için geçerli olan standart ücretleri üzerinden sağlamak için
gereken çabayı gösterecektir.
Hüküm bazlı yazılım lisansları için sipariş belgesinde belirtildiği zaman, Alıcı tarafından ödenen ücrete standart yazılım desteği ve
güncellemeleri dahildir.
14. Ekipmanın Taşınması. Alıcı, aynı ülke içinde başka bir yere taşındıysa bir Hizmet Paketi kapsamındaki ekipmanı (*Hizmet
Paketi Ekipmanını*) taşıyabilir ancak Esko’ya (60) gün önceden yazılı bildirim yapılır ve Esko’ya Hizmet Paketi Ekipmanını o gün
için geçerli olan ücretleri üzerinden sökmesi, paketlemesi ve yeniden kurmasını denetlemesi için izin verilir. Esko, Hizmet Paketi
Ekipmanının taşınma nedeniyle çalışır durumda olmadığını belirlemesi durumunda Esko Hizmet Paketini feshedebilir veya Alıcı
tarafından talep edilmesi durumunda Esko’nun o gün için geçerli olan ücretleri üzerinden gerekli onarım ve ayarlamaları yapabilir.
15. Ücretler ve Ödeme. Alıcı, Hizmet Paketi Sipariş Formunda aksi belirtilmedikçe tüm ücretleri peşin olarak üç ayda bir, üç aylık
dönemin ilk gününe kadar, ödeyecektir. Esko, enflasyon/endekslemeleri telafi etmek için ücretleri her sözleşme yılında
Rev. 6/2014
düzenleyebilir.
16. Parçalar. Yedek parçalar veya ürünler yeni veya yenilenmiş olabilir ancak performans açısından yenisiyle eşdeğer olacaktır.
Değiştirilen tüm ürünler ve parçalar Esko’nun malı olacaktır.
17. Bakım ve Onarım Hizmetleri. Hizmet Paketi Hizmetleri Hizmet Paketi Ekipmanının: (i) Alıcı tarafından veya Satın Alma
Anlaşmasına uygun olmayan başka bir şekilde kullanılması ve bakım yapılması; (ii) yenilenmesinin gerekmesi; (iii) Esko dışında
kişiler tarafından veya (Satın Alma Anlaşmasında aksine izin verilmedikçe) Esko’nun yazılı onayı olmaksızın üzerinde tadilat,
onarım, bakım yapılması veya servis işlemi uygulanması; (iv) kaza, ihmal, yanlış kullanım, elektrik kesintisi, havalandırma, nem
kontrolü, taşıma veya normal yıpranma ve aşınma dışında bir neden dahil olmak kaydıyla ancak bununla sınırlı olmamak üzere
olağan dışı fiziksel veya elektrik gerilimine maruz kalması veya (v) 14. Maddeye uygun olmayan şekilde taşınması sonucunda
gerekli hale gelen hizmetleri kapsamaz. Esko, yukarıda belirtilenlerden etkilenen Hizmet Paketi Ekipmanını kapsayan Hizmet
Paketini feshedebilir.
18. Yenileme. Hizmet Paketleri, o gün için geçerli olan sürenin sonundan en az 30 gün önce taraflardan herhangi biri tarafından
feshedilmedikçe takip eden 1 yıl daha devam etmek üzere yenilenecektir. Esko, yenileme süresinin başlangıcından en az 45 gün
önce yeni ücretleri Alıcıya belirtmesi koşuluyla her yenileme döneminde fiyatları güncelleyebilir. Yukarıdakileri gözardı etmeksizin
Alıcının tercihine bağlı olarak Esko Hizmet Paketi süresini en az bir yenileme süresi kadar daha, gerekliyse başlangıçtaki fiyatlar
üzerinde endeksleme/enflasyon ayarlaması yaparak, uzatacaktır.
Rev. 6/2014
Download

genel şartlar ve satış koşulları