Yalın Yönetim – Yalın Üretim nedir?
Yalın Üretim – Yalın Yönetim nedir?
Tüm kaynakların (Man, Machine, Material) en etkin şekilde kullanılarak firma nakit akış
hızının artırılmasıyla azami müşteri memnuniyetinin, efektif karlılık ile elde edilmesi iş
modelidir.
Rekabet avantajı elde edebilmek için gerekli “innovasyon, hız ve kalite entegrasyonu” Yalın
Üretim sürecinin temelini teşkil eder. Yalın üretimin özünde kayıplara karşı (değer üretmeyen
faaliyetler) mücadele ve sürekli iyileştirme modeli vardır. KAiZEN kültürü bir firmanın en
öncelikli rekabet avantajıdır. Bugün günümüzde Operasyonel Mükemmelliği yakalamış
(WCM: World Class Manufacturer) olan firmaların izlediği yegâne yol yalın yaklaşımdır.
Kayıpları bul  Elimine et!
Kayıplar her süreçte mevcuttur. Yalın Üretim kavramı artık sadece üretimi değil,
organizasyonun tamamını ilgilendiren bir kavram haline gelmiştir. Tedarikçiden başlayıp, en
son kullanıcıya kadar olan tüm değer zincirini (value stream) en etkin şekilde yönetip
“flexible, agile ve responsiviness” yetkinliğinde hizmet verebilmek için Yalın Yönetim felsefesi
süreçlerin her alanına uyarlanmalıdır.
Müşteri ilişkilerinden  ürün tasarımına, yeni ürün devreye alma sürecinden  Tedarik zinciri
tasarımına, kalite entegrasyonundan  Üretim yönetimine, Satış, Pazarlama'dan  Finans’a
kadar her alanda Yalın Yönetim felsefesi uygulanmalıdır.
Niçin Yalın?
Yalın Yönetim amacı "Operasyonel Mükemmellik" seviyesine ulaşarak, kalıcı olabilmektir.
Bunun için de öncelikli olarak bir değişim/dönüşüm sürecine girilmesi gerekir. KALESERAMİK
dönüşüm süreci 2013 Eylül ayında ilk olarak Kalesinterflex Fabrikası’nda ve sonra diğer
fabrikalarda ve proseslerde başlatılmıştır. Kısa zamanda aldığımız pozitif sonuçlar doğru
yolda olduğumuzu gösterdi. Bir nevi kültür dönüşümü gerçekleştirilerek ve ideal seviyeye
gelerek, kalıcı olabilmek için iyileştirilmelerin sürekli olacağı görülmüştür.
Özetle, Yalın bir yaşam ve iş yapış şekli, iş modelidir. Müşterinin hangi süreçlere / faaliyetlere
para ödediğine odaklanıp, diğer tüm değer üretmeyen süreçleri yok etmeye odaklanır.
1/1
www.ilkaycimentepe.com
Download

Yalın Üretim – Yalın Yönetim nedir?