ORTAK ICER/GO15 ÇALIŞTAYI
Elektrik Şebekelerindeki Esneklik Sorunun Çözülmesi
27 Mayıs 2015, İstanbul
16.00 – 17.30
Yer: İstanbul Kongre & Sergi Merkezi, İstanbul
Program
Saat
Oturum
16.00-16.15
David Swift,
İcracı Genel Müdür - Kurumsal Gelişim, Avustralya Enerji Piyasası İşletmecisi
[Australian Energy Market Operator]
GO15 sunumu: Sınır ötesi dengeleme, enterkonnekte ülkeler arasında esneklik
kaynakları en kısa zaman diliminde (frekans kontrol rezervleri) nasıl
paylaştırılabilir?
• Ülkeler arasındaki enterkonneksiyonlar, önemli bir esneklik seviyesini
temsil etmektedir ve kısa süreli dengeleme için değer sağlar. Farklı
ülkelerdeki belirsizlik ve aralıklılığı karşılıklı hale getirebilir ve daha sonra
rezerv ihtiyacını azaltarak, frekans kontrol rezervlerinin ülkeler arasında
paylaşılmasına olanak sağlar.
• Şebeke Operatörleri, rezervlerin ülkeler arasında etkin paylaşımını temin
eden piyasa mekanizmalarını çoğunlukla teşvik etmektedir.
• Çoğu durumda, şebeke operatörlerinden yeniliği özendirecek herhangi
bir teşvik bulunmamaktadır. Bu tür yeniliklerin faydaları üreticilere ve
tüketicilere faydalı olmaktadır. gitmektedir.
16.15-16.30
Patricia de Suzzoni,
Başkan Danışmanı, CRE, Fransa
ICER sunumu: Esnek yanıt ve talep tarafının rolü
• Bu oturumda yenilenebilir enerji üretiminin büyük çaplı
entegrasyonundan kaynaklanacak daha esnek yanıt ihtiyacı tartışılacaktır.
• Esnek yanıtın potansiyel olarak önemli bir sağlayıcısı talep tarafıdır ve
konuşmacı, daha büyük talep yanıtını kolaylaştıracak olan mevcut
gelişmeleri açıklayacak ve talep tarafı İletim Sistem İşletmecilerine
güvenilir esneklikte servis sunmadan önce ele alınması gerekene
meseleleri inceleyecektir.
16.30-16.45
Robbie van Heerden,
Genel Müdür, ESKOM
GO15 sunumu: Bir esneklik aracı olarak yenilenebilir kısıntı
• Farklı ülkelerde büyük ölçekli aralıklı yenilenebilir enerji geliştirilmesi,
dengeleme (aşağı yönlü rezerv dâhil) için yüksek rezerv düzeyi
gerektirmekte ve yüksek oranda şebeke yatırımları gerektirmektedir…
Birçok ülkede bu yenilenebilir enerji üretiminin kısıntıya uğramasınaın
engellenmesine izin verilmemektedir.
• Yenilenebilir enerji kaynaklarında kısıntı yapılması, şebeke yatırımlarında
tasarruf ve aşağı yönlü rezerv aracılığıyla önemli bir değer potansiyelidir
(diğer tesislerin esnek olmaması halinde maliyetli olabilmektedir).
• Bu amaçla, düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi faydalı olacaktır.
değişimine değer verilmelidir.
16.45-17.00
Martin Crouch,
Kıdemli Ortak, OFGEM, Birleşik Krallık
ICER sunumu: İletim Sistemi İşletmecilerine rehberlik edecek bir araç olarak
düzenleyici teşvikler
• Bu oturumda, düzenleyici mekanizmaların iletim ağlarının ekonomik ve
etkin gelişimini nasıl destekleyebileceği açıklanacaktır.
• Düzenleme, çıktı ve yeniliğin sağlanmasını arttırabilir ve düzenleyici
teşvikler, yatırım ve operasyonel önlemler arasındaki takaslar dâhil en
etkin tercihlerin yapılabilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.
17.00-17.30
Soru & Cevap Bölümü, tartışma
Eş Başkanlar:
David Halldearn, Genel Sekreter, ICER
Daniel Dobbeni, Başkan GO15
17.30
Kapanış
Download

Ortak "Elektrik Şebekelerindeki Esneklik Sorunun Çözülmesi"