Ameliyathanede İletişim ve Ekip
Çalışmasını Oluşturmak
(Açık Oturum)
•
•
•
•
•
Açık Oturum Yöneticisi: Güler BAHADIR
Cerrah – İlgin ÖZDEN
Anestezist – Ayşen YAVRU
Hemşire – Sibel TOPRAK
Personel – Celal CiMŞİT
Ameliyathanede İletişim
ve
Ekip Çalışmasının Önemi
Sibel Toprak
İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi
Monoblok Ameliyathane Hemşiresi
İletişim
“Duygu, düşünce yada bilgilerin akla
gelebilecek her türlü yolla başkalarına
aktarılmasıdır.”
(TDK Sözlüğü)
4
Ekip Çalışması
•
•
•
•
•
•
Saygı
Paylaşım
İletişim
Güven
Duyarlı- lık
Ortak amaç
Ameliyathane Ekibi
• Resim
Ameliyathanede Ekip Çalışmasının
Avantajları
•
•
•
•
•
İş verimliliği
Güven & Motivasyon
Pozitif yaklaşım
İş stresi
Ve sorunlar …
Ekip İçerisinde Hemşirenin Görevleri
• Ameliyathane salonun sorumluluğu
• Organizasyon
• Hasta merkezli yaklaşım
• Sterilizasyon takibi
• Eğitim
Hemşirenin Ekip İçerisinde Karşılaştığı
Sorunlar
•
•
•
•
•
•
Yüksek beklentiler
Yoğun iş temposu
Kapalı mekanda çalışmaya bağlı stres
Çatışma
İletişim kopukluğuna bağlı hatalar
İletişimdeki hitap yanlışlıkları
Hemşirenin Ekipteki Pozitif Rolleri
• Motivasyonun sağlanması
• Profesyonellik
• Planlama
• Hasta odaklı yaklaşım
Sonuç
İletişimi sağlamak için ekip üyeleriyle belirli
zamanlarda toplantılar yapılarak; problemlerin
tartışılması,yeni fikirler oluşturulması ve morali
yükseltmek için değişiklikler yapılması.
Büyük Ameliyatlarda Sıfır
Mortalite Olası mı? Ne pahasına?
İlgin Özden
İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Birimi
• Deneyimli kurum
• Deneyimli cerrah-ekip
• Hesap verme sorumluluğu (accountability)
• Devamlı geliştirme (kaizen)
• Nido aru koto wa, sando aru.
• İki defa olan, üçüncü defa da
olur.
atasözü
Japon
Daima iyi gemiler yapmalıyız.
Mümkünse kâr ederek,
Mecbursak zarar ederek,
Ama daima iyi gemiler
yapmalıyız.
Japon atasözü
Teşekkür ederiz
Download

Ameliyathanede iletişim ve ekip çalışmasını oluşturmak