GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Organik Madde ..........................................................................
Serbest Amino Asit ....................................................................
Toplam Azot (N) ........................................................................
Organik Azot (N) .......................................................................
Toplam Fosfor (P2O5) ..............................................................
Suda Çözünür Potasyum (K2O)..............................................
pH ...................................................................................................
% 60
% 20
%3
%3
%2
%1
4-6
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
FULZYME-PLUS toprağın verimliliğini arttıran ve bitki gelişimini destekleyen bir üründür.
● FULZYME-PLUS İnsan, hayvan, bitki ve doğa için tamamıyla zararsızdır.
● FULZYME-PLUS uygulaması yapılacak olan damla sulama veya yaprak gübresi ile karıştırıldığında, içeriğindeki organik madde ve bağımsız amino asitler sayesinde, bu ürünlerin
etkinliğini arttırır
● FULZYME-PLUS uygulamadan hemen önce gübre solüsyonları, pestisitler, herbisitler ve Nematod ilaçları ile karıştırılabilir. Bu tip solüsyonların istenilen pH’sı 4-8 dir.
● FULZYME-PLUS tüm toprak tiplerinde, bitki gelişiminin her aşamasında kullanılabilir.
●
GENEL FAYDALARI
●
●
●
●
●
●
●
●
Topraktaki Fosfor’u çözünür hale getirip bitkiler tarafından alınımını kolaylaştıracak enzimlerin üretimini harekete geçirir.
Topraktaki organik maddeleri ayrıştırarak bitkiler tarafından alınımını kolaylaştırır.
Bitkilerin besin emilimini arttırır, dengeli ve düzenli beslenmesini sağlar.
OIumsuz hava koşullarında bitkinin besin alınımını kolaylaştırır.
Bitkilerin çok iyi beslenmesini sağlayarak, olumsuz çevre faktörlerine karşı doğal bağışıklık sistemlerini güçlendirir.
Çiçeklenme, meyve oluşumu, meyve ebadında eşit büyüklük ve verimde önemli derecede ekonomik kazanç sağlar.
Kök hacmini arttırarak iyi bir kök sistemi oluşmasının sağlar.
Tohumların çimlenme gücünü arttırır.
KULLANIM YERLERİ VE DOZAJLARI
Sebze ve Süs Bitkileri: 1 Kg FULZYME PLUS, 500 kg törf veya saksı toprağına karıştırılır.
Mümkün ise, dikiminden bir hafta önce sulama suyu ile beraber veya en geç dikimden hemen sonra ilk sulama ile birlikte 100 gr/da dozunda damla sulama sistemi ile verilir. Her ay uygulama
tekrar edilir
Turunçgil, Meyve Ağaçları ve Bağ: Sonbaharda taban veya çiftlik gübresi uygulamasından sonra 100 gr/da dozunda sulama sisteminden uygulama yapılır.
- İkinci uygulama ilkbaharda çiçeklenmeden önce 100 gr/da oranında sulama sisteminden yapılır. Her 6-8 hafta da uygulama tekrar edilir.
Muz: İlk uygulama onarımından sonra 100 gr/da dozunda damla sulama sisteminden yapılır.
- 40-50 gün ara ile 2 ila 4 defa uygulama tekrar edilir.
Çilek: Dikiminden bir hafta önce veya dikiminden hemen sonra ilk sulamada 100 gr/da dozunda damla sulama sisteminden verilir. Her ay uygulama tekrar edilir.
Buğday, Arpa:
-Tohum Uygulaması: 1000 kg Buğday tohumuna 1 kg FULZYME-PLUS suya karıştırılarak daldırma veya püskürtme yöntemi ile tohumlara uygulanır.
-Toprak Uygulaması: Birinci uygulama ilk sulama ile veya ekimden hemen sonra 100 gr/da dozunda yapılır. Kardeşleme döneminin başlangıcında uygulama tekrar edilir.
Mısır:
-Tohum Uygulaması: 100 Kg mısır tohumuna 2 Kg Fulzyme-Plus suya karıştırılarak daldırma veya püskürtme yöntemi ile tohumlara uygulanır.
-Toprak Uygulaması: Birinci uygulama ekimden hemen sonra ilk sulama ile 100 gr/da dozunda yapılır. 5-6 yapraklı dönemde uygulama tekrar edilir.
Patates:
-Toprak Uygulaması: Birinci uygulama ekimden hemen sonra ilk sulama da 200 gr/da dozunda yapılır. Yumru oluşumu başlangıcında uygulama tekrar edilir.
Çeltik:
- 2 kg FULZYME PLUS 100 lt suda çözdürülür, fidelerin kökleri bu solüsyon’a şaşırtmadan önce bandırılır ve dikim yapılır.
- Su verilen çeltik alanlarına dekara 100 gr dozunda FULZYME PLUS, şaşırtmadan en geç 1 hafta sonra yüzeye püskürtülür.
Kavun ve Karpuz:
- Dikimden bir hafta önce veya en geç dikimden sonraki ilk sulamada dekara 100 gr dozunda uygulanır.
- Çiçeklenmeden önce dekara 100 gr dozunda sadece bir uygulama daha yapılması tavsiye edilir.
Genel Tavsiyeler:
-Tohum Uygulaması: 1-2 kg FULZYME-PLUS 100 lt suya karıştırılarak daldırma veya püskürtme yöntemi ile tohumlara uygularır.
-Şaşırtma Dönemiı: 1-2 kg FULZYME-PLUS 100 lt suda çözdürülür. Fideler bu karışıma bandırılıp dikilir.
-Aşı Kalemi veya Soğanlı Bitkiler: 1-2 kg FULZYME-PLUS 100 lt suda çözdürülerek, aşı kalemi veya soğan bu solüsyona batırılıp dikilir.
-Saksı Toprağı Hazırlamada: 500 kg saksı toprağına 1 kg FULZYME-PLUS karıştırılarak kullanılır.
-Yapraktan Uygulama: 200 gr FULZYME-PLUS 100 lt suya karıştırılarak yapraklara püskürtülür.
ÜRETİCİ:
JH BIOTECH. INC P.O. box 3538 Ventura,
CA 93006, U.S.A.
İTHALATÇI
Altıntar Kim. Mad. San. Tic. Ltd. Şti.
Kızıltoprak Mah. 926 Sok. No.4 Merkez 07300 ANTALYA
Tel: 0242 321 11 30 - Faks: 0242 321 26 74
http://www.altintar.com
Download

fulzyme plus