Projenin Adı
: Çatı Proje: Göller Yöresinde Yetiştirilen Ilıman İklim
Meyvelerinde Hasat Sonrası Teknolojileri Çalışmaları
Alt Proje: Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Çeşidinin Hasat
Sonrası Fizyolojisi Üzerine Araştırmalar
Projenin İngilizce Adı
: Studies on Postharvest Physiology of quince (Cydonia oblonga
Mill. var. Eşme)
Proje Lideri
: Özgür ÇALHAN
Yardımcı Araştırıcılar
: Prof. Dr. Mehmet Ali KOYUNCU; Mesut ALTINDAL
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM –Süleyman Demirel Üniversitesi
Projenin Özet Tanıtımı
: Ayva yumuşak çekirdekli meyvelerden olup, Türkiye’de taze
olarak yoğun şekilde tüketilmektedir. Türkiye de en fazla yetiştirilen çeşit ise Eşme’dir. Fakat
dünyada çok fazla meyvesi taze tüketimde kullanılmamaktadır. Bu nedenle ayva meyvesinin
hasat sonrası üzerinde çok fazla çalışma yapılmamıştır. Ülkemizde ayvanın depolanması ve
bozulmaların geciktirilmesi veya engellenmesi üzerine de az sayıda çalışma vardır. Bu
çalışma ile ayva meyvelerinin öncelikle optimum hasat zamanının belirlenmesi sağlanacak ve
farklı depolama koşullarında depolanabilirliği araştırılacaktır. Böylece hem ayvanın hasattan
sonra kalitesinin sürdürülmesi hem de depolama sırasında karşılaşılan başta meyve eti
kahverengileşmesi gibi bozukluların engellenmesi veya geciktirilmesi sağlanarak kayıplar
azaltılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Depolamalar 0°C’de normal atmosfer (NA),
kontrollü atmosfer (KA) ve dinamik kontrollü atmosfer (DKA) koşullarında yapılacaktır.
KA’de O2 seviyesi %2, CO2 seviyesi %3, DKA ise CO2 seviyesi %1 seviyesinde tutularak
minimum oksijen seviyesi belirlenecektir. Depolama süresi boyunca her 45 günde bir örnek
meyveler alınarak yarısında analizler yapılacak diğer yarısı raf ömrü çalışması için 20°C’de 7
gün bekletilecektir. Meyveler NA koşullarında 6 ay, KA ve DKA koşullarında ise 9 ay
muhafaza edilecektir. Yapılacak analizler tam çiçeklenmeden geçen gün sayısı, meyve eni ve
boyu, nişasta parçalanması, meyve ağırlığı, kabuk rengi, ağırlık kaybı, renk değişimi, meyve
eti sertliği, suda çözünür kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asitlik, etilen üretimi,
solunum hızı, etanol ve asetaldehit üretimi ile duyusal analizlerdir. Ayrıca meyve eti
kahverengileşmesi ile çürüme miktarları da ölçülecektir. Bunların yanında meyvelerdeki besin
maddelerinin depolama sürecindeki değişimleri de incelenecektir. Çalışma 2 yıl
yürütülecektir.
Projeye ait fotoğraflar
:
Eşme ayva çeşidi
Küçük meyve dönemi
Nişasta parçalanma durumu
Bahçeden bir görüntü
Depolanan meyvelerden bir görüntü (1. Hasat)
Depolanan meyvelerden bir görüntü (3. Hasat)
Download

Eşme Ayva (Cydonia oblonga Mill.)