TİP 1 DİYABETİK HASTA BİREYSEL EĞİTİM
FORMU
KOD. POL.FR.71
YAYIN TARİHİ. KASIM 2009
Hastanın Adı Soyadı
:
Dosya No
:
Eğitimi Alan Kişi / Grup :
Eğiticinin Adı
:
Eğitimin Yeri
:
Eğitimin Saati
:
Eğitimin Süresi
REV.TARİHİ. OCAK 2014
REV.NO. 1
SAYFA NO: 1
Tarih : ……./……../20………
İmza :
:
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
-
İnsülin tedavisi
İnsülin tedavisinin kan şekerlerine göre düzenlenmesi
Çocuğun hastalığa adaptasyonuna yardımcı olacak yaklaşımlar
Evde kan şekeri ölçümü ve glukometre kullanımı
Kan şekerinin denetimini olumsuz etkileyen faktörler ( enfeksiyon, stres)
Hipoglisemi ve DKA semptomları
Hiperglisemi semptomları
Geçici remisyon (balayı) dönemi
İdrar ve kan şekeri denetimi yorumu ve tedavinin buna göre düzenlenmesi
Genel vücut hijyenine yönelik bilgilendirme
Egzersizde dikkat edilecek noktalar
Erken ve geç komplikasyonlar
Aile ve çocuğun psikolojik olarak desteklenmesi
Download

TİP 1 DİYABETİK HASTA BİREYSEL EĞİTİM FORMU