KALSİYUMUN EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ
Toprakta kalsiyum yoksa veya alınamayan formda ise
pH 8’in üzerinde ise kalsiyumun çözünürlülüğü azalır; Kalsiyum alınamaz.
Toprak tuzluluğu fazla ise (Toprakta Na oranı fazla ise kalsiyum alınamaz).
Toprakta NH4 - K - Mg çok fazla ise.
Organik madde miktarı zayıfsa, katyon değișim kapasitesi düșükse.
Bitkide terleme az ise (nisbi nem, düșük sıcaklık, kuraklıktan dolayı).
Bitki hızlı büyüyorsa Kalsiyum alınımı güçleșir.
Fotosentez az ise Kalsiyum alınımı az olur.
Kalsiyum ve Aminoasitler
Bu durumlarda kaliteli bir su kullanıp, sulama düzgün yapılıp ve
verilirse eksikliğin çıkması söz konusu olmaz. Kısaca piyasada satılan kalsiyumlar içinde
tașınabilen tek kalsiyum
‘dır.
Ayrıca içerisinde ihtiva ettiği Aminoasitler de bitkinin yapı tașı olduğu için bitkinin
gelișmesine önemli ölçüde yardımcı olacaktır. İçerisinde bulunan Bor ise kalsiyumun tașınmasına
yardımcı olmaktadır.
KULLANIM DOZU
Bitki Adı
Uygulama Zamanı
Uygulama Dozu
(yapraktan)
SEBZELERDE
Domates, Kavun, Karpuz
Salatalık, Biber, Patlıcan
Marul, Lahana, Kereviz,
Ispanak, Karnıbahar, Çilek vs
- Normal gelişme döneminde 1-2 defa
- Meyveler ceviz büyüklüğüne erişince
10-15 gün ara ile 2-3 kez uygulanır
Meyve Ağaçları
Elma, Armut, Şeftali
Kiraz, Kayısı, Erik,
Zeytin, Narenciye, Bağ vs
- Erken uygulama
1. Meyve tutumundan 20 gün sonra
2. Meyve tutumundan 40 gün sonra
- Geç uygulama
1. Hasada 60 gün kala
2. Hasada 40 gün kala
3. Hasada 20 gün kala
- Hasat sonrası kullanım
depolama öncesi bandırma şeklinde
- Yaz dönemi boyunca 15-20 gün
aralıklarla 3-5 uygulama
Muz bahçelerinde
- Tarak teşekkülünde 1. uygulama
15 gün sonra 2. uygulama
Pamuk
ÜRETİCİ FİRMA
PLANT PHYSIOLOGY
Compleio Industrial Bioiberica s.a.
Ctra. Nacional II. Km 680.6
08389 Palafolls (Barcelona)
Tel : (34) 93 490 49 08
Fax: (34) 93 490 97 11
300-400 cc / dekar
300-400 cc / dekar
300-400 cc / 100 lt su
300-400 cc / 100 lt su
300-400 cc / 100 lt su
300-400 cc / 100 lt su
300-400 cc / 100 lt su
100 lt suya 1 lt
300-400 cc / dekar
300-400 cc / dekar
Kalsiyum Taşıyıcı
İTHALATÇI FİRMA
Altıntar Kimyasal Mad. San. Tic. Ltd. Sti.
Kızıltoprak Mah. 926 Sok. No.4 ANTALYA
Tel: 0242 321 11 30 - Faks: 0242 321 26 74
www.altintar.com - [email protected]
PLANT PHYSIOLOGY
BİTKİDE KALSİYUM NE YAPAR?
İÇERİĞİ
Garanti Edilen İçerik
Organik Madde ...............................................
Toplam Azot .....................................................
Organik Azot ....................................................
Serbest Amino Asitler.....................................
Suda Çözünür Bor (B) ..................................
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO).....
pH ........................................................................
Meyvede kalsiyum miktarı yükselirse etilen gazının üretimi azalır. Böylece meyvenin
depo ömrü uzar.
(w/w)
% 15
%8
% 0.3
% 3.5
% 0.2
%7
5.5-7.5
Bitki bünyesindeki kalsiyum hücre duvarında Ca pektat olușturur. Dolayısıyla hücre
zarında sertlik meydana gelir. Bu da dayanıklılık sağlar.
Ca bulunduğunda calmudilin adlı protein kompleksi olușur. Bu da birtakım
enzimleri harekete geçirir.
Kalsiyum hücre içinde oksalat ve fosfatlar meydana getirir. Bu da ozmotik basıncı ayarlar.
Kalsiyum inmobil (tașınmayan) bir elementtir. Bitki içerisindeki hareketi pasif mekanizmayla,
suyun hareketi ile olur. Bitkide stoma açıldığında terleme bașlar, su yukarı çekilir. Dolayısıyla
kalsiyumda çekilir. Stoma kapalı ise terleme olmaz, kalsiyumda tașınmaz.
Bu nedenle kalsiyum eksikliği daha çok stomaların kapalı olduğu kıș aylarında ve çok yüksek sıcaklık
olduğu zamanlarda ortaya çıkar.
‘nın içerisine stomaların açılmasını sağlayan aminoasitler ilave edilmiștir.
Bu aminoasitler sayesinde hava kapalı da olsa stomalar açılır. Bitkide terleme bașlar. Suyun hareketi
ile de kalsiyum tașınır.
TRANSPİRASYON
NA ile yer değiștirir. Toprağın topaklașmasına sebep olarak erozyonu azaltır.
Su tutma kapasitesini yükseltir.
H i l e y e r d e ğ i ș t i r d i ğ i i ç i n K v e NH 4 k a y b ı n ı ö n l e r.
A ș ı r ı C a n o k s a n l ı ğ ı n d a F e , M n , Z n v e B n o k s a n l ı ğ ı m e y d a n a g e l i r.
KALSİYUM EKSİKLİĞİNDE NE GİBİ ZARARLAR OLUŞUR?
Stoma
Stoma
B
Ca
Ca
Ca
AA
Ca
AA
Ca
Ca
AA
AA
AminoQuelant-Ca
BİTKİ
ZARARLAR
Elma
Acı benek
Armut
Kahverengi Kabuk
Domates, Biber,
Salatalık, Kavun
Meyve ucunda yumușama ve ölme, çiçek burnu çürüklüğü
Marul, Kereviz, Lahana
Uç kısımda yanıklık, yaprak uçlarında kuruma ve ölüm
Üzüm
Meyvenin yumușayarak ve çökerek yavaș ölümü (Krepleșme)
Kiraz, Erik
Çatlama
Çilek
Uç yanıklığı, yaprak uçlarında kuruma ve ölüm
Pamuk
Genç tarakların dökümü
Hücre
B
B
Control
A s i t k a r a k t e r l i t o p r a k l a r d a p H ’ y ı d e n g e l e r.
Fosforik anyonlarını bağlar.
TRANSPİRASYON
Hücre
TOPRAKTA KALSİYUM NE YAPAR?
YAPRAK
MEYVE
DAL
KÖK ve DİĞER
HÜCRELER
Download

amınoquelant ca