İLİ
:YOZGAT
TARİH :01/05/2015
KONU:ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
ِ ‫وأَن لَّيس لِ ْ ِْلنس‬
َّ ‫ َوأ‬.‫ان إََِّّل َما َس َعى‬
.‫ف يُ َرى‬
َ ‫َن َس ْعيَهُ َس ْو‬
َ
َ ْ َ
ِ ‫للا صلَّى‬
ِ ‫ول‬
‫للا ُُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم‬
ُ ‫ال َر ُس‬
َ َ‫ق‬
َ
ِ‫الرجل َكسبا أَطْيب ِمن عم ِل ي ِده‬
َ َ َ ْ َ َ ً ْ ُ ُ َّ ‫ب‬
َ
َ‫س‬
َ ‫ما َك‬.
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
Bu şerefli dinin mensubu olan değerli
kardeşlerim yüce dinimiz bizlere ısrarla çalışmanın
önemini ve gerekliliğini birçok ayeti kerimede haber
veriyor.
Kur’anı Kerimin Necim suresinde “İnsan
için ancak çalıştığı vardır Şüphesiz onun
çalışması ileride görülecektir.”1 “Namaz kılınca
artık yer yüzüne dağılın ve Allahın lütfun dan
nasibinizi arayın. Allahı çok zikredin ki kurtuluşa
eresiniz.”2
Bu ayeti kerimeler çalışmanın ne kadar önemli
olduğunu dünya işlerinde başarılı olmanın.
Çalışmaya ve üretmeye bağlı olduğunu bizlere
göstermektedir.
Peygamber efendimiz (sav) de çalışmanın
önemini Sahabe nezninde şöyle ifade ediyor;
Sahabeden biri Peygamber efendimizden birşeyler
istiyor. Efendimiz evinde hiç birşey yok mu? diye
sorunca; bir çulumuz, birde su kabımız var dedi bu
sahabi. Peygember efendimiz onları bana getir
buyurdular. Sahabe gidip getirdi. Efendimiz eşyayı
eline aldı şunları satın almak isteyeniniz yok mu
dedi. Sahabelerden biri ben bir dirhem veririm dedi.
Efendimiz daha fazla veren yokmu? dedi, Bir başka
sahabe ben iki dirhem veririm dedi. Böylece
efendimiz eşyaları iki dirhem veren sahabeye sattı.
Efendimiz, eşyaları getiren sahabeye dönerek şu bir
dirhem ile evine yiyecek al bir dirhem ile de bir tane
balta al gel buyurdu, efendimiz elleri ile baltaya
sapını takarak bununla odun kes ve sat onbeş gün
sonra tekrar yanıma gel buyurdu. Onbeş gün sonra
Allah Rasulünün huzuruna
elinde on dirhem
kazanmış olarak gelen sahabeye, Peygamber
Efendimiz bize ders veren şu sözleri söylediler: “Bu
senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle
gelmenden daha hayırlıdır. Dilenmek sersefil, fakir
düşmüş veya rusvay edici borca batmış veya elem
verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz
değildir buyurdu.”3
Zikredilen Kur’an ve Hadisi şerifler kişinin
kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri
helalinden kazanarak, dürüstlük, adalet ve
hakkaniyete riayet ederek çalışmasının farz olduğunu
bizlere göstermektedir.
Müslüman dünyada söz sahibi olmak, ezilen
müslümanlara kol kanat germek istiyorsa çok
çalışmak zorundadır. Öyle çalışacak ki fabrikasını
kendisi kuracak tarlasına ektiği tohumuna varıncaya
kadar kendisi üretmek zorundadır. Böylece yetişen
nesillere de güzel örnek olarak hep tüketen değilde
üreten olduğumuzu gösterebilirsek işte o zaman
hedefimize varmış oluruz. Peygamber efendimiz
(sav) buyuruyorki “kişi kendi elinin emeğinden daha
temiz bir kazanç elde etmemiştir.”4
Mümin şunu iyi bilmelidir ki hesap gününde
malını nerede ve nasıl kazandığını nereye harcadığı
sorulmadıkca hesaba çekilmeyecektir. Çalışırken
gayemizin yalnızca dünya malı olmadığını da
aklımızdan biran olsun çıkarmamalıyız. Çünki
mümin dünya ile ahiret tercih konusu olduğunda
teretdüt etmeden ebedi olanı tercih etmesini
bilmelidir. Rabbim cümlemize dünya ve ahiret için
çalışmayı helalinden kazanıp helalinden infak etmeyi
nasip etsin.
Ahmet DAL Kılıçlar Camii İmam Hatibi
1
Necim suresi 39-40
3
Ebu Davut (Zekat 26-VIII-292)
2
Cuma 10
4
İbni Mace Ticaret (1,XVIII-724)
Download

Ailenin Önemi