TOKYO CAMİİ CUMA HUTBESİ
1 Ocak 2016
CUMA NAMAZI
Aziz Müminler!
bunları vakit, cemaat, şehir, cami, izin ve
Bilindiği gibi, Cuma, İslam Dini’nde çok
önemli
kabul
edilen
haftalık
toplu
ibadet
hutbe olarak saymışlardır. Mezhepler arasında
çeşitli farklılıklar olmasına rağmen; vakit ile
günüdür. Cuma gününün önemine ilişkin, Hz.
kastedilenin
Peygamber
rivayet
malumdur. Cemaat ile kastedilen; bu ibadeti ifa
edilmiştir. Mesela bir hadisinde Efendimiz sav.
edebilmek için imam hariç en az üç kişinin
şöyle
bulunmasıdır.
sav.’den
buyurmuştur:
birçok
hadis
“Güneşin
doğduğu
en
öğle
namazı
Şehir
kastedilen;
gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır.
hükmünde bir yerleşim birimi olmasıdır. Cami
ile
namazının bir tek camide kılınması gerektiğidir.
camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan
Ancak şehirlerin büyüklüğünü göz önüne alarak,
kimsenin
alimlerimiz
arasında
işlediği
Cuma
günahların
ile
bu
Cuma
affedileceği”
2
bildirilmiştir.
değişik
oldukça
şehir
hadis-i şerifte, “gerekli temizliği yaptıktan sonra,
önceki
mümkün
veya
Kıyamet de Cuma günü kopacaktır.” Yine bir
daha
ise;
şehir
Cuma
namazı
kastedilen
yerin
olduğu
hayırlı gün Cumadır. Adem o gün yaratılmış, o
1
kılınacak
ile
vakti
camilerde
Cuma
cumanın
kılınabileceğine dair cevaz vermişlerdir. İzin ile
de; devlet başkanı veya temsilcisinin ya da
Cuma namazı; farziyyeti (farz oluşu) kitap
(Kur'ân), sünnet ve icma ile sabit olan; hutbeyi
bunlar tarafından yetkili kılınan bir kişinin Cuma
namazını
kıldırması
gerekliliği
de ihtiva eden iki
Hutbeye
rekâtlı,
Allah’ı
cemaatle
kastedilmiştir.
gelince;
rüknü
zikretmektir.
kılınan bir namazdır.
Dolayısıyla hutbe niyetiyle
Yüce
“elhamdülillah”
Allah,
inananlar!
"Ey
Cuma
“lailahe
illallah”
veya
demekle
günü namaz için
hutbe yerine getirilmiş olur.
çağrı yapıldığında,
Aziz kardeşlerim!
alışverişi
bırakıp
Cemaatimizin
hemen
Allah'ı
farklılığını
anmaya
koşun.
alındığında,
göz
önüne
okunan
Eğer bilirseniz bu,
hutbenin herkes tarafından
sizin
aynı
için
hayırlıdır.
daha
Namaz
derecede
anlaşılamaması
doğaldır.
lütfundan
çok
metinleri cemaatimize dağıtılmaktadır. Ancak,
3
okunurken -anlaşılmasa da- konuşmak, hatta
zikredin
nasibinizi
ki
arayın.
kurtuluşa
Allâh'ı
eresiniz"
buyurmaktadır.
hür
Müslüman
yüzden,
namaz
öncesi
hutbe
konuşan birini konuşmaması için uyarmak dahi,
Cuma namazı; akıllı, buluğ çağına erişmiş,
sağlıklı,
Bu
gayet
kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh'ın
ve
mukim
erkeklere
(yolcu
farz
olmayan)
kılınmıştır.
Cuma
namazının kadınlara farz kılınmamış olması,
onlar hakkında bir mahrumiyet (yasaklama)
tahrimen
mekruh
(harama
yakın)
kabul
edilmiştir. Yine, hutbe dinleyenlerin sağa sola
bakmaları,
selam
verip
almaları,
namaz
kılmaları da mekruh addedilmiştir.
Cuma
gününün
önemine
binaen,
adeta
değil bir muafiyettir (izindir). Diledikleri takdirde,
haftalık bayram kabul edildiği bilinciyle, Cuma
camiye
namazlarımızı asla ihmal etmeyelim. Müminleri,
gidip
cemaatle
Cuma
namazı
kılmalarında dinen bir engel yoktur.
Alimlerimiz,
Cuma
Namazı’nın
başta dini konular olmak üzere, çeşitli alanlarda
geçerli
olması için de bazı şartlar ileri sürmüş ve
bilgilendirme amacı güden hutbeleri, her zaman
için sükûnet içerisinde dinleyelim.
Cumanız mübarek olsun…
1
Muslim, Jumu‘ah, 18.
Bukhârî, Jumu‘ah, 6, 19; Muslim, Jumu‘ah, 26.
3
Cumu‘a, 9-10.
2
Download

cuma namazı - Tokyo Camii