Anlatım,soruyanıt,problem çözme
Kitaplar,abaküs,değişik
nesneler
Kitaplar,metre,cetveldeğişik nesneler
Kitaplar,abaküs,değişik nesneler
[!] Uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemler öğrencilerin düzeylerine
uygun olacak şekilde bu sınıfın sınırlılıkları içinde düzenlenir.
Anlatım,soru-yanıt,problem çözme,model olma
2.Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen
dönüşümler yapar.
3.Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla
karşılaştırır.
[!] Seçilen uzunluklar “m” ve “cm” birimleriyle ölçülebilir olmalıdır.
5.Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar
Anlatım,soru-yanıt,problem çözme,model olma
32
6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar
 Çıkarmanın farklı anlamlarını içeren problemler verilir. Başlangıç etkinliklerinde,
problemler somut nesnelerle modellenerek çözdürülür.
 Çevreden seçilen bir olay ve günlük hayatla bağlantılı problemler çözdürülür ve
kurdurulur.
Uzunlukları Ölçme
4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme
sonucuyla karşılaştırır. Yaşadıkları ortamlardan seçtikleri uzunluklar ile el, kol, ayak,
dirsek vb. uzunluklar, metre ve santimetre birimleriyle önce tahmin ettirilir sonra
ölçtürülür. Farklı uzunluktaki 3 adet ip, kâğıt şerit vb. öğrencilere dağıtılır. En uzunu
ve en kısası kâğıt veya kartona yapıştırılarak uzunlukları tahmin ettirilir. Sonra cetvelle
ölçtürülüp kaç santimetre olduğu yazdırılır.
 Uzunluk ölçme işlemlerinde, nesnelerin yatık veya dik durmasının ölçme sonucunu
değiştirmeyeceği örnek ölçmelerle belirletilir.
24
22 EKİM-30 KASIM
03-28 aralık
ARALIK
EKİM-KASIM
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
23
31aralık-25 ocak
OCAK
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma
işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.
 Somut nesnelerle modelleme yaptırılır.
4 + 4 + 4
=
12
 4 = 12
3 tane 4
12 eder.
Öğrencilerden kullanılan modele uygun ifadeler seçerek çarpma işlemine karşılık gelen
durumu sözel olarak açıklamaları istenir. Örneğin; “İçinde 4 tane kurabiye olan
kutulardan 3 tane var.” vb.
3
DEĞERLE
NDİRME
ARAÇ
GEREÇ
KAZANIMLAR
YÖNEM.
TEKNİK
:
:6/
:MATEMATİK
:
SAAT
AY
AY
HAFTA
Öğrencinin Adı
Sınıf
Ders
Yıl
Kitaplar,abaküs,değişik nesneler
Anlatım,soru-yanıt,problem çözme,model olma
18
11şubat-1mart
ŞUBAT
Eldeli çarpma işlemini yapar, eldenin ne anlama geldiğini açıklar.
[!] Sayılar çarpım en çok 3 basamaklı olacak şekilde seçilir.
3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal
sayıyla çarpma işlemi yapar.
!] Önce, bir basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; sonra iki
basamaklı doğal sayı ile iki basamaklı doğal sayının; daha sonra da bir
basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı bir doğal sayının çarpma işlemi
yaptırılır.
[!] Çarpımları en çok üç basamaklı olan iki doğal sayıyla çarpma işlemleri
yaptırılır.
4.En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100
ile kısa yoldan çarpar.
5.Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Anlatım,soru-yanıt,problem çözme,model olma
Kitaplar,abaküs,değişik nesneler
Kitaplar,abaküs,değişik nesneler
24
01-26
NİSAN
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her
gruptaki nesne sayısını belirtir.
 Bölmenin eşit paylaşma anlamını vurgulamak için problemler, model kullanılarak
çözdürülür.
8 elmayı dört çocuğa eşit sayıda paylaştırdığımızda, her bir çocuğun kaçar elması
olur?
Anlatım,soru-yanıt,problem çözme,model olma
24
04-29
MART
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli
ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.
 Yiyecek ve giyeceklerden oluşan 6 yardım paketi, depremzede ailelere dağıtılacaktır.
Her aileye 2 yardım paketi verilecektir. Kaç aile bu yardımdan yararlanır?
Alışveriş fişleri,paralar
kitap,saat modeli,saat
8.Tek ve çift doğal sayıları belirtir.
[!] Sayıların birler basamağındaki rakama bakarak bir sayının tek veya çift
olduğunun belirlendiği vurgulanır.
Anlatım,soru-yanıt,problem
çözme,model olma
Zamanı Ölçme1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar. Akrep ve
yelkovanın, tam ve yarım saatlerdeki konumu tartıştırılır. Saat istenilen bir tam saat
konumuna getirilerek okutulur. Saatin ayar düğmesi çevrilerek yelkovan 6’ya
getirildiğinde akrebin konumu izletilir ve saat okutulur.
 Saat üzerindeki 12’nin üzerine saydırılarak sayısal saatte 13:00’ün, 14:00’ün ne
anlama geldiği tartıştırılır.
 13:30’un, 14:30’un sayısal saatte ne anlama geldiği tartıştırılır.
 Bir ve yarım saatlik zaman içinde yapılan işler sınıfa sundurulur.
Anlatım,soru-yanıt,problem
çözme,model olma
30
12
29nisan-31 mayıs
01-14
MAYIS
HAZİRAN
1.Paralarımızı tanır.
 1, 5 TL ve 25, 50 Kr ile hangi okul ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği,
marketten neler alınabileceği vb. tartıştırılır.
 Alışveriş fişi veya fatura üstünde, alınan ürünle bu ürüne karşılık gelen
değerler inceletilir.
7.Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir
[!] Örüntüler önce nesne kullandırılarak yaptırılır. Çizim ikinci planda tutulur.
[!] Örüntü genişletilmesi sonucundaki nesne sayısı, bu sınıf sınırlılıkları
içerisindeki sayılarla ilişkilendirilir. Verilen örüntüler, en fazla 3 aşama daha
genişlettirilir.
[!] Oluşturulan örüntüler sözel olarak da açıklatılır.
Download

Öğrencinin Adı : Sınıf