B O YA F İ L T R A S Y O N B E S L E Y İ C İ S İ S T E M L E R İ O C A K V E P O T A A S T A R L A R I M E T A L U R J I K V E D Ö K Ü M K O N T R O L S I S T E M L E R I R E Ç İ N E L E R P O T A L A R
STELEX* ZR
STELEX* ZR
ZİRKON BAZLI, YÜKSEK SICAKLIK VE MUKAVEMET GEREKTİREN ÇELİK UYGULAMALARI İÇİN FİLTRELER
n
Temiz Dökümler
n
Gelişmiş Yüzey Görünümü
n
Azaltılmış İyileştirme Prosesleri
STELEX ZR filtreleri
Demir alaşımlarındaki filtrasyon uygulamaları
STELEX ZR seramik köpük filtreler zirkon esaslı
filtrelerdir. 1680°C’ye kadar çelik dökümlerin
filtrasyonu için özel olarak geliştirilmiştir.
- Taşlama işleminde azalma
STELEX ZR filtrelerin yüksek mekanik mukavemet
ve filtrasyon kapasitesi özelliği sayesinde büyük gri
ve sfero demir dökümleri için de kullanılmaktadır.
n
Azaltılmış inklüzyonlar
STELEX ZR ile yolluk sisteminde metalik olmayan
inklüzyonların kalıp boşluğuna ulaşması engelenir.
Bu sayede cüruf inklüzyonlarının giderilmesi ve
onarılması için ekstra bir işlem gerekmeyerek
toplam üretim süresi azalacaktır.
n
İşleme miktarının azalması
- Takım ömrünün arttırılması
STELEX ZR filtreleri ergimiş metal türbülansını
engelleyerek reoksidasyon hatalarını azaltmaktadır.
STELEX ZR
filtrelerin
seçimi
2
STELEX ZR Avantajları
n
Temiz döküm yüzeyi
- Kaynak tamiratının azalması
- Ekstra ısıl işleme gerek duyulmaması
n
Temizleme zamanının azalması
- Kısa termin süresi
- Düşük maliyet
Hassas Döküm
için STELEX ZR
filtreleri
STELEX ZR filtreleri
Temiz döküm yüzeyi sağlanması
Yolluk sisteminin hesaplanması
STELEX ZR için yolluk sistemi hesaplanırken düşey
yolluk çapı en dar kesit olarak tasarlanır. Bu en
dar kesit alanının hesabı meme girişi formülüne
dayanmaktadır.
CA : Düşey yolluk alanı [cm² ]
22.6 : Katsayı
W : Döküm ağırlığı [kg]
: Sürtünme katsayısı
: Yoğunluk [g/cm³]
t
: Gerekli döküm süresi [s]
H : Efektif Döküm Yüksekliği [cm]
Yolluk sistemi için bizim önerdigimiz kesit alanları.
Düşey yolluk : 1.0
Yatay yolluk 1.1
Toplam meme kesit alanı 1.2
Yüzey alanı en dar kesitin en az 3 katı olmalıdır.
Filtre, çıkış yüzeyindeki kenarların tamamından iyi
desteklenmelidir. Destek alanı olarak filtre çıkış
yüzeyinin en az %30’u kullanılmalıdır.
STELEX ZR uygulamaları
Filtre uygulamalarındaki etkinlik, doğru STELEX
ZR uygulamalarının seçimi ile mümkündür. Filtre
uygulamalarında bizim önerimiz her zaman
STELEX filtre yuvalarının kullanılmasıdır. Filtre
yatay olarak düşey yolluğa yakın olarak yerleştirilir,
bu sayede filtre ile kontrollü bir akış sağlanarak
filtre uygulaması gerçekleştirilir.
Türbülansın engellenmesi için; filtre arkasındaki
metal akışında ani değişimlerin önüne geçilmesi
gerekmektedir. Bu durum özellikle çelik dökümler
için önemli olup, reoksidasyon ve metalik olmayan
inklüzyonların döküm boşluğunda birikimini
önlemekte önemlidir.
Simülasyon Desteği
Valf Gövdesi
Filtre alanı, döküm esnasında tıkanmayı önlemek
için yeterince büyük olmalıdır.
STELEX Filtre Yuvaları
3
Kanıtlanmış Kalite
Yüksek kalite ve düşük maliyet
Kalite Yönetimi
Foseco kalite yönetim sistemi DIN ISO 9001:2008
ve ISO 14001:2004 ile geçerlidir. STELEX filtrelerle
ilgili tüm kalite standartları bu kalite standardına
göre belirlenmektedir.
Servis
Mühendis ve ürün müdürlerimiz dökümhanelerle
işbirliği içerisinde çalışarak verimlilik, proses kontrolü,
döküm kalitesi ve çevre şartlarına uyumluluğuna
katkı sağlamaktadır.
Filtre tipi, akış kapasiteleri ve filtre kapasiteleri ile
ilgili daha fazla bilgi almak için yerel Foseco ofisi
ile iletişime geçebilirsiniz.
Görsel Kalite
Kontrolü
03/2014 · re tr
Impingement
test ünitesi
İstatistiksel Proses
Kontrolü
*FOSECO, logosu ve STELEX ZR Vesuvius grup şirketinin Dökümhane bölümünün ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir.Her hakkı saklıdır. Bu basım içinde yer alan hiçbir detay,
yayımcının yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kopyalanamaz. Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması için dava açılmasına yol açacaktır. Bu kısım
içinde yer alan bütün ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (üreticinin sahip olduğu pratik tecrübelere göre) doğru ve güvenilirdir. Ancak, ne üretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne
de yayımcı aşağıdaki hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam güvenilirlik (2) kullanılan ürünlerin üçüncü partinin haklarını çiğnemediği
(3) yerel yasalara uygunluk için ilave güvenlik önlemi gerektirmeyeceği.Satıcı, üretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. Bütün satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, üretici/
satıcı arasındaki ilgili satış anlaşması şartlarına gore yapılmıştır. © Foseco International Limited 05/11.
COMMITTED TO FOUNDRIES
Foseco Dökümhane Bölümü
Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1000. Cad. No:1022
41420 Çayırova - Kocaeli / TURKIYE
Tel:
+90 262 677 10 50 Fax:
+90 262 677 10 60
www.foseco.com.tr
Download

STELEX* ZR STELEX* ZR