B O YA F İ LT R A S Y O N B E S L E Y İ C İ S İ S T E M L E R İ O C A K V E P O T A A S T A R L A R I M E T A L U R J I K V E D Ö K Ü M K O N T R O L S I S T E M L E R I R E Ç İ N E L E R P O T A L A R
ALSPEK* H
A L Ü M İ N YU M AL AŞI ML ARI NDA BULUNA N H İD ROJ ENİN ÖLÇÜMÜ
n
Hızlı, Kesin Ölçüm
n
Anlık veya Sürekli Ölçüm
n
Dijital Ekran
n
Otomatik Data Girişi
n
Ekran Grafik Görüntüsü
ALSPEK H
Alüminyum Alaşımlarında Bulunan Hidrojenin Ölçümü
ALSPEK H Nedir?
ALSPEK H alüminyum alaşımlarındaki hidrojeni
ölçmek için tasarlanmış bir cihazdır. Yenilikçi
elektrokimyasal sensörü sayesinde hızlı ve eş
zamanlı hidrojen ölçümüne olanak sağlar.
Sensör termokupl korumasının içinde plazma
kaplama ile korunmaktadır, bu sayede cihaz
alümniyum metali içinde uzun ömre sahip
olmaktadır.
Sensörden gelen sinyal analizör ile analiz edilir ve
ekranda hidrojen konsantrasyonu ml/100g olarak
gösterilir.
ALSPEK H dökümhanelere ergimiş metal kalitesi
hakkında bilgi verir ve kalite kontrol işlemi için
bilgileri raporlamaya olanak sağlar.
Analizörün sonuçları belirleme kabiliyeti sayesinde
her zaman optimum performans ile devamlı kontrol
imkanı sağlanmaktadır.
2
Nasıl Çalışır
Probe hidrojen iyonlarını ileten (CaZrO3-In) seramik
esaslı bir malzemedir.
Tüm ALSPEK H sensörleri “Katı Hal Referansı” nı
içerir, ve bu da hidrojen konsantrasyonunu belirler.
Elektrot katı hal referansı için “Referans Elektrodu”
gazın ölçümü için ise “ Elektrot Ölçümü” adı ile
belirtilir.
Aşağıdaki şekil ergimiş alüminyum içindeki hidrojen
konsantrasyonunun probe ile ölçümünü şematik
olarak göstermektedir.
Hidrojen çözünürlüğü büyük oranda sıcaklığa
bağlıdır. Bu yüzden ergimiş metal sıcaklığı çözünmüş
hidrojen oranını belirlemek için ölçülmelidir.
Probe İşleminin Prensibi
ALSPEK H Uygulamaları
ALSPEK H dökümhane performansını arttırmak için
çeşitli yollar sunan hızlı ve kolay kullanılabilir bir
cihazdır.
ALSPEK H Multi
ALSPEK H Multi cihazına 4 farklı sensöre kadar
datalar kaydedilmektedir. Bu cihaz yüksek kaliteli
dökümler için bekletme/döküm ocaklarındaki
hidrojen seviyelerini ölçmek için dizayn edilmiştir.
ALSPEK H
ALSPEK H alüminyum çanta içinde bulunup
renkli ekran görüntülü bir cihazdır. Kalite
kontrol uygulamalarının yaygınlaştırılması
ve belgelenmesinin yanında FDU gaz giderme
cihazındaki maksimum ya da mínimum hidrojen
seviyelerinin kontrolü için de dizayn edilmiştir.
Özellikler:
n
Sensöre WLAN ya da LAN bağlantısı
n Sensör Operasyonları Pil Işığı
n
Sensör ve alıcı arasında 50 m ye kadar mesafe
şansı
Özellikler:
n
Anlık Ölçümler
n
Sürekli Ölçümler
n
Dokunmatik Ekran
n
17 güne kadar Data Giriş İmkanı
n
Data Transfer Opsiyonu
ALSPEK Sensör
ALSPEK H
ALSPEK H Mini
ALSPEK H Mini kompakt dizayna sahip olup
operatörün cihazı dökümhane içerisinde kolaylıkla
taşımasına olanak sağlar. Hem bekletme hem de
ergitme ocakları için anlık ölçümlere uygundur.
Özellikler:
n
Kullanışlı Ekran Görüntüsü
n
Tek Tuşla Kayıt İmkanı
n
Parti Numaralarını Sisteme Giriş İmkanı
n
USB ya da Memory Card ile Data Transferi
ALSPEK H Multi
ALSPEK H Mini
3
ALSPEK H
Alüminyum Alaşımlarında Bulunan Hidrojenin Ölçümü
Ergimiş Metal Kalitesinin Ölçümü
ALSPEK H dökümhanelerin farklı yerlerindeki
ergimiş metal kalitesini kolaylıkla ölçebilecek
bir cihazdır. Hızlı ve doğru olarak yapılan anlık
ölçümlerle ocak ve pota içerisindeki hidrojen
konsantrasyonu belirlenmektedir, ya da sürekli
hidrojen ölçümü için probe sıvı metal içerisine
daldırılarak ölçüm yapılmaktadır. Ayrıca gaz
giderme işlemi sırasında hidrojen ölçümüne de
olanak sağlar.
ALSPEK H, tretman işlemleri sırasındaki geliştirme
veya optimizasyonda kullanılabilir.
Proses Kontrolü
Gaz giderme işlemi sırasında hidrojen gazı
ölçümünün sağlanması ile gaz giderme işleminde
gerçek kontrol sağlanmaktadır. ALSPEK H ile gaz
giderme cihazı kombinasyonu sayesinde çok
yüksek ya da alçak hidrojen seviyelerinde cihaz
uyarı verebilmektedir. Alarm çıkışları sayesinde gaz
giderme cihazı başlatılıp durdurulabilir. ALSPEK
H taşınabilir cihaz ile FDU gaz giderme cihazının
kontrol paneline entegre edilerek hidrojen
seviyesinin kontrolü sağlanabilir.
Hydrogen
0,00
ALSPEK H Analiz Görüntüsü
02/2014 · tr
*FOSECO, logosu ve ALSPEK Vesuvius grup şirketinin Dökümhane bölümünün ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir.Her hakkı saklıdır. Bu basım içinde yer alan hiçbir detay,
yayımcının yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kopyalanamaz. Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması için dava açılmasına yol açacaktır. Bu kısım
içinde yer alan bütün ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (üreticinin sahip olduğu pratik tecrübelere göre) doğru ve güvenilirdir. Ancak, ne üretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne
de yayımcı aşağıdaki hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam güvenilirlik (2) kullanılan ürünlerin üçüncü partinin haklarını çiğnemediği
(3) yerel yasalara uygunluk için ilave güvenlik önlemi gerektirmeyeceği.Satıcı, üretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. Bütün satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, üretici/
satıcı arasındaki ilgili satış anlaşması şartlarına gore yapılmıştır. © Foseco International Limited 05/11.
COMMITTED TO FOUNDRIES
1,00
Temperature
0
Foseco Dökümhane Bölümü
Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1000. Cad. No:1022
41420 Çayırova - Kocaeli / TURKIYE
Tel:
+90 262 677 10 50 Fax:
+90 262 677 10 60
www.foseco.com.tr
1000
Download

ALSPEK H 2014 01