DKS NOFOAM MKT-300
Köpük Önleyici
Kağıt endüstrisi için formule edilmiş bir köpük önleyicidir.
KİMYASAL YAPISI:
Emülsifiye edilmiş yüzey aktif maddelerin kombinasyonudur.
KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
Görünüm
: beyaz emülsiyon
İyonik yapısı
: noniyonik
Yoğunluk
: 0,94 –1,00g/cm³
pH Ürün
:7-9
KULLANIM YERİ VE ŞEKLİ:
-Kağıt Hamuru üretiminde : NOFOAM MKT-300, köpük önleyici olarak hamur
üretiminin çeşitli safhalarında kullanılır (hamur yıkama, klasifikasyon, ağartma işlemi
ve atık su işlemlerinde).
-Kağıt üretiminde : NOFOAM MKT-300 elek altı suyuna veya yüksek türbülansın
olduğu hamur bütesinden ilave edilebilir.
Ürün viskozitesi düşük olduğu için konsantre veya sulandırılmış olarak sisteme ilave
edilir.Bir günlük ihtiyaçtan fazla NOFOAM MKT-300 emülsiyonu hazırlanmaması
önerilir.Ayrıca birkaç saat beklemeden sonra , hazırlanan çözeltinin karıştırılarak
kullanılması tavsiye edilir.
8282 Sok. No:26 Balcılar İş Merkezi
(Çiğli KİPA yanı) Çiğli-İZMİR
Tel: 0 (232) 329 39 59–376 50 05 Faks: 0 (232) 329 20 10
www.daglar.com.tr
e-mail: [email protected]
KULLANIM MİKTARI:
NOFOAM
MKT-300
300ppm) kullanılır.
kağıt ve hamur üretimine göre değişen miktarlarda (100-
DEPOLAMA SÜRESİ-AMBALAJ:
125 kg’lık P.E. bidonlarda satışa sunulmaktadır.
Oda sıcaklığında 6 ay depolanabilir.(20-30 ° C)
8282 Sok. No:26 Balcılar İş Merkezi
(Çiğli KİPA yanı) Çiğli-İZMİR
Tel: 0 (232) 329 39 59–376 50 05 Faks: 0 (232) 329 20 10
www.daglar.com.tr
e-mail: [email protected]
Download

DKS NOFOAM MKT-300