ATyS d
Motorlu Kaynak Değiştirme Şalteri
ADIM 3
ADIM 1
ADIM 2
Kabin / Arka
Pano Kurulumu
POWER (Güç)
Bölümünün
Bağlanması
COMMAND /
CONTROL (Komut /
Kontrol) terminal
bağlantıları
ADIM 4
ADIM 5
Güç KAYNAĞI
terminal bağlantıları
Kontrol
Dikkat:
Ürünün düz ve sabit
bir yüzeye monte
edildiğinden emin
olun. Yerleştirme
pozisyonu:
ADIM 6B
Acil Durum Manuel
Çalıştırma
Önerilen
Tamam
Tamam
280
Harici kumandadan
kontrol (OTOMATİK)
800A - 3200A
=
138
Ön Panel için
kapı devre
kesme şalteri.
ADIM 4
ATyS 800 - 1000 A
arası
ø9
ATyS 1600 - 3200
A arası ø12.5
ATyS 1250 A
16 x 11
Kişilerde elektrik çarpması, yanık veya yaralanma ve/
veya ekipmanda hasar riski.
Bu Hızlı Kurulum kılavuzu, bu ürünün kurulumu ve devreye
alınmasında eğitilen personel için hazırlanmıştır. Daha fazla
ayrıntı için, SOCOMEC web sitesinde mevcut olan ürün talimat
kılavuzuna bakın.
n Bu ürün her zaman nitelikli ve yetkili personel tarafından
kurulmalı ve devreye alınmalıdır.
n Bakım ve servis işlemleri eğitimli ve yetkili personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
n Doğrudan şebekeden veya dolaylı olarak harici devrelerden
üründe gerilim olması veya olabilmesi durumunda ürüne
bağlı olan herhangi bir kontrol veya güç kablosuna
dokunmayın.
n Gerilim olmadığını doğrulamak için her zaman uygun bir
gerilim tespit cihazı kullanın.
n Kabinin içine metal malzeme düşürmemeye kesinlikle
dikkat edin (elektrik arkı oluşma tehlikesi).
8.5
33
15.75
8.5
28.5
15.75
60
50
ATyS
15
4K
3K
4K
3K
4K
255
335
255
335
255
335
347
467
347
467
347
467
347
467
80
80
80
80
80
120
120
120
120
120
120
120
120
391
391
391
391
391
391
391
523
523
523
523
523
523
Güç Terminal Bağlantıları
FRAME B7
FRAME B8
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
2x240
-
-
-
-
-
-
2x50x5
2x60x5
2x80x5
2x100x5
3x100x5
4x100x5
3x100x10
2x300
4x185
4x185
6x185
-
-
-
63
63
63
100
100
100
100
M8
M8
M10
M12
M12
M12
M12
20
20
20
40
40
40
40
26
26
26
45
45
45
45
1
1
To ATyS D10
C
50 Hz
Aux Supply
230V
60 Hz
OUTPUTS
N° PP / PN
L
N
1: 220 / 127
2: 380 / 220
3: 400 / 230
4: 415 / 240
5: 480 / 277
AUT
C
63A 64A 24 14 04 13
3x
mm
Ø 4-8
Marquage montrant à l’opérateur
Marquage montrant à l’opérateur
Face avant PC2
ATyS t
5
Aux. 2
ATyS d
1
0
RJ 201 202
201 - N
5
10 1
0
20
60
10
20
60
Düz RJ45 kablo
maks. 3m.
READY
REMOTE CONTROL
4
sıra 0
İkili Güç Kaynağı Terminalleri
312 313 314 315 316 317
AUT
63A 64A 24 14 04 13
CONTROL
OUTPUTS
PROG
OK
A: 3 Ph
B: 1 Ph
E:
F:
C: Neutral
D: Neutral
G:
H:
U 10% F 5%
Uzak ekran
U 20% F 10%
ATyS D10
AUT
sıra II
N°: ΔU ΔF %
1: 5 3
2: 6 3
3: 7 4
4: 8 4
5: 9 5
(208-277V +/-20%) 6: 10 5
6: 208 / 120
7: 11 6
7: 220 / 127
8: 12 6
8: 230 / 132
9: 13 7
9: 240 / 138 10: 14 7
10: 380 / 220 11: 15 8
11: 400 / 230 12: 16 8
12: 415 / (Otomatik)
240 13: 18 9
13: 480 / 277 14: 20 10
Un
2
AUT
301 302
konum I
konum 0
konum II
L
POWER
N
POWER
Aux Supply
230V
XXXXXXXX
Asma kilit modu
NON-AUTOMATIColarak O konumundadır)
(standart
TRANSFER SWITCH
301 302
XXXXXXXX
50 Hz
60 Hz
sıra I
600
3ph
/
400
N° PP / PN 3PSF
N°: ΔU ΔF %
1: 220 / 127
1: 5 32A1 2A3 2A5 2A7
2:1A1
380 1A3
/ 220 1A52: 1A7
6 3
3: 400 / 230
3: 7 4
4: 415 / 240
4: 8 42A2 2A4 2A6 2A8
5:1A2
480 1A4
/ 277 1A65: 1A8
9 5
6: 10 5
6: 208 / 120
7: 11 6
7: 220 / 127
8: 12 6
8: 230 / 132
9: 13 7
2A / 250V
9: 240 / 138 10: 14 7
10: 380 / 220 11: 15 8
2A / 24V
ATyS
11: 400 / 230 12:
16 8
12: 415 / 240 13:
18
9
AVAIL.
13: 480 / 277 14: 20 10
XXX
312 313 314 315 316
63A 317
64A 24 14 04 13
Sözleşme belgesi değildir.
Önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
3K
80
202 - L
(208-277V +/-20%)
Emp. ≥60ms
Kontrolü etkinleştirmek için 312 ile 317
arasındakiXXXbağlantıyı kapatın.
Cihazı 0 /OFF (KAPALI) konumuna zorlamak için
313 ve 317 bağlantılarını köprüleyin.
Kontaktör mantığı için 316 ile 317'yi bağlayın.
Çalıştırmak için: Kontağı istenen konuma
karşılık gelecek şekilde kapatın.
Ürün bağlantısında 1,5 - 2,5 mm2 kesitli bir kablo kullanın.
M3 Vidası Sıkma torku: min.: 0.5 Nm - maks.: 0.6 Nm
korumalı
XXXXXXX
2A / 250V
2A / 24V
Un
480
3ph
200
400
XXXXXXX
541 989 D - 02/14 - TR
C
4K
Aux 2
°
C
ADIM 6C
Use 75°C wire
Use of listed (ZMVV) terminal
lugs:
3PSF
- CMC, LA 630-R Terminal tightening
2A1 2A3 2A5 2A7
torque: 310lb.in.
1A1 1A3 1A5 1A7
- PANDUIT, LAM2A 350 Terminal
tightening torque: 398lb.in.
2A2 2A4 2A6 2A8
1A2 1A4 1A6 1A8
Instructions sheet : IS 537501
ATyS
AVAIL.
3K
CONTROL / COMMAND (Kontrol / Kumanda) Terminalleri - Cihazın Manuel modda olduğundan emin olun.
90
www.socomec.com
312 313 314 315 316 317
240
1ph 3ph
200 200
400 400
ATyS
Enable
Ctrl OFF
4K
ADIM 5
Manuel Çalıştırma
When protected by a circuit breaker without adjustable short-timeWhen
response
protected by a circuit breaker240
without adjustable
480 600short-time response
Va.c.
Va.c. 50/60Hz
only or by fuses, this transfer switch is rated for use on a circuit capable
only or by fuses,
this50/60Hz
transfer switch is rated for3ph
use on a circuit capable
3ph
1ph 3ph
of delivering not more than 14kA rms symmetrical, 600 volts maximum.
of delivering not more than 14kA rms symmetrical, 600 volts maximum.
Totalbysystem
Total system
200 Class
200J Fuse,this
/
When protected by 600 ampere maximum Class J Fuse,this transfer
When protected
600 ampere200
maximum
transfer
400
400 400
Resistance only
switch is rated for use on a circuit capable of delivering not moreswitch is ratedResistance
for use on aonly
circuit400
capable
of delivering
not more
than 65 kA rms symmetrical amperes, 600 volts maximum.
than 65 kA rms symmetrical amperes, 600 volts maximum.
Enable
Ctrl OFF
3200 A
3K
ADIM 3
P87_marquages_L.pdf 19/11/2012ADIM 3
e kit étiquettes
Exemple de kit étiquettes
CONTROL
OUTPUTS
2500 A
4K
FRAME B6
Etiquettes pour Etiquettes
le DPS
pour le DPS
CONTROL
2000 A
3K
Terminal kulakları ve sert veya esnek baralar kullanılarak bağlanmalıdır.
n Köprüleme baraları ve bağlantı kitleri.
Kontrol
n Kontrol gerilimi transformatörü (400Vac -> 230Vac).
Aux tesisatını
Supply 230V
Aux- LSupply 230V
Manuel
moddayken kablo
102
-N
102 - N
202
(208-277V +/-20%)
(208-277V +/-20%)
n DC güç kaynağı (12/24Vdc -> 230Vac).
kontrol edin ve uygunsa ürünü
AUT
II
Aux
1
Aux
1
Aux
2
n Her biri cihazı 10 mm yükselten montaj ara parçaları.
çalıştırın.
n Faz bariyerleri.
101 - L
101 - L
201 - N
°
Yeşil “Güç” LED'i: (ON) AÇIK
n Terminal kapakları.
DPS
90
Yeşil "Kaynak" LED'i: (ON) AÇIK
n Terminal ekranları.
( I / II veya I II )
n Yardımcı kontaklar (Ek).
To ATyS D10
Kırmızı Manuel/Varsayılan LED'i
n coupure
3 konumlu
asmasur
kilit appareil
(I - O - II). de coupure
(Ürün Mevcut Değildir): (ON) AÇIK
eil de
Etiquette
aksesuarları
- EL 11B3
AP).tri à B8 tétra Etiquette
0 vierge pour
mats nB3Kilitleme
tri
convenant
à B8
tétraaux(RONIS
formats
Etiquette vierge pour
Etiquette vierge pour masquer
Etiquette vierge pour masquer
n Kapı isim tabelası.
u similaire
Exemple
aux
véritables
de
contenu
similaire
aux
véritables
d’autres
marques
que
Socomec
d’autres
marques
que
Socomec
l’accessibilité
à
un
connecteur
l’accessibilité à un connecteur
n Kontrol ünitesi ATyS C30 + D10 veya D20.
ADIM 6A Otomatik Çalıştırma
norme
UL1008
indications
et applications autres que l’ATyS
et applications autres que l’ATyS
non utilisé par le client
non utilisé par le client
n Kontrol
ünitesi ATySavec
C40. la norme UL1008
Acil durum kolunun ürüne takılı
n ATyS D10 Arayüzü (uzak ekran).
olmadığından emin olun ve mod
seçme kolunu AUT (Otomatik)
Daha fazla ayrıntı için, "Yedek Parçalar ve Aksesuarlar"
konumuna çevirin. Yeşil “Güç” LED'i:
bölümü altındaki ürün talimat kılavuzuna bakın
(ON) AÇIK Manuel/Varsayılan
code à barres
à barres Switch
ATyS 800A
Ref.: 88888888
ATyS 800A
Ref.: 88888888
Motorisedcode
Changeover
Motorised Changeover Switch
I
LED'i:(OFF) KAPALI
1600A Ref : 95054160
1600A Ref : 95054160
___________________________________________________________
UL1008 Suitable for control of motors, electric discharge lamps,
UL1008
tungstenSuitable
filament for
lamps,
control
andofelectric
motors,heating
electricequipment
discharge lamps, tungsten filament lamps, and electric heating equipment
AUT
where the sum of motor full-load ampere ratings and the amperewhere
ratingsthe
of sum
otherofloads
motor
dofull-load
not exceed
ampere
the total
ratings
system
and the ampere ratings of other loads do not exceed the total system
Darbe mantığı
Kontaktör mantığı
ampere rating of the switch and the tungsten load does not exceed
ampere
30 percent
rating of
of the
the total
switch
system
and the
switch
tungsten
rating.
load does not exceed 30 percent of the total system switch rating.
(Otomatik)
ADIM
NON-AUTOMATIC
Use Copper or Aluminium
wire
TRANSFER SWITCH
1600 A
4K
391
Ith'de minimum kablo
kesiti Cu (mm2)
Ith'de minimum kablo
kesiti Cu (mm2)
Maksimum kablo kesiti
Cu (mm2)
Maksimum Cu bara
genişliği (mm)
Vida tipi
Önerilen sıkma torku
(N.m)
Maksimum sıkma torku
(N.m)
ADIM 6B
Use 75°C wire
1250 A
3K
T
Acil durum
kolu
saklama
yuvası
Aksesuarlar
Use of listed (ZMVV) terminal lugs:
- CMC, LA 630-R Terminal tightening
torque: 310lb.in.
- PANDUIT, LAM2A 350 Terminal
tightening torque: 398lb.in.
Instructions sheet : IS 537501
1000 A
21
C
ADIM 2
Cihazın hasarlanma riski
n Bu ürünün düşürülmesi veya herhangi bir şekilde hasar
alması durumunda tüm ürünün değiştirilmesi önerilir.
Use Copper or Aluminium wire
M
25 25
30
30
45
45
90
İyi mühendislik işlemlerinin gözlenememesi ve bu emniyet
talimatlarının takip edilmemesi durumunda kullanıcı veya
diğer kişiler ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine maruz
kalabilir.
Broşürleri, katalogları ve teknik kılavuzları indirmek için:
800 A
12.5
15 28.5
10 33
ø 15
C
T
5
5
Uyarılar
ATyS d 2000 - 3200 A arası
51.5
250
Teslimatın alınmasında ve paketin açılmasından sonra
aşağıdakileri kontrol edin:
n Paket ve içindekiler iyi durumda.
n Ürün referans kodu ile sipariş uyumlu.
n İçindekilere şunlar dahil olmalıdır:
1 Adet ATyS d
1 Adet Acil durum kolu ve sabitleme klipsi
Hızlı Kurulum talimat sayfası
M
21
214
Asma Kilit
50.5
ADIM 6C
Ön İşlemler
C
T
20
101 102
Aux. 1
TR
Boyutlar mm
cinsindendir.
ATyS d 800 - 1600 A arası
51,5
M
Kurulum
250
Hızlı Kurulum
ADIM 1
ADIM 6A
=
Kurulum ve Devreye Alma
Ø 4 ... 8mm
Ø 4 ... 8mm
Download

ATyS d - Socomec