ADIM 2
POWER (GÜÇ)
Bölümünün
Bağlanması
ADIM 3
COMMAND /
CONTROL (Komut /
Kontrol) terminal
bağlantıları
ADIM 4
ADIM 5
Güç KAYNAĞI
terminal bağlantıları
KONTROL
ADIM 6B
Acil Durum Manuel
Çalıştırma
Önerilen
Tamam
138
T
20
Ön Panel için
kapı devre
kesme şalteri.
Asma Kilit
50.5
Teslimatın alınmasında ve paketin açılmasından sonra
aşağıdakileri kontrol edin:
n Paket ve içindekiler iyi durumda.
n Ürün referans kodu ile sipariş uyumlu.
n İçindekilere şunlar dahil olmalıdır:
1 Adet ATyS
1 Adet Acil durum kolu ve sabitleme klipsi
Hızlı Kurulum talimat sayfası
M
ATyS 800 - 1000 A
arası
ø9
ATyS 1250 A
ATyS 1600 - 3200
A arası ø12.5
16 x 11
ADIM 4
Kişilerde elektrik çarpması, yanık veya yaralanma ve/
veya ekipmanda hasar riski.
Bu Hızlı Kurulum kılavuzu, bu ürünün kurulumu ve devreye
alınmasında eğitilen personel için hazırlanmıştır. Daha fazla
ayrıntı için, SOCOMEC web sitesinde mevcut olan ürün talimat
kılavuzuna bakın.
n Bu ürün her zaman nitelikli ve yetkili personel tarafından
kurulmalı ve devreye alınmalıdır.
n Bakım ve servis işlemleri eğitimli ve yetkili personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
n Doğrudan şebekeden veya dolaylı olarak harici devrelerden
üründe gerilim olması veya olabilmesi durumunda ürüne
bağlı olan herhangi bir kontrol veya güç kablosuna
dokunmayın.
n Gerilim olmadığını doğrulamak için her zaman uygun bir
gerilim tespit cihazı kullanın.
n Kabinin içine metal malzeme düşürmemeye kesinlikle
dikkat edin (elektrik arkı oluşma tehlikesi).
8.5
33
8.5
15.75
28.5
ADIM 6B
15
3200 A
4K
3K
4K
3K
4K
3K
4K
3K
4K
3K
4K
3K
4K
255
335
255
335
255
335
347
467
347
467
347
467
347
467
80
80
80
80
80
80
120
120
120
120
120
120
120
120
391
391
391
391
391
391
391
523
523
523
523
523
523
Güç Terminal Bağlantıları
II
ADIM 3
AUT
°
90
ADIM 6C
Asma kilit modu
(standart olarak O konumundadır)
ADIM 4
sıra II
3
1
2
konum II
3x
mm
Ø 4-8
Kontrolü etkinleştirmek için 312 ile 317
arasındaki bağlantıyı kapatın.
Cihazı 0 /OFF (KAPALI) konumuna zorlamak için
313 ve 317 bağlantılarını köprüleyin.
Kontaktör mantığı için 316 ile 317'yi bağlayın.
Çalıştırmak için: Kontağı istenen konuma
karşılık gelecek şekilde kapatın.
3200 A
2x240
-
-
-
-
-
-
2x50x5
2x60x5
2x80x5
2x100x5
3x100x5
4x100x5
3x100x10
2x300
4x185
4x185
6x185
-
-
-
63
63
63
100
100
100
100
M8
M8
M10
M12
M12
M12
M12
20
20
20
40
40
40
40
26
26
26
45
45
45
45
2
korumalı
63A 64A 24 14 04 13
Güç kaynağı terminali- Terminale erişmek ve bağlantı yapmak için üstteki kapağı kaldırın - Hizmete almadan önce kapağı yerine yerleştirin.
konum 0
AUT
2500 A
CONTROL
OUTPUTS
Ürün bağlantısında 1,5 - 2,5 mm2 kesitli bir kablo kullanın.
M3 Vidası Sıkma torku: min.: 0.5 Nm - maks.: 0.6 Nm
sıra 0
konum I
(Otomatik)
2000 A
312 313 314 315 316 317
Otomatik Çalıştırma
Emp. ≥60ms
1600 A
2
Acil durum kolunun ürüne takılı
olmadığından emin olun ve mod
seçme kolunu AUT (Otomatik)
konumuna çevirin. Yeşil “Güç” LED'i:
(ON) AÇIK Manuel/Varsayılan
LED'i:(OFF) KAPALI
___________________________________________________________
Darbe mantığı
Kontaktör mantığı
°
www.socomec.com
1250 A
1
0
AUT
FRAME B8
1000 A
CONTROL / COMMAND (Kontrol / Kumanda) Terminalleri - Cihazın Manuel modda olduğundan emin olun.
Yeşil “Güç” LED'i: (ON) AÇIK
Kırmızı Manuel/Varsayılan LED'i
(Ürün Mevcut Değildir): (ON) AÇIK
ADIM 6A
FRAME B7
800 A
1
sıra I
Sözleşme belgesi değildir.
Önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
21
2500 A
391
Ith'de minimum kablo
kesiti Cu (mm2)
Ith'de minimum kablo
kesiti Cu (mm2)
Maksimum kablo kesiti
Cu (mm2)
Maksimum Cu bara
genişliği (mm)
Vida tipi
Önerilen sıkma torku
(N.m)
Maksimum sıkma torku
(N.m)
Kontrol
Manuel moddayken kablo tesisatını
kontrol edin ve uygunsa ürünü
çalıştırın (sadece kontrol tamamsa).
(Otomatik)
541 991 D - 02/14 - TR
2000 A
T
ADIM 5
Manuel Çalıştırma
I
Broşürleri, katalogları ve teknik kılavuzları indirmek için.
1600 A
3K
FRAME B6
ADIM 3
90
Daha fazla ayrıntı için, talimat kılavuzunda "Yedek Parçalar
ve Aksesuarlar" bölümüne bakın
1250 A
Terminal kulakları, sert veya esnek baralar kullanılarak bağlanmalıdır.
Acil durum
kolu
saklama
yuvası
Cihazın hasarlanma riski
n Bu ürünün düşürülmesi veya herhangi bir şekilde hasar
alması durumunda tüm ürünün değiştirilmesi önerilir.
Aksesuarlar
1000 A
C
ADIM 2
İyi mühendislik işlemlerinin gözlenememesi ve bu emniyet
talimatlarının takip edilmemesi durumunda kullanıcı veya
diğer kişiler ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine maruz
kalabilir.
n Köprüleme baraları ve bağlantı kitleri.
n Kontrol gerilimi transformatörü (400Vac -> 230Vac).
n DC güç kaynağı (12/24Vdc -> 230Vac).
n Her biri cihazı 10 mm yükselten montaj ara parçaları.
n Faz bariyerleri.
n Terminal kapakları.
n Terminal ekranları.
n Yardımcı kontaklar (Ek).
n 3 konumlu asma kilit (I - O - II).
n Kilitleme aksesuarları (RONIS - EL II AP).
n Kapı isim tabelası.
n Kontrol ünitesi ATyS C30 + D10 veya D20.
n Kontrol ünitesi ATyS C40.
M
25 25
30
30
45
45
90
15.75
60
50
800 A
12.5
15 28.5
10 33
ø 15
C
T
5
5
Uyarılar
ATyS 2000 - 3200 A arası
51.5
250
ADIM 6C
21
150
Ön İşlemler
C
U
301 3022
Motorlu Kaynak Değiştirme Şalteri
ADIM 1
Kabin / Arka
Pano Kurulumu
Dikkat:
Ürünün düz ve sabit
bir yüzeye monte
edildiğinden emin
olun. Yerleştirme
pozisyonu:
280
Harici kumandadan
kontrol (OTOMATİK)
800A - 3200A
Boyutlar mm
cinsindendir.
ATyS 800 - 1600 A arası
51,5
=
ATyS
TR
M
Kurulum
250
HIZLI KURULUM
ADIM 1
ADIM 6A
=
Kurulum ve Devreye Alma
Download

3200A ADIM 2