T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ İLANI
1) Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi (TETAM) Keçicilik biriminde yetiştirilmekte
olan hayvanlardan,7 adet damızlık ve 1 adet kasaplık koyun ve 18 adet damızlık ve 1 adet kasaplık
keçi satışa sunulacaktır.Adı geçen hayvanlar 15.12.2014 Pazartesi günü saat:10.00'da TETAM
Yerleşkesinde (sarıcaeli köyü girişi eski askeriye) pazarlık usulu ile satışı yapılacaktır.
2) Teklifler, satış günü 15.12.2014 tarihinde satış komisyonu tarafından değerlendirilerek
isteklilerin huzurunda karara bağlanacaktır.
3) İsteklilerin satış gün ve saatinde bildirilen yerde bulunmaları satışa katılma şartı için yeterlidir.
4) İş bu satışın muhammen bedelleri her bir hayvan için aşağıda listelenmiştir.
5) Satışı üzerine kalan istekli satış bedelini aynı gün adı geçen yerde oluşturulan Döner Sermaye
İşletme veznesine nakit ve peşin olarak teslim etmesi şarttır.
6) Satış konusu mal, en yüksek bedel teklif eden isteklinin üzerinde kalır.
7) Komisyon keçilerin satışını yapıp yapmamakta serbesttir.
8) Muhammen bedeli her bir hayvan için Müdürlüğümüz veznesine ödemesi peşin olarak yapıldığı
andan itibaren malın yüklemesi istekliye aittir.ödeme gerçekleşmesinden itibaren meydana
gelebilecek her türlü zarardan ÇÖMÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
9) Bu satışın uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar Çanakkale mahkemelerince çözümlenir.
Hayvanların Listesi
SN İşletmeNo
Meme
Boynuz
1
1420
Keçi
Saanen
Erkek
9 ay
40,0
Normal
yok
Damızlık
950
1961614
2
1458
Keçi
Saanen
Erkek
9 ay
58,0
Normal
yok
Damızlık
1.050
1961630
3
1461
Keçi
Saanen
Erkek
9 ay
45,0
Normal
var
Damızlık
1.100
1961608
4
1465
Keçi
Saanen
Erkek
9 ay
41,0
Normal
var
Damızlık
950
1961601
5
1474
Keçi
Saanen
Erkek
9 ay
43,0
normal
var
Damızlık
1.000
1961635
6
1007
Keçi
Saanen
Dişi
4,5 yıl
56,6
Normal
yok
Kasaplık
400
…
7
1009
Keçi
Saanen
Dişi
4,5 yıl
60,2
Normal
yok
Damızlık
900
…
8
1137
Keçi
Saanen
Dişi
3,5
48,6
Normal
yok
Damızlık
850
…
9
1261
Keçi
Saanen
Dişi
2,5
53,2
Normal
yok
Damızlık
900
…
10
1411
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
27,0
Normal
yok
Damızlık
600
…
11
1424
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
32,0
Normal
yok
Damızlık
650
…
12
1434
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
26,0
4 meme başlı
yok
Damızlık
500
…
13
1442
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
31,0
Normal
yok
Damızlık
750
…
14
1443
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
30,5
Normal
yok
Damızlık
600
…
15
1454
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
31,0
Normal
yok
Damızlık
700
…
16
1470
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
27,0
Normal
yok
Damızlık
700
…
17
1471
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
27,0
Normal
yok
Damızlık
600
…
18
1472
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
25,5
Normal
yok
Damızlık
700
…
19
1475
Keçi
Saanen
Dişi
9 ay
25,0
Normal
yok
Damızlık
600
…
20
1411
Koyun T X DF
Erkek
9 ay
66,0
Normal
yok
Damızlık
1150
1961644
21
1437
Koyun T X DF
Erkek
9 ay
62,0
Normal
yok
Damızlık
1150
1961640
22
1446
Koyun
TXT
Erkek
9 ay
68,0
Normal
yok
Damızlık
1100
1961639
23
1447
Koyun DF X T
Erkek
9 ay
53,0
Normal
yok
Damızlık
1200
1961661
24
1449
Koyun DF X T
Erkek
9 ay
56,0
Normal
yok
Damızlık
1100
1961663
25
1453
Koyun DF X T
Erkek
9 ay
53,0
Normal
yok
Damızlık
1200
1961659
26
1455
Koyun DF X T
Erkek
9 ay
57,0
Normal
yok
Damızlık
1100
1961657
27
1461
Koyun
Erkek
6 ay
40,0
Normal
yok
Kasaplık
250
…
T: Tahirova
Tür
Irk
Cinsiyet Yaş
TXT
Canlı ağırlık (kg)
Niteliği Fiyat (TL) Türk Vet No
DF: Doğufriz/Ostfriz/Alman süt koyunu/Marş koyunu
Not: Fiyatlandırmada hayvanların canlı ağırlık, gebelik durumları ve damızlık değerleri dikkate alınmıştır.
Download

İhale İlanı. - Döner Sermaye - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi