Emotional characteristics
and Personality –
Duygusal,kişilik özellikleri
confident
kendinden
emin,inanmı
ş
Sensitive
Hassas/duyg
usal
calm
sakin
hot-headed/angry
Asabi/sinirli
Impulsive
Dürtüsel/dü
şüncesizce
hareket
eden/tahrik
edici
Cheerful
neşeli
Generous/open-handed
Cömert/eli
açık
Kind/polite
iyi
kalpli/nazik
Mean
Alçak/rezil/a
di/cimri
crazy
çılgın
sensible
Mantıklı/duy
arlı/halden
anlayan
serious
ciddi
dürüst
honest
good-humoured
Neşeli/güler
yüzlü
bad-tempered
Huysuz/aksi
Moody
umutsuz,dengesiz/karamsar
dishonest
dürüst
olmayan
hard-working
çalışkan
Clever
Akıllı/zeki
intelligent
zeki
arrogant
burnu
havada/küst
ah
snobbish
Züppe/kibarl
ık taslayan
happy
mutlu
Unhappy
mutsuz
aptal
stupid
lazy
tembel
cruel
Zalim/acıma
sız
cautious
Dikkatli/tedb
irli
adventurous
maceraperest/
cüretli
shy
utangaç
introverted
içine
kapanık
extroverted
dışa dönük
easy-going
Uyumlu,uys
al
rude
kaba
bad-mannered
edepsiz
impolite
Kaba /
terbiyesiz
emotional
duygusal
polite
kibar
funny
komik
witty
Nükteci/espi
rili
sıkıcı
boring
patient
sabırlı
impatient
sabırsız
sophisticated
Sofistike/bil
ge/kültürlü
cheeky
Yüzsüz/arsız
friendly
cana
yakın/arkad
aş canlısı
unfriendly
dostça
olmayan
conceited
kendini
beğenmiş/g
ururlu
brave
cesur
Cowardly-coward
Korkak/ötlek
dalgın
absent-minded
Talented/skillful
Yetenekli/be
cerikli
modest
alçak
gönüllü
optimistic
iyimser
Pessimistic
kötümser
helpful
yardımsever
Reliable/trustworthy
güvenilir
Stingy/mean
cimri
Selfish/self-centered
bencil
Jealous
kıskanç
Self-confident
kendinden emin
Old –fashioned
eski kafalı
Modern
çağdaş
Self-esteem
özsaygı/kendine saygı/izzetinefis
Bossy
otoriter/sözügeçen
Curious
meraklı
Anxious
endişeli/sıkıntılı
Self-assertive
kendini bir şey sanan/ısrarcı/kendini zorla kabul ettiren
Thoughtful
düşünceli/dikkatli
Respectful
saygılı/hürmetli
Punctual
dakik
Responsible
sorumlu
Irresponsible
sorumsuz
Talkative / chatty
konuşkan/çenesi düşük
Sociable
girişken/toplum adamı
S/he has a good sense of humour
mizah anlayışına sahip
Understanding
anlayışlı
Supportive
destekleyici
Sincere
samimi
Greedy
açgözlü
Ambitious
hevesli/istekli/hırslı
Thankful
minnettar
Forgetful
unutkan
Materialistic
maddeci/maddiyata önem veren
Proud
gururlu
Affectionate
sevecen
Childish
çocuksu
Frank
açıksözlü
Sympathetic
sevecen
Lively
neşeli
Stubborn/obstinate
i
inatçı
Naive
saf
Vain
kibirli
Discreet
sağduyulu/ihtiyatlı /ağzı sıkı
Tranquil
sakin
Tolerant
hoşgörülü
intolerant
hoşgörüsü olmayan
intellectual
entellektüel
Disciplined
disiplinli
Sly /cunning
kurnaz
Trendy
modayı izleyen
immoral
ahlaksız
Clumsy
sakar
Swindler/crooked
dolandırıcı
imaginative
hayalperest
Messy
dağınık,pasaklı
Loyal
sadık
Quiet
sessiz
Successful
başarılı
Unpopular
rağbet görmeyen,popülaritesi düşük
Unsuccessful
başarısız
Worried
endişeli,telaşlı
Surprised
şaşırmış,şaşkına dönmüş
Shocked
şok olmuş
Nervous / stressful
gergin
Excited
heyecanlı
Untainted/honorable/fair
namuslu
Quarrelsome/bellicose/combative
kavgacı
Narrow-minded
dar görüşlü/eski kafalı/bağnaz
Open - minded
açık fikirli/ileri görüşlü
Energetic
enerjik
Reserved
çekingen/içine kapanık
Caring
şefkatli/merhametli
Passionate
tutkulu/ihtirasli
Persistent
inatçı/ısrarcı/peşini bırakmayan
Pensive
dalgın/düşünceli
Dissappointed
hayalkırıklığına uğramış
Daring
atak/cesur
Boastful
övüngeç
Team-player
takım oyuncusu gibi davranan/takım halinde hareket eden
Naughty
yaramaz
Meticulous / neat
titiz
Busy
yoğun/meşgul
Nasty
edepsiz
Download

Duygusal,kişilik özellikleri