İçerik
1. Firma İşlemleri
 Firma Kayıt
 Firma İzin ve Belgeler
 Firma Üyelik Listesi
2. Çalışan İşlemleri
 Çalışan Kayıt (excel ile aktarım)
 Eğitim Planları
 Sağlık Kayıtları
 İş Kazaları
 Ramak Kala Olaylar
 Meslek Hastalıkları
 KKD Takibi
3. Risk Yönetimi-Analizi
 5x5 Matris Yöntemi
 Checklist Yöntemi
 Ortam Ölçümleri
 Anlık Denetim
4. İsg Kurul Kayıtları
 İsg Kurulları
 Kurul Toplantı Planları
 Yıllık Çalışma Planları
5. Acil Durum Yönetimi
 Acil Durumlar
 Acil Durum Ekipleri
 Acil Durum Ekipmanları
 Acil Durum Eylem Planı
6. Yapılacaklar-Takvim
 Yapılacak İşler Listesi
7. Dosya Sistemi
 Dökümanlarım
 Firma Dökümanları
 Personel Dökümanları
 İsg Kurul Dökümanları
 Acil Durum Dökümanları
 İş Kazası Dökümanları
 Sunum Dökümanları
 Mevzuatlar
 Formlar
8. Osgb Yönetimi
 Osgb Personeller
 Osgb Firmalar
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
 Sistem Ayarları
 Osgb Yetkilendirme
Hızlı Erişim
 Hızlı Erişim Link Atama
Cari İşlemler
 Cari İşlemler Listesi
Çalışma Saati Hesaplama
 İş Güvenliği Uzmanı İçin Hesaplama
 İş Yeri Hekimi İçin Hesaplama
 Diğer Sağlık Personeli İçin Hesaplama
Teklif İşlemleri
 Teklif Hazırlama
Risk/Tehlike Havuzu
 5x5 Tehlike Hauzu
 Checklist Tehlike Havuzu
Yardım
 Yardım Talebi Oluşturma ve Takip
İpuçları:
 Programa giriş yaptığınızda sağ üst bölümde yer alan kullanıcı giriş bilgileri arasında Firma
seçimi yapılabilmektedir. Bu alanda seçim yaptığınızda, programda sadece seçili firmaya
ait kayıtlar gelecek ve sadece seçili firmaya kayıt girilebilecektir.
 Filtreme işlemi bütün listelerde yeralmaktadır. Üzerine tıklayarak kriterleri seçebilirsiniz.

Sıralama işlemi bütün listelerde yeralmaktadır. Üzerine tıklayarak kriterleri seçebilirsiniz.

Listelerdeki butonlar bütün listelerde aynı görevi yapmaktadır.

Yeni Kayıt eklemek için ilgili listeye giderek

Kayıt Güncellemek için ilgili listeye giderek, listeden
tıklayabilirsiniz. Ya da listeden
butonuna tıklayabilirsiniz.
butonuna tıklayınız.
güncelle butonuna
seç checkbox’ı işaretleyerek

Sil işlemi için ilgili listeye giderek
Çoklu seçim yapabilirsiniz.

Yenile

Excel’e kayıtları aktarmak için ilgili listede
butonuna tıklayınız. Listede
görünümdeki bütün kayıtlar excele aktarılmış olacaktır. * Filtre vererek excele
aktaracağınız kayıtları seçebilirsiniz.
checkbox’ı işaretleyip
butonuna tıklayınız.
işlemi bütün kayıtların tekrar listelenmesini sağlamaktadır.
1. FİRMA İŞLEMLERİ
Ana menü altında Firma İşlemleri başlığıyla yeralmaktadır. Bu menü altında bulunan
Firma Listesi ile müşterilerinizin bilgilerini tutabilirsiniz.
Not: Firma kayıtları programdan tamamen silinmemektedir. Kaydettiğiniz Firmaları pasif duruma
getirebilirsiniz. Çift kayıt girilmesini önlemek için öncelikle firmanın daha önceden kayıtlı olup
olmadığını kontrol ediniz.
Firma İzin ve Belgeler ile müşterilerinize ait firmaların çeşitli izin ve belgelerini döküman
olarak tutabileceğiniz ekrandır. Firmaya ait izin ve belgeleri bu ekrandan takip edebilirsiniz.
Belge süresi dolmadan önce program sizi ve müşterinizi bilgilendirebilir.
Firma Üyelik Listesi ile müşterilerinize ait kurum, kuruluş üyeliklerini tutabilirsiniz. Üyelik
süresi dolmadan önce program sizi ve müşterinizi bilgilendirebilir.
2. ÇALIŞAN İŞLEMLERİ
Ana menü altında Çalışan İşlemleri başlığıyla yeralmaktadır. Bu menü altında bulunan
Çalışan Listesi ile müşterilerinizin çalışanlarının bilgilerini tutabilirsiniz.
Not: Çalışan kayıtları programdan tamamen silinmemektedir. Kaydettiğiniz firma çalışanlarını pasif
duruma getirebilirsiniz. Çift kayıt girilmesini önlemek için aynı Tc Kimlik no ile bir firmaya bir çalışan
kaydı yapılabilmektedir.
Excel ile Çalışan Kayıt ile belirleyeceğiniz firmaya çalışan kayıtlarını, excel şablonu kullanarak
toplu olarak kolayca aktarabilirsiniz.
Eğitim Plan Listesi ile oluşturacağınız eğitimleri takip edebilirsiniz. Eğitim Planını
oluştururken, eğitime katılacak çalışanları toplu olarak ya da teker teker seçebilirsiniz.
Sağlık Kayıtları ile firma çalışanlarının sağlık kontrol durumlarını takip edebilirsiniz. Çalışana
oluşturacağınız sağlık kaydı ile kontrol tarihlerini takvim üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
Standart işlem türlerini ve tetkikleri dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz.
İş Kazaları ile kaza kayıtlarını çalışan bazlı olarak kolayca kaydedebilirsiniz.
Ramak Kala ile ramak kala olay kayıtlarını çalışan bazlı olarak kolayca kaydedebilir ve rapor
oluşturabilirsiniz.
Meslek Hastalıkları ile çalışan bazlı olarak kaydedebilir, hastalık çeşitleri ve detayları
ekleyebilirsiniz.
Kkd Takibi ile çalışan bazlı olarak kişisel koruyucu donanımları çalışanlara
zimmetleyebilirsiniz. Yıpranma süresi takibi yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi KKD Kategorisi ve
malzemesi ekleyebilirsiniz.
3. RİSK YÖNETİMİ VE ANALİZİ
Ana menü altında Risk Yönetimi-Analizi olarak yer almaktadır.
5X5 Matris Yöntemi ile çok kısa sürede analizi tamamlayabilirsiniz. Firma bilgileri, tehlike ve
alt başlık seçimlerini yaptıktan sonra mevcut şiddet ve ihtimal, hedef şiddet ve ihtimal girişleri
yaparak tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz tek seferlik yeni tehlike, maruz kalacak kişi, önlem ve
sorumlu ekleyebilirsiniz. Ya da üst menüde bulunan
menüsünden
kalıcı olarak Ana Tehlike, Tehlike, Öneri, Maruz Kalacak Kişi, İhtimal, Şiddet, Sorumlu
ekleyebilirsiniz.
Checklist Yöntemi ile belirlenen sektörlerde Evet ya da Hayır işaretleyerek kolayca
değerlendirme yapabilirsiniz. Dilerseniz üst menüde bulunan
menüsünden kalıcı olarak Kategorisine göre Sektör ekleyebilirsiniz.
Ortam Ölçümleri ile firma bazlı olarak ölçüm konularına göre kayıt yapabilirsiniz. Ölçüm
kayıtlarınızın Bir Sonraki Ölçüm Tarihine göre takvimde listelenmesini sağlayabilirsiniz.
Anlık Denetim ile firma bazlı olarak değerlendirme yapabilirsiniz.
4. İSG KURUL KAYITLARI
Ana Menü altında İSG Kurul Kayıtları olarak yer almaktadır.
İsg Kurulu Listesi ile firma bazlı olarak firma çalışanlarından kurul oluşturabilirsiniz. Bu
ekranda kayıt yapabilmek için kurulda görev alacak çalışanların dah aönceden tanımlanmış
olması gerekmektedir.
Kurul Toplantı Planı ile oluşturacağınız planları takvim üzerinden takip edebilrsiniz.
Yıllık Çalışma Planı ile firma ve yıl bazlı olarak belirlenmiş konularda, ay seçimleriyle kolayça
plan oluşturabilirsiniz.
5. ACİL DURUM YÖNETİMİ
Acil Durum Listesi ile olası acil durumları kaydedebilirsiniz.
Acil Durum Ekipleri ile acil durumlarda müdehale edecek çalışanları firma bazlı olarak
kaydedebilirsiniz.
Acil Durum Ekipmanları ile acil durumlara yapılacak müdehale için gerekli olan araç
gereçlerin kaydını yapabilirsiniz.
Acil Durum Eylem Planı ile oluşturduğunuz ekiplerin uyması gereken planı oluşturabilirsiniz.
6. YAPILACAKLAR - TAKVİM
Yapılacaklar menüsü ana menü altında bulunmaktadır. Takvim programa giriş yapıldığında ilk
görüntülenen ekrandır. Üst menüde bulunur. Giriş ekranında sağ tarafta bulunanan İşlemler
ekranında
seçilirse Yapılacaklar ekranına yönlendirilecektir.
Yapılacak İşler Listesi ile seçeceğiniz işlem tipine göre takvime kayıt atanacaktır.Dilerseniz
atanan kayıtlar hatırlatma ekranında görüntülenebilir.
7. DOSYA SİSTEMİ
Dosya sistemi ile programa gireceğiniz bütün kayıtlarda bulunan döküman yükleme haricinde,
farklı dökümanlarda yükleyebilirsiniz. Kategoriler oluşturarak, oluşturulan kategorilere
dilediğiniz dökümanları yükleyebilirsiniz.
Dökümanlarım ile programa yüklediğiniz dökümanları görüntüleyebilir, yeni kayıtlar
eklebilirsiniz.
Firma Dökümanları ile müşterilerinize ait dökümanları görüntüleyebilir, yeni kayıtlar
eklebilirsiniz.
Personel Dökümanları ile firma çalışanlarına ait dökümanları görüntüleyebilir, yeni kayıtlar
eklebilirsiniz.
İsg Kurulu Dökümanları ile oluşturduğunuz kurullara ait dökümanları görüntüleyebilir, yeni
kayıtlar eklebilirsiniz.
Eğitim Dökümanları ile oluşturduğunuz eğitimlere ait dökümanları görüntüleyebilir, yeni
kayıtlar eklebilirsiniz.
İş Kazası Dökümanları ile kaydettiğiniz iş kazalarına ait dökümanları görüntüleyebilir, yeni
kayıtlar eklebilirsiniz.
Sunum Dökümanları ile verdiğiniz eğitim, demo ve konferans gibi sunumların dökümanlarını
görüntüleyebilir, yeni kayıtlar eklebilirsiniz.
Mevzuatlar ile yasal dökümanları yükleyerek takip edebilirsiniz.
Formlar ile kullandığınız standart form ve tasarımları saklayabilir. Şablon olarak
kullanabilirsiniz.
8. OSGB YÖNETİMİ
Ana menüde yer alan Osgb Yönetimi menüsü ile Ortak Sağlık Güvenlik Biriminize ait işlemleri
gerçekleştirebilirsiniz.
Osgb Personel Listesi ile Osgb’de çalışan personellerinizi kaydedebilirsiniz. Personellerin
görev tanımlamaları ve programa giriş bilgileir bu ekranda tanımlanmaktadır. Osgb kaydı
yapmadan personel kaydı gerçekleşemez.
Osgb Firmalarınız ile birden fazla Osgb’yi aynı programda kullanabilirsiniz.
Sistem Ayarları ile teklif işlemleri için gerekli parametreleri tanımlayabilirsiniz.
Osgb Personel Yetkilendirme ile kayıtlı personelleriniz program üzerinde kullanabileceği
alanları belirleyebilirsiniz.
9. HIZLI ERİŞİM LİNKİ
Hızlı Erişim Linki Ana ve Üst menüde bulunur. Program içinde hızlı hareket edebilmek için sık
kullandığınız ekranların linkini tanımlayarak kullanabilirsiniz.
10. CARİ İŞLEMLER
Ana menü altında bulunan Cari İşlemler ile basit bir şekilde ön muhasebe işlemlerinizi
yapabilirsiniz.
11. ÇALIŞMA SAATİ HESAPLAMA
Üst menüde bulunan Çalışma Saati Hesaplama ile İsg Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık
Personeli için öngörülen çalışma süresini hesaplayabilirsiniz.
12. TEKLİF İŞLEMLERİ
Üst menüde bulunan teklif işlemleri ile müşterilerinize kolayca teklif hazırlayabilirsiniz.
Hazırladığınız teklifleri kaydedebilir ve geçmişe dönük takip edebilirsiniz.
13. RİSK TEHLİKE HAVUZU
Üst menüde bulunan Risk/Tehlike Havuzu ile risk değerlendirme yöntemleri için gerekli
parametreleri düzenleyebilirsiniz. Yeni parametreler ekleyebilirsiniz.
14. YARDIM TALEBİ OLUŞTURMA VE TAKİBİ
Üst menüde bulunan Yardım ile oluşturacağınız talepler doğrudan bize ulaşmaktadır. Talep
konusuna göre yetkili uzmanlarımız sizlere en kısa süre içerisinde dönüş yapacaktır.
Download

İçerik - Bulut İSG