2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABİLİM DALLARI
YÜKSEK LİSANS
ÖZEL KOŞULLAR
DOKTORA
Tezli
ALES Puan Türü
Tezsiz
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
‒
‒
5
E.A.
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
lisans mezunu olmak
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Bölümü lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
‒
25
‒
E.A.-SÖZ.-SAY.
Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak veya MEB’e bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında
öğretmenlik yapıyor olmak veya öğretmenlik formasyonu sertifikasına sahip 4 yıllık fakülte
mezunu olmak. Bu program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak yürütülecek olup,
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
9
‒
6
SAY.
EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
Eğitim Teknolojileri (Uzaktan Eğitim)
MATEMATİK EĞİTİMİ
Matematik Eğitimi
ÖZEL EĞİTİM
Zihin Engelliler Öğretmenliği
5
‒
3
E.A.-SÖZ.-SAY.
İşitme Engelliler Öğretmenliği
5
‒
3
E.A.-SÖZ.-SAY.
Erken Çocuklukta Özel Eğitim
5
‒
‒
E.A.-SÖZ.-SAY.
Gelişimsel Yetersizlikleri Olan Çocukların Öğretmenliği
(II. Öğretim )
‒
15
‒
E.A.-SÖZ.-SAY.
Almanca Öğretmenliği
10
‒
10
E.A.-SÖZ.-SAY.
Fransızca Öğretmenliği
5
‒
3
E.A.-SÖZ.-SAY.
İngilizce Öğretmenliği
10
‒
5
E.A.-SÖZ.-SAY.
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Yüksek Lisans Programına:
Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Zihin Engelliler Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Zihin Engelliler Öğretmenliği, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, Kaynaştırma Programları,
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi programlarının herhangi birinden yüksek lisans mezunu
olmak.
Yüksek Lisans Programına:
Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler
Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak,.
Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak. Bu
program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak yürütülecek olup, II. öğretim ücret
yönetmeliğine tabidir.
İngilizce Öğretmenliği (SUNY Cortland) Çift
Diploma
Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı (UOYLP): Anadolu Üniversitesi ile
A.B.D.’deki State University of New York (SUNY), College at Cortland arasında yürütülecek
olan Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Programı’nda (UOYLP); öğrenim gören öğrenciler
eğitimlerinin ilk yılını Anadolu Üniversitesi’nde, ikinci yılını da SUNY Cortland’da
tamamlayacaklardır. Her iki kurumun da yükümlülüklerini başarıyla yerine getiren öğrenciler
bir tanesi Anadolu Üniversitesi’nden, diğeri de SUNY Cortland’dan olmak üzere iki adet
yüksek lisans diploması alacaklardır.
UOYLP ücretli bir programdır. Programa kayıtlı öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’ne,
Türkiye’de eğitim aldıkları her yarıyıl başına 2.000 Türk Lirası, ve A.B.D.’de eğitim aldıkları
her yarıyıl başına 1.000 Türk Lirası; A.B.D.’deki eğitimleri sırasında da SUNY Cortland’a
senelik 19.006 A.B.D. Doları eğitim‒öğretim ücreti ödemeleri gerekecektir. SUNY Cortland,
programa kayıtlı her öğrenciye 4.250 A.B.D. Doları tutarında Uluslararası Öğrenci Bursu
verecektir.
Programın öğretim dili İngilizcedir. Programa kabul edilen öğrencilerin, SUNY Cortland’daki
eğitimlerine başlayabilmeleri için Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gördükleri ilk senenin
sonuna kadar TOEFL IBT sınavından en az 79 ya da IELTS sınavından en az 6,5 puan
aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.
*Türk üniversitelerin lisans programlarından mezun 15 öğrenci Tezli YL programı kontenjanı
**YÖK tarafından tanınan yabancı ülke üniversitelerinin lisans programlarından mezun
kontenjanı
15*/10**
‒
‒
‒
MA program by Anadolu University (AU) and USA – State University of New York: This
MA program is run by Anadolu University (AU) and USA – State University of New York,
College at Cortland (SUNY-Cortland). The admitted students will study the first year of the
program (Semester 1 and 2) at AU and the second year of the program (Semester 3 and 4) at
SUNY-Cortland. The students who meet the academic requirements of both institutions will be
awarded two Master's diplomas, an M.A. (Master of Arts) in English Language Teaching from
AU and a Master of Science in Second Language Education from SUNY-Cortland.
The fee for this International Dual Diploma Master’s Degree Program for Anadolu University
is 2.000 TL for each semester enrolled at Anadolu University and 1.000 TL during their time in
the USA. The fee SUNY-Cortland is 19.006 US dollars per academic year. This fee includes
tuition fee and obligatory health insurance fee for staying period of USA. SUNY-Cortland
grants an educational scholarship of 4.250 US dollars to each student per academic year.
The medium of instruction of the program is English. In order to continue their education at
SUNY-Cortland the admitted students will be required to present a minimum TOEFL IBT
score of 79 or a minimum IELTS score of 6.5 until the end of their first semester at AU. For
the 2014-2015
*Academic Year Fall Semester, the allocated placement quota for graduates of Turkish
universities is 15 student.
**For graduates of non-Turkish universities that are accepted by the Turkish Higher Education
Council (YÖK), it is 10.
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ
Resim-İş Öğretmenliği
5
‒
5
E.A.‒SÖZ.
Yüksek Lisans Programına:
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Grafik Bölümü lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Grafik Bölümü lisans mezunu olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına:
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü veya Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Heykel,
Grafik Bölümü lisans ve lisansüstü mezunu olmak.
E.A.‒SÖZ.
Yüksek Lisans Programına:
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu
olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
10
‒
6
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans ve
yüksek lisans mezunu olmak.
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
10
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
(II. Öğretim)
Eğitim Programları ve Öğretim
5
E.A.‒SÖZ. ‒SAY.
40
10
‒
Eğitim sektöründe en az 3 yıl çalışmış olmak. II.öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
10
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
İLKÖĞRETİM
Yüksek Lisans Programına:
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Lisansa Dayalı Doktora Programına: Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu
olmak.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora Programına: Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği lisans ve
yüksek lisans mezunu olmak.
Sınıf Öğretmenliği
10
‒
5
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
Okul Öncesi Öğretmenliği
10
‒
‒
SÖZ‒E.A.
Okulöncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
5
‒
‒
SÖZ‒E.A.
Eğitim Fakültesi lisans mezunu olmak.
Başvuru Adresi
: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yunusemre Kampusü ESKİŞEHİR
Tel.: 0-222-320 98 68
0-222-335 05 80/3586-3582
İnternet Adresi
: http://www.egtbe.anadolu.edu.tr
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABİLİM DALLARI
YÜKSEK LİSANS
ÖZEL KOŞULLAR
DOKTORA ALES Puan Türü
Tezli
Tezsiz
20
‒
5
SAY.
Botanik
9
1
4
SAY.
Genel Biyoloji
7
‒
5
SAY.
Moleküler Biyoloji
5
‒
1
SAY.
Zooloji
5
‒
4
SAY.
Ekoloji
2
‒
‒
SAY.
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji
1
‒
‒
SAY.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
20
‒
5
SAY.
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
5
‒
3
SAY.
Telekominikasyon
3
‒
2
SAY.
Elektronik
2
‒
1
SAY.
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
3
‒
2
SAY.
Elektrik Makineleri
2
‒
1
SAY.
Elektrik Tesisleri
2
‒
1
SAY.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
10
10
3
SAY.
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİYOLOJİ
Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya, Biyoloji lisans / yüksek lisans
mezunları başvurabilir.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İngilizce eğitim verilecektir. Yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlara başvurabilmek için
adayların; Y D S , ÜDS veya KPDS’den 65, uluslararası yabancı dil sınavlarından veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversite
Senatosunun öngördüğü puanı almış olmak gerekir. Lisansüstü programlara başvuru şartlarını sağlayan
ve programlara kabul edilen, ancak yabancı dil puan koşulunu sağlamayanlara en çok bir takvim yılı
ek süre verilir. Bu süre öğrencinin normal öğrenim süresinden sayılmaz. Adaylar Yabancı Dil Puan
Koşulunu sağladıktan sonra ders alabilirler.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine
Mühendisliği, Fen Fakültesi Matematik ve İstatistik lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
ENDÜSTRİYEL SANATLAR
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi veya Endüstriyel
Sanatlar Yüksek Okulu lisans mezunları başvurabilir.
Moda Tasarımı
5
‒
‒
E.A.
Endüstriyel Tasarım
6
‒
‒
SAY.
FİZİK
16
‒
16
SAY.
HAVA TRAFİK KONTROL
10
‒
‒
SAY.
Hava Trafik Kontrol mezunu veya Hava Trafik Kontrolörü lisansına sahip olan lisans mezunları
başvurabilir.
3
‒
1
SAY.
Yüksek Lisans ve Lisansa Dayalı Doktora: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Havacılık
Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım, Sivil Havacılık Yüksekokullarının Uçak ElektrikElektronik,Uçak Gövde Motor, Mühendislik Fakültelerinin Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği lisans mezunları başvurabilir.
Yüksek Lisansa Dayalı Doktora: Fen Bilimleri Enstitülerinin Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak
Gövde Motor Bakım, Sivil Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
Elektrik,Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Fizik
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Biyoteknoloji
8
‒
‒
SAY.
Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya
ve Biyoloji öğretmenliği lisans mezunları başvurabilir.
Nanoteknoloji
8
‒
‒
SAY.
Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi; Fen Bilgisi, Fizik,Kimya
ve Biyoloji öğretmenliği lisans mezunları başvurabilir.
Kültür Varlıklarının Belgelenmesi
‒
5
‒
EA.-SAY.
Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, İnşaat Mühendiliği, Malzeme Bilimi ve Mühendiliği, Metalurji ve
Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya,Yapı Öğretmenliği lisans mezunları başvurabilir.
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
30
‒
10
SAY.
İnşaat Mühendisliği lisans /yüksek lisans mezunları başvurabilir.
İSTATİSTİK
10
‒
5
SAY.
İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları
başvurabilir.
Fizikokimya
6
‒
3
SAY.
Organik Kimya
7
‒
7
SAY.
Analitik Kimya
8
‒
5
SAY.
Biyokimya
3
‒
2
SAY.
Anorganik Kimya
5
‒
3
SAY.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
25
‒
10
SAY.
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
İLERİ TEKNOLOJİLER
KİMYA
Kimya, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği lisans / yüksek lisans mezunları
başvurabilir.
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
15
‒
MİMARLIK
5
SAY.
10
SAY.
Bina Bilgisi
10
‒
‒
SAY.
Mimari Koruma
10
‒
‒
SAY.
MATEMATİK
10
‒
4
SAY.
UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM
4
‒
1
SAY.
PİLOTAJ
3
‒
‒
SAY.
UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ
SİSTEMLERİ
5
20
5
EA.-SAY.
YER BİLİMLERİ
15
‒
‒
SAY.
Yüksek Lisans: Mühendislik Fakültesi, Fizik, Kimya, adında Metal Polimer ve Seramik geçen
bölümlerden lisans mezunları başvurabilir.
Doktora: Adında Malzeme, Seramik, Metalurji ve Polimer geçen Mühendislik Dallarından
lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Mimarlık lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Fen veya Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik ve
Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Fen Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Orta Öğretim
Matematik Öğretmenliği Bölümü lisans / yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Yüksek Lisans: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin veya Sivil Havacılık Yüksekokullarının
Uçak Gövde Motor Bakım lisans mezunları başvurabilir.
Doktora: Sivil Havacılık Yüksekokulları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri, Makine
Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği lisans/yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Pilotaj, Hava Trafik Kontrol, Uçak Gövde- Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak
Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünce Onaylı Ticari Pilot veya Havayolu Nakliye Pilotu lisansına Sahip olan
adaylar ile Harp Okulu mezunu olup, Silahlı Kuvvetlerde Pilot olarak görev yapan lisans mezunları
başvurabilir.
NOT: Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurduğu programdan farklı alanlardan veya kurumlardan almış adaylar Bilimsel Hazırlık Programına alınabilirler.
Lisans programlarının İngilizce yürütüldüğü anabilim dallarında bilimsel hazırlık programı derslerinden bazıları İngilizce açılabilir.
Başvuru Adresi
İnternet Adresi
: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yunusemre Kampusü Kongre Merkezi ESKİŞEHİR
: http://www.fenbilens.anadolu.edu.tr
Tel.: 0-222-335 41 22
0-222-335 05 80/3450-1755
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANASANAT DALLARI
YÜKSEK LİSANS
ÖZEL KOŞULLAR
SANATTA
YETERLİK
ALES Puan Türü
Tezli
Tezsiz
GRAFİK
10
‒
5
‒
SERAMİK
5
‒
3
‒
HEYKEL
5
‒
2
‒
İÇ MİMARLIK
2
‒
-
‒
RESİM
5
‒
5
‒
SAHNE SANATLARI
‒
Tiyatro SD
5
‒
5
‒
Opera SD
5
‒
-
‒
‒
MÜZİK
Piyano SD
5
‒
5
‒
Üflemeli ve Vurma Çalgılar SD.
5
‒
5
‒
Yaylı Çalgılar SD.
5
‒
5
‒
CAM
5
‒
-
‒
BASKI SANATLARI
5
‒
3
‒
ÇİZGİ FLM (ANİMASYON)
5
‒
5
‒
NOT: Yukarıdaki programlar için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) şartı aranmamaktadır, başvuran adaylar yetenek sınavına girerken çalışma dosyalarını
(portfolyo) sunacaklardır.
Başvuru Adresi
Online Başvuru Adresi
: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
Yunusemre Kampusü Kongre Merkezi ESKİŞEHİR
:https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/
Tel.: 0-222-335 05 80/4178-4180
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABİLİM DALLARI
YÜKSEK LİSANS
ÖZEL KOŞULLAR
DOKTORA
ALES Puan Türü
Tezli
Tezsiz
ANALİTİK KİMYA
3
-
3
SAY.
FARMAKOGNOZİ
5
5
5
SAY.
‒
50
‒
‒
FARMAKOLOJİ
9*
‒
5*
‒
FARMASÖTİK BOTANİK
5
‒
3
SAY.
FARMASÖTİK KİMYA
10
‒
5
SAY.
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
3
-
-
SAY.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ
‒
‒
‒
‒
Farmasötik Teknoloji
6**
‒
5
SAY.
Eczacılık Fakültesi mezunu olması.
5
‒
‒
SAY.
Eczacılık Fakültesi mezunu olması.
FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ
3
‒
‒
SAY
BİYOKİMYA
4
‒
‒
SAY
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
6
‒
4
SÖZ-EA-SAY
Fitoterapi (II. Öğretim)
Kozmetoloji
Başvuracak Adayların: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ya da
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olması.
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına: Eczacı Biyolog, Hekim, Diş Hekimi, Hemşire,
Veteriner Hekim, Diyetisyen, Kimyager, Kimya Mühendisi olması.
Doktora Programına: Eczacı veya Farmakognozi Tezli Yüksek Lisans Diplomasına Sahip
olması.
Başvuracak adayların: Eczacı, Hekim, Diş Hekimi, Hemşire, Veteriner Hekim Diyetisyen
olması. II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
Başvuracak adayların: Eczacılık Fakültesi ve Fen veya Fen- Edebiyat Fakülteleri Biyoloji
Bölümü Mezunu Olması.
Doktora Programına: Eczacı veya Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Diplomasına Sahip
olması.
Tezli Yüksek Lisans Programına: Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Mezunu Olması.
Doktora Programına: Eczacılık Fakültesi Mezunu olması.
Eczacılık Fakültesi veya Fen veya Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu Olması
- Bir hastaneden bu mesleği yürütmeyi engelleyecek derecede konuşma (aksan ve şive hariç
pelteklik, telaffuz, ortodontik bozukluk, kekemelik ve tutukluk), işitme, görme veya ruhsal engeli
olmadığını belirleyen sağlık raporu almak,
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLİĞİ
2***
1***
‒
SAY
- Odyoloji (ve / veya odyoloji ve konuşma bozukluğu yüksek lisans), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
lisans, Tıp Fakültesi, Hemşirelik lisans, Ergoterapi lisans, Dil ve Konuşma Terapistliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
* Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 9 kontenjanın 3 kontenjanı yabancı uyruklu öğrenci adayları için, Doktora programına ayrılan 5 kontenjanın 2 kontenjanı yabancı uyruklu öğrenci adayları için ayrılmıştır.
** Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 6 kontenjanın 1 kontenjanı KKTC uyruklu öğrenci adayları için ayrılmıştır.
*** Tezli Yüksek Lisans Programına ayrılan 2 kontenjan KKTC uyruklu adaylar için Tezsiz Yüksek Lisans Programına ayrılan 1 kontenjan ise yabancı uyruklu (Azerbaycan) adaylar için ayrılmıştır.
Başvuru Adresi
: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yunusemre Kampusü ESKİŞEHİR
Tel.: 0-222-320 76 51
0-222-335 05 80/3622-3623
İnternet Adresi
: http://www.sbe.anadolu.edu.tr
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KONTENJAN
ANABİLİM DALLARI
YÜKSEK LİSANS
ÖZEL KOŞULLAR
DOKTORA
ALES Puan Türü
Tezli
Tezsiz
10
‒
6
E.A.‒SÖZ.
BASIN VE YAYIN
20
‒
10
E.A.‒SÖZ.
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
10
‒
5
E.A.‒SÖZ.
‒
15
‒
‒
Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
ARKEOLOJİ
Klasik Arkeoloji
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi (II. Öğretim)
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
Kurumsal İletişim (Online)
İKTİSAT
İktisat (II. Öğretim)
10
‒
5
E.A.‒SÖZ.
‒
25
‒
‒
Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program uzaktan öğretim tekniğine
dayalı olup, II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
25
‒
10
E.A.
İktisat lisans programları ve İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar
yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.
‒
25
‒
-
Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
20
‒
‒
E.A.
İktisat (İngilizce)
‒
20
‒
‒
20
‒
10
E.A.‒SÖZ.
İŞLETME
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
İletişim/İletişim Bilimleri Fakültesi mezunları ile ilgili Fakülte ve Yüksekokulların; İşletme,
Pazarlama, Grafik, Grafik Tasarım, Turizm Otel İşletmeciliği, Endüstriyel Tasarım, Endüstri
Mühendisliği, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Spor İşletmeciliği, Siyaset Bilimi, Kamu
Yönetimi Bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.
İktisat (İngilizce)
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistorya, Sanat Tarihi, Eski
Çağ Tarihi, Tarih, Antropoloji, Felsefe ve Mimarlık alanlarından lisans ve yüksek lisans eğitimi alan
adaylar başvurabilir.
İletişim/İletişim Bilimleri Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm
İşletmeciliği Bölümleri ve Turizm Otel İşletmeciliği lisans programlarından mezun olan adaylar
yüksek lisans için ve İletişim (Basın ve Yayın, Gazetecilik, Reklam ve Halkla İlişkiler, Sinema ve
TV, Görsel Tasarım) alanlarında tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler doktora
için başvurabilir.
İktisat lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların
yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından
en az 65 ya da eşdeğeri olmalıdır.
İktisat lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların
yabancı dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS),
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından
en az 65 ya da eşdeğeri olmalıdır.
İletişim veya İletişim Bilimleri programlarında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış
adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans Programına, İktisat ve İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi ile İstatistik ve Matematik Bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.
Doktora Programına; İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
mezunları ile yüksek lisansını İşletme ve İktisat Anabilim Dalında tamamlamış olan adaylar
başvurabilir.
Yüksek Lisans Programına, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakültesi, Hukuk
Fakültesi ile İstatistik ve Matematik Bölümleri ve Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun adaylar
başvurabilir.
Doktora Programına; İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
mezunları ile yüksek lisansını Muhasebe alanında tamamlamış adaylar başvurabilir.
Finansman
15
‒
8
E.A.
Muhasebe
15
‒
5
E.A.
Pazarlama
20
‒
10
E.A.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Sayısal Yöntemler
10
‒
5
E.A.
Yüksek Lisans Programına, İşletme, İktisat, Ekonometri, İstatistik, Aktuerya, Matematik ve tüm
Mühendislik alanlarından mezun olan lisans mezunları ve bu alanlara bağlı yüksek lisans mezunları
doktora programına başvurabilir.
Uluslararası İşletmecilik
15
‒
‒
SÖZ.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir. İşletme dışındaki alanlardan gelenler, yapılacak
seviye tespit sınavına bağlı olarak bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
Yönetim ve Organizasyon
25
‒
10
SÖZ.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
-
25
‒
‒
İşletme (İngilizce)
10
‒
‒
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
İşletme (İngilizce)
-
10
‒
‒
KAMU HUKUKU
15
‒
‒
E.A.
Hukuk Fakültesinden mezun olan adaylar başvurabilir.
ÖZEL HUKUK
10
‒
5
E.A.
Hukuk Fakültesi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir.
MALİYE
10
‒
10
E.A.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi ve
Hukuk Fakültesi lisans programları ile bu fakültelerin ilgili anabilim dallarında yüksek lisans
eğitimini tamamlayan adaylar başvurabilir.
İşletme Yönetimi (II. Öğretim)
Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program II. öğretim olarak açılacak olup
II. öğretim ücret yönetmeliğine tabidir.
Tüm lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların yabancı
dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eşdeğeri
olmalıdır.
Tüm lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilir. Programa başvuracak adayların yabancı
dil puanı: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul
Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), TOEFL sınavlarından en az 65 ya da eşdeğeri
olmalıdır.
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
5
‒
‒
SÖZ.
Lisans programından mezun olan ve 1. yabancı dil Almanca'dan KPDS, ÜDS sınavlarından en az 80
puan alan ya da eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan en az 80 karşılığı puan alan adaylar kabul edilir.
Farklı alanlardan mezun olan adayların transkriptleri incelenerek bilimsel hazırlık programından ders
aldırılabilecektir.
SANAT TARİHİ
7
‒
5
SÖZ.
Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Koruma, Arkeoloji lisans ve bu alanların
yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar bu programlara başvurabilir.
SİNEMA-TELEVİZYON
12
‒
8
E.A.‒SÖZ.
İletişim ve İletişim Bilimleri programlarında lisans eğitimlerini tamamlamış adaylar yüksek lisans ve
doktora programına başvurabilir.
Almanca Mütercim-Tercümanlık
SİVİL HAVACILIK YÖNETİMİ
10
‒
5
E.A.
Yüksek Lisans Programına, İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi,
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm
Rehberliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme
Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi, Yönetim Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Sivil Havacılık
Yüksekokullarının tüm programları, Hava Harp Okulunun ve Kara Harp Okulunun yabancı diller
hariç diğer tüm programlarından mezun adaylar başvurabilir.
Doktora Programına, Sivil Havacılık Yönetimi, İşletme, İşletme Mühendisliği, İşletme Yönetimi,
İşletme-Ekonomi, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve
Turizm Rehberliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme
Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik, Lojistik Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve
Taşımacılık, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi, Uluslararası İşletme Yönetimi, Yönetim Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve
Finans, Sivil Havacılık, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Havacılık
ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesinin tüm Bölümleri, Hava Harp Okulunun ve Kara Harp Okulunun yabancı diller
hariç diğer tüm programlarından mezun adaylar başvurabilir.
Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
İşletme Fakültesi veya İşletme alanında lisans eğitimini tamamlamış adaylar, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunları ile sporla ilgili eşdeğer fakülte veya
yüksekokulların Spor Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Rekreasyon Eğitimi ve Rekreasyon bölümü
mezunları ve Turizmle ilgili eşdeğer fakülte ve yüksekokul mezunu adaylar başvurabilir.
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Spor Yönetimi ve Rekreasyon
15
‒
10
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
SOSYOLOJİ (Birim İçi)
6
‒
4
E.A.‒SÖZ.
Sadece Sosyoloji lisans ve yüksek lisans mezunu adaylar başvurabilir.
SOSYOLOJİ (Birim Dışı)
4
‒
2
E.A.‒SÖZ.
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
TARİH
10
‒
10
SÖZ.
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
10
‒
5
E.A.
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ONLİNE
‒
25
‒
Sosyoloji, İktisat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ve Siyaset bilimi
alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir.
Yüksek Lisans programına, Turizmle ilgili bölüm mezunu; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültelerinin: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve
Maliye Bölümü mezunu; İletişim Fakültesi mezunu, Edebiyat Fakültelerinin; Sosyoloji, Psikoloji,
Arkeoloji, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarının
Rekreasyon Bölümü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Bölümü; Fen Fakültesi İstatistik Bölümü; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Sağlık Yönetimi ve Sağlık İdaresi Bölümleri; Aile ve Tüketici Bilimleri;
Beslenme ve Gıda Mühendisliği Bölümü; Antropoloji Bölümü; Halkbilim Bölümü, İç Mimarlık
Bölümü ve Çevre Tasarım Bölümü lisans programından mezun olanlar başvurabilir.
Doktora programına, Sosyal Bilimler Enstitülerinin; turizmle ilgili eğitim veren yüksek lisans
programlarından, İşletme Anabilim Dalı Tezli, Pazarlama Bilim Dalı Tezli, Yönetim ve Organizasyon
Bilim Dalı Tezli, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Tezli, Sivil Havacılık Yönetimi
Anabilim Dalı Tezli, Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli, Psikoloji Anabilim Dalı Tezli, Halkbilim
Anabilim Dalı Tezli ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinin Sağlık İdaresi Anabilim Dalı Tezli ve Fen
Bilimleri Enstitülerinin İstatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programlarından mezun olanlar
başvurabilir.
Bu programa; lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren turizmle ilgili bölüm ve program mezunları,
İİBF, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler
ve Maliye bölümü mezunları, İletişim Fakültesi mezunları, Edebiyat Fakültelerinin Sosyoloji,
Psikoloji, Coğrafya bölümü mezunları, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinin Ulaştırma
İşletmeciliği bölümü mezunları, Mühendislik Mimarlık Fakültelerinin Mimarlık ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar, Sağlık Yönetimi ve Sağlık İdaresi bölümlerinden mezun
olanlar, Beslenme ve Gıda Mühendisliği bölümü mezunları ile İç Mimarlık bölümü mezunları
başvuru yapabilirler. Bu program uzaktan öğretim tekniğine dayalı olarak Yükseköğretim
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmelik çerçevesinde
yürütülecektir.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
5
‒
‒
SÖZ.
Edebiyat, Fen Edebiyat, Eğitim, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümlerinden mezun adaylar başvurabilir.
Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Ancak; Uluslararası İlişkiler, Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa Birliği, Avrupa Birliği İlişkileri, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans
programlarının dışındaki lisans programlarından mezun olan adaylar bilimsel hazırlık programına tabi
tutulacaklardır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
15
‒
‒
SÖZ.
UZAKTAN EĞİTİM
15
‒
5
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
20
‒
‒
‒
Uzaktan Öğretim (Online)
Tüm lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilir.
Lisans programını tamamlamış tüm adaylar başvurabilir. Bu program uzaktan öğretim tekniğine
dayalı ve II. Öğretim olarak yürütülecektir.
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
Otizmde Uygulamalı Davranış Analizi
Başvuru Adresi
İnternet Adresi
6
: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yunusemre Kampusü ESKİŞEHİR
: http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr
E.A.‒SÖZ.‒SAY.
Eğitim Fakültesi Programlarında lisans eğitimini tamamlamış adaylar ile Çocuk Sağlığı ve Gelişimi,
Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitimini tamamlamış olan adaylar bu programa
başvurabilir.
TEL.: 0-222-335 08 95
0-222-335 05 80/3243
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİH VE KOŞULLARI
BAŞVURU TARİHLERİ
MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI
TÜRKÇE YETERLİK SINAVI*
:
:
:
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
:
:
:
:
:
MÜLAKAT TARİHLERİ
20 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
20-21 Ağustos 2014
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI
KESİN KAYIT TARİHLERİ
YEDEK KAYIT TARİHLERİ
:
:
:
22 Ağustos 2014
25-29 Ağustos 2014
01-05 Eylül 2014
04-15 Ağustos 2014
18 Ağustos 2014
19 Ağustos 2014
YETENEK SINAV TARİHİ
19 Ağustos 2014
* Türkçe Yeterlik Sınavı Saat: 10:00’da Öğrenci Merkezi’nde yapılacaktır.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS:
1-
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden eşdeğeri olmak koşuluyla yabancı dil puanının %15’i (*), (**).
2-
En az 2,30/4,00 ya da 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 15’i.
3-
Başvurduğu programın puan türünde en az 60 puan almak koşuluyla ALES’in %50’si.
4-
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından başvuran adayların puan hesaplamaları en az 60 puan almak koşuluyla;
yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si, en az 2,30/4,00 ya da 57,50/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının %25’i, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 50 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden
yabancı dil puanının %25’i (**) alınarak yapılır.
5-
Mülakat sınavına katılacak adayların belirlenmesi için yukarıda verilen ortalamalara göre sıralama yapılır. Puanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Belirtilen kontenjanların
yeterli sayıda başvuru varsa en az iki katı aday mülakat sınavına çağırılır.
6-
Mülakat sınavının %20’si de hesaplanarak başarı sıralaması, en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Başarı sıralaması sonucu asil ve yedek listeden kayıt yaptırmaya
hak kazananlar ilgili Enstitü ve Anadolu Üniversitesinin web sayfasındaki duyurular kısmında ilan edilir.
7-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil
Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe
Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.
*
Yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gerekir.
**
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. KPDS/ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun belirttiği
geçerlik süresi kadar geçerli sayılacaktır.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS:
1-
En az 2,00/4,00 ya da 50,00/100 almak koşuluyla lisans not ortalamasının % 80’i.
2-
Mülakat sınavının % 20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en
yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
3-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye
karşılığı yüksek lisans programları için (B2) düzeyinde puan almış olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları
gerekir.
DOKTORA:
1-
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden yabancı dil puanının %15’i (*), (**).
2-
En az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i.
3-
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile başvuranlardan en az 80 puan, yüksek lisans derecesi başvuranlardan
en az 70 puan veya uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
kabul edilen eşdeğer puanı alması koşuluyla % 50’si.
4-
Mülakat sınavının % 20’si (Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre, kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.). Başarı sıralaması, en
yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
5-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye
karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları
gerekir.
*
Doktora bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gerekir.
**
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. KPDS/ÜDS sınavında geçerlik süresi aranmayacak, diğer sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun belirttiği geçerlik süresi kadar geçerli
sayılacaktır.
SANATTA YETERLİK:
1-
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından en az 60 veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen luslararası yabancı dil
sınavlarının birinden yabancı dil puanının %25’i (**).
2-
Lisansa ve yüksek lisansa dayalı sanatta yeterlikte en az 3,00/4,00 ya da 75/100 almak koşuluyla lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %25’i.
3-
Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anasanat dallarında ALES puanı aranmadığından, en az 60 almak koşuluyla yetenek ve mülakat sınavları sonucunun %50’si.
4-
Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye
karşılığı doktora programları için (C1) düzeyinde puan almış olmaları ya da 19 Ağustos 2014 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan Türkçe Yeterlik Sınavından en az 70 puan almış olmaları
gerekir.
*
Sanatta Yeterlilik bilim alanı yabancı dil olanların, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 ya da eşdeğeri puan almaları gerekir.
**
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarının birinden alınmış olmalıdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının dışındaki sınavlardan alınan puanlar sınavı yapan kurumun
belirlediği süre kadar geçerlidir.
*** Doktora bilim alanı yabancı dil olan adaylar, öğrenim görecekleri yabancı dilde en az 80 veya eşdeğeri puan almalıdır. Öğrenim görecekleri yabancı dil dışında ise Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen diğer dillerden en az 60 veya eşdeğeri puan almalıdır. Bu durumda başarı sıralamasında öğrenim görecekleri yabancı dil dışındaki dil puanı kullanılacaktır.
BAŞVURU YÖNTEMİ:
1-
Başvurular, 04-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
2-
Adaylar başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme T.C. Kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerini tanımlayacaklar ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.
3-
Her aday ilgili Enstitüde sadece 2 ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir.
4-
Başvuru esnasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların başvuruları iptal edilecektir.
5-
Başvuru sonuçları Anadolu Üniversitesi web sitesinden ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri
aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.
KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER:
1-
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da GRE veya GMAT sınavı belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının
verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Anadolu Üniversitesinin herhangi bir anabilim dalının lisansüstü programından ilişiği kesilip yeniden aynı veya başka bir
lisansüstü programa kabul edilen ya da bir yüksek lisans programını tamamlayarak yeniden başka bir programa kabul edilen öğrencilerin (en fazla bir yarıyıl ara vererek) yeniden ALES’e
girmelerine gerek bulunmamaktadır.
2-
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) veya Uluslararası
geçerliği olan sınavların birinden alınmış sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslının verilmesi halinde, belge ilgili müdürlükçe çoğaltılarak onaylanacaktır.). Yabancı Dil Sınav
Eşdeğerlikleri tablosuna Anadolu Üniversitesinin http://www.anadolu.edu.tr/tr/not-karsiliklari-ve-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri adresinden ulaşılabilir.
3- Yüksek lisans programına başvuranlar için lisans, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuran
adaylar için lisans ve yüksek lisans Not Durum Belgelerinin (transkript) aslı veya onaylı örneği. Başarı sıralamasında Genel Not Ortalamaları 100 üzerinden değerlendirilecektir. Genel Not
Ortalaması 4,00 üzerinden olan adayların ortalamaları 25 ile çarpılarak 100’lük sisteme çevrilecektir. Not ortalaması bunlardan farklı bir tabana göre hesaplanmış adaylarınGenel Not
Ortalamalarının 100 üzerinden karşılığı, Anadolu Üniversitesin tarafından hesaplanacak olup konu ile ilgili olarak alınan Senato Kararına www.anadolu.edu.tr web sayfasında Öğrenci İşleri-Senato
ve Yönetim Kurulu Kararları-Not Karşılıkları adresinden ulaşılabilir.
4-
Yüksek lisans programına başvuran adaylar için lisans, lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans, yüksek lisansa dayalı doktora/sanatta yeterlik programına
başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yurt dışından alınan mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesi.).
5-
Dört adet vesikalık fotoğraf.
6-
T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı örneği (Enstitü tarafından onaylanacaktır.).
7-
Askerlik durum belgesi (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.).
8-
Kamu kurumlarında çalışan adayların, derslere devam edebileceğine ilişkin izin yazısı getirmeleri gerekmektedir.
ÖNEMLİ NOT:
1-
Yüksek lisans başvuruları için lisans derecesine, doktora/sanatta yeterlik başvuruları için lisans ya da yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Başvurduğu anabilim/anasanat dalından farklı
alanlarda lisans veya yüksek lisans yapmış olan adaylar ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı”na alınabilir.
2-
Kayıt tarihi geçtikten sonra Enstitü Müdürlüklerine ulaşan veya belgeleri eksik/yanlış beyanı olanlar kayıt yaptıramayacaktır.
3-
Kesin kayıtlar şahsen yapılacak olup, kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinden veya İnternet sayfalarından öğrenilebilir.
4-
Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde alacağı dersleri seçip, danışmanına onaylatması gerekmektedir. Aksi halde eksik işlem olması nedeniyle kayıt yapılmamış kabul edilecektir.
5-
Başka bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olup bir lisansüstü programa başvuru yapan adayların, kayıt hakkı kazanması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 35 inci
maddesine göre kadrolarının lisansüstü öğrenim gördükleri Enstitüye aktarılması gerekmektedir.
Download

2014-2015 öğretim yılı güz dönemi eğitim bilimleri