ÇEVRE
3 Ocak 2016 PAZAR
Editör: Eylem DÜZYOL
Körfez
eski
günlerdeki
gibi
İzmit Körfezi’nde kirliliğin önüne geçilmesi
için “deniz uçakları” ve “deniz süpürgesi”
ile yürütülen çalışmalar olumlu sonuç verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 2006’dan bu yana
408 gemiye yaklaşık 12.5 milyon lira para
cezası uygulandığı bilgisini verdi. 2007’den
bu yana da 4 deniz süpürgesiyle yaklaşık
600 ton atığın toplandığını belirten Karaosmanoğlu, yıllarca ihmal edilen İzmit Körfezi’nin artık eski güzel günlerine döndüğünü,
akvaryum haline dönüştürüldüğünü söyledi.
‘Kaportaya
vurmadan
aracı
çalıştırmayın’
1 milyon tür artık belgeli
O
rman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar (DKMP)
Genel Müdürlüğü’nün 2013’te
uygulamaya koyduğu Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Envanter
ve İzleme Projesi kapsamında
984 bin 394 bitki ve hayvan türü
kayıt altına alındı. Projenin 2019
yılına kadar devam edeceğini
söyleyen DKMP Genel
Müdürü Nurettin Taş, 81 ilde
çalışmaların yürütüldüğünü
kaydetti. Genel müdürlüğün,
biyolojik çeşitliliğin
korunmasıyla ilgili çalışmaları
“alan koruma”, “tür koruma” ve
“genetik çeşitliliğin korunması”
çerçevesinde yürüttüğünü
Biyoçeşitlilik bakımından
oldukça zengin bir ülke olan
Türkiye’de son 3 yıldan bu
yana 1 milyonu aşkın bitki ve
hayvan türü kayıt altına alındı
anlatan Taş, şunları söyledi:
“2013’te başlayan Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Envanter
ve İzleme Projesi kapsamında
yapılan alan esaslı çalışmalarla
Nuh’un Gemisi Veri Tabanı’na
ait veriler daha da artacaktır.
Biyolojik çeşitliliğimizin
tespitinin yapılması için
başlatılan ‘Ulusal Biyolojik
Çeşitlilik Envanter ve İzleme
Projesi’ bizim için milli bir
projedir. Kasım 2014 itibarıyla
518 bin 642 olan veri girişi,
Aralık 2015’te 984 bin 394’e
yükselmiştir. Bu veriler flora,
fauna habitat ve özellikli
alanlara ilişkin verilerdir.
Söz konusu proje bittiğinde
il, habitat ve ekosistemler
ölçeğinde Türkiye’nin ‘Biyolojik
Çeşitlilik Haritası’ çıkarılmış
olacaktır. Düzce Peygamber
Çiçeği 66 noktada, Düzce
Pelemiri 60 noktada, Düzce
Aklarotu ise 27 noktada
saptanmıştır. Örtzen Kaya
Kertenkelesi 13 noktada,
Benekli Siraz Balığı 6, Çöpçü
Balığı 4 ve Ot Balığı 4 noktada
saptandı.”
19
Bursa Oto Tamirciler Odası Başkanı Kadir Kargılı, kedilerin, sıcaklığı sebebiyle araçların kaportalarında uyuduklarını, bilmeden çalıştırılan
araçların kedilerin ölmesine sebep olduğunu
belirterek, “Kediler için kaportaya vurmadan aracınızı çalıştırmayın” uyarısı yaptı.
Mercan kayalarına
tüp bebek tedavisi
Dünyanın en büyük
canlı organizmasının nesli tüp
bebek yöntemiyle korunacak.
Avustralya’nın kuzeydoğusunda 1600 km boyunca uzanan Büyük Mercan Resifi’nde
kirlilik ve okyanus suyu asidinin artması gibi nedenlerle
nesli tükenmeye yüz tutan
2 mercan türüne İngiltere’de
laboratuvar ortamında yeniden çoğalma yeteneği kazandırıldı. Londra Üniversitesi
laboratuvarlarında uygulanan
yöntem, tüp bebek yöntemine
çok benziyor. Mercanların döllenmesi dış ortamda sağlanıyor. İngiliz bilim adamları bu
yöntem ile mercan kolonilerinin canlı tutularak deniz hayatının çeşitliliğini ve dolayısıyla
atmosfere oksijen salımının
artırılacağını belirtiyor.
n DIŞ HABERLER
T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
Üniversitemiz, Fen Bilimleri Enstitüsüne 2015-2016 Eğitim-Oğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilinı Dallarına yüksek lisans, doktora ve yatay geçiş yoluyla öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranacak koşullar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir
2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Sayısı
Yüksek Lisans
Doktora
Yatay Geçiş
Özel Öğrenci
Yabacı Uyruklu
ANABİLİM DALLARI
Alan İçi Alan Dışı
Alan içi Alan Dışı
YL
DR
YL
DR
YL
DR
Biyoloji
3
1
Disiplinlerarası kuantum Sistemleri Modelleme
2
Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve enerji Sistemleri 2
Matematik (Tezli)
2
Matematik (Tezli)
15
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
11
8
1
Su Ürünleri Temel Bilimler
6
3
4
1
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
7
6
1
1
1
* Kontenjan belirtilmeyen programlara öğrenci alımı yapılamaz
A) BAŞVURU ŞARTLARI
1- Diploma veya mezuniyet belgesi.
(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
a) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesine, lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans diploması veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
2- ALES veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan;
a) Tezli yüksek lisans programına başvuracaklar için en az 55 (sayısal) veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz programlar için ise ALES puanı aranmaz.
b) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracaklar için en az 55 (sayısal) veya eşdeğeri bir puana; lisans derecesi ile başvuracaklar için ise en az 80 (sayısal) veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları gerekir.
3- ÖSYM taralından yapılan yabancı bir dil sınavından veya eşdeğeri sayılan bir sınavdan.
a) Doktora programına başvuracaklar için en az 55 veya eşdeğeri bir puana sahip olmaları.
b) Tezli yüksek lisans programına başvuracaklar için yabancı bir dil belgesine veya eşdeğeri sayılan bir belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip olmayan aday
lar, başvuru Formunda belirttikleri dilden aşağıda belirtilen tarihte Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümü tarafından yabancı dil seviye tespit sınavına alınırlar. Üniversitemiz yabancı dil seviye tespit sınavına girmeyen adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve değerlendirmeye alınmazlar.
c) Tezsiz yüksek lisans programları için yabancı dil şartı aranmaz.
4- Genel ağırlıklı akademik ortalamayı gösterir transkript.
a) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başvuracaklar ile yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar için mezuniyet not ortalaması şartı aranmaz
b) Doktora programına lisans derecesi ile başvuracak adayların mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya eşdeğeri bir puan olması gerekmektedir.
5- İlanda belirtilen mezuniyet koşulunu sağlamak.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN MEZUN OLMASI GEREKEN LİSANS/YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
ANABİLİM DALI
BAŞVURULAR İÇİN MEZUNİYET KOŞULU
YL: Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Mühendislik Fakültesi Gıda Mü
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
hendisliği lisans Mezunu Olmak. DR: Su Ürünleri ve Gıda Mühendisliği Alanlarında Yüksek Lisans Yapmış olmak
YL: Su Ürünleri Fakültesi, Deniz Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bolümü, Fen Fakültesi Biyoloji ve Kim
Su Ürünleri Temel Bilimler
ya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümleri mezunu Olmak. DR: Su Ürünleri. Bi
yoloji, Kimya, Çevre Mühendisliği ve Biyomühendislik alanlarında Yüksek Lisans yapmış olmak
YL: Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak. Ziraat Fakültelerinin Su Ürünleri Bölümü mezunu olmak DR: Su Ürünleri Yetiş
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
tiriciliği Anabilinm Dalında Yüksek Lisans Yapmış olmak
Fakültelerin Nükleer Enerji Mühendisliği, Fizik, Fizik Öğretmenliği, Kimya, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden
D. Nükleer Enerji ve Enerji Sis.
lisans mezunu olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji Bölümü, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi
Biyoloji
Öğretmenliği lisans Mezunu Olmak
Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme, Matematik, Anabilim Dalları için başvuru mezuniyet koşulu lisans mezunu olmaktır.
B) KABUL KOŞULLARI
1- Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak
değerlendirmede adayın mezuniyet not ortalaması
100lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu
yükseköğretim kurumundan alacağı onaylı transkript ya
da dönüşüm puanını gösterir onaylı belge esas alınır. Bu
belgeye sahip olmayan adaylar için Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eşdegerlik tablosu kullanılır.
2- Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci
kabulündeki değerlendirmede;
ALES puanının % 50'si, mezuniyet not ortalamasının
% 20'si, yabancı dil puanının % 10'u ve mülakat sınav sonucu alınan puanın % 20'si alınarak toplanır.
Adayın başarılı sayılabilmesi için mülakat sınavından en az 60 puan alması ve değerlendirme toplamlarının 65 puan ve üstü olması gerekir.
3- Tezsiz yüksek lisans başvurularında ALES ve yabancı
dil puan şartı aranmadığından değerlendirmeler, lisans
mezuniyet not ortalamasına göre en yüksek puandan itibaren sıralanarak yapılır. Sıralamada eşitlik olması durumunda mezuniyet tarihi en yakın olana öncelik verilir.
C) BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
Onaylı istenen evrakların; noter, çalıştığı kurum, mezun
olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir. (Evraklarınızın
fotokopisini yanınızda getiriniz.)
1. Lisansüstü Eğitim Başvuru formu.
(www.fbe.sinop.edu.tr) adresi "FormlarDilekçeler" bölümünden alınabilir.
2. Lisans/Yüksek lisans diplomasının veya mezuniyet
belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi.
3. Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için ise lisans /tezli yüksek lisans not durum belgesinin(transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.
4. ALES/Dengi puanının en az 55 olduğunu gösterir belge. (Tezsiz programlar için istenmez) (ALES geçerlilik
süresi 3 yıl. GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süresi
ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.)
5. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (varsa).
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
7. Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,
D ) AÇIKLAMALAR
1. Tezli yüksek lisans ve doktora sözlü sınavları eş zamanlı yapıldığından bir öğrenci bir lisansüstü programa
başvuru yapabilir. Aksi halde başvurular geçersiz sayılır.
2. Başvurular, Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğüme istenen belgeler ile birlikle şahsen veya
posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmelerden
dolayı süresi içerisinde yapılamayan başvurular ile başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ve iletişim
adresleri aşağıda verilmiştir.
3. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü'nde ve Enstitü web sayfasında duyurulacaktır.
4. Kesin kayıtta adayların başvuru sırasında teslim ettiği
belgeler tekrar istenmeyecek, istenecek diğer belgeler
ise Enstitü Müdürlüğü'nde ve Enstitü web sayfasında
duyurulacaktır.
5. İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları
yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı
veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
6. Kesin kayıt hakkı olduğu halde süresi içerisinde kesin
kayıt yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
7. Denklik Belgesi: Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan adayların Türk üniversitelerindeki Yükseköğretim programlarına denk olan bir programdan
mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulu'ndan
Denklik Belgesi almaları gerekmektedir
TÜM ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
KONU
Lisansüstü Eğitim ve Yatay Geçiş Başvuruları
Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı
Türkçe Yeterlilik Sınavı
Mülakat Sınavı
Sonuçların Duyurulması
Kesin Kayıtlar Ders Kayıtları
TARİH
25 Ocak 3 Şubat 2016
8 Şubat 2016
8 Şubat 2016
10 Şubat 2016
15 Şubat 2016
15 Şubat 22 Şubat 2016
YER / ADRES
Adres: Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi SİNOP
Sınav Yeri Enstitü Müdürlüğünde vey a Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.
Sınav Yeri Enstitü Müdürlüğünde veya Enstitü web sayfasından ilan edilecektir.
İlgili Fakülte Binalarında
Enstitü Müdürlüğü/Enstitü web savfası
Enstitü Müdürlüğü (Şahsen veya noterce vekalet verilerek görevlendirilecek kişi tarafından)
YABANCI ÖĞRENCİLER
a-) Başvuru için Adaylardan İstenen Belgeler (*)
1. Lisansüstü Eğitim Başvuru formu.
(www fbe.sinop.edu.tr) adresi "Formlar Dilekçeler" bölümünden alınabilir.
2. YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş diploma ya da
mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ile onaylı
Türkçe tercümesi,
3. Transkript Belgesinin aslı veya onaylı sureti ile onaylı
Türkçe tercümesi.
4. ALES/Dengi puanının en az 55 olduğunu gösterir belge.
(Tezsiz programlar için aranmaz)
5. (ALES geçerlilik süresi 3 yıl, GRE ve GMAT sınavlarının
geçerlilik süresi ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.)
6. Dört adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
7. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi,
8. Türkçe yeterlilik düzeyini gösterir belge (Varsa)
* Yabancı bir dilde düzenlenen ve onaylı istenen evrakların
noter, Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylatılmış olması gerekmektedir.
B- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Başvuruları alınan adayların. TÖMER'den Türkçe bildiğine
dair A veya B düzeyinde belge alanlar ile Türkiye'de bir
yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç, lisansüstü öğretimi yürütebilecek düzeyde Türkçe yeterliliğe sahip
olup olmadıkları Sinop Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı'nca değerlendirilir Türkçe yeterlilik sınavından başarılı bulunan adayların başvuru dosyaları, ilgili programın
Anabilim Dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğe kabulleri Enstitü Yönetim
Kurulu Kararı ile kesinleşir
C- KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
2. Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi.
3. öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Yabancı öğrenci adayları, aksi bir karar alınmadıkça her yıl Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretinin lisansüstü eğitem için belirlenen miktarını öderler.)
YATAY GEÇİŞ
a-) Başvuru Şartları:
1. Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programlar arasında yapılır.
2. Enstitünün lisansüstü programlarına öğrenci başvuru
şartlarına sahip olmak.
3. Üniversite içindeki başka bir lisansüstü programda veya
başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir ders yarıyılını başarı ile tamamlamış olmak
4. Yüksek lisans programı için kayıtlı olduğu programda
tez aşamasında olmamak.
5. Başvurduğu yarıyıla kadar öğrenimine ara vermemiş olmak.
6. Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak; başardığı derslerin not ortalaması; 100 puan üzerinden yüksek
lisans için en az 70 puan veya eşdeğeri olmak.
B-) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi (dilekçede başvurulan Anabilim Dalı
belirtilecek)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Öğrenci Belgesi Aslı
4. Transkript (onaylı)
5. Ders içerikleri (onaylı)
C-) DEĞERLENDİRME:
Adayların yatay geçiş başvurusu, aldığı derslerdeki başarı
notu. ders içerikleri ile alınan lisansüstü derslerin kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilir ve
enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
Her türlü soru ve sorunlarınız için irtibat telefonumuz
(0368) 271-57-57 (4404)
web adresimiz www.fbe.sinop.edu.tr
Senatonun 24/12/2015 tarih ve 2015/150 sayılı kararı ile
kabul edilmiştir
Basın : 215844 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN
ESAS SAYISI : 2014/304 ESAS
Davacı Ayhan KARABULUT tarafından davalı Doğan KARABULUT aleyhine boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat talebi ile açılan 2014/304 Esas sayılı dava dosyasında yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Doğan KARABULUT'un adresi bulunamadığından kendisine dava dilekçesi tebliğ edilememiştir.
Davalı Doğan KARABULUT (Zekeriya ve Yıldız'dan olma 01/02/1960 Palu do- yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu ve iş bu ilanın gazetede yağumlu, 36826288698 TC.Kimlik numaralı) adresi meçhul olduğundan duruşma yınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dagünü olan 22/03/2016 günü saat 09:05'te mahkememiz duruşma salonunda biz- va dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Basın : 209266 www.bik.gov.tr
zat hazır bulunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi, ibraz etmek istediği tüm delilleri mahkememize sunması gerekmekte olup aksi halde yargılamaya
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

1 milyon tür artık belgeli