≥ MERCEK / Ev Otomasyonu
“Akıllı evler artık
lüks değil ihtiyaç”
SmartBS Genel Müdürü Barış Kaygısızer, konutların kalitesinin artması ile
akıllı ev sistemlerinin lüks yapıların vazgeçilmez özelliği olmaktan çıkıp
ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Kaygısızer, en önemli özelliği enerji tasarrufu
sağlamak olan bu sistemlerin her zaman tercih edilebilir bir yatırım
olduğunun da altını çizdi.
SmartBS açısından 2013 yılı nasıl
geçti? 2014 nasıl ilerliyor?
SmartBS 2013 yılını, akıllı ev sistemleri sektöründe satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yoğun
olarak geçirdiği bir yıl olarak
değerlendirdi. Şirketimiz, Türkiye
genelinde bayi ağını genişletti ve
yerini sağlamlaştırdı. Yılın son
aylarında anahtar-priz üreticilerinden biri ile yapmış olduğumuz
görüşmeler sonucunda olumlu
gelişmeler yaşandı. 2014 yılına ise
88 BEST
hızlı bir giriş yaptık ve ilk etapta
Adana, Şanlıurfa, Antalya, İstanbul ve Tekirdağ-Çorlu bayilerimizin eğitimleri ve yetkinliklerini
artırdık. Ücretsiz eğitimlerimiz ve
tanıtımlarımız her ay düzenli olarak gerçekleşmeye devam ediyor.
Akıllı ev sistemlerinin bilinirliğinin
ve taleplerinin artması sonucu,
2014 yılının, hem bayilerimiz hem
de SmartBS olarak bizler için
yoğun bir çalışma ve projelendirme ile geçiyor olduğunu belirtmek
isterim. Bu çalışma temposu ile
bazı projelerin gerçekleştirilmesi için anlaşmalar yapılmış, bir
kısmının ise görüşmeleri sonuçlanmak üzere. Bu bakımdan 2014
yılının hem SmartBS hem de diğer
akıllı ev sistemleri çözümleri üreten firmalar açısından iyi geçeceğine inanıyorum.
Akıllı ev sistemleri alanında sektöre sunulan çözümler neler?
SmartBS olarak, “Akıllı yaşam
alanlarına sahip olmak lüks değil,
ihtiyaçtır” düşüncesi ile akıllı ev
sistemlerinde birçok çözümlerimiz bulunuyor. Çözümlerimiz
arasında ihtiyaca göre hem
kablosuz ürünlerimiz hem de
kablolu ürünlerimiz mevcut. Akıllı
ev sistemleri sektörüne altı farklı
üreticinin ürünlerini sunuyoruz.
Proje ihtiyacına göre bu üreticilerin ürünleri, en uygun maliyetli ve
en uygun çözümü sunacak şekilde
kullanılıyor.
Bu sistemlerin kullanım kolaylığı
ve sektördeki diğer muadillerinden farkı nedir?
Sektördeki diğer çözümlerden
farkımızı, ürün çeşitliliğimizin fazla
olması olarak görüyorum. Akıllı
ev sisteminin kullanıcı tarafındaki ürünleri, bildiğimiz mekanik
anahtarlar, akıllı anahtarlar, LCD
ekranlı akıllı anahtarlar, uzaktan
kumandalar, dokunmatik paneller,
tabletler ve akıllı telefonlar. Bu
ürünlerin tamamı, bir kısmı veya
bir ürün tipi çözümlerimizde yer
alabiliyor. Sistemi kullananlar için
hangi ürün ve/veya ürünler kendileri açısından kullanım kolaylığı
sağlıyor ise o ürünler çözümlerimizde yer alıyor.
Kablosuz akıllı ev sistemleriniz
de mevcut. Kablosuz iletişimi
kullanan bu sistemler nasıl çalışıyor. Sistemlerin sağlık açısından
herhangi bir riski var mı?
Kablosuz ürünler ile oluşturulan
sistem çözümlerimiz, üç farklı
üreticinin radyo frekansında çalışan ürünlerinden oluşuyor. Radyo
frekansı 100 yılı aşkın süredir
hayatımızın içinde. Radyo dinlerken bu frekansa maruz kalırız.
Diyeceğimiz odur ki, sağlık açısından hiçbir zararı yoktur. Rahatlıkla
RF çalışan kablosuz ürünler akıllı
ev sistemlerinde kullanılır.
Yeni ürünleriniz ve özellikleri
hakkında bilgi verir misiniz?
Yeni ürünlerimiz arasında KNX
protokolünde çalışan ürünler ile
birlikte kablosuz olarak uygun maliyetli modüller ve çok çeşitli renk
seçeneğine sahip cam anahtarlar
var. KNX projelerinde, anahtarların
öne çıktığı projelerde, maliyetin
önemli olduğu veya fonksiyon çeşitliliğinin önem arz ettiği projelerde her zaman çözüm sunuyoruz.
Akıllı ev sistemleri enerji tasarrufu sağlayarak çevreye
verilen zararı da en aza indiriyor.
SmartBS’nin akıllı ev sistemlerinin kullanıldığı bir yapının sağladığı avantajlar neler?
Hayatı kolaylaştırmasının, belirli
ve standart olan fonksiyonların
otomatikleşmesinin, istenilen
kontrolleri yapması ve belirlenen
aksiyonları almasının yanında
akıllı ev sistemlerinin, en önemli
özelliklerinden biri kaynaklardan
tasarruf sağlamasıdır. SmartBS
olarak bizim sunduğumuz
BEST 89
≥ MERCEK / Ev Otomasyonu
sistemlerde öncelik ısıtma otomasyonu ile doğalgaz tüketimini
en aza indirerek en yüksek verimi
elde etmek. Ek olarak giriş-çıkış
senaryosu ile elektrik tüketiminde
de tasarruflar sağlanıyor.
konseptini önceliklerine almadığı
sürece sektör yeterli seviyeye gelmiş diyemeyiz. İnsanlara akıllı ev
sistemlerinden sağlayacağı faydanın çok iyi anlatılması gerektiğini
düşünüyorum.
Akıllı ev sistemleri sayesinde
sağlanan tasarrufun rakamsal
karşılığı nedir?
Rakamsal olarak birçok bilgi
var. Yurtdışında yapılan araştırmalarda, ısıtma otomasyonunda
yaşanılan ortamın ısıtılması ve
diğer ortamların en düşük derece
seviyesine çekilmesi ile doğalgaz
tüketiminde oluşacak tasarrufun
boyutu yüzde 25-30 aralığında. Giriş-çıkış senaryosu ile stand-by’da
bekleyen birçok cihazın enerjileri
kesileceğinden elektrik tüketiminde oluşacak tasarrufun boyutu ise
yüzde 5 seviyelerinde.
Firmanızın yatırımcıya sunduğu
değerler neler?
Günümüzde enerji tüketimi önem
arz etmekte iken, gelecekte ise
enerjinin verimli kullanımı çok
daha önemli olacak. Bu yüzden de
sahip olunan evler enerji tüketiminde akıllı davranabiliyor ve
verimli kullanabiliyorlar ise her
zaman tercih edilebilir bir yatırım
olacaklar. Örneğin bölge kontrollü
ısıtma otomasyonuna sahip bir
evin gelecekte dairelerde aranan
bir özellik olacağı kanaatindeyim.
Akıllı ev sistemlerinde bir sonraki
gelişme ne olacak? Bu alandaki
teknolojilerde ne gibi gelişmeler
olacağını öngörüyorsunuz?
Günümüzde üretilen, satılan ve
kullanılan birçok akıllı ev sistemi
ürünü, ihtiyaca cevap verebilecek
nitelikte gibi görünse de, bilinçlenen kullanıcı her geçen gün çok
daha fazla zeki ve kendi kendine
düşünüp karar veren sistemleri
tercih etmek isteyecek. Kullandığımız normal veya akıllı anahtarlar,
paneller, tabletler gelip geçici
ürünler. Gün gelecek, duvardaki
anahtara veya panele, elimizdeki
akıllı telefona veya tablete ihtiyaç
kalmayacak, her şey algılayıcılar
sayesinde otomatik olarak işleyecek.
Çözümlerinizle bir evi sonradan
akıllı hale getirebiliyor musunuz?
Oturulan bir evin veya inşaatı
tamamlanmış bir dairenin akıllı ev
sistemi ile birleştirilmesi kablosuz
ürünler kullanılarak gerçekleştirilir. Bu çözümde bir alıcı ve
vericiden oluşan ürünler olması
gereken kablonun görevini yerine
getirir. Bir ev veya daire, inşaat veya tadilat aşamasında iken
uygun elektrik altyapısı ve datasinyal kablolaması tesis edilmelidir. Bu durumda kablolu ürünler
kullanılır ve kontrol edilecek
fonksiyon (aydınlatma, per, panjur,
priz, v.s.) sayısı arttıkça kablosuz
ürünler ile oluşturulan çözüme
karşın maliyet avantajı oluşur.
Türkiye’de akıllı ev sistemlerine
olan ilgi nasıl? Son 10 yılı düşündüğünüzde sektörde nasıl bir
gidişat var?
Türkiye’de son 10 yıl içinde ekonominin ve inşaat sektörünün
gelişmesi sonucunda çok büyük
toplu konutlar ve lüks rezidanslar yapıldı, yapılmaya da devam
ediyor. Önceleri akıllı ev sistemleri
90 BEST
lüks konutların vazgeçilmez bir
özelliği iken toplu konutların kalitesinin artması ile ihtiyaç haline
gelmeye başladı. Ancak yeni konut
sahibi olmak isteyenler, akıllı ev
Gelecek dönem hedefleriniz
nedir?
Akıllı ev sistemi geleceğimizde
yaşam alanlarımızın vazgeçilmez özelliklerinden biri olacak.
SmartBS olarak mümkün olduğunca çok yaşam alanının akıllı ev
sistemine sahip olması ve dolayısıyla tüketilen enerjinin verimli bir
şekilde kullanılmasını hedefliyoruz.
Download

“Akıllı evler artık lüks değil ihtiyaç”