KATILIMCILAR ÖZGEÇMİŞLERİ
DR. METİN ERİŞ
1936 yılında Gaziantep'te doğdu. 1956 - 1960 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi'nde Yüksek Öğrenim, 1962 - 1969 Şeker-İş ve Çimse-İş İşçi Sendikaları işçilerin
eğitiminde çalışma hayatı ve özelikle "asgari ücret" konularında eğitmenlik, 1969 Sanayi ve
Teknoloji Bakanının Özel Kalem Müdürlüğü, 1972 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde
Siyaset İlmi Kürsüsünde doktora, 1969 - 2000 BASF-Sümerbank Türk Kimya Sanayi A.Ş.
Genel Müdür Muavinliği yapmıştır. 1986'dan itibaren Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcılığı, 1994'den bu yana Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı görevini sürdürmektedir.
PROF.DR. NAZİF GÜRDOĞAN
1945 Eskişehir doğumludur. Gazeteci, yazar, öğretim görevlisi. İTÜ Makina
mühendisliği bölümünü bitirdi. Devlet Planlama Teşkilatında 1968 ve 1972 yılları arasında
proje değerlendirme uzmanı olarak görev aldı. Bu dönemde bir yıl İngiltere'de kaldı. Erzurum
Atatürk Üniversitesinde 1972'de asistan olarak akademik çalışmalarına başladı, 1975'te A.Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı. Suudi
Arabistan, Kral Abdülaziz Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı (1981-1984). 1987 yılında
doçent ve 1994 yılında da profesör oldu. Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan Yeni
Şafak gazetesinde köşe yazarıdır. Ayrıca Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı
Prof.Dr. E. Nazif Gürdoğan öğretmenlik görevine devam etmektedir.
PROF. UĞUR DERMAN
5 Şubat 1935’de Bandırma’da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Üsküdar’ın tarihi birikimi,
onun hayalinde derin izler bıraktı. Haydarpaşa Lisesi’ndeki edebiyat hocası Mahir İz’in (18951974) yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı. Üsküdarlı hezârfen hattat
Necmeddin Okyay’a (1883-1976) 1955 yılında talebe oldu; 1960’da ta’lÎk hattınadan icâzet
aldı. Hat çeşitlerinin incelikleri yanında üstâdının ebrû, cild, âhar, zerendûd yazı imâli… gibi
eski kitap sanatlarındaki çalışmalarından çok şey öğrendi. Aynı yıllarda Prof. Dr. Süheyl Ünver
(1898-1986), Macid Ayral (1891-1961) ve Halim Özyazıcı (1898-1964) gibi üstadlardan
istifade etti. Taksim /Gümüşsuyu’nda eczacılık yaptı (1963-1978). Fethi Gemuhluoğlu (19221977) vefat edince Türkpetrol Vakfı’nın yönetimine getirildi (1977-2006). Marmara ve Mimar
Sinan Üniversitelerinin Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde ‘’Türk Kitap Sanatları Tarihi’’
dersleri verdi (1985-2006). MSÜ Senatosu’nca 1997 yılında kendisine fahrî profesör (Prof. h.c.)
ünvânı verildi. 2009 yılında ‘’Geleneksel Sanatlar‘’ alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve
Sanat Büyük Ödülü’ne, 2010 yılında ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi ödülüne layık
görüldü. 1961’den bu yana Osmanlı kültürü, hat ve kitap sanatlarına dair konferanslar verdi,
bildiriler sundu. 25’i irili-ufaklı kitap, diğerleri makale ve ansiklopedi maddesi olarak 500’e
yakın te’lifi vardır. MÜ GSF emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Çiçek Derman’la evli olup üç oğul
ve üç torun sahibidir.
PROF.DR. SAADETTİN ÖKTEN
1 Eylül 1942’de Beyazıt’ta dünyaya gelmiştir. 1949 senesinde Koska’daki
Koca Ragıp Paşa İlkokulu’na okumayı bildiği için ikinci sınıftan başlayan Ökten’in
ikinci okulu ise, başlangıçta Arapça, daha sonrasında Kabataş, Darüşşafaka ve Vefa
Liselerinin unutulmaz edebiyat hocası ve İmam Hatip okullarının kurucusu Mahmud
Celaleddin
Lisesi’ne
Ökten’in
kaydolan
Üniversitesi’ni
medeniyet,
tanınan
Dr.
babasının
Ökten,
kazanır.
özellikle
Prof.
yani
lise
Yüksek
de
İslâm
Sadettin
dost
tahsilini
inşaat
1953
senesinde
tamamladıktan
sonra
İstanbul
mühendisi
medeniyeti
Ökten
sohbetleridir.
Mimar
olmasına
konularındaki
Sinan
rağmen
entelektüel
Üniversitesi
Vefa
Teknik
şehir
ve
birikimiyle
Emekli
Öğretim
Üyesidir.
PROF.DR. AHMED GÜNER SAYAR
6.11.1946'da
İstanbul'da
dünyaya
geldi.
İlk
ve
orta
tahsilini
burada
tamamladı. 1968'de İ. Ü. İktisat Fakültesi'nden mezuniyetini takiben İngiltere'de
Birmingham Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı. İ. Ü.
İktisat Fakültesi'nde 1976’da asistan, 1980'de doçent oldu. 1982'de İ. Ü. Siyasal
Bilgiler
Fakültesi'ne
geçti.
1988'de
profesörlüğe
yükseldi.
Halen
Beykent
Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığını yürüten Profesör Sayar Işık Üniversitesi ve
Harp Akademileri’nde de görev almıştır. Profesör Sayar'ın esas ilgi alanı "İktisat
Teorisi" ile tarihi birleştiren çalışmalar olmaktadır. Bilhassa 1986 yılında yayınlanan Osmanlı
iktisat
Düşüncesinin
Çağdaşlaşması bu
sahadaki
en
önemli
yayınlardan biri olma hususiyetini muhafaza etmektedir. Hocalarına olan minnet
borcunu ödemeye çalıştığı ilk eser olan A. Süheyl Ünver: Hayatı, Şahsiyeti ve
Eserleri, 1898-1986, (İstanbul 1994) başlıklı çalışmasını Bir İktisatçının Entellektüel
Portresi: Sabri F. Ülgener izledi (İstanbul 1998). Bu çizgideki eserlerini "Filozofİktisatçı T. W. Hutchison" üzerine yazdığı kitapla devam ettirdi. Tarih ve Toplum,
Toplum ve Bilim, Türkiye Günlüğü, Toplum ve Ekonomi, Dergâh, Türk Yurdu gibi,
dergilerde makaleleri yayınlanmıştır.
PROF.DR. CEVDET KÜÇÜK
1946 yılında Soma’da (Manisa) doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim dalından mezun oldu.
1970 yılında aynı anabilim dalında asistan oldu. 1975 yılında "Tanzimat Devrinde
Erzurum" konulu teziyle doktor, 1983 yılında "Anadolu Islahatı ve İngiltere" konulu
tez calışmasıyla doçent ve 1989 yılında "Kuveyt Üzerinde Osmanlı-İngiliz Nüfus
Mücadelesi" konulu çalışmasıyla da profesörlük ünvanına hak kazandı. 1976 yılında
Almanya'da
ve
1981'de
İngiltere'de
bilimsel
çalışmalarda
bulundu. 1Nisan
1986
tarihinde İstanbul Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne nakil oldu. Halen aynı
üniversitede tarih bölümünde ögretim üyeliğini sürdürmektedir.
Download

katılımcılar özgeçmişleri