Güner KOÇEL
(İ.T.Ü. Makina - 1959)
Okullar:
- Eskişehir / İnönü İlkokulu
- Bilecik / Ortaokulu
- Haydarpaşa Lisesi (1950 - 1954)
- İ.T.Ü. Makina Fakültesi (Haziran 1959) mezuniyetini müteakip:




1959 - 1960 Denizcilik Bankası A.O. Fen Bürosunda kontrol mühendisliği,
1960 - 1961 M.S.B. Teknik Büro'da askerlik hizmeti,
1961 - 1962 Serbest proje hizmetleri,
1962 - 1995 Alarko Holding bünyesindeki muhtelif şirketlerde sıra ile:
 Şantiye Mühendisliği,
 Şantiye Müdürlüğü,
 Proje Bürosu Şefliği
 Şirket Yöneticiliği ve Murahhas Üyelik,
 Holding Yönetim Kurulu üyeliği ve Topluluk Başkan Yardımcılığı,
görevlerini ifa ettim.
İ.T.Ü. Mezunları Derneği'nin 48 nolu kurucu üyesiyim. Ayrıca 1989'dan beri İ.T.Ü. Vakfında
Mütevelli Heyeti üyesi ve aktif Yönetim Kurulu üyesiyim. iki oğlum ve ikisi kız üç torunum var.
Download

Güner KOÇEL - İTÜ Mezunları Derneği