UMKE-DER Kurucu Üye
Adı Soyadı
E-Mail
Doğum Tarihi ve Yeri
Unvanı
Yeşim ÜNAL
[email protected]
Ankara / 1982
Psikolog
Ankara Üniversitesi DTCF Psikoloji Bölümü
Eğitim Bilgileri
Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri ABD Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programı
2012:…T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı, Birim
Sorumlusu
2011-2012 T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlük
Danışmanlığı
2010-2011 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire
Başlıca İş Deneyimi
Başkanlığı / Yurt Dışı Sağlık Organizasyonları
2007-2009 T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Afet Birimi
Sorumlusu
2009 T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
2004-2007 Türk Kızılayı Düzce Psikososyal Destek Sorumlusu
2011 Van Depremi Saha Koordinatörü / Sağlık Araştırması Projesi Saha
Uygulama Sorumlusu
2011 Suriye Mülteci Çadırkentleri / Sağlık İhtiyaç Tespiti
Başlıca Afet
2011 Pakistan Sel Felaketi / Sağlık Koordinatörü / Khairpur, Dera Allah Yar
Deneyimleri ve Afet
Çalışmaları
2009 Afganistan / Uzman Eğitimci
2006 Pakistan Depremi / Psikososyal Destek Koordinatörü
2005 Tsunami Felaketi / Sri Lanka Psikososyal Destek Koordinatörü
İngilizce / İleri Düzey
Yabancı Dil Bilgisi ve
Düzeyi
İspanyolca / Başlangıç Düzeyi
İleri Düzey Proje Yönetimi Eğitimi
Temel Düzey Proje Yönetimi Eğitimi
TÜBİTAK Proje Yönetimi Eğitimi
ABCD Temel Afet Bilinci Eğitici Eğitimi
YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) Eğitici Eğitimi
Hastane Afet Planlamaları Eğitici Eğitimi
Psikolojik Travma ve Psikososyal Destek Eğitici Eğitimi
UMKE Temel / Eğitici Eğitimi
Başlıca Aldığı Eğitimler Temel İlkyardım Eğitimi
Travma Psikolojisi 1. ve 2. Düzey Uygulayıcı Eğitimi
Kriz ve Krize Müdahale Eğitici Eğitimi
Stres Yönetimi Eğitici Eğitimi
Kaygı Yönetimi Eğitici Eğitimi
Öfke Yönetimi Eğitici Eğitimi
Travmatik Yaşantılarla Başa Çıkmada Sanat Terapisi Teknikleri Eğitimi
Ölüm, Ölüm Korkusu ve Dehşet Yönetimi Eğitici Eğitimi
Gönüllü Yönetimi Eğitici Eğitimi
Van Depremi Sağlık Araştırması Projesi Saha Uygulama Sorumlusu
Başlıca YayınlarAfetlerde Yardım Çalışanlarının Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Benlik Saygısı,
Sunumlar - Projeler
Çok Boyutlu Algıladıkları Sosyal Destek ve Yardım Arama Davranışları Açısından
Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014
Afetlerde Yürütülecek Sağlık Hizmetlerine Yönelik Kapasite Geliştirme ve Eğitim
Çalışmaları, T.C. Sağlık Bakanlığı, Kabil-Afganistan.
Afetlerde Kadın ve Çocuk Dostu Çevrede Bütünleşmiş Hizmetler İl Uygulayıcısı,
UNICEF-İçişleri Bakanlığı Ortak Projesi
Ulusal UMKE Eğitim ve Tatbikatı Düzenleme Komitesi Üyeliği/ 2008
İstanbul/Zeytinburnu
Sağlık Bakanlığı Afganistan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Eğitici Eğitimi
(Afganistan Sağlık Yöneticileri)
Ulusal UMKE Eğitim ve Tatbikatı Düzenleme Komitesi Üyeliği/ Bursa/Keles
TODAİE (Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) Ulusal Afet Yönetimi Yerinde
Eğitim Semineri, Afet Yönetimi ve Psikososyal Hizmetler Eğitimi, Yalova
56 İl/Türkiye UMKE Temel/Eğitici Eğitimi/ Stres Yönetimi, Ekip İçi İletişim ve
Çatışma Yönetimi,
Afetlerde Yurt Dışı Sağlık Organizasyonu Örneği: Haiti, Sağlık Bakanlığı Yayınları
Türkiye - Hastane Afet Planlamaları Eğitici Eğitimi / T.C. Sağlık Bakanlığı DSÖ
Ortak Projesi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Mültecilerin Entegrasyonu
Seminerleri, UNHCR
Türk Psikologlar Derneği Yayını Türk Psikoloji Bülteni Yayın Kurulu Üyeliği,
2002-2004
Irak Savaşı Sırasında Anne-Babaların Yaşadığı Kaygı ve Umutsuzluk Düzeyleri
Uluslararası Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği / Kurucu Üye
Türk Psikologlar Derneği / Üye
Üye Olduğu Dernekler AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği / Üye
Şiddetsiz İletişim Derneği/ Türkiye / Üye
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği / Üye
Dünyayı Gezmek
Hobiler-Sosyal
Yeni Yemekler Keşfetmek
Aktiviteler
Ekolojik Yaşam Aktiviteleri
Download

UMKE-DER Kurucu Üye Adı Soyadı Yeşim ÜNAL E