TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI
1. AYAK YARIŞI EK YÖNETMELİĞİ
KÖRFEZ KARTİNG PİSTİ
24-25 MAYIS 2104
ORGANİZATÖR: İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
ASN NO: 2014/2005-TKŞ.1
ASN ONAY TARİHİ: 20 Mayıs 2014
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
1 ) PROGRAM
Yönetmeliğin TOSFED’e ulaşması
Yönetmelik onay
Yönetmeliğin yayınlanması
Kayıtların açılması
Kayıtların Kapanması
Kayıt Listesin İlanı
02 Mayıs 2014 Cuma
21 Mayıs 2014 Cuma
21 Mayıs 2014 Cuma
20 Mayıs 2014 Pazartesi
22 Mayıs 2013 Perşembe 17:00
22 Mayıs 2013 Perşembe 18:00
2) ORGANİZASYON
TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞI – Körfez Karting Pisti’nde TOSFED Kuralları’na uygun
olarak ve bu ek yönetmelik dahilinde İstanbul Karting ve Otomobil Kulübü tarafından 24-25 Mayıs
2014 tarihinde organize edilmektedir.
2.1 Organizasyon Komitesi
Organizasyon Komitesi Başkanı
Organizasyon Kom. Üyeleri
Yarışma Direktörü
Yarışma Güvenlik Sorumlusu
Yarışma Genel Sekreteri
: Ali Ertuğrul Ersin
: Korhan Yüzbaşıoğlu
: Caymaz Kaptan
: Bora Yıldırım
: Akgün Fırat
: Melike Aytaş
: Fatih Kalkan
: Serkan Turan
Organizasyon Komitesi yarışma esnasında yarışmacıların, sürücülerin ve servis elemanlarının
uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı, yarışmanın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin
alınmış olunması koşulu ile maddi manevi hiçbir sorumluluk yüklenmezler. Yarışmacı ve sürücüler
kayıt formunu imzalamamış olsalar dahi yarışmaya kayıt yaptırmakla bu yönetmelik ve dayandığı ilgili
tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.
2.2 Yarışma Görevlileri
ASN Gözlemcisi
Spor Komiserleri Başkanı
Spor Komiseri
Spor Komiseri
Yarışma Direktörü
Yarışma Direktör Yard.
Güvenlik Sorumlusu
Yarışma Genel Sekreteri
Teknik Kontrol Sorumlusu
Teknik Kontrol Sorumlusu
Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu
Basın Sorumlusu
Neticeler Sorumlusu
: Zafer Vatansever (TOSFED)
: Gökhan Elbir (TOSFED)
: Emrah Ersoy (TOSFED)
: İlyas Kaya
: Melike Aytaş
: Zafer Eski
: Fatih Kalkan
: Serkan Turan
: Kenan Canakçay (TOSFED)
: Serhan Cankılıç (TOSFED)
: Fatih Kalkan
: Bora Yıldırım
: Burç Sümer
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
Yarışma Doktoru
Gözetmen
: Mobillife
: Kocaeli Bölgesi (24 kişi)
Adres ve Resmi İlan yerleri
Körfez Yarış Pisti, Güney Mahallesi, Körfez-Kocaeli
Altıntepe Mah. İstasyon Yolu sokak No:3 Maltepe-İstanbul
Telefon: 0216 587 30 45 Fax: 0216 587 30 20
E-posta: [email protected]
İnternet sitesi: www.ikok.org.tr
3 ) GENEL HÜKÜMLER
3.1 Yarışmanın Tarifi, Geçerliliği ve Yeri:
İstanbul Karting ve Otomobil Kulübü tarafından, Körfez Yarış Pisti’nin, Karting Pisti’nde TOSFED 2014
Ulusal Yönetmelik Kitabı’na uygun olarak organize edilmekte ve Türkiye Karting Şampiyonası’na 1
katsayı üzerinden puan vermekte olan bu yarışma 930 m. uzunluğundaki Körfez Yarış Pisti’nin,
Karting Yarış Pisti’nde;
Formula Senior
Formula Master
Formula Junior
Mini
olarak yapılacaktır.
: 24 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 72 TUR
: 24 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 72 TUR
: 20 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 60 TUR
: 15 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 45 TUR
3.2 Yarışmaya Katılabilir Kartlar
Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışı’nda Formula Senior-Master-Junior-Mini olmak üzere 4
grupta yapılacaktır.
Mini Kategori
Mini Kategori’nin CIK-FIA tanımlaması olmayıp Ulusal Karting Talimatı’na uygun olmaları gerekir.
Yaş Sınırı : 8-12 Yaş arasıdır.(2002-2006 arası doğmuş sürücüler)
Ağırlık :Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 110 kg.
Diğer tüm kurallar için TOSFED 2014 Kurallar Kitabı geçerlidir.
Plakalar :Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır.
Ulusal Karting Talimatı’nın 2.1.2.1.b maddesinde belirtilen şartlarda tek marka konseptli ve tek
marka motorla katılım olması durumunda, bu tip motorlarla yarışan yarışmacılar için ayrı klasman ve
podyum açılacaktır. Bu durumda yarışma Mini kategorisi ile birlikte start alacak, fakat ayrı klasman
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
ayrı oluşturulacaktır. Formula Mini adı verilecek olan bu kategoride Genel Yarışma Kuralları ve
puantaj sistemi uygulanacaktır. Bu kategoride yarışacak motorlarının, distribütör veya temsilcileri
tarafından açıklanan teknik şartnameye uygun olması gerekmektedir.
Formula Junior Kategori Kuralları
Bu kategori genel olarak CIK-FIA ICA J tanımlamaları geçerli olup Türkiye için farklılıklar TOSFED 2014
Kurallar Kitabı’nda belirtilmiştir.
Yaş Sınırı :13-16 Yaş arası sürücüler yarışabilir.(1998-2001 arası doğmuş olan sürücüler)
Ağırlık :Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücüler dahil asgari 147 kg.
Plakalar : Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır
Formula Senior Kategori Kuralları
Bu kategori genel olarak CIK-FIA ICA tanımlamaları geçerli olup Türkiye için farklılıklar TOSFED 2014
Kurallar Kitabı’nda belirtilmiştir.
Yaş Sınırı :Bu Kategoride 15 yaş üstü sürücüler yarışabilir.(1999 ve daha önce doğmuş sürücüler)
Ağırlık : Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücüler dahil asgari 165 kg.
Plakalar : Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır
Formula Master Kategori Kuralları
Yaş Sınırı :Bu kategoride 32 yaş ve üzeri sürücüler yarışabilirler.(1982 ve daha önce doğmuş
sürücüler)
Ağırlık : Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücüler dahil asgari 173 kg.
Plakalar : Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır
3.3 Yarışmalara Katılabilir Yarışmacı ve Sürücüler
Yarışmalara katılabilmek için TOSFED’ten 2014 yılı için “Karting Yarışmacı Lisansı “ ve “Karting Sürücü
Lisansı“ alınması mecburidir.
Kategori değişikliği sadece TOSFED Spor Kurulu onayı ile mümkündür.
3.4 Müracaat formu ve Kayıtlar
Yarışmalara katılmak isteyen ve ilgili sezon için geçerli TOSFED yarışmacı ve sürücü lisansına sahip
yarışmacılar, Kayıt Formu’nu tam olarak doldurarak en geç 22 Mayıs 2014 Perşembe günü
Saat:17:00’ye kadar Yarışma Sekreteryası’na ulaştırılmalıdır.
Bu tarihten sonra yapılacak kayıt müracaatları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
3.5 Kayıt ücreti ve Sigorta
Ulusal Ferdi Reklamlı :250.00 TL+ Sigorta : 70.00 TL
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
Ulusal Tüzel Reklamlı :350.00 TL+ Sigorta : 70.00 TL
Banka Bilgileri
Hesap Adı :İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
Banka - Şube : GARANTİ BANKASI KALAMIŞ ŞUBESİ
IBAN NO : TR42 0006 2000 3430 0006 2970 42
Kayıt Ücreti nakit veya banka havalesi yolu ile ödenebilir. (Banka havalesi yapıldığı takdirde havale
dekontunu Kayıt Formu ile birlikte ibraz edilecektir.)
Kayıt Ücreti’ni ödemeyen yarışmacılara start verilmez. (Kayıt Ücretleri’nin iadesi için 2014 Yarışma Ek
Düzenlemeleri sayfa.12 madde 1 B’ye göre hareket edilir.)
Sigorta Bedeli ,Kayıt Ücreti’nin dışındadır.
Sigorta
İstanbul Karting ve Otomobil Kulübü tarafından yaptırılacak olan sigorta, sadece yarışmacıların
üçüncü şahıslara ve üçüncü şahıslara ait mallara verecekleri hasarları TOSFED’in sezon başında
açıkladığı limitler dahilinde kapsar.
İstanbul Karting ve Otomobil Kulübü tarafından yaptırılacak olan sigortanın geçerliliği yarışmanın
startında başlar, yarışmanın sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi, ihraç edilmesi durumunda
sona erer.
Yarışmanın resmi antreman içerdiği durumlarda resmi antreman süreci sigorta kapsamı dahilindedir.
Servis araçları ve ekipleri organizatör tarafından verilen plakaları veya kartları taşısalar dahi sigorta
kapsamı dışındadırlar.
3.6 Reklamlar
Ulusal kanun ve uluslararası Karting Kurallar’a uygun olmayan, suç oluşturacak şekilde olan, politik
veya dini temellere dayanan reklamlara izin verilmez.
Reklamlarla ilgili detaylar TOSFED Yarışma Genel Kuralları madde 41’ de belirtilmiştir.
3.7 İdari ve Teknik Kontrol
Teknik kontrol yeri
:Padok alanı
İdari Kontrol Yeri
:Sekreterya
Tüm yarışmacılar ,araçlarının Teknik Kontrolü’nü, Yarışma Yönetmeliği’nin Program Bölümü’nde
belirtilen yer ve zamanda yaptırmakla yükümlüdürler.
Spor Komiserleri’nce geçerli kabul edilmeyen sebeplerle Teknik Kontrol’e geç getirilen kartlar
yarışmaya alınmazlar.
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
Yarışmacı Temsilcisi’nin yazılı Yetki Belgesi’ne sahip olması mecburidir. Aksi takdirde yapılan itirazlar
ve yorumlar dikkate alınmayacaktır.
Tüm sürücüler araçlarına ait orijinal CIK- FIA Homologasyon Fişleri’ni istendiğinde Teknik Kontrol’de
ibraz etmek zorundadırlar. İnternetten indirilen fişler geçerlidir.
Homologasyon Fişleri’ni ibraz edemeyen sürücüler araçları ile ilgili bir itiraza maruz kaldıkları
takdirde hak iddia edemezler.
Teknik Kontrol esnasında aşağıda belirtilen ekipman yarışma esnasında her an tespit yapılabilecek
şekilde işaretlenecek veya kaydedilecektir.
En fazla 2 adet motor (aynı marka olma şartı aranmaz, ikinci motor başka bir sürücü ile ortak) deklare
edilebilir.
En fazla 2 adet şasi (aynı marka olma şartı aranmaz.) deklare edilebilir.
Bir takım kuru zemin lastiği deklare edilebilir.
İki takım ıslak zemin lastiği deklare edilebilir.
Bu malzemelerin dışında deklare edilmemiş malzemelerin kullanılması yasaktır.
Yarışma esnasında hasar gören bir ön ve/veya bir arka lastik Yarışma Direktörü veya Yardımcısı’nı
bilgilendirmek sureti ile değiştirilebilir.
Ortak deklare edilen ikinci motor haricinde yarışma esnasında sürücüler arasında şasi, motor veya
lastik alışverişi yasaktır. Bu kurala uymayan yarışmacılar yarışmadan ihraç edilir. Yarış gününde her
kategori için yapılan 3 yarışma arasında motor revizyonu ancak Teknik Kontrol Görevlisi’nin izni ile
yapılabilir. Pit Sahası dahilinde görevliler takdirinde olmak üzere süratli kart kullanan sürücüler para
cezası ile cezalandırılırlar.
Teknik Kontrol Görevlileri araçlara kontrol amaçlı cihaz takabilir ve bu cihazlardan teknik veri alabilir.
3.8 Antreman ve Sıralama Turları
Sıralama turları her kategori için birer seans ve onar dakika olarak uygulanacaktır.
Sürücüler, kendi kategorileri için programda belirtilen zaman dilimi içinde istedikleri zaman piste
girebilirler. Pistin giriş alanının sonuna çizilen bir çizgiyi geçen her sürücü her ne olursa olsun piste
girmiş sayılır ve tamamladığı turların zamanı tutulur. Sürücüler Sıralama Turları esnasında pite girip
çıkamazlar yani seans içinde pite giren sürücü, sıralama turlarını bitirmiş sayılır ve bir daha piste
çıkamaz.
Tüm kategorilerdeki sıralama seanslarının sonunda tüm sürücüler tartıya çıkmak zorundadır. Tartıya
çıkmadan garajına giren sürücünün o Sıralama Seansı’ndaki tur dereceleri iptal edilir.
Sıralama Turları için piste giren bir sürücünün yardımcılar tarafından itilmesi veya sürücüye yardım
edilmesi yasaktır.
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
Pistlere göre oluşabilecek değişikliklerde, Direktör tarafından Brifing esnasında yapılacak Pist
Giriş/Çıkış tarifleri geçerli olacaktır.
Burada değinilmemiş konularda TOSFED 2014 Ulusal Karting Talimatı ilgili maddeli geçerlidir.
3.9 Yarış
Her Türkiye Karting Şampiyonası hafta sonunda, şampiyonaya puan veren 3 (üç) yarış şeklinde
yapılır.
1. yarışın grid dizilişi sıralama turları sonucuna göre, 2. yarışın grid dizilişi sıralama turları sonucuna
göre ilk 6 (altı) sıranın tersten yerleştirilmesi ile dizilir. Yarışan sayısının 6 (altı)’dan az olduğu
durumlarda, mevcut sporcular tersten gride dizilir.
3. yarış için 1.ve 2. yarışın toplamından alınacak puanların toplamına bakılarak belirlenen sıralamaya
göre yarışmacılar gride yerleştirilir. Puanların eşit olması durumunda sıralama turu sonucu daha iyi
olan önde start alır. Ayrı puanlama yapılan Formula Senior ve Formula Master kategorileri için 1.ve 2.
yarış sonuçları genel klasman puanı olarak toplanarak sıralama yapılır ve bu şekilde gride dizilir.
Birden fazla kategorinin aynı yarışta start alması durumunda, toplam yarışan sürücülerin ilk 6 (altı)
sırası, 2. yarışın gridine tersten yerleştirilir. Bir yarış içerisindeki her kategori için ayrı ayrı tersten grid
yerleştirilmesi yapılmaz. Formula Senior ve Formula Master kategorilerinin dereceleri ortak sıralama
olacak şekilde düzenlenir ve bu şekilde gride dizilir.
Senior ve Master kategorileri beraber start alırlar. Ancak bahsi geçen yarışta toplam kayıt sayısının 24
ve üzeri olması ile aynı zamanda kategorilerden her birinde en az 6 (altı) yarışmacı olması
durumunda, yarış farklı 2 (iki) ayrı kategori olarak koşulur.
Ayrı koşulan bu yarışlarda her bir kategori için ayrı ayrı olmak kaydıyla, 2. yarış için tersten start
prosedürü uygulanır. Bu durum kesin kayıtların ilanından sonra, mevcut durum değerlendirilerek
geçerlilik kazanır ve hafta sonu programı bu mevcut duruma göre düzenlenir.
Her bir yarış için ayrı puanlama yapılır. 3 (üç) yarış sonucu alınan toplam puana göre o hafta sonunun
genel klasmanı oluşturulur.
Burada değinilmemiş konularda TOSFED 2014 Ulusal Karting Talimatı ilgili maddeli geçerlidir.
3.10 Yönetmeliğin Yorumu ve Uygulanması
Bu yarışma yönetmeliğine esas TOSFED 2014 Ulusal Karting talimatıdır. Ulusal Karting Talimatı
üzerindeki değişiklikler sadece TOSFED Spor Kurulu tarafından yapılabilir.
Yarışmanın programı görevliler veya parkur değişiklikleri ile ilgili bültenler tarih ve numaralı olarak
resmi ilan yerlerine asılmak ve Yarışma Komiserleri tarafından onaylanmak sureti ile geçerli olacaktır.
3.10 CEZALAR
Yarışma sonrasında tüm yarışmacıların direkt olarak tartıya girmeleri zorunludur. Aksi durumda
Komiserler Kurulu tarafından ihraca varan cezalar verilebilir. Tartı işleminde ağırlığın Ulusal Karting
Talimatı’nda belirtilen minimum değerlerinden düşük çıkması ihraç sebebidir.
Spor Komiserleri’nce kabul edilmeyen sebeplerle İdari Kontrol’de lisans ibraz edemeyen yarışmacı
ve/veya sürücüler Komiserler Kurulu’nun kararlaştıracağı para cezasını ödemekle yükümlüdürler.
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
Pit Sahası içerisinde sigara içmek yasaktır. Bu yasağa uymayanlar 100 TL para cezası ödemekle
yükümlüdürler.
Ayrıca bu yönetmelikte yazılmayan cezalar için TOSFED 2014 Ulusal Karting Talimatı sayfa 47 madde
4 hükümleri geçerlidir.
4.ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Mini Kategorisi’nin ilk üç derecesine kupa
Formula Junior Kategorisi’nin ilk üç derecesine kupa
Formula Senior Kategorisi’nin ilk üç derecesine kupa
Formula Master Kategorisi’nin ilk üç derecesine kupa
5.YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 1. AYAK YARIŞ PROGRAMI
24 MAYIS 2014 CUMARTESİ
08:00-09:10
09:10-09:30
İdari ve Teknik Kontrol (TKŞ)
Brifing (TKŞ)
09:30 - 09:40
09:40 - 09:50
09:50 - 10:00
10:00 - 10:10
Serbest antrenman Formula Senior / Master
Serbest antrenman Mini
Serbest antrenman Formula Junior
Serbest antrenman RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
10:10 - 10:20
10:20 - 10:30
10:30 - 10:40
10:40 - 10:50
Serbest antrenman Formula Senior / Master
Serbest antrenman Mini
Serbest antrenman Formula Junior
Serbest antrenman RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:30
Resmi antrenman Formula Senior / Master
Resmi antrenman Mini
Resmi antrenman Formula Junior
Resmi antrenman RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
Sıralama Turları Formula Senior ve Formula Master
Sıralama Turları Mini
Sıralama Turları Formula Junior
Sıralama Turları RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
12:20-12:30
1. Komiserler Kurulu Toplantısı (TKŞ)
12:20-12:40
Brifing İKDB
12:20-13:00
Ara
13:00-13:20
13:25-13:45
TKŞ Yarış 1 Formula Senior / Master
TKŞ Yarış 1 Mini
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
13:50-14:10
14:15-14:35
TKŞ Yarış 1 Formula Junior
RMC Yarış 1DD2
14:40-15:00
15:00
2. Spor Komiserleri toplantısı (TKŞ)
TKŞ Kapalı Park Açılışı ve Gün Sonu
25 MAYIS 2014 PAZAR
09:30-09:42
09:42-09:52
09:52-10:04
10:04-10:16
Serbest antreman Formula Senior / Master
Serbest antreman Mini
Serbest antreman Formula Junior
Serbest antrenman RMC DD2
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
10:16-10:28
10:28-10:40
10:40-10:52
10:52-11-04
Resmi antreman Formula Senior / Master
Resmi antreman Mini
Resmi antreman Formula Junior
Resmi antrenman RMC DD2
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
11:10-11:30
11:35-11:55
12:00-12:20
12:25-12:45
TKŞ Yarış 2 Formula Senior /Master
TKŞ Yarış 2 Mini
TKŞ Yarış 2 Formula Junior
RMC Yarış 2 DD2
12:45-13:15
Ara
13:15-13:35
13:40:14:00
14:05-14:25
14:30-14:50
TKŞ Yarış 3 Formula Senior /Master
TKŞ Yarış 3 Mini
TKŞ Yarış 3 Formula Junior
RMC Yarış 3 DD2
14:50-15:10
15:10
15:10
3. Spor Komiserleri toplantısı (TKŞ)
Kapalı Park Açılışı
Kesin Neticelerin İlanı / TKŞ Ödül Töreni
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İstasyon Yolu Sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul Tel: 0216 587 30 45 www.ikok.org.tr – [email protected]
Download

Onizle - iKOK