İSTANBUL KARTİNG DAYANIKLILIK BİRİNCİLİĞİ
3. AYAK YARIŞMASI
TARİH: 6 TEMMUZ 2014
YER: KENAN SOFUOĞLU PİSTİ, AKYAZI-SAKARYA
EK YÖNETMELİK
ASN Onay No: 2014 / 3006 – İKDB.3
ASN Onay Tarihi: 02 / 07 /2014
ORGANİZATÖR:
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
1
1. Yarışma Programı
12.06.2014
30.06.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
03.07.2014, Perş. 17:00
04.07.2014, Cuma
05.07.2014, Cumartesi
06.07.2014, Pazar
06.07.2014, Pazar
Yönetmeliğin TOSFED’e ulaşması
Onay nosu bildirilmesi ve izin başvurusu
Yönetmelik onayı ve atamaların organizatör kulübe bildirilmesi
Yönetmeliğin yayınlanması
Atanan görevlileri davet ve bilgilendirme
Kayıtların kapanması ve kayıt listesinin ilanı
Sigorta poliçesi ve izinlerin TOSFED’e gönderilmesi
Serbest antrenman
Resmi belgelerin TOSFED gözlemcisine verilmesi
Kesin start listesinin ilanı
5 Temmuz 2014 Cumartesi
İKDB serbest antrenman
RMC serbest antrenman
İKDB serbest antrenman
RMC serbest antrenman
İKDB serbest antrenman
RMC serbest antrenman
İKDB serbest antrenman
RMC serbest antrenman
İKDB serbest antrenman
İdari ve Teknik kontrol (İKDB & RMC)
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:30
14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30
17:30-18:00
18:00-19:00
17:00-19:00
6 Temmuz 2014 Pazar
RMC serbest antrenman
İKDB Resmi antrenman
RMC resmi antrenman
İKDB Takım ve yarışmacılarla brifing
RMC yarışmacılarla brifing
Görevlilerle brifing
RMC sıralama turları
İKDB Sıralama turları
1.Spor Komiserleri Toplantısı
09-00-09:10
09:15-09:25
09:30-09:40
09:45-10:00
10:00-10:15
10:20-10:35
10:40-10:50
10:55-11:05
11:05-11:20
RMC pre-grid
RMC 1. Yarış
11:20-11:25
11:25-11:45
Ara
11:45-12:15
İKDB Pre-grid
İKDB 1.Etap
12:20-12:30
12:30-13:30
RMC pre-grid
RMC 2. Yarış
13:30-13:35
13:40-14:00
İKDB servis
İKDB Pre-grid
İKDB 2.Etap
13:30-13:50
13:50-14:00
14:00-16:00
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
(60 dk.)
(120 dk.)
2
Ara
16:00-16:20
RMC pre-grid
RMC 3. Yarış
16:25-16:30
16:30-16:50
İKDB servis
İKDB Pre-grid
İKDB 3.Etap
16:00-16:50
16:50-17:00
17:00-20:00
İKDB Kapalı Park
20:00
2.Spor Komiserleri Toplantısı
Geçici neticelerin ilanı
İtiraz Süresi
Kesin neticelerin ilanı
Ödül töreni
20:00-20:20
20:25
20:25-20:40
20:45
21:00
(180 dk.)
Adres ve Resmi İlan Yerleri:
İstasyon Yolu sokak No:3 Altıntepe, Maltepe-İstanbul
Volkan Işık Karting Arena, Yıldız Teknik Üniv. Davutpaşa Yerleşkesi, Davutpaşa-İstanbul
Telefon
: 216 587 30 45
Faks
: 216 587 30 20
e-mail: [email protected] , [email protected]
web: www.ikok.org.tr, www.prokart.org
2.
ORGANİZASYON
2.1.
Giriş
Bu yönetmelikte İKOK tarafından 06 Temmuz 2014 tarihinde düzenlenen İstanbul Karting Dayanıklılık Birinciliği 3. Ayak
yarışması içeriği, katılım şartları, uygulaması, değerlendirmesi ve kuralları anlatılmaktadır.
2.2.
İçerik
İstanbul Karting Dayanıklılık Birinciliği, TOSFED tarafından 07 Nisan 2014 tarihinde açıklanan ve İKOK resmi internet
sitesinde yayınlanan 2014 Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı çerçevesinde düzenlenmektedir.
Her takım, her yarışa, bu yönetmelikte anlatılan kuralların gerektirdiği gibi katılacak, kurallar dahilinde yarışacaktır. Bu
yönetmelikte yer almayan tüm kurallar için 2014 Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı kuralları geçerlidir.
2.3.
Güvenlik
Birincilik ve yarışlar boyunca birinci öncelik güvenliktir. Bu doğrultuda gerekli tüm tedbirler alınmış olup, güvenlik kuralları
ve güvenliği destekleyici diğer kurallar tüm takım ve yarışmacılara yazılı ve sözlü olarak anlatılacak ve güvenlik kurallarını
ihlal eden yarışmacı veya takım yarıştan ihraç edilecektir.
2.4.
Sorumluluk
Bu yönetmelikte güvenlik önlemleri ve kurallar anlatılmaktadır. Ayrıca alınan ve alınacak tedbirler hakkında da bilgiler
verilmektedir.
Yarışmacı ve pilotlar kayıt formunu imzalamamış olsalar dahi, doldurmuş olmakla, bu yönetmelik ve dayandığı ilgili tüm
kuralları okumuş anlamış olduklarını ve uygulayacaklarını kabul ve beyan ederler.
Yarışma esnasında yarışmacıların, pilotların ve servis elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı,
yarışmanın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olması koşuluyla, Organizasyon Komitesi maddi veya manevi hiçbir
sorumluluk altında değildir.
2.5.
Organizasyon Komitesi
Organizasyon Komitesi Başkanı
Organizasyon Komitesi Bşk. Yrd.
Organizasyon Komitesi üyeleri
: Ali Ertuğrul Ersin
: Osman Aydemir
: Ceyhan Eryalaz
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
3
: Kerem Zengin
: Caymaz Kaptan
: Korhan Yüzbaşıoğlu
: Naci Süalp
: Emre Ergör
: Burak Kocamangil
: Melike Aytaş
: Fatih Kalkan
Yarışma Direktörü
Güvenlik Sorumlusu
2.6.
Yarışma Görevlileri
ASN Gözlemcisi
Bülent Aydeniz (TOSFED)
Spor Komiserleri Başkanı
Spor Komiseri
Spor Komiseri
Gökhan Elbir (TOSFED)
Şener Özkay (TOSFED)
İlyas Kaya (İKOK)
Yarışma Direktörü
Yarışma Direktör Yrd.
Teknik Kontrol Sorumlusu
Yarışma Koordinatörü
Yarışmacılarla İlişkiler
Basınla İlişkiler Sorumlusu
Yarışma Sekreteri
Güvenlik Sorumlusu
Neticeler sorumlusu
Proyabis ve Pit alanı sorumlusu
Servis İstasyonu Sorumlusu
Yarışma Sağlık Ekibi ve Ambulans
Gözetmen
Melike Aytaş
Zafer Eski
Kenan Canakçay (TOSFED)
Serkan Turan
Fatih Kalkan
Bora Yıldırım
Serkan Turan
Fatih Kalkan
Burç Sümer
Volkan Özel
İKOK TEKNİK ekibi
Mobillife
Kocaeli bölgesi 15 gözetmen
2.7.
Kayıt ücreti
Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nın 3.8. maddesinde belirtilen koşullar geçerlidir.
2.8.
Kategoriler
İstanbul Karting Dayanıklılık Birinciliği A1, A2 ve B kategorilerinde yapılmaktadır.
2.8.1
Sıralama turları ve grid dizilişi
A1, A2 ve B kategorilerinde takımlar programda belirtilen saatte yapılacak olan sıralama turlarına birlikte katılacaktır. 60 ve
120 dakikalık etaplarda yarış öncesi yapılan sıralama turlarına göre grid oluşturulur. 180 dakikalık etapta 120 dakikalık
etapta yapılan en iyi tur zamanlarına göre sıralama belirlenir.
2.9.
A1 Kategorisi Handikap (Ek-Ağırlık) ve Yarışmacı Sürüş Süreleri Prosedürü
A1 kategorisi Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nda belirtilen kurallar çerçevesinde yapılır.
Handikap kuralının temeli, Rotax motor kullanan her takımın her etap için standart yarış ortalama kilosunu kart ve pilotun
toplam ağırlık ortalamasının yarış etapları için yayınlanmış kiloların en az 160 kg ve 170 kg’ı karşılaması esasına
dayanmaktadır . Yarış Ortalama Kilosusunun (YOK) detaylı tarifi ve hesaplanış şekli Ek-1’de yer almaktadır. Etaplarda
uygulanacak yarış ortalama kiloları 2.9.2 maddesinde belirtilmiştir.
Her yarış günü, idari kontrol sırasında, her pilot pistte yarışacağı şekilde (tulum, ayakkabı, kask, eldiven ile birlikte)
hakemlerin gözetiminde organizasyonun belirleyeceği kişiler tarafından tartılacak ve pilotların kiloları söz konusu yarış günü
için referans pilot kilosu olarak kayıt edilecektir. Bu kilolar Prokart Yarış Bilgi Sistemi’ne de (PROYABİS) işlenecektir.
Kartlar, teknik kontrol esnasında teknik kontrolü yapan kişiler tarafından tartılacak ve elde edilen kilo bilgileri söz konusu
yarış günü için referans kart kilosu olarak PROYABİS’e kayıt edilecektir. Kart tartım prosedürü Ek-1’de Kart Tartım
Prosedürü adı altında açıklanmıştır.
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
4
Ek-1’de belirtilen yöntemler ve PROYABİS kullanılarak ortaya çıkan, takımlara ait bilgiler (takım ortalama kilosu, takım pilot
kiloları, takım handikap önerisi vb.) 3 kopya halinde basılarak (PROYABİS’te “İLANPANOSU” sekmesinde otomatik olarak
oluşur) hakemlerce onaylandıktan sonra, bir tanesi tur zamanının görüntülendiği monitörün yanına asılacak, bir tanesi pilot
değişim alanındaki pit sorumlusuna ve sonuncusu da yarış direktörüne teslim edilecektir.
Her takım, ilan edilen bilgiler doğrultusunda hesaplayarak, kullanacağı handikap miktarına karar vermekten kendi
sorumludur. Handikap takan ve takacak olan takımlar, her etap öncesinde takacakları handikapı teknik kontrol sorumlusuna
beyan etmek ve göstermekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, takımın YOK’u handikapsız ağırlığı üzerinden hesaplanacaktır.
Takımlar yarış esnasında handikap ekleyip çıkartamazlar.
Her pilot değişiminde, inen pilotlar indikleri anda ve oldukları gibi (ayakkabı, tulum, kask, eldiven ve koruma techizatları ile
birlikte) tartılacaklardır. Her pilot indiği anda tartılmasından kendisi sorumludur. İnen pilot tartılmaz ise söz konusu pilotun
üyesi olduğu takım pilot ağırlık ihlali yapmış sayılır ve 3.20.12. maddesindeki ceza uygulanır. Tartılan her pilotun kilo bilgisi
ve pilot değişim saati PROYABİS’e işlenecektir.
Etap sona erdiğinde, kapalı parka alınmak üzere pite dönen kartlar teknik kontrolü yapan kişiler tarafından tartılacak ve etap
sonu kilo bilgileri PROYABİS’e girilecektir.
Ağırlıkların hesaplanma yöntemi ve handikapların araca monte edilme şekli Ek-1’de yer almaktadır.
2.9.1.
Etaplarda uygulanacak asgari kilolar
ROTAX 125 JUNIOR MAX
160 KG
160 KG
170 KG
1.ETAP
2.ETAP
3.ETAP
2.10.
A2 Kategorisi Kuralları
A2 kategorisi aşağıda belirtilen maddeler dışında Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı çerçevesinde yapılır.
2.10.1 Yarış sayısı, Etaplar ve Puanlama
A2 kategorisi toplam 6 ayaktan oluşur. Yarışlar A1 kategorisiyle birlikte yapılır. Her ayak 120 dakika ve 180 dakikalık 2
etaptan oluşur. Her etap sonunda Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nın 4.2. maddesine göre puan verilir. Gün sonunda 2
etabın toplamında en çok puan toplayan takımdan başlayarak takımlar sıralanır ve ilk 3’e giren takımlar Ayak birincisi,
ikincisi ve üçüncüsü ilan edilir. Puan eşitliği durumunda Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı 4.2.c maddesi uygulanır. Günün
en iyi zamanını yapan takıma +1 puan ve kadın yarışmacısı olan takıma +1 puan verilir. Junior ve Masters için ilave puan
verilmez.
2.10.2 Sezon puanlaması ve En kötü ayak kuralı
Takımların sezon boyunca 12 etaptan aldıkları puanların toplamı sezon puanını oluşturur. Sezon sonu puanında her takımın
aldığı en kötü 2 etabın puanları silinir. Diskalifiye olunan etaplar en kötü etap olarak sayılmaz. En çok puan kazanan
takımdan itibaren takımlar birinci, ikinci, üçüncü…olarak sıralanır. Puan eşitliği durumunda Mahalli Karting Dayanıklılık
Talimatı 4.2.c maddesi uygulanır.
2.10.3 Takımlar, pilot sayıları, kartlar ve motorlar
Her takım en az 2 sürücüden oluşur. Şasi ve motor Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nın 5.3. maddesinde belirtilen
kurallara uymak koşuluyla serbesttir. Her takım Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nın 3.3.b maddesinde belirtilen
yarışmacı ve sürücü lisansların almak ve idari kontrolde ibraz etmek zorundadır. Motorlar ilk kullanımdan önce
mühürlenerek teknik müdahale yapılması engellenecektir. Mühürlenen motorlar sadece organizasyonun mekanik servisi
tarafından gerektiğinde açılacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Motor bakımları takımların kendilerine ait olacaktır. Arka
aks çapı 40 veya 50 mm olabilir.
2.10.4 Kullanım süreleri, pit stop ve benzin ikmali
Etaplarda minimum pilot kısıtlaması yoktur. Bir etabı tek pilot da tamamlayabilir. Ancak her etapta en az 2 pit stop yapma
mecburiyeti vardır. Bir pit stop 90 saniyeden az olamaz. Pit stop sürelerine uymak takımın sorumluluğundadır. Süreler
gözetmenler tarafından tutularak kontrol edilir. Benzin ikmali etap aralarında ve etap devam ederken yapılabilir. Etap
devam ederken yapılan benzin ikmalinde minimum pit stop süresine uyulması gerekir. Pilot değiştiren veya benzin ikmali
yapan takımlar, bu işlemleri 90 saniyeden az sürede tamamlamışlarsa, 90 saniye dolana kadar pitte beklemek zorundadır.
Aksi takdirde Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nın 3.20.10. maddesindeki ceza uygulanır.
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
5
2.10.5 Ağırlık ve handikaplar
Her ayak öncesi araçlar boş depo ile tartılacaktır. Araçların minimum 90 kg olması gereklidir. Sürücüler pistte asgari 85 kg
olarak yarışabilirler. 85 kg’dan hafif sürücüler, araca binmeden önce organizasyon tarafından hazırlanmış ağırlıkları
araçlarında bulunan ve organizasyon tarafından hazırlanmış özel bölmeye yerleştirecek ve kilitleyecektir. Sürücü indiğinde
aracına koyduğu ağırlıklarla birlikte tartılacak ve 85 kg’dan az çıkması durumunda Mahalli Karting Dayanıklılık Talimatı’nın
3.20.12. maddesinde belirtilen cezayı alacaktır. Junior ve Kadın sürücüler için kilo çarpanı uygulanmaz.
2.10.6 Ödüller
Her ayak sonunda ilk 3’e giren takımlar kupa ile ödüllendirilir. Ayrıca ilk sezonunu yaşayan takımlar arasında ilk 3’e girenler
Teşvik kupası alırlar.
3.
YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
3.1.
Kayıt Formu
3.2.
Teknik Kontrol Formu
3.3.
Teknik Şartname
İstanbul Mahalli Karting Dayanıklılık Birinciliği’ne katılacak takımların yarışmalarda kullanacakları araçlar Mahalli Karting
Dayanıklılık Talimatı’nın 5.maddesinde belirtilen teknik şartlara uymak zorundadır.
Teknik kontrolde belirtilen şartları sağlamayan, standart teslim özellikleri değiştirilmiş, motoru güçlendirilmiş, ağırlığı
azaltılmış veya serbest olanlar dışındaki özellikleri değiştirilmiş olan araçların start almasına izin verilmeyecektir.
a) Motorlar
Motorlar A kategorisi için üretici firmanın belirleyeceği ve İKOK tarafından onaylanan teknik şartlarda, B kategorisi için
İKOK tarafından hazırlanan ve TOSFED tarafından onaylanmış olan Honda GX390 motor spesifikasyon dosyasına uygun
olmalıdır.
b) Ateşleme
Motorun üzerinde orijinal fabrika çıkış değerlerine sahip olmalıdır.
c) Karbüratör
A1 kategorisinde Rotax marka motorlar için İKOK tarafından hazırlanan ve ekte bulunan karbüratör teknik özellikleri
geçerlidir. Başka marka motora sahip takımların bu motorların ve karbüratörlerinin teknik dosyalarını yarışma tarihinden
en az 1 hafta önce İKOK’a bildirmeleri gerekir. İKOK bu dosyalara göre ilgili motorun teknik özelliklerini belirleyecek ve
duyuracaktır. A1 kategorisinde aksi duyurulmadığı müddetçe ana meme 168 kullanılacaktır.
A2 kategorisinde karbüratörle ilgili olarak organizasyon tarafından belirlenecek ve duyurulacak olan teknik özellikler
kullanılacaktır.
B kategorisinde motorun orijinal karbüratörü kullanılacak olup spesifikasyonlardaki standart memeler kullanılır.
Herhangi bir modifikasyon yapılamaz. İKOK tarafından hazırlanan ve TOSFED tarafından onaylanmış olan Honda GX390
motor spesifikasyon dosyasına uygun olmalıdır.
d) Aks dişlisi
A1 kategorisi
80 dişli
A2 kategorisi
81 dişli
B kategorisi
47 dişli
Pistte yapılacak testler sonrasında tüm kategoriler için kullanılacak aks dişlisi organizasyon tarafından
değiştirilebilir. Değişiklik olduğu takdirde, kullanılacak dişliler organizasyon tarafından duyurulur.
e) Motor dişlisi
A1 kategorisi
13 dişli
f)
A2 kategorisi
12 dişli
B kategorisi
15 dişli
Lastikler
Kuru zemin lastiği
A1 kategorisi
Dunlop SL1
A2 kategorisi
Duro
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
B kategorisi
Dunlop SL1
6
Yağmur lastiği
Mojo W2
Duro
Mojo W2
g) Takım Direktörleri ve Takım Direktör Yardımcıları
Takım Direktörleri ve Takım Direktör Yardımcıları sürücü olmayan takımlarda, pit alanına üstlerinde organizasyon
tarafından verilen yaka kartlarıyla ve tulumlu olarak girebilirler. Takım direktörü ve/veya yardımcısı takım adına pit
alanında izin verilen kişi sayısına dahil sayılacaktır.
3.4.
Güvenlik Planı
Ektedir.
3.5.
Akyazı Kenan Sofuoğlu Pisti Ulaşım Krokisi
Ektedir.
3.6.
Akyazı Kenan Sofuoğlu Pisti Krokisi
Ektedir.
3.7.
Yarış Programı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ayak: 24-25 Mayıs 2014 Körfez
ayak: 15 Haziran 2014 Davutpaşa, İstanbul
ayak: 05-06 Temmuz 2014 Akyazı
ayak: 19-20 Temmuz 2014 İzmir
ayak: 02 Ağustos 2014 Autodrom, İstanbul
ayak: 14 Eylül 2014 Körfez
ayak: 12 Ekim 2014 Davutpaşa, İstanbul
İSTANBUL KARTİNG VE OTOMOBİL KULÜBÜ
7
Download

Önizle - Prokart