2014
TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
INTERCITY İSTANBUL PARK
6. AYAK YARIŞI
EK KURALLAR
Tarih: 22 - 23 KASIM 2014
Yer: İntercity İstanbul Park
ASN NO
: 2014 / 2310 – TPŞ.06
ASN ONAY TARİHİ
: 23.10.2014
ORGANİZASYON
TOSFED
TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
1
1. PROGRAM
Kayıtların açılması
: 10 Kasım 2014
Pazartesi
Kayıtların Kapanması
: 20 Kasım 2014
Perşembe
Saat: 18:00
Kayıt Listesinin İlanı
: 21 Ekim 2014
Cuma
Saat: 13:00
2. ORGANİZASYON
2014 Türkiye Pist Şampiyonası 6. Ayak yarışları 22-23 Kasım 2014 tarihinde İntercity İstanbul Park
Pistinde TOSFED kurallarına uygun olarak ve bu Ek Kurallar dâhilinde TOSFED tarafından organize
edilmektedir.
2.1 ORGANİZASYON KOMİTESİ
TOSFED Başkanı
: Sn. Metin ÇEKER
TOSFED Genel Sekreteri
: Sn. Mete BAYRAKÇI
Yarışma Direktörü
: Sn. Serkan YAZICI
(Organizasyon komitesi yarışma esnasında yarışmacıların, sürücülerin ve servis elemanlarının uğrayabilecekleri kazalar ve
hasarlardan dolayı, yarışmanın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin alınmış olunması koşulu ile maddi manevi hiçbir
sorumluluk yüklenmezler. Yarışmacı ve sürücüler kayıt formunu imzalamamış olsalar dahi yarışmaya kayıt yaptırmakla bu
yönetmelik ve dayandığı ilgili tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.)
2.2.YARIŞMA GÖREVLİLERİ
Spor Komiserleri Başkanı
: Sn. Mete BAYRAKÇI
Spor Komiseri
: Sn. Yusuf ARAMACI
Spor Komiseri
: Sn. Adnan MORAL
TOSFED Gözlemcisi
: Sn. Murat KAYA
TOSFED Teknik Kontrol Delegesi
: Sn. Mehmet TAMER
Yarışma Direktörü
: Sn. Serkan YAZICI
Yarışma Direktör Yrd.
: Sn. Sefa TURUNG
Yarışma Direktör Yrd.
: Sn. Ozan KARAPINAR
Teknik Kontrol Sorumlusu
: Sn. Kenan CANAKÇAY
Teknik Kontrol Sorumlusu
: Sn. Serhan ÇANKILIÇ
Teknik Kontrol Sorumlusu
: Sn. Emir YURDALAN
Pist Teknik Sorumlusu
: Sn. Sertaç TURUNG
Yarışma Genel Sekreteri
: Sn. Filiz HARMANLI
Yarışma Sekreteri
: Sn. Merve DAŞKAYA
Yarışmacılarla İlişkiler
: Sn. Tolga İPHAR
Neticeler Sorumlusu
: Sn. İstanbul Park
Gözetmen Bölgesi
: İstanbul - Çanakkale
Gözetmen Sayısı
: 120
2
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1 YARIŞMANIN TARİFİ, GEÇERLİLİĞİ VE YERİ:
Bu Ek Kurallar sadece Pist Yarışları için geçerli olup 2014 TOSFED Kurallar Kitabı ve 2014 Ulusal
Pist Talimatı ile birlikte kullanılır. Yarışlar 10 Tur (1 tur 5.378 Metre) üzerinden yapılacaktır.
3.2 KATILABİLİR OTOMOBİLLER
2014 Ulusal Pist Talimatı 2.1 maddesinde yer alan otomobiller
SÜPER GRUP, MAXİ GRUP
3.3 KATILABİLİR YARIŞMACILAR VE SÜRÜCÜLER
a) 2014 sezonu için geçerli TOSFED Ulusal Yarışmacı ve Sürücü İhtisas Lisansı’na sahip gerçek ve
tüzel kişiler katılabilir.
b) Pist lisansı almak isteyen yarışmacıların daha önce Pist, Karting ve Ralli branşlarında lisanslı
sürücüler hariç, TOSFED tarafından detayları açıklanacak olan uygulamalı ve teorik pist eğitimi
alması gerekmektedir.
c) Pist Yarışmalarında ilgili sezon içinde 17 yaşından gün almış veya alacak olan sürücüler TOSFED
onayı ile yarışabilirler. Yarışmacının tüzel kişiliğe sahip olması veya sürücü olmaması halinde tüm
yarış boyunca, bütün sorumluluk Kayıt Formunda adı geçen sürücüye aittir.
d)18 yaşından küçük sürücülerin Yarışmacı lisansları velileri adına çıkarılır. Bu lisansın çıkarılabilmesi
için sürücü velisinin bizzat başvurusu veya noter tasdikli onayı gerekmektedir.
3.4 LASTİKLER
a) Süper Grup, Maxi Grup, yarışmacıları, her hafta sonu sıralama turları ve (2) yarışta toplam 6 adet
+1 ilave lastik kullanabilirler. Patlamış veya hasar görmüş lastikler, Teknik Kontrol görevlisi
tarafından onaylanması şartıyla, bu sayı dışında tutulacaktır.
b) Kullanılacak olan lastikler, teknik kontrol görevlileri tarafından sıralama turları başlamadan önce, pit
garajlarında barkod sistemi ile işaretlenecektir. İşaretsiz lastik kullanımı ihlali halinde, Komiserler
Kurulu İhraca kadar varan cezalar verebilir.
c) Yarışma direktörünün, ‘ıslak yarış’ ilan etmesi durumunda kullanılacak olan yağmur lastikleriyle ilgili
her hangi bir adet sınırlaması yoktur.
3
3.5 MÜRACAAT FORMLARI VE KAYITLAR
Yarışmalara katılmak isteyen, 2014 sezonu için geçerli TOSFED Sürücü ve Yarışmacı ihtisas lisansına
sahip yarışmacılar Kayıt Formunu tam olarak doldurup en geç 20 Kasım 2014 Perşembe günü saat
17.00’ye kadar Yarışma Sekretaryasına ulaştırmalıdırlar.
Bu tarihten sonra yapılacak kayıt başvuruları ancak TOSFED' in vereceği onay ile kabul edilebilir.
Organizatör herhangi bir kaydı Federasyonun onayını almak şartıyla reddetme hakkına sahiptir.
3.6 EK KURALLARIN YORUMU, UYGULANMASI VE DEĞİŞİKLİĞİ
Bu Yarışma Ek Kurallarına esas 2014 TOSFED Türkiye Ulusal Pist Talimatıdır. Ulusal Pist Talimatı
üzerindeki değişiklikler sadece TOSFED tarafından yapılabilir. Yarışmanın programı, görevliler veya
parkur değişiklikleri ile ilgili bültenler tarih ve numaralı olarak resmi ilan yerlerine asılmak ve yarışma
komiserleri tarafından onaylanmak suretiyle geçerli olacaktır.
3.7 BRİFİNG
a) GÖREVLİLER İLE BRİFİNG:
Yarışma Direktörü tarafından yapılır. Komiserler Kurulu brifinge davet edilir. Gözetmenler, Güvenlik
Sorumlusu, Teknik Kontrol görevlileri, Yarışma Doktoru, Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu ve Pit Alanı
Sorumlularının katılması gerekir. Yarışma hakkında kısaca bilgi verilip, ilk yardım ve acil kurtarma
konusunda gerekli teknik bilgiler verilmelidir.
b) YARIŞMACILAR İLE BRİFİNG:
Yarışma Direktörünün gerekli gördüğü hallerde veya yarışma Ek Kurallarında yazması durumunda bir
veya birden fazla brifing toplantı yapılabilir. Tüm sürücülerin isim listesini imzalayarak katılım sağlaması
mecburidir.
Şampiyona süresince brifinglere katılmama halinde ilk seferde 150,00 (Yüz Elli) TL, ikinci seferde
500,00 (Beş Yüz) TL ve devamında da 1.000,00 (Bin) TL olarak para cezası uygulanacaktır.
3.8 İDARİ VE TEKNİK KONTROL
a) İdari kontroller esnasında yarışmacılara yarışma numaraları ile birlikte (şayet varsa) Ek Kurallarda
belirtilen ihtiyari reklamlar dağıtılır ve sürücüler piste tüm bu çıkartmalar takılmış olarak katılırlar.
b) Teknik kontrol serbest antrenmanların başlamasından önce, programda detayları verilen yerde ve
gruplara ayrılan zaman dilimleri içinde yapılacaktır.
c) Komiserler Kurulu’nca geçerli kabul edilmeyen sebeplerle teknik kontrole geç gelen otomobiller
müsabakadan ihraç edileceklerdir.
4
d) Yarışmacı ve Sürücünün aynı olmadığı hallerde Yarışmacı Tüzel veya Özel kişiliğe sahip olsa dahi
yarışmalarda kendisini temsil edecek temsilcisine her sezonun başında yazılı yetki belgesi vermesi
mecburidir. Aksi takdirde yapılan itiraz ve yorumlar dikkate alınmayacaktır.
e) Yarışma Direktörü, herhangi bir kazaya karışmış bir otomobili durdurup, otomobilin teknik
kontrolden geçmesini İsteyebilir.
3.9 REKLAMLAR
Yarışmacılar aşağıda belirtilenlere uymak şartıyla otomobillerinin üzerinde her türlü reklam taşıyabilirler:

Ulusal Kanunlara ve FIA Kurallarına uygun olarak,

Hakaret oluşturmayacak şekilde,

Politik veya dini nitelik taşımayan,

Araç plakaları ve yarışma numaralarını örtmeyecek şekilde,

Sürücünün camlardan görüşlerini engelleyen reklamlara izin verilmez.

Var olması durumunda ön ve arka cam bandı şampiyona sponsoru için ayrılacaktır.
4. KAYIT ÜCRETLERİ VE SİGORTA
MAXİ GRUP VE SÜPER GRUP;
ULUSAL FERDİ + SİGORTA
: 1.200,00 TL + KDV + 100,00 TL Sigorta
ULUSAL TÜZEL + SİGORTA
: 1.500,00 TL + KDV + 100,00 TL Sigorta
5.1 START SIRALAMASI, YARIŞMA NUMARALARI
a) Yarışma numaraları sezonun ilk yarışmasında TOSFED tarafından verilecektir.
b) Start sıralaması ilk yarışlar için sıralama turları derecelerine göre, ikinci yarışlar için ise ilk yarışların
sonuçlarına göre yapılır.
c) Yarışma numaraları Teknik Kontrol esnasında araç üzerinde bulunmalıdır.
5.2 ZAMAN TUTULMASI
Sıralama Turları’nda elektronik zaman tutma cihazı ile saniyenin binde biri (1/1000 saniye) cinsinden
zaman tutulacaktır. Elektronik zaman tutma cihazı arızası halinde yeterli miktarda gözetmen ile manuel
olarak zaman tutulması mümkündür.
5.3 BAYRAKLAR
Tüm yarışmacılar gösterilen bayrakları ve tabelalara uymak zorundadırlar. Pistte bayrak noktaları
5
sabittir. Bayraklar gösterildikleri nokta ile diğer nokta arasında geçerli bir neden ile gösterilmektedir.
Bayraklar ile ilgili olarak Ulusal Pist Talimatı Madde 3.4 uygulanacaktır.
5.4 START
İlk yarış start dizilişi, Sıralama Turları’ndaki en iyi dereceyi yapan otomobil pole pozisyonuna yerleşmek
şartıyla, her sırada iki otomobil olarak en iyi zamandan en kötü zamana doğru yapılacaktır. Ulusal Pist
Talimatı Madde 3.8.3’e göre zaman tutulamayan otomobiller en kötü zamandan sonra kapı
numaralarına göre (küçük numara önde) arkaya doğru dizilirler. Start dizilişine zamanında gelmeyen
otomobilin yeri boş bırakılacaktır. Start prosedürü, Ulusal Pist Talimatı Madde 3.9’a göre işleyecektir.
5.5 FİNİŞ KAPALI PARKI VE SON TEKNİK KONTROL
a) Kapalı park sahası finiş çizgisinden sonra olacaktır.
b) Finiş İşareti (damalı bayrak) önde giden otomobile belirtilen tur adedi tamamlandığında gösterilir.
c) Finiş işareti yanlışlıkla belirtilen tur adedinden daha sonraki turlarda gösterilirse, yarışın klasmanı
yönetmelikte belirtilen tur adedi tamamlandığında ki duruma göre yapılır.
d) Finiş işareti yanlışlıkla belirtilen tur adedinden önce verilir ise, yarış o tur sonunda bitmiş sayılır.
e) Finiş işaretinden sonra otomobillere motorlarının soğuyabilmeleri için bir tur boş tur atma izni
verilecek ve daha sonra otomobiller doğruca kapalı parka gireceklerdir. Finiş sonrası otomobilini
derhal kapalı parka sokmayan sürücü ihraç edilir. Kapalı park kurallarının ihlali de keza yarışmadan
ihraç ile sonuçlanır.
f) Kategorilerin ilk yarışmalarının ardından, kapalı park uygulaması yapılacak ve ikinci yarış
öncesinde kapalı park direktörün talimatının ardından açılacaktır. Otomobiller, kategorilerin ikinci
yarışlarının ardından itiraz süresinin sonuna kadar kapalı parka alınacaklardır.
g) Yarışmacılar otomobillerini kapalı park sahasına bıraktıktan sonra bu sahayı terk edeceklerdir.
h) Her grupta her yarışın ardından yapılan kapalı park uygulaması minimum 15 dakika süre olacaktır.
i) Genel klasmanda dereceye giren otomobillerden Komiserler Kurulu tarafından uygun görülenler,
Komiserlerden en az birisinin eşliğinde programda belirtilen saat ve yerde detaylı son Teknik
Kontrole tabi tutulabilirler.
5. ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Programda belirtilen saatte İntercity İstanbul Park Yarış Pistinde yapılacaktır. Verilecek ödüller aşağıdaki
gibidir.
Süper Grup
Maxi Grup
6
Birincisi
Kupa
Birincisi
Kupa
İkincisi
Kupa
İkincisi
Kupa
Üçüncüsü
Kupa
Üçüncüsü
Kupa
6. İTİRAZ VE TEMYİZ
TOSFED Yarışma Genel Kuralları Bölüm IV ve TOSFED 2014 Yarışma Ek Düzenlemeleri madde
9’a göre itiraz ücreti 500,00 (Beş Yüz Türk) TL’dir.
Tüm Ulusal ve Mahalli yarışmalar için temyiz ücreti 3.000,00 (üç bin) TL’dir.
7. ADRES VE RESMİ İLAN YERLERİ:
TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU (TOSFED)
Göksu Evleri Kartopu Cad. B‐168/A 34810 Anadoluhisarı / BEYKOZ - İSTANBUL
Tel: (216) 465 11 55 - 56
Faks: (216) 465 11 57
E-mail: [email protected]
Web: www.tosfed.org.tr
8. CEZALAR:
Bu tabloda belirtilmeyen konular hakkında veya ihlallerin tekrarlanması durumunda verilecek cezalar
Spor Komiserleri Kurulunun yetkisi dâhilindedir.
7
EK 1 - CEZALAR TABLOSU
Madde
İhlal
1
Brifinge katılmama
2
Görevli talimatlarına uymama
3
Pitte geri vites kullanma
4
Pitte hız limitini aşma (65 km/s
üstü)
5
Pit çıkışı beyaz çizgi ihlali
6
Sarı bayrak ihlali
7
Mavi bayrak ihlali
8
Kırmızı bayrak ihlali
9
Tartıda Madde 2.9.2 a)'ya göre
göre hafif çıkılması
10
Kaçınılabilecek bir temasa
neden olmak
11
Öndeki aracı arkadan itmek
12
Kasıtlı Çarpma
13
Pistin sınırları dışına çıkarak
avantaj kazanılması
14
İşaretsiz lastikle piste çıkmak
15
Startta fodepar
Formasyon turunda otomobil
geçme
Güvenlik Aracı periyodunda
otomobil geçme
16
17
18
Kapalı park kurallarının ihlali
İhlal Zamanı - Yeri
1. sefer
2. sefer
3. sefer ve sonrası
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman
Sıralama
Yarışta
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman sonrası
Sıralama turları sonrası
Yarış sonrası
Antrenman
Sıralama
Yarışta
Yarışı bitiremezse
Antrenman ve sıralama
Yarışta
Antrenman turları
Sıralama turları
Yarışta
Antrenman turları
Sıralama turları
Yarışta
Sıralama turları
Yarışta
Ceza
150 TL
500 TL
1.000 TL
100 TL
Pitten geçme cezası
500 TL
Pitten geçme cezası
60 km/s üstü
her 1 km/s için 25 TL
Pitten geçme cezası
100 TL
Pitten geçme cezası
300 TL
Zaman silinmesi
Pitten geçme cezası
Para cezası
Pitten geçme cezası
500 TL
10 sn Dur-kalk cezası
500 TL
Sıralamadan ihraç
Yarıştan ihraç
Siyah bayrak
Zaman silinmesi
10 sn Dur-kalk cezası
Bir sonraki yarış +10 sıra
Siyah bayrak
10 sn Dur-kalk cezası
Antrenmandan men
Zaman silinmesi
Yarıştan ihraç
300 TL
Zaman silinmesi
Pitten geçme cezası
Zaman silinmesi
Yarıştan ihraç
Pitten geçme cezası
Pitten geçme cezası
Pitten geçme cezası
Sıralama turları
Yarışta
8
Zaman silinmesi
Yarıştan ihraç
Download

ek kurallar