TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1. KONU:
Çocuklara yönelik hazırlanan animasyon ve çizgi filmler aşağıda belirtilen konu veya
konular çerçevesinde hazırlanacaktır:
 TBMM’yi tanıyalım
 Meclis’in görev ve işlevi
 Kanun nedir?
 Kanun yapım süreci (Kanun nasıl yapılır?)
 Milletvekili seçim süreci (Nasıl milletvekili olunur?)
 Milletvekili kimdir? Görevleri nelerdir?
 Milli Egemenlik ve Demokrasi nedir?
 23 Nisan
2. AMAÇ:
5-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin, TBMM’nin görev ve işlevi ile ilgili
bilgilendirilmesi, demokrasi bilincinin kazandırılması ve elde edilecek materyallerin
bilgilendirme çalışmalarında kullanılması amaçlanmaktadır.
3. TANIMLAR:
Bu şartnamede geçen;
İdare: TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığını,
Film: 2 ve 3 boyutlu animasyon ve çizgi filmi ifade eder.
4. YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:
4.1.
Yürütme Birimi:
TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
4.2.
Destek Birimi
TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı
5. YARIŞMACILAR:
Yarışma, değerlendirme jürisinin ve çalışma komitesinin 1. ve 2. derece yakınları,
yardımcıları ve çalışanları dışında gerçek - tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı
gözetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.
6. YARIŞMA KURALLARI:
6.1.
Yarışmacılar, eser sınırlaması olmaksızın, animasyon ve çizgi filmlerle yarışmaya
katılabilirler. 18 yaşından küçük yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de
onayı gereklidir.
1
6.2.
Jüri değerlendirmeyi genel olarak anlatım yetkinliğini (Görsel zenginlik, kurgu,
amaca uygunluk vb. açıları) dikkate alarak yapacaktır.
6.3.
Yarışmaya jenerik hariç en fazla 6 dakika süreli, dublajları yapılmış, 24
kare/saniye olarak izlenecek şekilde ses müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde
kaydedilmiş ve mikslenmiş olarak, FULL HD PAL 16:9 (1920X1080), renk
kayıpsız MOV veya AVİ formatında hazırlayarak soft copy (bilgisayar data
halleri) ile sunulacak olan Filmler katılabilir.
6.4.
Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve
herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
6.5.
Filmlerin; senaryo, görsel, işitsel ve benzeri içerikleri bizzat katılımcı tarafından
üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması, özgün ve telif haklarının
satılmamış olması gerekmektedir.
6.6.
Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olacaktır. TBMM yarışma yolu ile elde ettiği
bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayınlama; katalog,
broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak
yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür
kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
6.7.
TBMM, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden
sorumlu tutulamaz.
6.8.
Eserlerle Gönderilecek Bilgi ve Belgeler:
6.8.1.
Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum
tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel ve benzeri içerikler
bizzat tarafımca/tarafımızca/ kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının
tarafımda/tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, özgün ve telif haklarının
satılmamış
olduğunu
taahhüt
ederim/ederiz.
Yarışma
şartnamesi
tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne geçeceği başta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.”
yazısının bulunduğu şartname ekinde yer alan katılım formu ile birlikte teslim
edilecektir. Ayrıca 18 yaşından küçük yarışmacıların yasal veli veya vasisinin
onayı gereklidir.
6.8.2.
Filmler, DVD ortamında kırılma ve bozulmalarını engelleyecek kaplar içerisinde
teslim edilecektir. DVD’lerin ve kutuların üzerlerine yapımcı ve yönetmenin adı,
soyadı; filmin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.
6.8.3.
Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özetinin de (Sinopsis) teslim
edilmesi gerekmektedir.
2
6.9.
Teslim Şekli, Yeri ve Zamanı:
Yarışmacılar, şartname madde 6.8’de anılan belgeleri ve eserlerini üzerinde “TBMM
ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI KİMLİK ZARFI” ibaresi
yazan bir zarf içerisinde 15 Ekim 2014 Çarşamba günü 17.00’ye kadar şartname madde
13’te belirtilen adreste olacak şekilde şahsen getirecek veya posta yolu ile
göndereceklerdir.
7. YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME:
TBMM Başkanlığı Genel Sekreteri’nin oluruyla belirlenen değerlendirme jürisi;
Ali ÖZER, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı
Cemil TUTAL, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı
Semra GÖKÇİMEN, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkan Yardımcısı
Esragül BAYRAKTAR, TBMM Genel Sekreterlik İdari Bürosu
Emre BAYDUR, TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı
Araş. Gör. Dr. Eren YÜKSEL, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Bekir YILDIZCI, TRT Çocuk Kanal Koordinatör Yardımcısı
Dr. Evren Sertalp, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
Sefer YAZICI, Yedek Üye, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı
Engin KAYA, Yedek Üye, TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı
Eyüp ÖZTÜRK, Yedek Üye, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı
Dr. Hasan Özgür ÖZEN, Yedek Üye, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Başkanlığı
Gül Fatma AKKOCA, Yedek Üye, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler
Başkanlığı
8. YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Teslim Tarihi
: 15 Ekim 2014
Jüri Değerlendirmesi
: 16 Ekim 2014-14 Kasım 2014
3
9. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi internet
sitesi www.tbmm.gov.tr ve diğer yayın organları aracılığıyla duyurulacaktır.
10. ÖDÜLLER:
10.1.
Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen tasarımlara aşağıdaki miktarlarda
ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri
ödülü kazananlara aittir.
1.lik Ödülü
25.000
2.lik Ödülü
20.000
3.lük Ödülü
15.000
10 Mansiyon Ödülü
10.2.
10.3.
10.4.
3.000 (Kişi Başı)
Eserlerin İdare’nin ihtiyacını karşılamaması halinde İdare ödül vermeme hakkını
saklı tutar.
Ödüller aynı veya birbirine çok benzer olduğu düşünülen eser sahipleri arasında
paylaştırılabilir. Bu hususta takdir yetkisi İdare’ye aittir.
Dereceye girenlere ayrıca TBMM’de düzenlenecek özel bir törenle Başarı Plaketi
ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.
11. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:
Ödül töreni TBMM’de yapılacak olup, tarihi daha sonra duyurulacaktır.
12. DİĞER KOŞULLAR:
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden
önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.
13. GÖNDERİM ADRESİ:
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Ziyaretçi Kabul Salonu 3. Kat
No:304
06543 Bakanlıklar ANKARA
14. İLETİŞİM:
Tel
Faks
E-Posta
: 0312 420 69 23
: 0312 420 69 22
: tbmmcocuk@tbmm.gov.tr
15. Şartname bu madde ile birlikte 15 ( on beş ) maddeden oluşmaktadır.
4
YARIŞMA KATILIM FORMU
ADI SOYADI
TÜZEL KİŞİNİN ÜNVANI
T.C. KİMLİK NUMARASI
TÜZEL KİŞİLİK ADINA
BAŞVURANIN T.C. KİMLİK
NUMARASI
DOĞUM TARİHİ VE YERİ
(Gün/Ay/Yıl)
(Gerçek Kişiler)
TELEFON, FAKS, E-POSTA
YAZIŞMA ADRESİ
Eserin içeriğinde ve hazırlanma
aşamasında kullanılan her türlü malzeme
ve çalışmalar dâhil olmak üzere tarafımca
/kurumumuzca üretildiğini veya kullanım
haklarının tarafımda/
kurumumuzda
olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir
yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif
haklarının satılmamış olduğunu taahhüt
ederim/ederiz.
Yarışma şartnamesi tarafımca
okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne,
geçeceği başta olmak üzere tüm şartlarını
kabul ederim/ederiz.
…/…/201..
İmza
NOT:
1- Bir eserin, birden çok kişiye ait olması durumunda formun her kişi için ayrı ayrı
doldurulması,
2- Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda her bir eser için formun ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.
3- 18 yaşından küçük yarışmacıların yasal veli veya vasisinin onayı gereklidir.
5
Download

1 TBMM ÇOCUK ANİMASYON VE ÇİZGİ FİLM YARIŞMASI