TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI
2.AYAK İZMİR YARIŞI
EK YÖNETMELİĞİ
Tarih: 21-22 HAZİRAN 2014 C.tesi-Pazar
Yer: İzmir Ülkü Yarış Pisti
ASN NO:
ASN ONAY TARİHİ:
İÇİNDEKİLER
1-PROGRAM
2-ORGANİZASYON
3-GENEL HÜKÜMLER
4-YARIŞMA KURALLARI VE YARIŞMANIN AKIŞI
4-ÖDÜLLER
5-YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
1 ) PROGRAM
Kayıtların açılması
Kayıtların Kapanması
Kayıt Listesin İlanı
16 Haziran 2014 Pazartesi
19 Haziran 2014 Perşembe
20 Haziran 2014 Cuma
09:00
13:00
17:00
2) ORGANİZASYON
TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 2.AYAK YARIŞI - İzmir ÜLKÜ YARIŞ Pisti’nde TOSFED Kuralları’na
uygun olarak ve bu ek yönetmelik dahilinde İzmir Ülkü Motor Sporları Kulübü tarafından 21-22
Haziran 2014 tarihinde organize edilmektedir.
2.1 Organizasyon Komitesi
Organizasyon Komitesi Başkanı
Organizasyon Kom. Bşk. Yrd
TOSFED İzmir İl Temsilcisi
Yarışma Direktörü
Yarışma Güvenlik Sorumlusu
Yarışma Genel Sekreteri
: Fatih Iştın
: Talha Hocaoğlu
:
:
:Naci KASAP
: Fatma KIDAK
Organizasyon Komitesi yarışma esnasında yarışmacıların, sürücülerin ve servis elemanlarının
uğrayabilecekleri kazalar ve hasarlardan dolayı, yarışmanın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerinin
alınmış olunması koşulu ile maddi manevi hiçbir sorumluluk yüklenmezler. Yarışmacı ve sürücüler
kayıt formunu imzalamamış olsalar dahi yarışmaya kayıt yaptırmakla bu yönetmelik ve dayandığı ilgili
tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.
2.2 Yarışma Görevlileri
ASN Gözlemcisi
Spor Komiserleri Başkanı
Spor Komiseri
Spor Komiseri
: YALÇIN YILMAZ
: GÖKHAN ELBİR
: İLYAS KAYA
: BARAN GÜNTAN
ASN Teknik Kontol Delegesi
Yarışma Direktörü
Yarışma Direktör Yard.
Güvenlik Sorumlusu
Yarışma Genel Sekreteri
Spor Komiserleri Sekreteri
Teknik Kontrol Sorumlusu
Teknik Kontrol Yrd.
Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu
Basın Sorumlusu
Neticeler Sorumlusu
Yarışma Doktoru
Gözetmen
:YALÇIN YILMAZ
: Zafer ESKİ
: Naci KASAP
: Naci KASAP
: Fatma KIDAK
: Husniye ŞAŞAL
: Kenan CANAKÇAY TOSFED
: Haydar VARMAGİL
: Özgür Güntaç
: Ramazan AKGÜN
: Hakan GÖKTAŞLI : Hayati Ambulans ( doktor ismi tarafınıza daha sonra bildirilecektir. )
: İzmir Bölgesi (23 kişi)
Adres ve Resmi İlan yerleri
Kemalpaşa Mah. 7030 Sokak No: 56 B Pınarbaşı - İzmir
Telefon: 0232 999 1 999 – 0232 479 08 73 Fax: 0232 431 12 48
3 ) GENEL HÜKÜMLER
3.1 Yarışmanın Tarifi, Geçerliliği ve Yeri:
İzmir Ülkü Motor Sporları Kulübü tarafından, İzmir Ülkü Yarış Pisti’nin, Karting Pisti’nde TOSFED
2014 Ulusal Yönetmelik Kitabı’na uygun olarak organize edilmekte ve Türkiye Karting
Şampiyonası’na 1 katsayı üzerinden puan vermekte olan bu yarışma 1.050 m. uzunluğundaki
İzmir Ülkü Yarış Pisti’nin, Karting Yarış Pisti’nde;
Formula Senior
: 24 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 72 TUR
Formula Master
: 24 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 72 TUR
Formula Junior
: 20 TUR -3 YARIŞ TOPLAM 60 TUR
Mini
: 15 TUR-3 YARIŞ TOPLAM 45 TUR
3.2 Yarışmaya Katılabilir Kartlar.
• Türkiye Karting Şampiyonası 2.Ayak Yarışı’nda Formula Senior-Master-Junior-Mini olmak üzere
4 grupta yapılacaktır.
Mini Kategori
Mini Kategori’nin CIK-FIA tanımlaması olmayıp Ulusal Karting Talimatı’na uygun olmaları gerekir.
Yaş Sınırı
: 8-12 Yaş arasıdır.(2002-2006 arası doğmuş sürücüler)
Ağırlık
:Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücü dahil asgari 110 kg.
Diğer tüm kurallar için TOSFED 2014 Kurallar Kitabı geçerlidir.
Plakalar
:Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır.
Formula Junior Kategori Kuralları
Bu kategori genel olarak CIK-FIA ICA J tanımlamaları geçerli olup Türkiye için farklılıklar TOSFED
2014 Kurallar Kitabı’nda belirtilmiştir.
Yaş Sınırı
:13-16 Yaş arası sürücüler yarışabilir.(1998-2001 arası doğmuş olan sürücüler)
Ağırlık
:Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücüler dahil asgari 147 kg.
Plakalar
: Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır
Formula Senior Kategori Kuralları
Bu kategori genel olarak CIK-FIA ICA tanımlamaları geçerli olup Türkiye için farklılıklar TOSFED
2014 Kurallar Kitabı’nda belirtilmiştir.
Yaş Sınırı
:Bu Kategoride 15 yaş üstü sürücüler yarışabilir.(1999 ve daha önce doğmuş
sürücüler)
Ağırlık
: Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücüler dahil asgari 165 kg.
Plakalar
: Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır
Formula Master Kategori Kuralları
Yaş Sınırı
:Bu kategoride 32 yaş ve üzeri sürücüler yarışabilirler.(1982 ve daha önce doğmuş
sürücüler)
Ağırlık
: Kart ve tam yarış ekipmanlı sürücüler dahil asgari 173 kg.
Plakalar
: Sarı zemin üzerine siyah rakam olacaktır
3.3 Yarışmalara Katılabilir Yarışmacı ve Sürücüler
Yarışmalara katılabilmek için TOSFED’ten 2014 yılı için “Karting Yarışmacı Lisansı “ ve “Karting
Sürücü Lisansı“ alınması mecburidir.
Kategori değişikliği sadece TOSFED Spor Kurulu onayı ile mümkündür.
3.4 Müracaat formu ve Kayıtlar
Yarışmalara katılmak isteyen ve ilgili sezon için geçerli TOSFED Lisansı’na sahip yarışmacılar, Kayıt
Formu’nu tam olarak doldurarak en geç 19 Haziran 2014 Perşembe günü Saat:12:00’ye kadar
Yarışma Sekreteryası’na ulaştırılmalıdır.
Bu tarihten sonra yapılacak kayıt müracaatları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
3.5 Kayıt ücreti ve Sigorta
Ulusal Ferdi Reklamlı
Ulusal Tüzel Reklamlı
:250.00 TL+ Sigorta : 70.00 TL
:350.00 TL+ Sigorta : 70.00 TL
Banka Bilgileri
Hesab Adı
:İZMİR ÜLKÜ MOTORSPORLARI KULÜBÜ
Şube
: İZMİR - AKBANK MTK ŞUBESİ
Hesap Numarası : 0050837
Şube Kodu
: 0717
IBAN
: TR58 0004 6007 1788 8000 0508 37
•Kayıt Ücreti nakit veya banka havalesi yolu ile ödenebilir.(Banka havalesi yapıldığı takdirde
havale dekontunu Kayıt Formu ile birlikte ibraz edilecektir.)
•Kayıt Ücreti’ni ödemeyen yarışmacılara start verilmez.(Kayıt Ücretleri’nin iadesi için 2014
Yarışma Ek Düzenlemeleri sayfa.12 madde 1 B’ye göre hareket edilir.)
•Sigorta Bedeli ,Kayıt Ücreti dışındadır.
Sigorta
•İzmir Ülkü Motor Sporları Kulübü tarafından yaptırılacak olan sigorta sadece yarışmacıların
üçüncü şahıslara ve üçüncü şahıslara ait mallara verecekleri hasarları TOSFED’in sezon başında
açıkladığı limitler dahilinde kapsar.
•İzmir Ülkü Motor Sporları Kulübü tarafından yaptırılacak olan sigortanın geçerliliği yarışmanın
stardında başlar, yarışmanın sonunda veya ekibin yarışmayı terk etmesi, iraç edilmesi
durumunda sona erer.
•Yarışmanın resmi antreman içerdiği durumlarda resmi antreman süreci sigorta kapsamı
dahilindedir.
•Servis araçları ve ekipleri organizatör tarafından verilen plakaları veya kartları taşısalar dahil
sigorta kapsamı dışındadırlar.
3.6 Reklamlar
Ulusal kanun ve uluslararası Karting Kurallar’a uygun olmayan ,suç oluşturacak şekilde olan,
politik veya dini temellere dayanan reklamlara izin verilmez.
Reklamlarla ilgili detaylar TOSFED Yarışma Genel Kuralları madde 41’ de belirtilmiştir.
3.7 İdari ve Teknik Kontrol
Teknik kontrol yeri
İdari Kontrol Yeri
:Padok alanı
:Sekreterya
Tüm yarışmacılar ,araçlarının Teknik Kontrolü’nü, Yarışma Yönetmeliği’nin Program Bölümü’nde
belirtilen yer ve zamanda yaptırmakla yükümlüdürler.
Spor Komiserleri’nce geçerli kabul edilmeyen sebeplerle Teknik Kontrol’e geç getirilen kartlar
yarışmaya alınmazlar.
Yarışmacı Temsilcisi’nin yazılı Yetki Belgesi’ne sahip olması mecburidir.Aksi takdirde yapılan
itirazlar ve yorumlar dikkate alınmayacaktır.
Tüm sürücüler araçlarına ait orijinal CIK- FIA Homologasyon Fişleri’ni istendiğinde Teknik
Kontrol’de ibraz etmek zorundadırlar.İnternetten indirilen fişler geçerlidir.
Homologasyon Fişleri’ni ibraz edemeyen sürücüler araçları ile ilgili bir itiraza maruz kaldıkları
takdirde hak ibdai edemezler.
Teknik Kontrol esnasında aşağıda belirtilen ekipman yarışma esnasında her an tespit
yapılabilecek şekilde işaretlenecek veya kaydedilecektir.
•En fazla 2 adet motor (aynı marka olma şartı aranmaz, ikinci motor başka bir sürücü ile ortak
deklere edilebilir.)
•En fazla 2 adet şase (aynı marka olma şartı aranmaz.)
Bir takım kuru zemin lastiği
İki takım ıslak zemin lastiği
Bu malzemelerin dışında deklere edilmemiş malzemelerin kullanılması yasaktır.
Yarışma esnasında hasar gören bir ön ve/ veya bir arka lastik Yarışma Direktörü veya
Yardımcısı’nı bilgilendirmek sureti ile değiştirilebilir.
Ortak deklere edilen ikinci motor haricinde yarışma esnasında sürücüler arasında şase,motor
veya lastik alışverişi yasaktır.Bu kurala uymayan yarışmacılar yarışmadan ihraç edilir.Yarış
gününde her kategori için yapılan 3 yarışma arasında motor revizyonu ancak Teknik Kontrol
Görevlisi’nin izni ile yapılabilir.Pit Sahası dahilinde görevliler takdirinde olmak üzere süratli kart
kullanan sürücüler para cezası ile cezalandırılırlar.
Teknik Kontol Görevliler’i,araçlara kontrol amaçlı cihaz takabilir ve bu cihazlardan teknik veri
alabilir.
3.8 Antreman ve Sıralama Turları
•Sıralama Turları her kategori için birer seans ve on’ar dakika olarak uygulanacaktır.
•Sürücüler,kendi kategorileri için programda belirtilen zaman dilimi içinde istedikleri zaman piste
girebilirler.Pisti giriş alanının sonuna çizilen bir çizgiyi geçen her sürücü her ne olursa olsun piste
girmiş sayılır ve tamamladığı turların zamanı tutulur.Sürücüler Sıralama Turları esnasında pite
girip çıkamazlar yani seans içinde pite giren sürücü,Sıralama Turları’nı bitirmiş sayılır ve bir daha
piste çıkamaz.
•Tüm kategorilerdeki sıralama seanslarının sonunda tüm sürücüler tartıya çıkmak
zorundadır.Tartıya çıkmadan garajına giren sürücünün o Sıralama Seansı’ndaki tur dereceleri
iptal edilir.
•Sıralama Turları için piste giren bir sürücünün yardımcılar tarafından itilmesi veya sürücüye
yardım edilmesi yasaktır.
•Pistlere göre oluşabilecek değişikliklerde, Direktör tarafından Brifing esnasında yapılacak Pist
Giriş/Çıkış tarifleri geçerli olacaktır.
•Burada değinilmemiş konularda TOSFED 2014 Ulusal Karting Talimatı ilgili maddeli geçerlidir.
3.9 Yarış
Her Türkiye Karting Şampiyonası hafta sonunda, şampiyonaya puan veren 3 (üç) yarış şeklinde
yapılır.
1. yarışın grid dizilişi sıralama turları sonucuna göre, 2. yarışın grid dizilişi sıralama turları
sonucuna
göre ilk 6 (altı) sıranın tersten yerleştirilmesi ile dizilir. Yarışan sayısının 6 (altı)’dan az olduğu
durumlarda, mevcut sporcular tersten gride dizilir.
3. yarış için 1.ve 2. yarışın toplamından alınacak puanların toplamına bakılarak belirlenen
sıralamaya
göre yarışmacılar gride yerleştirilir. Puanların eşit olması durumunda sıralama turu sonucu daha
iyi
olan önde start alır. Ayrı puanlama yapılan Formula Senior ve Formula Master kategorileri için
1.ve 2.
yarış sonuçları genel klasman puanı olarak toplanarak sıralama yapılır ve bu şekilde gride dizilir.
Birden fazla kategorinin aynı yarışta start alması durumunda, toplam yarışan sürücülerin ilk 6
(altı)
sırası, 2. yarışın gridine tersten yerleştirilir. Bir yarış içerisindeki her kategori için ayrı ayrı tersten
grid
yerleştirilmesi yapılmaz. Formula Senior ve Formula Master kategorilerinin dereceleri ortak
sıralama
olacak şekilde düzenlenir ve bu şekilde gride dizilir.
Senior ve Master kategorileri beraber start alırlar. Ancak bahsi geçen yarışta toplam kayıt
sayısının 24
ve üzeri olması ile aynı zamanda kategorilerden her birinde en az 6 (altı) yarışmacı olması
durumunda, yarış farklı 2 (iki) ayrı kategori olarak koşulur.
Ayrı koşulan bu yarışlarda her bir kategori için ayrı ayrı olmak kaydıyla, 2. yarış için tersten start
prosedürü uygulanır. Bu durum kesin kayıtların ilanından sonra, mevcut durum değerlendirilerek
geçerlilik kazanır ve hafta sonu programı bu mevcut duruma göre düzenlenir.
Her bir yarış için ayrı puanlama yapılır. 3 (üç) yarış sonucu alınan toplam puana göre o hafta
sonunun
genel klasmanı oluşturulur.
Burada değinilmemiş konularda TOSFED 2014 Ulusal Karting Talimatı ilgili maddeli geçerlidir.
3.10 Yönetmeliğin Yorumu ve Uygulanması
Bu yarışma,yönetmeliğine esas TOSFED 2014 Ulusal Karting talimatıdır.Ulusal Karting Talimatı
üzerindeki değişiklikler sadece TOSFED Spor Kurulu tarafından yapılabilir.
Yarışmanın programı görevliler veya parkur değişiklikleri ile ilgili bültenler tarih ve numaralı
olarak resmi ilan yerlerine asılmak ve Yarışma Komiserleri tarafından onaylanmak sureti ile
geçerli olacaktır.
3.10 CEZALAR
•Yarışma sonrasında tüm yarışmacıların direkt olarak tartıya girilmeleri zorunludur.Aksi durumda
Komiserler Kurulu tarafından ihraca varan ceza verilebilir.Tartı işleminde ağırlığın Ulusal Karting
Talimatı’nda belirtilen minimum değerlerinden düşük çıkması ihraç sebebidir.
•Spor Komiserleri’nce kabul edilmeyen sebeplerle İdari Kontrol’de lisans ibraz edemeyen
yarışmacı ve/veya sürücüler Komiserler Kurulu’nun kararlaştıracağı para cezasını ödemekle
yükümlüdürler.
•Pit Sahası içerisinde sigara içmek yasaktır.Bu yasağa uymayanlar 100.00 TL para cezası
ödemekle yükümlüdürler.
•Ayrıca bu yönetmelikten yazılmayan cezalar için TOSFED 2014 Ulusal Karting Talimatı sayfa 47
madde 4 hükümleri geçerlidir.
4.ÖDÜLLER VE ÖDÜL TÖRENİ
Mini Kategorisi’nin
Formula Junior Kategorisi’nin
Formula Senior Kategorisi’nin
Formula Master Kategorisi’nin
İlk üç derecesine kupa
İlk üç derecesine kupa
İlk üç derecesine kupa
İlk üç derecesine kupa
5.YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
TÜRKİYE KARTİNG ŞAMPİYONASI 2.AYAK İZMİR ÜLKÜ YARIŞ PİSTİ
YARIŞ PROGRAMI
21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ
09:00-10:10 İdari ve Teknik Kontrol (TKŞ)
10:10-10:30 Brifing (TKŞ)
10:30 - 10:40
10:40 - 10:50
10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
Serbest antrenman Formula Senior / Master
Serbest antrenman Mini
Serbest antrenman Formula Junior
Serbest antrenman RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
11:10 - 11:20
11:20 - 11:30
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
Serbest antrenman Formula Senior / Master
Serbest antrenman Mini
Serbest antrenman Formula Junior
Serbest antrenman RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
11:50 - 12:00 Resmi antrenman Formula Senior / Master
12:00 - 12:10 Resmi antrenman Mini
12:10 - 12:20 Resmi antrenman Formula Junior
12:20 – 12:30 Resmi antrenman RMC DD2
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
12:30-12:40
12:40-12:50
12:50-13:00
13:00-13:10
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
(10 dk.)
Sıralama Turları Formula Senior ve Formula Master
Sıralama Turları Mini
Sıralama Turları Formula Junior
Sıralama Turları RMC DD2
13:20-13:30 1. Komiserler Kurulu Toplantısı (TKŞ)
13:20-13:40 Brifing İKDB
13:20-14:00 Ara
14:00-14:20
14:25-14:45
14:50-15:10
15:15-15:35
TKŞ Yarış 1 Formula Senior / Master
TKŞ Yarış 1 Mini
TKŞ Yarış 1 Formula Junior
RMC Yarış 1DD2
15:40-16:00 2. Spor Komiserleri toplantısı (TKŞ)
16:00
TKŞ Kapalı Park Açılışı ve Gün Sonu
22 HAZİRAN 2014 PAZAR
09:30-09:42
09:42-09:54
09:54-10:06
10:06-10:18
Serbest antreman Formula Senior / Master
Serbest antreman Mini
Serbest antreman Formula Junior
Serbest antrenman RMC DD2
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.
10:18-10:30
10:30-10:42
10:42-10:54
10:54-11:06
Resmi antreman Formula Senior / Master
Resmi antreman Mini
Resmi antreman Formula Junior
Resmi antrenman RMC DD2
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
(12 dk.)
11:10-11:30
11:35-11:55
12:00-11:20
12:25-12:45
TKŞ Yarış 2 Formula Senior /Master
TKŞ Yarış 2 Mini
TKŞ Yarış 2 Formula Junior
RMC Yarış 2 DD2
12:45-13:15 Ara
13:15-13:35
13:40:14:00
14:05-14:25
14:30-14:50
TKŞ Yarış 3 Formula Senior /Master
TKŞ Yarış 3 Mini
TKŞ Yarış 3 Formula Junior
RMC Yarış 3 DD2
14:50-15:10 3. Spor Komiserleri toplantısı (TKŞ)
15:10
Kapalı Park Açılışı
15:10
Kesin Neticelerin İlanı / TKŞ Ödül Töreni
Download

1 ) PROGRAM - İzmir Park