Adı – Soyadı :
Sınıfı :
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM
YILI
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
CEVAPLARI
Numarası :
A.
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Ülkemizde tarımın gelişmesine
sağlayan kuruluşlar nelerdir?
–
–
–
–
–
–
–
5. Meslek ne demektir? Meslek çeşitlerini
örnek vererek yazınız.
katkı
Bir kişinin geçimini sağlamak amacıyla
yaptığı sürekli işe meslek denir.
–
–
–
–
–
–
–
–
Toprak Mahsulleri Ofisi
GAP Projesi
Devlet Su İşleri
Tarım Kredi Kooperatifleri
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Ziraat Bankası
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
2. Yaşadığımız bölgenin coğrafi özelliklerine göre hangi ekonomik yatırımlar yapılabilir? Örnek veriniz.
Yazar
Öğretmen
Eğitim danışmanı
Avukat
Doktor
Çiftçi
Veteriner
Marangoz
B.
Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru
ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.
Toprak, sanayide hammadde olmasının yanında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmez kaynaklarından
biridir.
Turizm, ticaret, sanayi, tarım, hayvancılık, madencilik
3. Doğal kaynaklarımızı bilinçsizce kullanmanın zararlarını yazınız.
–
–
–
–
Doğal kaynakların tükenmesine sebep olur.
Hava ve çevre kirliliği ortaya çıkar.
Kirlenen havanın yağmur suları ile
toprağa ve yer altı sularına karışması
ile canlılar olumsuz etkilenir.
Maden atıklarının havaya karışması
insanlarda hastalıkların çıkmasına
sebep olur.
4. Nitelikli iş gücü nedir? Açıklayınız.
İyi eğitim almış, işini iyi şekilde yapan,
üretken, yeniliklere ve gelişmelere açık
olan, ülke ekonomisine katkıda bulunan
ve zihin gücüne dayalı işlerde çalışmaya
denir.
D
2.
Su, ekonomik faaliyetlere kaynak olmasının yanında tüm canlıların vazgeçilmezidir.
D
3.
Ülkemizde maden çeşitliliği azdır.
Y
4.
Ormanlarımızı korumak milli görevlerimizdendir.
Y
5.
Her yurttaş eşit miktarda vergi vermek
zorundadır.
D
C.
Aşağıda boş bırakılan alanları uygun sözcüklerle doldurunuz.
1.
Sulama ve gübre kullanımının bilinçsizce yapılması tarımı kötü etkiler.
2.
3.
İç Anadolu Bölgesi’nin genel coğrafi özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin gelişmiş olduğu söylenemez?
A)
B)
C)
D)
Gıda sanayisi
Petro – kimya sanayisi
Kâğıt sanayisi
Dokuma sanayisi
Vergi vermek bir vatandaşlık sorumluluğudur.
YANIT: C
3.
Dünyada en çok Bor madeni rezervi ülkemizde
bulunmaktadır.
4.
Toprak, su, maden ve ormanlar başlıca doğal
kaynaklarımızdır.
5.
Belli bir eğitim ile kazanılan, insanlara hizmet
vermek ve karşılığında para kazanmak amacıyla yapılan işe ticaret denir.
D.
1.
4.
Türkiye’deki çayır ve meraların oranı, 1938 yılında yaklaşık olarak %55 iken günümüzde bu
oran %30’lara kadar düşmüştür.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden
daha çok hangisi söylenebilir?
A) Çayır ve meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi
B) Hayvancılık faaliyetlerinin giderek önemini
yitirmesi
C) İklimin kuraklaşması
D) Çayır ve meraların yerleşim alanlarına dönüştürülmesi
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
YANIT: D
Ege Bölgesi’nden çıkarılan madenlerle bu
madenlerin çıkarıldığı yöreler eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
5.
A)
B)
C)
D)
Demir – Edremit, Balıkesir
Mermer – Afyon
Civa – Denizli
Krom – Menteşe yöresi
Y
X
YANIT: C
2.
1.
2.
3.
4.
Çay
Fındık
İncir
Kayısı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin
üretimi sadece Karadeniz Bölgesi’ne aittir?
Haritada yer alan X merkezinde aynı tür
sebzenin Y merkezine göre daha erken olgunlaştığını söyleyen bir ziraatçı, bu duruma sebep olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
A) Yalnız 1
C) 1 ve 3
A) Enlem
C) Nemlilik
B) 1 ve 2
D) 2 ve 4
YANIT: B
B) Boylam
D) Yükselti
YANIT: A
Download

8. Sınıf deneme sınavı