ADI-SOYADI:……………………………………………………………………..
A
ALDIĞI PUAN :…………………………..
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “ D”,yanlış olanların başına “Y”
yazınız. www.sorubak.com
 Çocuklarımız ilk eğitimlerini ailelerinden alırlar.
 TEMA Vakfı, doğal afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yardımına koşar.
 Türk yardım kuruluşları, yalnızca Türkiye’de hizmet verir.
 Sosyal örgütlerde çalışanların ücretini devlet öder.
 Okullardaki kulüp çalışmaları öğrenciler arasındaki dayanışmayı arttırır.
 Sosyal örgütler çalışmalarını gönüllü üyelerle yaparlar.
 Sınıf arkadaşlarımızla oluşturduğumuz folklor ekibi sosyal örgüte örnektir.
 “Kara gün dostu “denilen kuruluş Yeşilay’dır.
 Sosyal Örgütler kalıcı olan gruplardandır.
 AÇEV, TEGV, ÇEV, ERAM ve TEV eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarıdır.
B
Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
 ……………………………………………………devlet tarafından toplumun temel ihtiyaçları için









C
kurulmuştur.
TEMA Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin ……………olmasını önlemektir.
Kimsesiz çocuklara …………………………………………………Kurumu hizmet verir.
Sosyal örgütler çalışmalarını ……………………………………üyelerle yaparlar.
……………………….en az iki kişinin belirli bir amaç için bir araya gelmesiyle oluşur.
Yoksul,kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlılarımız …………………………….kalırlar.
Grupların yaptıkları faaliyetlere …………………………………………….denir.
Bir toplumu oluşturan bireylerin ortak çıkarları için birbirlerine destek
olmalarına………………………………..denir.
Huzurevleri devlet tarafından açılan ………………….kurumlardır.
Lösemili ve kan hastası çocukların ,sağlık ve eğitim ihtiyacını karşılayan kuruluşun adı
kısaca……………………dir.
Aşağıdaki soruları anlayarak okuyun ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1 Gruplarla ilgili aşağıdaki söylemlerden hangisi yanlıştır?
A) Amaçları gerçekleştikten sonra dağılır.
B) Üyelerinin ortak bir amacı vardır.
C) Kalıcıdırlar.
D) İki veya daha fazla üyeden oluşur.
2
Gönüllü kişilerin kurduğu örgütlere ne isim verilir?
A) Amaçları gerçekleştikten sonra dağılır.
B) Üyelerinin ortak bir amacı vardır.
C) Kalıcıdırlar.
D) İki veya daha fazla üyeden oluşur.
3
 Gönüllülük esasına göre çalışan kuruluşlardır.
 Amaçları toplumun ya da bireylerin yaşadığı sorunların çözümüne katkı
sağlamaktır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen sosyal grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Resmi kurum
B) Sivil toplum örgütü
C) İlkyardım örgütü
D) Devlet kuruluşu
4
HASTANE
KARAKOL
OKUL
Çevremizde yaşadığımız bazı sosyal problemler ve ihtiyaçlar vardır. Bu problemlerin ve
ihtiyaçların giderilmesi için ise bazı kurumlar kurulmuştur.
Yukarıda verilen kurumlarla aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangisi dışta
kalır?
A) Teyzemin kızı bu sene birinci sınıfa başlayacak.
B) Sokağımızın acil olarak bir çocuk parkına ihtiyacı var.
C) Mahallemizin muhtarı iş yerinde aniden fenalaşmış.
D) Dün gece biz uyurken komşumuzun evine hırsız girmiş.
5 Okulda kulüp çalışmalarına katılan bir öğrencide aşağıdakilerden hangisi
görülür?
A) Zamanını boş bir şekilde değerlendirmesi,
B) Kendine güvenmesi ve iş birliği yapma duygusunun artması,
C) Sosyal ilişkilerden kaçınması ve içine kapanması
D) Okul derslerindeki başarısının düşmesi.
PUANLAMA: Her soru 4 puan değerindedir.
Download

hep birlikte test 2