MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ
Çayır ve Mera alanları hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin en ucuz
ve kolay temin edildiği önemli doğal kaynaklarımızdır. Ancak ekonomik ve sosyal faktörler nedeniyle
zamansız ve aşırı otlatılan meraların doğal yapısı bozulmaktadır.
Doğal yapısı bozulan mera alanlarında , yem üretimini ve kalitesi artırarak, hayvancılık
faaliyetlerinin artmasını sağlamak ve erozyonu önlemek amacıyla MERA ISLAH VE AMENAJMAN
projeleri uygulanmaktadır.
İlimizde 96.237 da alanda MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ uygulanmakta olup, 235.370 da
alanda 2015 yılın da çalışmalara başlanacaktır.
MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ kapsamında çeşitli ıslah yöntemleri ve otlatma sistemi
uygulanmaktadır.
Çayır ve Mera alanlarında mera bitkilerinin üretimini ve besin değerini artırmak, bitki örtüsü
sıklığını sağlamak amacıyla, toprak analizleriyle toprak yapısına, meranın doğal yapısına uygun gübre
çeşidi belirlenerek gübreleme çalışmaları yapılır.
Tohumlamaya ihtiyaç olan alanlarda mera bitkisi karışımı ekilerek yapay mera tesis edilir. Düzensiz
otlatma sonucu artan, meranın yapısını bozan yabancı bitkilerle mücadele edilir.
Gölgelik, suluk, tuzluk, kaşınma kazıkları, mera çitleri, hayvan barınakları gibi otlatmayı
kolaylaştırıcı tesislerin ve meralarda hayvanların sevk ve idaresini sağlayan mera yollarının yapımıda
proje kapsamında yapılan çalışmalardır.
Mera Islah ve Amenajman Projelerinden istenilen sonuçların alabilmesi için mutlaka otlatma
sisteminin uygulanması gerekir. Mera alanlarının otlatma kapasitelerine ve kritik dönemlere dikkat
edilerek otlatılması gerekir.
Mera Islah ve Amenajman Projelerinin uygulamalar sonrası etkinliğinin ve sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için meraların önemi , otlatma sistemi konularında eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
Kaba yem üretimine katkı sağlanması meraya olan baskının azaltılması amacıyla yem bitkisi ekilişi
konusunda hayvan sahipleri bilgilendirilmektedir.
Download

MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ