Genel Kimya 101 L
Deney 2
Difüzyon
Difüzyon Nedir?



Sıvı veya gaz halindeki bir
maddenin konulduğu ortamda
gelişigüzel molekül hareketi ile
yayılmasına difüzyon denir.
Difüzyon hızı
sıcaklığa,
molekül ağırlığına,
yoğunluğa bağlı olarak değişir.
Gaz moleküllerinin hızları
3RT 1
2
EK =
= mu
2N A 2
3RT
u =
mN A
2
Ortalama hız
3RT
3RT
u=
=
mN A
M
Birimlere dikkat
Gazların yayılma (difüzyon) ve dışa
yayılmaları (efüzyon)
vakum
Difüzyon
Gazların birbiri ile
karışması (moleküler
çarpışma olur)
Efüzyon
Gazların çok küçük bir delikten
yayılmaları (moleküler
çarpışma olmaz)
Thomas Graham (1891)
D1
M 2 1/ 2
d 2 1/ 2
=(
) =( )
D2
M1
d1
Difüzyon hızı
Mol kütlesi
Yoğunluk
•İki ucu açık cam tüp, spora düzgün bir biçimde yerleştirilir ve
deney adımları ilerledikçe aşağıda görüldüğü gibi bir hal alır.
Pamuk
üzerinde
3-4 damla
NH3 (aq)
Tıpa
Beyaz duman
halinde
NH4Cl (k)
Pamuk
üzerinde
3-4 damla
HCl (aq)
Download

Difuzyon Deney Sunumu