İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi
10 Temmuz 2014
Prof. Dr. Nilüfer SEZER
Dekan
Doç. Dr. Ergün YOLCU
Dekan Yardımcısı
İstanbul Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Akademik Kurul Toplantısı
2013-2014
BAHAR
İletişim Fakültesi
Akademik Personel Durumu
BÖLÜM
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör.
Araş. Gör
Gazetecilik
9
5
3
1
12
Halkla
İlişkiler ve
Tanıtım
9
8
7
1
8
Radyo
Televizyon
ve Sinema
6
8
5
2
13
Toplam
24
21
15
4
33
Öğretim Üye Sayısı: 60
Öğretim Yardımcıları:37
İletişim Fakültesi
İdari Personel
Fakülte Sekreteri
1
Şef
4
Tekniker
3
Bilgisayar İşletmeni
11
Memur
1
Teknisyen
1
Teknisyen Yardımcısı
2
Daktilograf
1
Sekreter
1
Hizmetli
1
İşçi
3
Toplam
29
İletişim Fakültesi
Dekanlığımızca Talep Edilen Kadro Listesi
Doç. Dr. Gülin Terek Ünal
Yrd. Doç. Dr. Özlem Kalan Gündüz
Yrd. Doç. Dr. Ümit Sarı
Yrd. Doç. Dr. Mesut AYTEKİN
Araş. Gör. Dr. Oya MORVA
Araş. Gör. Dr. Adem AYTEN
Doç. Dr. Uğur Gündüz
Doç. Dr. Meltem Bostancı
Araş. Gör. Dr. Hatun BOZTEPE
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma Göksu
Araş. Gör. Dr. Sermin Ildırar Kırbaş
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL
Araş. Gör. Dr. Diğdem SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Betül Önay DOĞAN
* Sarı ile işaretli olanlar atanmıştır.
Dekanlığımızca Talep Edilen Kadro Listesi
Dosyası İncelemede Olanlar
Doç. Dr. Ahsen Deniz Morva KABLAMACI
Doç. Dr. Tuğçe Gürel BORAN
Doç. Dr. Burcu Kaya Erdem
Araş. Gör. Dr. Fırat TUFAN
Atamalar
Prof. Dr. Hasan AKBULUT
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
Doç. Dr. Sergün KURTOĞLU
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER
Yurt Dışına Gönderilen Öğretim Elemanı
(25 Kongre, konferans vb toplantılara
katıldılar)
Yurt Dışına Gönderilen Araş. Gör.
(5Kongre, konferans vb toplantılara
katıldılar)
Yurt Dışına Gönderilen Öğrenci Sayısı
18
4
3
İletişim Fakültesi
Bütçe
YIL
2010
2011
2012
2013
2014
TAHSİS EDİLEN KULLANILAN
BÜTÇE
BÜTÇE
3.211.200
3.211.200
4.364.100
4.364.100
4.889.000
4.889.000
6.050.300
6.050.300
5.711.000
Öğrenci Sayılarımız
İletişim Fakültesi
Lisans Öğrenci Sayıları
Birinci Öğretim
1737
İkinci Öğretim
1021
Uzaktan Eğitim
831
Toplam
3589
(158 kişi aktif değil %19)
Bölüm Bazında Lisans Öğrenci Sayıları
Gazetecilik
1329
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
1136
Radyo Televizyon ve Sinema
1124
Toplam
3589
Aktif Olmayan Öğrenci Sayısı: 448
Toplam Öğrenci Sayımızın % 12,4’ü aktif olmayan
öğrencilerden oluşturmaktadır. (Aktif olmayan
öğrencilerin %35,2 Uzaktan Eğitim Öğrencisidir.)
İletişim Fakültesi
Lisans Üstü Öğrenci Sayıları
Yüksek Lisans
379
Doktora
266
Toplam
645
BÖLÜM
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo Televizyon ve Sinema
Genel Gazetecilik
Toplam
Y. lisans
Doktora
134
96
99
70
132
100
14
379
266
Toplam Öğrenci Sayımızın % 15, 2 si
Lisan Üstü Öğrencilerden oluşmaktadır.
İletişim Fakültesi
Yarı Zamanlı Öğrenci Kontenjanımız
2009
66
2010
66
2011
75
2012
75
2013
60
2014
60
İletişim Fakültesi
Uluslararasılaşma
Erasmus Gelen Öğrenci Sayısı
Gazetecilik
7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
5
Radyo Televizyon ve Sinema
9
Toplam
21
Erasmus Giden Öğrenci Sayısı
Gazetecilik
9
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
6
Radyo Televizyon ve Sinema
9
Toplam
24
Erasmus Anlaşma Sayısı
Almanya
Hollanda
İtalya
Litvanya
Polonya
Belçika
Estonya
Avusturya
Britanya
İspanya
Fransa
Portekiz
22 Üniversite
Erasmus Öğrenci Sayısı Kontenjanı
Gazetecilik
14 Lisans 9 YL 3 Doktora
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
17 Lisans 7 YL 3 Doktora
Radyo Televizyon ve Sinema
15 Lisans 5 YL 3 Doktora
Toplam
76
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Erasmus Öğrencileri için Planlanan Ders Programı
Course 1: Literary Adaptation in
CinemaCourse 2: Media, Democracy and
EU-English
Course 3: Human Rights and the
Media- English
Course 4: Comparative
Broadcasting Systems- English
Course 5: Sociology of the new
media - English
Course 6: Intercultural
Communication -English
Course 7: Economy of the MediaGerman
Course 8: Practicing Film, TV,
Radio- German
Course 9: Effective
Communication-French
Course 10: Political
Communication
English
English
English
English
English
English
German
German
French
French
İletişim Fakültesi
EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ
AUZEF’de Açılan Bölüm/Programlar
1. Gazetecilik Bölümü (Azerbaycan ile Ortak Lisans Programı)
2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (Azerbaycan ile Ortak Lisans
Programı)
3. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (Azerbaycan ile Ortak Lisans
Programı)
4. Sosyal Medya ve İletişim (Uzaktan Eğitim Ön Lisan Programı)
İletişim Fakültesi
Önerilen ve Başlayacak Olan Lisans Üstü Programlarımız
1. Reklamcılık İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans- Senotadan geçti
2. Kişilerarası iletişim İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans - Senotadan
geçti
3. Kurumsal iletişim İkinci öğretim tezli yüksek lisans - Senotadan geçti
*4. Uluslararası medya çalışmaları (ingilizce) İkinci öğretim Tezli yüksek
lisans çift diploma - Senotadan geçti
*(Yabancı dilde ilk programımız)
Yapılan Yatırımlar
(Fiziki)
İletişim Fakültesi
1. Dekanlık giriş katı için oturma grupları ve TV üniteleri ile yeniden
düzenlendi
Yapılan Yatırımlar
(Fiziki)
2. Ajans Üniversite mekanı tamamen yenilendi
İletişim Fakültesi
Yapılan Yatırımlar
(Fiziki)
3. Dokunmatik ekranlı sınıf kürsü bilgisayarı
İletişim Fakültesi
Yapılan Yatırımlar
(Fiziki)
İletişim Fakültesi
4. Fakülte Giriş katı da aynı biçimde yenileme çalışmaları başladı
5. Toplantı Odası 1 yeniden düzenleme çalışmaları başladı
6. Öğrenci İşleri duvar üstlerine bilgi ekranları yerleştirme
çalışması başladı (Ders Programları ve diğer bilgiler gün boyu
yayınlanacak)
Yapılan Çalışmalar
(İdari)
İletişim Fakültesi
1. Yönetim Kurulu Toplantı Günü Belirlendi ve Düzenli Olarak Salı
günleri Yapılmaktadır. Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları
iletişim.İstanbul.edu.tr adresinde yayınlanmaya başladı.
2. İyi bir iletişim ağı kurmak üzere personelimizin cep telefonlarına sms
ve maillerine mesaj gönderilmeye başlandı. Öğrencilerimizle daha iyi
bir iletişim kurmak için sosyal medya çalışmaları devam etmektedir.
Bölüm, anabilim ve birim çalışanlarımıza öğrenciler artık sosyal medya
aracılığı ile de ulaşacaktır.
3. Fakültemizde 13.02.2014 tarihinde e-imza başlatıldı.
4. Fakültemiz 13.02.2014 tarihinde stratejik planı Rektörümüze sundu.
5. Bölüm Başkanları ve Anabilim Dalı Başkanları ile toplantılar
başlatıldı. Düzenli olarak her ay bu toplantılar yapılacak.
Yapılan Çalışmalar
(İdari)
İletişim Fakültesi
6. Bölüm Başkanlıklarından ve İdari Birimlerden brifing alındı. Her yıl
ocak ayında bu brifingler alınacak.
7. 2013-2016 İÜ İletişim Fakültesi Stratejik Çalışma Planı hazırlandı.
Bu plan her yıl ilk akademik kurulda yapılan/yapılamayanlar anlatılacak
ve öneriler alınacaktır.
8. Katılımı zorunlu olmayan “Aylık Toplantılar” düzenledik. Her ayın ilk
haftasının salı günü saat 15:00-17:00 arasında toplantı odasında bütün
personelimizin katılabileceği karşılıklı yüz yüze iletişim toplantıları
yaptık ve güz döneminde devam edeceğiz.
9. Kurumsal aidiyeti arttırmak için idari personel ile kahvaltı
yapıldı. Ramazan sonrası öğretim üyelerimizin ve ailelerinin
katılımıyla kahvaltı yapacağız.
Yapılan Çalışmalar
(İdari)
İletişim Fakültesi
10. Mezuniyet Töreni yeniden düzenlendi
Öğr. Gör. Esma Sancar, Öğr. Gör. Fatih Özkoyuncu, Araş. Gör. Rabia
Zamur ve Araş. Gör. Burcu Varlı koordinatörlüğünde 40 kişilik bir grupla
tören hazırlandı. Öğrenci işleri şefi İlksen Acarer Sünnetçi mezuniyet
yeminini okudu.
1) 2013-2014 Eğitim öğretim Yılı Mezuniyet Töreni İlk kez
bölümler itibarıyla ayrı ayrı mezuniyet programı yapıldı.
2) Her bölüm birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne «Onur Belgesi»
verilerek sahnede ödüllendirildi. Ipad, fotoğraf makinası ve çeşitli
hediyeler de verildi.
3) 2013-2014 Eğitim öğretim Yılı Mezuniyetinde programında
katılan bütün Öğretim Üye ve Elemanlarımıza eğitime yaptıkları
katkılarından dolayı rektörümüz tarafından takdir belgesi verildi.
İdari personele de törenle verilecek.
Yapılan Çalışmalar
(İdari)
İletişim Fakültesi
10. Mezuniyet Töreni yeniden düzenlendi
4) 2013-2014 Eğitim öğretim Yılı Mezuniyet Programlarının
fotoğraflarının çekimleri ve video kayıtları Fakültemiz tarafından
yapılarak web sitemizde yayınlandı. Öğrenciler ve aileleri buradan
Fotoğraf ve görüntülere ulaşabildiler.
5) Öğrencilerin kendi çektikleri mezuniyet filmi tüm mezuniyet
programlarında gösterildi.
6) Mezuniyet görüntülerinin çekimlerinde Jimmy jib kullanıldı.
7) Öğrencilere sarı ve yeşil kartlar dağıtılarak iki farklı oturma
bölümüne alındırlar. Karışıklık olmadan öğrencilerimiz ve aileleri
Mezuniyetten mutlu ve huzurlu biçimde ayrıldılar.
İletişim Fakültesi
UYGULAMA BİRİMLERİ
Yeni Medya Merkezi (YMM) kuruldu.
1. Bu merkez altında bütün medya birimlerini topladık.
2. İletişim Fakültesi Web sayfasını yeniden yapılandırıp içerik üreten
hale getirdik.
3. İletişim alanıyla ilgili duyurular, yenilikler, yayınlar, yarışmalar,
anketler ve kurumsal aidiyeti destekleyen bir çok seçenek bu
sayfada yer alıyor. İletişim Fakültesi öğrencilerinin her gün baktığı
bir web sayfası olmayı hedefliyoruz.
4. Twitter ve facebook vb. başta olmak üzere Sosyal Medyada etkin
olma çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal Medya Strateji Grubu
kurduk.
İletişim Fakültesi
Ajans Üniversite (Yeni)
1. Haber Ajansını “Ajans Üniversite” adı altında yeniden
yapılandırdık. Her gün 11 bin medya noktasına İletişim Fakültesi
öğrencileri tarafından üretilmiş haber geçiyoruz “Ajans Üniversite”
İletim Gazetesi’nin, web sayfamızın ve İÜ ana web sayfasının
haber kaynağı oldu.
2. Üniversitenin tüm etkinlikleri takip edilip, özel haber ve
röportajlar yapılıyor. Ajans yenilendi, alt yapısı değiştirildi,
dolaplar ve renkli koltuklar alındı, yeni 20 adet laptop alındı.
3. Ajansın web sitesi güncellendi ve yenilendi. Ajansa yeni logo
yapıldı.
İletişim Fakültesi
Ajans Üniversite (Yeni)
4. Ajans tarafından üretilen haber sayısı
Aylar
Sayı
Ocak
25
Şubat
73
Mart
160
Nisan
155
Mayıs
161
Haziran
80
Toplam
654
İletişim Fakültesi
İletim Gazetesi
1. İlk kez Üniversite Gazeteleri arasında QR kodlu haber
yayımlamaya başladık. Okurlar QR kodunu okutarak haberi hem
görsel olarak izleyebiliyor hem de haberin geniş içeriğine
ulaşabiliyor.
2. İletim e- gazete olarak yayımlanmaya başladı. Yaklaşık 100 bin
mail adresine gazetemiz ulaştırılıyor.
3. Aylık olarak yayımlamaya başladık. Teknik ve ekonomik
problemlerden ötürü en son Nisan Sayısı yayımlandı.
4. Mayıs sayısı baskı aşamasında
5. Haziran ve Temmuz içerikler hazır, sayfa düzenlemesi yapılıyor.
İletişim Fakültesi
İÜWEBTV (Yeni)
İÜ WEBTV 1 Ocak 2014 tarihinde youtube tabanlı olarak
yayına başladı. Bilimsel etkinlikleri bütün
kullanıcılara duyurmaya başladık. Öğrencilerin çalışmalarını
da yine buradan yayınlıyoruz. (iuwebtv.istanbul.edu.tr)
Radyo İletişim
Radyo İletişim ve Radyo Canlı Yayın Aracı
İletişim Radyo’nun daha etkin yayın yapmasını
sağlıyoruz. Canlı yayın aracı İstanbul Üniversitesi
Fakültelerini ziyaret edip orada röportajlar yapıp yayınlamaya
başladı. Mezuniyet ve tanıtım günlerinde radyomuz canlı yayın
yaptı.
İletişim T5 Atölye (Yeni-Araştırma Merkezi)
“Eğitim üretim içindir.”
Sektörün gereksinim duyduğu, profesyonel hizmetleri, akademik
birikim, dinamizm ve güçlü teknik altyapı ile sunmayı hedeflemektedir.
T5 Atölye, fakülte içi/dışı, Eğitim veren/alan tüm unsurların ortak
birikiminin ve disiplinler arası işbirliğinin ürünlerini sunmaktadır.
AtölyeT5 “Twitter’da TBMM” araştırması devam ediyor. Mayıs-HaziranTemmuz olmak üzere 3 aylık karşılaştırmalı rapor Temmuz ayının ilk
haftası çıkacak.
“Twitter’da Gazeteciler” araştırması aynı biçimde 3 aylık karşılaştırmalı
olarak hazırlanıyor.
“Türkiye Cumhurbaşkanını Seçiyor” Başlıklı bir dosya hazırlanıyor. 20
Temmuz’da tamamlanmış olacak. Çok geniş kapsamlı bir çalışma.
Öğrenciler İstanbul’da çeşitli meslek grupları, stk’lar, gazeteciler ve
vatandaşlarla görüşmelere başladılar. Tüm dosyalar birleştirilecek ve
ortaya anket, video-röportaj ve karşılaştırmalı seçmen analizleriyle
birlikte şık bir dosya çıkacak.
İletişim Fakültesi Dergisi :
Dergimiz iki senelik bir önizleme sürecinin ardından 2008 yılında
Tubitak-Ulakbim ile sözleşme imzaladı. Daha sonra dergimiz
ASSOS tarafından izlenmeye layık bulundu. Bunu uluslararası
tarama endeksleri olan EBSCO ve ProQuest takip etti. -Dergimiz
Kasım ayından ULAKBİM tarafından Dergiparka seçilen Türkiye
genelindeki ilk 100 sosyal bilimler dergisi arasında yer aldı.
Dergimiz iki yıl önce yine ULAKBİM tarafından dünyanın en
prestijli tarama ağlarından biri olan Thomson ISI’a bölgesel
bir dergi olmak üzere önerildi.
İletişim Fakültesi Dergisi :
Derginin formatını değiştirdik. Örneğin bir sayıda artık en az yedi
en fazla on bir yazı basıyoruz. Tek sütun ve yenilenmiş APA
formatını uyguluyoruz. Daha çok alan araştırması içeren
çalışmalara yer veriyoruz. Dergimiz giderek uluslararsı anlamda
tanınmaya başlandı ,örneğin hazırlıklarını sürdürdüğümüz
46.sayıya İran, Almanya, Rusya ve Fransa’dan yazılar geldi.
Dergimiz 2015 Nisan ayında takip eden üç sayı ile
değerlendirilecek. Dergimiz Thomson ISI’a girdiği takdirde bu
endekse giren Türkiye’deki ilk iletişim dergisi ve ilk İstanbul
Üniversitesi hakemli dergisi olacak .
İletişim Fakültesi
Aydın Doğan İletişim Ödüllerine Katılan Öğrencilerimiz
1. Yazılı Dalda 24 Proje
2. Sayfa Düzeninde 1 Proje
3. Görsel Dalda 16 görüntülü haber projesi
4. İşitsel Dalda 8 radyo programı projesi
5. Belgesel ve kısa metraj Dalında ? Proje
6. Halkla İlişkiler Alanında 10 Proje
Toplam: 59 + ? Projemiz yarışacak.
Stratejik Çalışma Grupları
İletişim Fakültesi
Stratejik Çalışma Grupları oluşturduk. (SÇG).
Fakülte ile ilgili bütün vizyoner çalışmaların içinde bu
gruplar olacak.
1. İnsan Kaynakları Yönetimi SÇG. (Stajlar için
anlaşmalar, kurum içi insan kaynakları politikası.)
2. Uluslararası Akademik İlişkiler SÇG
3. Bilimsel Araştırma Proje Oluşturma ve Takip
(Araştırmalar) SÇG
4. Sosyal Sorumluluk SÇG
5. Yeni Medya SÇG
6. Öğrencilerle İlişkiler SÇG
7. Eğitimde Yeniden Yapılanma SÇG
Geleceğin İletişim
Fakültesi ve İstanbul
Üniversitesi için hep
birlikte el ele…
Download

2013-2014 Bahar Akademik Kurul Toplantısı