D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
BÜTÜNLEME TAKVİMİ (2013 GÜZ DÖNEMİ)
(16.01.2014)
Bütünleme sınav takvimi, final sınavı ile birlikte ilan
edildiği gibidir. Aşağıdaki listede sınavın yapılacağı yerler
ve varsa gözetmeni belirtilmiştir. Başarılar dileriz.
D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME TAKVİMİ (16.01.2014)
Bs Saat
Sınıf
Sınavın Adı
Sınav Salonları ve Gözetmenler
09:00 İLH 1
Tefsir Tarihi ve Usulü
Sayfa [1]
konferans (Ş.Adsoy, S.Gökmen, İ.Akay)
09:00
Tefsir Tarihi ve Usulü
konferans
09:00
Tefsir Tarihi ve Usulü (alttan)
konferans
09:00
Tefsir Tarihi (Alttan)
konferans
Ç-İLH
Temel Dini Bilgiler-I
Eski Mescid, Dersin Hocası
Temel Dini Bilgiler-(alttan)
Eski Mescid, Dersin Hocası
11:00 İLH 4
Din Sosyolojisi-II
konferans, Dersin Hocası
11:00 İDİB 3
Sınıf Yönetimi
konferans, Dersin Hocası
09:00
Doç. Dr. İsmail AYDIN
BÜTÜNLEME 20.01. 2014 Pazartesi
09:00 İDİB 1
Sınıf Yönetimi
konferans, Dersin Hocası
13:00 İLH 4
Mukayeseli İslam Hukuku
konferans, Dersin Hocası
13:00 İDİB 4
Özel Öğretim Yöntemleri-II
konferans, Dersin Hocası
Özel Eğitim (Davut Işıkdoğan)
konferans, Dersin Hocası
15:00 İDİB 2
Seç (Fıkıh)
konferans, Dersin Hocası
15:00 İLH 2
İslam Tarihi-II
konferans(M.Çelik, M.Uzut)
11:00
13:00
Ç-İDİB
Ç-İDİB
15:00
15:00
15:00
17:00 İLH 3
Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELİK
konferans, Dersin Hocası
Günümüz Fıkıh Problemleri
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
Arapça-1
konferans, Dersin Hocası
09:00 İDİB
Arapça-1 (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
11:00 İLH 3
Sistematik Kelam-I
konferans (Ş.Adsoy, S.Gökmen, İ.Akay)
Sistematik Kelam-II (Alttan)
konferans
Ahlak Felsefesi
konferans, Dersin Hocası
Ahlak Felsefesi (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
13:00 İDİB 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
konferans, Dersin Hocası
15:00 İLH 2
İslam Hukukuna Giriş
09:00 İDİB 1
BÜTÜNLEME 21.01. 2014 Salı
konferans, Dersin Hocası
Güzel Sanat Dal (Tezhib Hat) (Alttan)
İslam İnanç esasları
09:00
11:00
11:00 İDİB 3
11:00
Arapça-III
17:00 İDİB
Arapça-III (Alttan)
eski Mescid
17:00 İLH
Arapça-III (Alttan)
eski Mescid
17:00 İLH
Arapça-V (Alttan)
eski Mescid
17:00 İLH
Arapça-1 (Alttan)
eski Mescid
09:00 İLH 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
konferans, (F.Altın, H.Zamur)
09:00 İDİB 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
konferans
09:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(Alttan)
konferans
Kur’an Semantiği
konferans, Dersin Hocası
11:00
Kur’an Semantiği (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
11:00
Kur'an Tercüme Teknikleri (Alttan)
11:00 İLH 3
11:00 İDİB 3
11:00
konferans, Dersin Hocası
Seç (Tefsir)
konferans, Dersin Hocası
(Seç I) Tefsir (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
11:00
(Seç) Kur'an Meali (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
11:00
Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar (alttan)
konferans, Dersin Hocası
11:00
Tefsir (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
11:00 İDİB 2
Seç (Çağdaş Tefsir Metinleri)
konferans, Dersin Hocası
12:00 İLH 1
Kur'an Okuma ve Tecvid-1
Dersin Hocası
12:00 İDİB 1
12:00
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-I
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi I-II
(Alttan)
Dersin Hocası
12:00
Kur'an Okuma ve Tecvid-II (Alttan)-
13:00 İLH 4
İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi
13:00 İDİB 4
Seç (Tefsir Metinleri)
konferans, Dersin Hocası
Öğretim İlke ve Yöntemleri
konferans, Dersin Hocası
15:00 İLH 2
15:00
15:00 İDİB 2
15:00
SİNAN BEKTAŞ
A.Akgüç
H.Akçay
RIFAT ABLAY
İMRAN ÇELİK
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
13:00
ABDULMELİK
O.Bozan
VERGİ
Dersin Hocası
Din Felsefesi (Alttan)
Ç-İDİB
ÖMER GUNAN
Dersin Hocası
13:00
13:00
A.Akay
konferans, Dersin Hocası
Eski Mescid(M.Çelik. M.Uzut)
17:00 İDİB 2
Doç. Dr. Metin YİĞİT
konferans, Dersin Hocası
(Seç II) Din Öğretiminde Karşılaşılan
Sorunlar (Alttan)
09:00 İLH 1
BÜTÜNLEME 22.01. 2014 Çarşamba
İslam Tarihi (Alttan)
İslam Tarihi-III (Alttan)
Yedek Gözetmenler Gözetmen Talep Eden Hoca
Öğretim İlke ve Yöntemleri (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Hadis-II
Eski Mescid, (F.Altın. H.Zamur, F.Dede, A.Akdeniz. A.Tekin. Ö.Gunan)
Hadis-II (Alttan)
eski Mescid
Din Psikolojisi
konferans, Dersin Hocası
Din Psikolojisi (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
ŞERAFETTİN
ADSOY
A.Keleş, H.M.Bağcı. M.Bilen
Türk Dili-I
konferans, (A.Vergi)
Sayfa [1]
Türk Dili (Altan)
konferans
09:00 İDİB 1
Türkçe I: Yazılı Anlatım
konferans, Dersin Hocası
09:00 İLH 3
Fıkhu’s-Siyre
konferans, Dersin Hocası
Farsça
konferans, Dersin Hocası
09:00 İLH 1
09:00
10:30
Doç. Dr. Cevat ERGİN
BÜTÜNLEME 23.01. 2014 Perşambe
10:30 İLH 3
(Seç) Farsça Tasavvuf Metinler (Alttan)
Farsça (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Medya ve İletişim
konferans, Dersin Hocası
13:00 İLH 2
Kuran Okuma ve Tecvid-III
Dersin Hocası
13:00 İDİB 2
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-III
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-III
(Alttan)
Dersin Hocası
Felsefe Tarihi-II
konferans, Dersin Hocası
13:00
Din ve Değişim (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
13:00
(Seç) Sosyal Değişme Ve Din (Alttan)
13:00
13:00 İLH 4
15:00 İLH 2
15:00
Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
BÜTÜNLEME 24.01. 2014 Cuma
İslam Hukuk Usulü-I
1. Öğr.-2A ve 2.Öğr. 2D, Konferans, ( F.Ünsal, F.Dede,) Diğer Sınıflar, Eski Mescid, (R.Ablay, A.Tekin.
Ö.Gunan, As.Kaya)
İslam Hukuk Usulü (Alttan)
24, (A.Vergi, H.Yürter)
23, Dersin Hocası
Felsefeye Giriş (alttan)
23,Dersin Hocası
09:00 İLH 1
Hadis Tarihi ve Usülü
09:00
Hadis Tarihi ve Usülü
Ç-İLH
Hadis Tarihi ve Usülü (Alttan)
eski mescid
İslam Felsefe Tarihi-I
konferans, Dersin Hocası
11:00 İDİB 3
Kelam
konferans, Dersin Hocası
Kelam Okulları (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
12:00 İDİB 3
Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi-V
12:00
(Seç) Güzel Kur'an Okuma (Alttan)
Dersin Hocası
Dersin Hocası
13:00 İDİB 4
Rehberlik
konferans, Dersin Hocası
Mantık
1.Öğr. A-B-C-D, 2. Öğr. A-B, eski mescid,(H.Turan, N.Arslan. B.Meçin, S. Bektaş, İ.Çelik) , 2.Öğr.C-D, konferans,
(R.Ablay, İ.Özdemir, H.Akçay)
15:00
Mantık (Alttan)
konferans
15:00
İlkçağ Felsefesi Tarihi
konferans
15:00
Kur'an'ın Ana Konuları (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
Dersin Hocası
09:00 İLH 1
Yabancı Dil I
konferans, Dersin Hocası
09:00 İDİB 1
Yabancı Dil-I
konferans, Dersin Hocası
09:00 İLH
Yabancı Dil (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
09:00 İDİB
Yabancı Dil (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
İslam Mezhepler Tarihi-I
konferans, (A.Özenç, S.Çakır, Ala.Tekin)
11:00 İLH 3
11:00 İLH
11:00 İLH
13:00 İLH 4
13:00 İLH
4-ALT
13:00
13:00 İDİB 4
15:00 İLH 2
15:00
15:00 İDİB 2
N.Hasırcı
İHSAN AKAY
konferans, Dersin Hocası
Kuran Okuma ve Tecvid-VII
08:00 İLH 4
AHMET
AKDENİZ
Dersin Hocası
15:00 İLH 2
17:00 İLH 1-d Hadis Tarihi ve Usülü (Ali BUDAK)
Hz. Muhammed'in Hadisleri ve
17:00 İDİB 2
Öğretileri
Hz. Muhammed'in Hadisleri ve
17:00 İDİB
Öğretileri (alttan)
Prof.Dr.Metin BOZAN
eski mescid
11:00 İLH 3
Kuran Okuma ve Tecvid-V
A.Keleş, H.M.Bağcı, M.Bilen
eski mescid
Hadis Usülü (Alttan)
12:00 İLH 3
M.Bayar, T.Kılıç
eski mescid, (F.Ünsal, H.Yürter, As.Kaya, H.Turan. N.Arslan.B.Meçin)
09:00
11:00
BÜŞRA MEÇİN
konferans, Dersin Hocası
Felsefeye Giriş
09:00 İLH
BÜTÜNLEME 27.01. 2014 Pazartesi
Dersin Hocası
15:00 İDİB
15:00 İDİB 2
SACİDE
GÖKMEN
konferans, Dersin Hocası
10:30 İDİB 3
10:30
A.Arca
FADIL ÜNSAL
M.Bozan
konferans
İslam Mezhepleri Tarihi-II (Alttan)
(Seç) İslam Dünyasında Düşünce
Akımları (Alttan)
Hadislerin Anlaşılması ve
Yorumlanması
konferans, Dersin Hocası
Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanması
(Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Hadis Metinleri (alttan)
konferans, Dersin Hocası
Din Eğitimi
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
Din Eğitimi
konferans, Dersin Hocası
Din Eğitimi (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Seç (Kürtçe I)
konferans, Dersin Hocası
ALAATTİN
TEKİN
09:00 İLH 1
09:00 İLH
09:00 İDİB
11:00 İLH 3
Doç.Dr.Nazım HASIRCI
BÜTÜNLEME 28.01. 2014 Salı
09:00 İDİB 1
11:00 İLH
11:00 İDİB 3
11:00 İDİB
13:00 İLH 4
Prof.Dr.Nurettin TURGAY
BÜTÜNLEME 29.01. 2014 Çarşamba
Siyer (alttan)
Hz. Muhammed'in Hayatı
konferans, Dersin Hocası
Sayfa [1]
konferans, Dersin Hocası
Hz. Muhammed'in Hayatı (alttan)
konferans, Dersin Hocası
Tasavvuf-II
konferans, Dersin Hocası
Yeniçağ Felsefesi (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Ölçme ve Değerlendirme
konferans, (R.Ablay, S.Çakır, Ala.Tekin)
Ölçme ve Değerlendirme (alttan)
konferans
Çağdaş İslam Düşünürleri
konferans, Dersin Hocası
Arap Dili ve Edebiyatı-I
Arap Dili ve Edebiyatı (alttan)
konferans, (R.Ablay, İ.Özdemir, H.Akçay)
Bilgisayar-I
Lab. Dersin Hocası
15:00
Bilgisayar (Alttan)
Lab. Dersin Hocası
09:00 İLH 1
Osmanlı Türkçesi
konferans, Dersin Hocası
Osmanlı Türkçesi (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Eğitim Bilimine Giriş
konferans, Dersin Hocası
Eğitim Bilimine Giriş (alttan)
konferans, Dersin Hocası
Eğitim Bilimine Giriş
konferans, Dersin Hocası
15:00 İLH 2
15:00 İDİB 2
09:00
09:00 İDİB 1
09:00 İDİB
09:00
Ç-İDİB
İslam Hukuku-1
konferans, Dersin Hocası
İslam Hukuku (Eski ve Yeni Alttan)
konferans, Dersin Hocası
15:00 İLH 2
Türk İslam Edebiyatı
konferans, Dersin Hocası
09:00 İDİB 1
Psikolojiye Giriş
11:00 İLH 3
11:00
09:00
10:30 İLH 3
Prof.Dr. Edip ÇAĞMAR
konferans, Dersin Hocası
eski mescid,( S. Bektaş, A.Özenç, İ.Çelik, M.Çelik, A.Akdeniz. )
15:00 İLH
BÜTÜNLEME 30.01. 2014 Perşembe
Siyer
10:30
Psikolojiye Giriş (Alttan)
Yahudilikte Kutsal Kitap Anlayışı
(Seç) Mukayeseli Halk İnançları
(Alttan)
konferans, Dersin Hocası
Dinler Tarihi (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
13:00
Dinler Tarihi II (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
13:00
Halkla İlişkiler (Alttan)
konferans, Dersin Hocası
13:00 İDİB 4
Özel Eğitim
konferans, Dersin Hocası
14:00 İLH 4
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve
İletişim
Din Hizmetlerinde Rehberlik ve
İletişim (Alttan)
Tefsir-II
HAMİT YÜRTER
ABDUSAMET KAYA
MEVLÜT UZUT
konferans, Dersin Hocası
13:00
15:00 İLH 2
E.Çağmar
FATMA ALTIN
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
14:00
Y.Avanoğlu
konferans, Dersin Hocası
Dinler Tarihi-II
13:00 İLH 4
ALİ ÖZENÇ
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
konferans, Dersin Hocası
16.01.2014
Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
Dekan
SAKİ ÇAKIR
Download

Bütünleme sınav takvimi, final sınavı