DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ders Listesi
Sıra
Kodu
Ders Adı
1
İLH251
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI-I
3
YDA002
ARAPÇA DİLBİLGİSİ-I (SARF)
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
YDA001
YDA003
YDA005
YDA004
İLH100
DKB205
ATA171
DKB407
DKB401
İLH253
İLH457
DKB201
İLH469
İLH455
DKB307
DKB117
İLH3DS
İLH473
DKB217
İLH3ES
İLH3AS
İLH4FS
İLH151
İLH257
İLH4BS
DKB215
DKB305
KKA006
DKB221
DKB321
İLH165
İLH265
İLH369
İLH471
İLH3BS
İLH4ES
İLH267
İLH4AS
İLH4GS
İLH4DS
DKB209
Branş Kodu
Saati
2
ARAPÇA DİLBİLGİSİ-I (NAHİV)
10
ARAPÇA METİN
6
ARAPÇA MUHADESE
ARAPÇA İMLA VE İNŞA
ARAPÇA-I
ARAPÇA-III
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
DİN EĞİTİMİ
DİN EĞİTİMİ
DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM
DİN PSİKOLOJİSİ
DİN SOSYOLOJİSİ-II
DİNLER TARİHİ-II
DİNİ İLETİŞİM
EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
FARSÇA
FELSEFE TARİHİ-II
FELSEFEYE GİRİŞ
FIKHÜ`S-SİYRE
GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ
GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI
HADİS TARİHİ VE USULÜ
HADİS-II
HUKUKA GİRİŞ
HZ. MUHAMMED`İN HADİSLERİ VE ÖĞRETİLERİ
KELAM
KUR`AN ARAPÇASI
KUR`AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ-III
KUR`AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ-V
KUR`AN OKUMA VE TECVİD-I
KUR`AN OKUMA VE TECVİD-III
KUR`AN OKUMA VE TECVİD-V
KUR`AN OKUMA VE TECVİD-VII
KUR`AN TARİHİ
KUR`AN`A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
MANTIK
MECELLE`NİN KÜLLİ KAİDELERİ
MUKAYESELİ HALK İNANÇLARI
MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
8
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
Sayfa : 1
Zorluk Derecesi
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ders Listesi
Sıra
Kodu
Ders Adı
44
DKB409
OKUL DENEYİMİ
46
DKB309
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
DB309
İLH157
DKB414
DKB403
DKB413
DKB219
DKB315
DKB211
DKB313
DKB213
DKB405
DKB311
İLH355
İLH159
İLH357
İLH161
İLH269
TRD171
İLH163
İLH271
YDL171
İLH3CS
İLH4CS
İLH453
DKB207
DKB301
İLH371
İLH261
İLH351
İLH259
İLH353
İLH263
İLH153
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
OSMANLI TÜRKÇESİ
ÖZEL EĞİTİM
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II
REHBERLİK
SEÇ (ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ)
SEÇ (DEKAB PROGRAMLARININ İNCELENMESİ)
SEÇ (FIKIH)
SEÇ (KONULU TEFSİR)
SEÇ (KÜRTÇE)
SEÇ (TEFSİR METİNLERİ)
SINIF YÖNETİMİ
SİTEMATİK KELAM-I
SİYER
TASAVVUF-II
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
TEFSİR-II
TÜRK DİLİ
TÜRK DİNİ MUSİKİSİ (NAZARİYAT)
TÜRK İSLAM EDEBİYATI
YABANCI DİL
YAHUDİLİKTE KUTSAL KİTAP ANLAYIŞI
İBADETLERLE İLGİLİ ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ
İSLAM AHLAKI
İSLAM BİLİM TARİHİ
İSLAM FELSEFE TARİHİ-I
İSLAM HUKUK USULÜ-I
İSLAM HUKUKU-I
İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ
İSLAM MEZHEPLER TARİHİ-I
İSLAM TARİHİ-II
İSLAM İNANÇ ESASLARI
Branş Kodu
Saati
5
3
3
2
2
4
3
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
4
2
2
2
2
Sayfa : 2
Zorluk Derecesi
Download

2014-2015 güz dönemi ders listesi