İŞ AHLAKI DERGİSİ
Turkish Journal of Business Ethics
Cilt/Volume: 7 Sayı/Number: 1 Bahar/Spring 2014
ISSN: 1308-4070 • DOI: 10.12711/tjbe
İş Ahlakı Dergisi uluslararası ve hakemli bir dergidir.
Yayımlanan makalelerin sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.
Turkish Journal of Business Ethics is the official peer-reviewed, international journal of the
Turkiye IGIAD. Authors bear responsibility for the content of their published articles.
Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği Adına İmtiyaz Sahibi/Owner
Şükrü Alkan
Yazı İşleri Müdürü/Chief Executive Officer
Ömer Bedrettin Çiçek (Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği)
Editör/Editor-in-Chief
Murat Şentürk (İstanbul Üniversitesi)
Alan Editörleri/Section Editors
Erkan Erdemir (İstanbul Şehir Üniversitesi)
İskender Gümüş (Kırklareli Üniversitesi)
Mustafa Otrar (Marmara Üniversitesi)
Çeviri Editörleri/English Language Editors
ENAGO
İnan Deniz Erguvan Ablorh
John Zacharias Crist
Yayın Kurulu/International Editorial Board*
Mumtaz Ali (Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya)
Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi)
Rafik I. Beekun /Nevada Üniversitesi, ABD)
Mustafa Çağrıcı (Marmara Üniversitesi)
S. Waleck Dalpour /Maine Üniversitesi, ABD)
Alpaslan Durmuş (EDAM [Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi])
Halil Ekşi (Marmara Üniversitesi)
Nihat Erdoğmuş (İstanbul Şehir Üniversitesi)
R. Edward Freeman (Virginia Üniversitesi, ABD)
Stephen Hicks (Rockford Koleji, ABD)
İbrahim Kalın (T. C. Başbakanlık Müsteşarlığı)
Hayrettin Karaman (Marmara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)
T. Krishna Kumar (Osmania Üniversitesi, Hindistan)
Robert W. Mcgee (Florida Üniversitesi, ABD)
Jon Oplinger (Maine Üniversitesi, ABD)
Mustafa Özel (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Şevki Özgener (Nevşehir Üniversitesi)
Francesco Perrini (Bocconi Üniversitesi, İtalya)
Deon Rossouw (Pretoria Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti)
Kemal Sayar (Marmara Üniversitesi)
Ahmet Tabakoğlu (Marmara Üniversitesi)
Tuomo Takala (Jyväskylä Üniversitesi, Finlandiya)
Tina Uys (Johannesburg Üniversitesi, Güney Afrika Cumhuriyeti)
Ahmet Yaşar (Fatih Üniversitesi)
Feridun Yılmaz (Uludağ Üniversitesi)
*Soyadına göre alfabetik sırada In alphabetical order by surname
Indexing-Abstracting
EBSCO
INDEX ISLAMICUS
INDEX COPERNICUS
ABI/INFORM (PROQUEST)
THE PHILOSOPHER’S INDEX
ile indekslenmekte ve/veya özetlerine yer verilmektedir.
Dergimizin bu sayısı ÇAĞRI Hipermarket ve Semt Marketçilik katkılarıyla basılmıştır.
Destekleri için teşekkür ederiz.
Hakem Kurulu/Board of Reviewing Editors*
Adem Baltacı (Kırklareli Üniversitesi) § Adem Levent (İstanbul Üniversitesi) § Ali Danışman (Çukurova Üniversitesi) § Ali
Rıza Abay (Yalova Üniversitesi) § Aşkın Keser (Uludağ Üniversitesi) § A. Tolga Öcal (Marmara Üniversitesi) § Bayram Zafer
Erdoğan (Anadolu Üniversitesi) § Bedrettin Kesgin (Yalova Üniversitesi) § Besim Bülent Bali (Doğuş Üniversitesi) § Bilal
Eryılmaz (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) § Bülent Dilmaç (Necmettin Erbakan Üniversitesi) § Can Tansel Kaya (Yeditepe
Üniversitesi) § Cemil Hakan Korkmaz (İstanbul Ticaret Odası) § Cengiz Ceylan (Kırklareli Üniversitesi) § Cengiz Kallek (İstanbul Şehir Üniversitesi) § Cengiz Şeker (EDAM [Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi]) § Deniz Taşcı (Anadolu
Üniversitesi) § Elif Muğal Yücel (Uludağ Üniversitesi) § Elif Vatanoğlu-Lutz (Yeditepe Üniversitesi) § Erkan Yaman (Sakarya
Üniversitesi) § Fahri Karakaş (University of East Anglia UK § Faruk Taşçı (İstanbul Üniversitesi) § Ferda Erdem (Akdeniz
Üniversitesi) § Fuat Man (Sakarya Üniversitesi) § Gültekin Yıldız (Sakarya Üniversitesi) § Hakkı Fındık (Kırklareli Üniversitesi) § Hanzade Doğan (İstanbul Üniversitesi) § Hediyetullah Aydeniz (Marmara Üniversitesi) § Hızır Murat Köse (İstanbul
Şehir Üniversitesi) § Hülya Kanalıcı Akay (Uludağ Üniversitesi) § Hüner Şencan (İstanbul Ticaret Üniversitesi) § Hüseyin
Çetin (Necmettin Erbakan Üniversitesi) § İnanç Özekmekçi (Erciyes Üniversitesi) § İnci Hot (İstanbul Üniversitesi) § İsa
İpçioğlu (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi) § İsmail Dülgeroğlu (Kırklareli Üniversitesi) § Janset Özen Aytemur (Akdeniz
Üniversitesi) § Kadir Ardıç (Sakarya Üniversitesi) § Kadircan Keskinbora (Bahçeşehir Üniversitesi) § Köksal Alver (Selçuk
Üniversitesi) § Mehmet Akif Çukurçayır (Selçuk Üniversitesi) § Mehmet Fatih Aysan (İstanbul Şehir Üniversitesi) § Mehmet
Karagül (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) § Mehmet Zahit Tiryaki (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) § Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniversitesi) § Mevlüt Tatlıyer (Kırklareli Üniversitesi) § Muhammed Abdullah Şahin (İstanbul Şehir Üniversitesi) § Muhammed Veysel Bilici (Kırklareli Üniversitesi) § Murat Taşdemir (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) § Mustafa
Çelen (Marmara Üniversitesi) § Mustafa Kavas (Kırklareli Üniversitesi) § Mustafa Kurt (Yalova Üniversitesi) § Mücahit Görgeç (Kırklareli Üniversitesi) § Necmettin Kızılkaya (İstanbul Üniversitesi) § Nesrin Çobanoğlu (Gazi Üniversitesi) § Nilüfer
Pembecioğlu (İstanbul Üniversitesi) § Nuray Tokgöz (Anadolu Üniversitesi) § Nurullah Genç (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
§ Oya Morva (İstanbul Üniversitesi) § Ömer Çaha (Yıldız Teknik Üniversitesi) § Ömer Torlak (KTO Karatay Üniversitesi) §
Özgün Burak Kaymakçı (İstanbul Üniversitesi) § Pınar Süral Özer (Dokuz Eylül Üniversitesi) § Rana Özen Kutanis (Sakarya
Üniversitesi) § Saim Kayadibi (Uluslararası İslam Üniversitesi, Malezya) § Seçil Bal Taştan (Marmara Üniversitesi) § Sefa
Usta (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi) § Senem Besler (Anadolu Üniversitesi) § Sümeyra Alpaslan-Danışman (Mevlana Üniversitesi) § Süreyya Çakır (Sakarya Üniversitesi) § Şenol Öztürk (Kırklareli Üniversitesi) § Şuayyip Özdemir (Afyon
Kocatepe Üniversitesi) § Tamer Çetin (Yıldız Teknik Üniversitesi) § Tekin Akgeyik (İstanbul Üniversitesi) § Umut Koç (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) § Ünsal Çığ (Mersin Üniversitesi) § Veli Karataş (EDAM [Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları
Merkezi]) § V. Lale Tüzüner (İstanbul Üniversitesi) § Yasemin Ertan (Uludağ Üniversitesi) § Yusuf Alpaydın (EDAM [Eğitim
Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi]) § Yücel Bulut (İstanbul Üniversitesi) § Yücel Sayılar (Uludağ Üniversitesi) § Zeki
Parlak (Marmara Üniversitesi) § Zümrüt Tonus (Anadolu Üniversitesi)
*İsme göre alfabetik sırada In alphabetical order by name
Akademik İçerik Danışmanlığı/Content Advisor
EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)
Telefon: +90 (216) 481-3023 Web: www.edam.com.tr Elektronik posta: [email protected]
Hukuk Danışmanı / Legal Advisor
Av. Muaz Yanılmaz, Av. Betül Altınsoy Yanılmaz
Telefon: +90 (216) 343-0088 Web: www.altinsoyyanilmaz.av.tr Elektronik posta: [email protected]
Tasarım ve Uygulama/Graphic Design
Nevzat Onaran & Semih Edis
Tashih/Proofreading
Mehmet H. Ramazanoğlu
Baskı Öncesi Hazırlık/Prepress
EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)
Yayın Türü/Type of Publication
Yerel Süreli Yayın
Yayın Periyodu/Publishing Period
Altı ayda bir Mayıs (Bahar) ve Kasım (Sonbahar) aylarında yayımlanır/Biannual (Spring & Autumn)
Baskı ve Cilt/Press
Limit Ofset Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi ZA-13 Topkapı/İstanbul Tel: 0212 567 45 35
Basım Tarihi: Eylül 2014
İletişim/Correspondence
Maltepe Mh. General Ali Gürcan Cd. Eski Çırpıcı Yolu Sk. No:1
Merter Meridyen İş Merkezi Kat: 4 D: 419, 34010 Zeytinburnu, İstanbul
Telefon: +90 (212) 544-9600 Web: www.isahlakidergisi.com Elektronik posta: [email protected]
Download

Jenerik - İş Ahlakı Dergisi