netstore
netpro
800 belediye,
950 kamu kurumu,
4500 özel sektör firması,
NETSTORE,
çeşitli uygulama ve verilerin,
çok özel işler yapan akıllı nesnelerin
indirilebileceği bir uygulamadır.
82 üniversite,
3 kıtada 16 ülke
Yol, Baraj, Tünel Projelendirmede
En Büyük Yardımcınız…
Netcad çözümlerini
kullanıyor!
NETSTORE ile Netcad uygulamalarına sahip olma
biçiminde sizlere bazı kolaylıklar sağladık. Artık Netcad
uygulama yazılımlarına daha küçük parçalar halinde
sahip olabileceksiniz. NETSURF almak yerine üçgenleme
aracı ayrı, hesap araçları ayrı, paftalama araçları ayrı ayrı
alınabilecek. Bu şekilde birden çok meslek disiplininde
kullanılan araçlara çok daha iyi koşullarda sahip
olabileceksiniz.
www.netcad.com.tr
Broşürde ismi geçen Netcad ve Netcad modülleri Ulusal CAD ve GIS Çözümleri A.Ş.’nin tescilli markasıdır. Ulusal CAD ve GIS Çözümleri A.Ş.
ürünlerde ve ürünlerin teknik özelliklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Ankara Merkez:
Marmara Bölge Müdürlüğü:
Cyber Plaza B Blok No: 409 Cyberpark
06800 Bilkent / ANKARA
T: (0312) 265 05 10 (Pbx) - F: (0312) 265 05 20
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. Demirtaş Plaza No:13 Kat: 4 D: 9
34854 Maltepe / İSTANBUL
T: (0216) 417 62 10 (Pbx) - F: (0216) 417 62 11
CAD | GIS | Eğitim&Destek | Yaygın Kullanım
Geniş Çözüm Yelpazesi
GENİŞ ÇÖZÜM YELPAZESİ
netpro
Büyürken,
lisans ve
eğitim
yatırımlarınızı
koruyun.
12 3
MÜHENDİSLİK
ÇÖZÜMLERİ
VERİ ÜRETİMİ
ÇÖZÜMLERİ
SUNU/ANALİZ
ÇÖZÜMLERİ
• NETPRO
• NETCAD GIS
• KORİDOR ANALİZİ
• NETPRO/MINE
• NETCAD/360
• NETCAD/360
• PLANET
• PLANET
• GLONET
• SU VE HİDROLİK
NETCAD WATER
NETPRO/ATIKSU
NETCAD/DS2
• NETCAD/RS
• NETCAD/RS
• NETSURF
• NETCAD/3D
• NETCAD/RASVEK
• İMAR VE KADASTRO
NETKAMU
NETCAD/YENİLEME
NETTOP
NETMAP
NETSURF
NETÇAP
456
KURUMSAL
UYGULAMALAR WEB
GIS
UYGULAMA
GELİŞTİRME
ÇÖZÜMLERİ
EĞİTİM VE DESTEK
• GLONET
• NETGIS SERVER
• NETCAD KAMPÜS
• KEOS
• NETCAD GIS
• NETCAD PORTAL
• NETGIS SERVER
• GLONET
• NETCAD UZAKTAN EĞİTİM
• SPP SERVER
• NETIGMA
• NETGIS SERVER CAS
• İLNET/KÖYDES
Teknik Özellikler
NETPRO 7, arazi çalışmaları,
karayolları, otoyollar, orman
yolları, kent geçişleri, demiryolları,
havaalanları, limanlar, barajlar,
kaplama ve yol yenilemesi,
tüneller ve alt geçitler, açık
madencilik, yerleşim alanları
planlaması ve hafriyat gibi tüm
hacim projelerinin hazırlanmasını
kolaylaştıran modüldür. TCK ve
AASHTO ölçütleri ile uyumludur.
NETPRO 7 ile yol, kanal, baraj, tünel projelendirme süreçleri her
türlü detayda, kolaylıkla yapılmaktadır.
•Yatay Güzergah İşlemleri
NETPRO ile yol projeleriniz, TCK ve AASHTO standartlarına
uygun olarak gerçekleştirilir.
Genel Yapı
• NETPRO 7 ile ‘enkesit oluşturma, düzenleme ve enkesit çizim’ işlemleri geliştirilmiş, projelerinize değer katacak birçok yenilik gelmiştir.
Çoklu dil desteği.
AASHTO ve TCK ölçütleri ile uyumlu yapı.
Farklı birim sistemlerine destek (ISO, Imperial…)
NETPRO 7 ile tüm bu
projelendirme süreçleri bir adım
daha ileri taşınmıştır.
Yatay güzergah elemanları hızlı bir şekilde oluşturulabilir, dinamik
ve kolaylıkla yönetilebilir yapıdadır. Yatay güzergah tanımlanırken
düşey profil, enkesitler ve çakışmalar izlenebilir. Tüm kontrol
işlemleri NETPRO 7’de mevcuttur. Hata yapmanız önlenmiştir.
Gerekli tüm tablo ve krokiler sizin için otomatik olarak
hazırlanacaktır.
Kübaj ve Brükner İşlemleri
Netpro 7’de ‘Kübaj ve Brükner İşlemlerinde Yapılan İyileştirmeler’
ile kullanıcıların taşıma hesapları üzerinde daha fazla söz hakkı
olması sağlandı. Kübaj ve brükner işlemlerinde gelişmiş görsel
fonksiyonlar yer almaktadır.
1 - Depo ve ariyet kapasitelerinin taşıma hesaplarında dikkate
alınabilir.
2 - Taşıma kararları tamamen kullanıcının kontrolündedir. Otomatik olarak mesafe ve kapasiteye dayalı yapılan hesaplamalar
kullanıcı tarafından istenirse tamamen değiştirilebilir.
3 - Taşımalar brükner üzerinde dinamik olarak gösterilebilir.
Programlanabilir ve geliştirilebilir yapı.
4- Dolguda kullanılması istenmeyen yarma alanları ve seçme
malzeme tanımları
Kullanıcı tanımlı raporlama sistemi.
Brükner penceresinden profil’e erişim imkanı
Yeniliklere
Hızlı Bir
Bakış
Netcad profesyonel yol, kanal ve baraj projelendirme çözümü
olan NETPRO 7, fonksiyonel ve görsel açıdan birçok yeni ve
geliştirilmiş özelliği daha yüksek performans ile kullanıcılarının
hizmetine sunmaktadır.
Gelişmiş proje yönetimi ile yapılan işin yedeklenmesi, karşılaştırma, süre ölçümü.
Metrik desteği ile projelerin istenen her yönleriyle karşılaştırılması. Maliyet, verimlilik, konfor gibi mühendislerin öne çıkmasını istediği her konunun önemlerine göre karşılaştırılması.
• NETPRO 7 uygulama geliştirmeye olanak sağlayan, ‘kolay kullanılabilir programlama ara yüzlerine’ sahiptir. Bu sayede uygulama geliştiricilere hazır ve gelişmiş bir platform sunar.
Projeden toplanan metriklere göre en uygun, en ucuz, en hızlı, en ekonomik seçeneğin bulunması.
• NETPRO 7 ile ‘profil işlemleri ve profil çizim fonksiyonları’ büyük oranda yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
• NETPRO 7 ile ‘yatay ve düşey güzergah oluşturmak artık çok daha kolay’.
• NETPRO 7 ile birlikte gelen en önemli yeteneklerden birisi de ‘senkronize görünüm’ özelliğidir.
• NETPRO 7 ile ‘otomatik kırmızı kot 3 boyutlu’ hesaplanabilmektedir.
• NETPRO 7 ile ‘platform tanımları’ geliştirilmiş ve yenilenmiştir.
Enkesit İşlemleri
Enkesit işlemleri, gelişmiş enkesit özellikleri ile her detayda
uygulanabilir.
Verevli kesitler üretilebilir, grafik ekrandaki çizimleriniz enkesit
dosyasına dönüştürülebilir.
Akıllı yol nesneleri sayesinde farklı bileşenlerin eşzamanlı etkileşimi.
SRTM vb. yükseklik değeri bulunan referans veriler enkesit
alımları için kullanılabilir, üretilen enkesitler tek bir işlemle ayrı
sayfalarda yazdırılabilir.
Arazi modeli ve güzergâhın değişmesi durumunda kendiliğinden yenilenen enkesitler.
Proje için gerekli olan diğer tüm kesitler (Diş kazısı, kafa-topuk
hendekleri vs.) oluşturulabilir, metraj özetleri raporlanabilir.
Sınırsız kullanıcı tanımlı katman, sınırsız sayıda enkesit.
• NETPRO 7, ‘makro yazanlar ve ileri düzey kullanıcılar’ için yenilikler ve geliştirilmiş bir yapı sunar.
•Karmaşık Tip Enkesitler
Güzergâh, düşey, enkesit, platform gibi editörler açık iken diğer menülere erişim.
Kilometreye bağlı olarak plan ve boykesit ilişkisini izleyebilme.
Tamamen yenilenmiş platform ve şev tanımlama yöntemi. Farklı kilometre aralıklarında tip kesit tanımlayarak aynı anda onlarca yol katmanını otomatik olarak üretebilme imkânı.
•Düşey Güzergah İşlemleri
Kırmızı kot, 3 boyutlu olarak, otomatik bir şekilde kazı ve dolgu
optimize edilerek geçirilebilir. Projeleriniz minimum maliyetle ve
en doğru sonuçta gerçekleştirilecektir.
Düşey işlemleri ile parabolik ve dairesel düşey kurp tanımlanabilir.
Yatay ve düşey kurp çakışma raporu alınabilir.
Yol, kanal, tünel ve baraj projelerinde kırmızı kotlar (Örn: kret
kotu) istenen ayrıntılarda, basit bir şekilde tanımlanabilir.
En karmaşık tip kesitler bile hızla ve kolaylıkla oluşturulabilir.
Herhangi bir katmanın herhangi bir noktası referans olarak
alınabilir, bu noktalardan yatay ve düşey tanımlamalar verilebilir,
dilediğiniz herhangi iki segmentin kesişimi ile en karışık
tanımlamalar bile basit işlemlerle oluşturulabilir.
Komutları içeren toplu iş dosyaları aracılığı ile sürekli tekrarlanan
işlemler tek bir komutla otomatik olarak gerçekleştirilebilir.
TCK standartlarında şev tanımları tek bir işlemle uygulanabilir,
kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir, kolaylıkla projeye entegre
edilebilen araştırma raporları sayesinde tüm proje türleri için
kolaylıkla şev tanımları kullanılabilir.
Her türlü yol, tünel, baraj gövdesi ve kanal tip kesitleriniz
standartlara uygun olarak her detayda projelendirilebilir.
Kanal projeleriniz için gerekli olan en karmaşık duvar tanımlarınız,
rahatlıkla oluşturulabilir.
Projelerinizde hazır duvar tanımları ile standartlara uygun olarak,
duvar yapıları kolaylıkla eklenebilir, bu duvar tipleri kullanıcı tanımlı
olarak değiştirilebilir.
Download

netstore