T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
SAMSUN İLİ KAMU HASTANELERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
GAZİ DEVLET HASTANESİ
BİLGİ REHBERİM
1| S a y f a
İÇİ NDEKİ LER
BİLGİ REHBERİMDE YER ALAN KONULAR
Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur
5
Hastanemizin Genel Kuralları Nelerdir?
7
Hastanemizde sunulan hizmetler nelerdir?
9
Hastane hizmetlerine nasıl ulaşabilirim?_
11
Nasıl muayene olabilirim?
11
Hastanemizde yatış işlemleri nasıl gerçekleşir?
11
Hekim seçme hakkına sahip olduğunuzu biliyor musunuz?
12
Kimler poliklinik muayene önceliğine sahiptir?
12
Ücretli verilen hizmetler nelerdir?_
13
Sağlık kurulunda yapılan işlemler nelerdir?
13
Görüntüleme hizmet envanteri
14
Acil servise müracaat edenlerin dikkat etmesi gerekenler
15
Engelli polikliniğimiz olduğunu biliyor musunuz?
17
Evde sağlık hizmetlerine nasıl başvuru yapılır?
18
Organ ve doku bağışı nasıl yapılır?
19
Halkla ilişkiler ve yönlendirme biriminin görevleri nelerdir?
20
Hastalarımızın sahip oldukları haklar nelerdir?
21
Çalışanlarımızın sahip olduğu haklar nelerdir?
22
Hangi hastalar ziyaret edilmemeli?
23
Hastanızın sağlığı ile ilgili kime bilgi verilir?
24
Ziyaretçi kuralları nelerdir?
25
Refakatçilerin uyması gereken kurallar nelerdir?
26
İzolasyon figürleri nelerdir?
_27
Hastane Telefon Rehberi
29
2Sayfa
YAYIN TARİHİ
OCAK 2014
HAZIRLAYAN
NİLGÜN İSMAİLOĞLU
HATİCE MEKAN
ÖZGE YILMAZ
4| S a y f a
Editörden;
“ SİZİN MUTLULUĞUNUZ,
BİZİM MUTLULUĞUMUZDUR.”
Değerli okurlar,
Bu yayında sizler için hazırladığımız bilgi rehberi ile
karşınızdayız. Bilgi Rehberimiz tamamen hastanemizde
verilen hizmetlere ulaşılmasında ve hizmet alımının başından
sonuna kadar sizlere yön göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bilgi rehberimizde hastanemizde sunulan hizmetler,
hastalarımızın sahip olduğu haklar, poliklinik ve yatış
işlemleri, ziyaretçi ve refakatçi kuralları, sosyal güvencesi
olan veya olmayan hastaların muayene işlemleri, hekim
seçme hakkı, hastanemizin genel kuralları, poliklinik
muayene önceliği, sağlık kurulunda yapılan işlemler, evde
sağlık hizmetleri, organ bağışı, engelli polikliniği gibi pek çok
konudan bahsedilmektedir.
Bilgi Rehberinin hastanemize müracaat eden hasta ve hasta
yakınlarımıza faydalı olacağına inanıyor ve sizin
mutluluğunuzun bizim mutluluğumuz olduğunu ifade etmek
istiyorum.
Sağlık dolu günler sizlerle olsun…
Dr. Yılmaz DÜNDAR
Samsun Gazi Devlet Hastanesi
Hastane Yöneticisi
5| S a y f a
6I Sayfa
HASTANEMİZİN GENEL KURALLARI NELERDİR?
 Samsun Gazi Devlet Hastanesi, hastaların ve misafirlerin hem
sağlığı hem de konforunu sağlayabilmek için bazı
düzenlemelerde bulunmuştur. Hastane hepimizindir. Hasta ve
refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir.
Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane
kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması
gerekmektedir.
 Hastanedeki hasta kabulü ve her türlü işlemlerimizde T.C.
Kimlik numarası, resmi kimlik ve kurum belgeniz
kullanılacağından lütfen yanınızda getirmeyi unutmayınız.
 Hastane içinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 Hastalar açasından sakınca doğurabilecek durumlarda ziyaret
doktor iznine bağlıdır. Ziyaret kısıtlaması olduğunda, hasta
yakınları ile doktor arasındaki bilgi akışı ilgili hemşire aracılığı
ile sağlanmaktadır.
 Hasta ziyaretlerinizde yiyecek, canlı ve cansız çiçek
getirmeyiniz.
 Ziyaretçilerin hasta yataklarında oturmaları ve hastaların
eşyalarını kullanmaları yasaktır.
 8-10 yaşından küçük çocuklar ziyaretçi olarak kabul edilmez.
Çocukların ziyarete getirilmemesi kendi sağlık ve güvenceleri
açısından önemlidir.
 Doktorunuzun önerdiği gıdaların dışında gıdalar tüketmeyiniz.
Odalarda yiyecek maddesi bulundurmayınız.
 Odalarda yalnızca tek bir refakatçi kalabilir. Refakatçi kartı
takmak zorunludur.
 Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz
yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin
yararlanacaklardır.
 Servis içinde ve odalarda sessiz olunuz, diğer hastaları rahatsız
etmeyiniz.
7Sayfa
Tuvaletleri ve çevrenizi temiz tutunuz, yerlere çöp atmayınız.
Kişisel eşyalarınızı size ayrılan dolaplarda saklayınız.
Görevlilerin ikaz ve önerilerine uyunuz.
Hizmetlerimizle ilgili görüş, öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi;
hastanemizde bulunan öneri ve dilek kutularına atabilir,
www.gazidh.gov.tr adresimizde bulunan görüşleriniz bizim için
önemlidir bölümüne bildirebilirsiniz.
 Hastane santral telefon numaramız (0362) 311 30 30 olup bu
numaralardan görüşmek istediğiniz yeri ilgi göreviyle iletebilir
yada aramak istediğiniz yerin dahili telefon numarasını
biliyorsanız tuşlayarak yakınlarınıza doğrudan ulaşabilirsiniz.
Telefon görüşmeleri çok acil haller dışında gece 21.00’dan
sonra yasaktır.




8Sayfa
HASTANEMİZDE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?
TIBBİ BİRİMLER


















Poliklinikler
Acil Servis
Ameliyathane
Yataklı Tedavi Üniteleri
Yoğun Bakım Üniteleri
Klinik Laboratuvarları
Tanı ve Tedavi Üniteleri
Evde Sağlık Hizmetleri
Organ Bağış Merkezi
Beslenme ve Diyet Ünitesi
Eczane Hizmetleri
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Diyabet Eğitim Birimi
Sterilizasyon Ünitesi
Kan Merkezi
Merkez Laboratuvarı
Görüntüleme Hizmetleri
Nükleer Tıp Hizmetleri
HİZMET BİRİMLERİ




Güvenlik Hizmetleri
Tıbbi Sekreterlik Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Yemekhane Hizmetleri
9Sayfa
HASTANEMİZDE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?
İDARİ BİRİMLER


























Hastane Yönetimi
Satınalma Servisi
Tahakkuk Servisi
Muhasebe Servisi (Gider)
Personel Servisi
Sağlık Kurulu
Evrak Kayıt Birimi
Vezne
Bilgi İşlem Merkezi
Malzeme Servisi
Döner Sermaye (Fatura Servisi)
Adli Rapor Servisi
Arşiv
Kalite Direktörlüğü
Sivil Savunma Uzmanlığı
Halkla İlişkiler ve Yönlendirme
Hasta Hakları Birimi
Eğitim Koordinatörlüğü
Sosyal Hizmetler Birimi
Çamaşırhane
Terzihane
Morg ve Mescit
Teknik Servis
ARGE
İstatistik Servisi
MHRS Merkezi
10| S a y f a
HASTANE HİZMETLERİMİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?
RANDEVU NASIL ALINIR?
İSTEDİĞİNİZ GÜN! İSTEDİĞİNİZ SAAT! İSTEDİĞİNİZ DOKTOR!
ALO 182: 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi
arayarak randevunuzu alabilirsiniz.
İNTERNET: Sağlık Bakanlığının www,mhrs.gov.tr adresinden
randevu alabileceğiniz gibi, hastanemizin www.gazidh.gov.tr web
adresine tıklayarak da randevunuzu alabilirsiniz.
MHRS MERKEZİMİZ: Hastanemiz poliklinik giriş katında yer alan
MHRS Randevu Merkezimize bizzat gelip randevunuzu
alabilirsiniz.
NASIL MUAYENE OLABİLİRİM?
Hastanemizde toplam 90 poliklinik odası mevcut olup, poliklinik
hasta kayıtları bilgisayar ortamında ve poliklinik sekreterlerince
yapılmaktadır. Polikliniklerde kayıt alma işlemleri 08.00’da
başlayıp 16.00’a kadar devam etmektedir. Kayıt için
hastalarımızın T.C. Kimlik numaraları ile başvurmaları
gerekmektedir. İsteyen hastalarımız ALO 182 Hastane Randevu
Merkezini arayarak veya www.hastanerandevu.gov.tr internet
adresinden online olarak randevularını alıp muayene olabilirler.
HASTANEMİZDE YATIŞ İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?
Yatış işlemlerinin gerçekleşmesi için muayene olduğunuz
poliklinik sekreteri tarafından verilen yatış belgenizi aldıktan
sonar kat sekreterine müracaat edilmesi yeterlidir. Yatış işleminiz
gerçekleştikten sonar dosyanız kat sekreteri tarafından hazırlanır
ve servis sorumlu hemşiresine teslim edilir.
11 S a y f a
HEKİM SEÇME HAKKINA SAHİP OLDUĞUNUZU BİLİYOR
MUSUNUZ?
Hastalarımızın poliklinikte görev alan hekimlerimizden istediğine
muayene olma hakkı bulunmaktadır.
KİMLER POLİKLİNİK MUAYENE ÖNCELİĞİNE SAHİPTİR?
Tüm Sağlık Bakanlığı Kurumlarında 12 Eylül 2010 tarih 5982
sayılı kanunun 10. Maddesine göre poliklinik
muayenelerinde öncelik sırası aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Öncelik Sırası Olan Hastalar;
 Acil Vakalar
 Ağir Özürlü Raporu Bulunan Engelliler
 Hamileler
 65 Yaş Üstü Yaşlilar
 7 Yaşindan Küçük Çocuklar
 Harp Ve Vazife Şehitlerinin Dul Ve Yetimleri İle Malül Ve
Gaziler
12 S a y f a
ÜCRETLİ VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?
 Sosyal güvencesi olmayan hastalar ücretli muayene olurlar.
 Turist hastalar ücretli muayene olurlar.
 Estetik amaçlı istenen tedaviler ücretlidir.
 Kişinin kendi ihtiyacı için istediği doctor durum bildirir raporu
ücretlidir.
 Yurtdışı sigortalılar belirli bir miktar katılım payı ücreti
ödeyerek muayene olurlar.
NOT: ACİL SERVİSE GELEN HASTALARIN SOSYAL
GÜVENCESİNE BAKILMAKSIZIN MUAYENELERİ
YAPILMAKTADIR.
SAĞLIK KURULUNDA YAPILAN İŞLEMLER NELERDİR?
 Ö Z Ü RLÜ R APO RU : Sakat maaşı, bakım parası, vasi
tayini, sakatlık derecesinin tespiti, özel eğitim, vergi indirimi, H
sınıfı ehliyet, özel tertibatlı araç, fiziksel ve özel eğitimler vb.
Değerlendirmeleri içeren özürlü raporlarıdır. ÜCR ET SİZ
yapılır.
 SİLAH RUHSATI: Silah bulundurma / taşıma ruhsatı olarak
verilen raporlardır. ÜCR ETLİ yapılır.
 SİLAHLI /SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK: ÜCR ETLİ yapılır.
 İŞE GİRİŞ RAPORLARI: Ağır ve tehlikeli işler, yurt dışı işçi, işçi
/ memur olur vb. Roporlardır. ÜCR ETLİ yapılır.
 DURUM BİLDİRİR: Tayin amaçlı, hastalık tespit raporu,
refakat izni vb. raporlardır. ÜC RET Lİ yapılır.
 Evlat edinme, Koruyucu aile, huzurevi, yaş tespiti, hakemlik,
antrenörlük, gemi adamı, üniversiteye giriş vb. raporlardır.
ÜCRETLİ yapılır.
 Malülen emeklilik raporu ÜC RETS İZ yapılır.
 Üç hekim imzalı istirahat, malzeme, durum bildirir ve ilaç
raporları. ÜCRET SİZ yapılır.
13 S a y f a
GÖRÜNTÜLEME HİZMET ENVANTERİ
Tetkik Görüntülerin
Hizmet Türü Randevu
Süresi
Süresi Hekime
Ulaşması
Raporlama
Direk
Röntgen
20 dk
3-5 dk
Aynı anda
-
IVP
1 gün
30 dk
Aynı anda
1 gün
Mamografi
1 gün
15 dk
Aynı anda
3 gün
Kemik Danst.
1 saat
10 dk
-
Aynı anda
Ultrason
1 gün
10 dk
-
Aynı anda
Tomografi
1 gün
3-7 dk
Aynı anda
3 gün
MR
4 gün
10-60
dk
Aynı anda
3 gün
*ACİL SERVİS HASTALARININ TÜM TETKİKLERİ SÜREYE
BAKILMAKSIZIN EN KISA ZAMANDA SONUÇLANDIRILIR.
Tetkik istemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Elinize hiçbir
belge almadan direk tetkik yapılacak birime müracaat
edebilirsiniz.
Görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin sonuçları direk
poliklinik hekimlerinin bilgisayarlarına aktarılmakta olup sonuç
almak için beklemeye gerek yoktur.
14 S a y f a
ACİL SERVİSE MÜRACAAT EDENLERİN DİKKAT ETMESİ
GEREKENLER
1. Acil Servise Geldiğinizde Önce Triaj Ünitesine Müracaat Ediniz.
2. Güvenlik Görevlilerinin Talimatlarına Uyunuz
3. Fazla Soru Sorarak Doktoru Meşgul Etmeyiniz. Hastanız İle
İlgili Gereken Bilgilendirme Doktorunuz Tarafından
Yapılmaktadır.
4. Hastanız Muayene Olurken Bekleme Salonunda Bekleyiniz
5. Hastanıza Müdahale Edilirken Muayene Alanına Girmeyiniz.
6. Acile Gelen Bütün Hastaların Aciliyetinin Olduğunu
Unutmayınız.
7. İşlemlerinin Daha Hızlı Yürütülmesi İçin Personele Yardımcı
Olunuz.
8. Acil Serviste Müşahedeye Alınan Hastaların Ziyaret
Edilmediğini Biliniz. Ziyaret İçin Israr Etmeyiniz.
9. Dilek, Öneri Ve Şikâyetlerinizi Öneri Ve Şikâyet Kutusuna
Atarak Bildirebilirsiniz.
10. Sadece Doktorun İzni Ve Onayı Doğrultusunda Refakatçi
Bulundurulabilir.
11. Acil Serviste Her Saniyenin Önemli Olduğunu Unutmayınız.
12. Poliklinikte Muayene Olabileceğiniz Hastalıklarınız İçin Acil Servisi Meşgul Etmeyiniz.
15 S a y f a
13. Muayene İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Eğer Doktorunuz
Tarafından Reçete Yazılmış İse Sekreterliğe Onaylatmayı
Unutmayınız.
14. Acil Servis Görevlileri Dışındaki Kişilerin Sizi
Yönlendirmesine İnanmayınız. Böyle Durumları Hastane Özel
Güvenlik Görevlilerine Bildiriniz.
15. Sizlere Huzurlu Bir Ortam Sağlanması İçin, Hasta Ve
Yakınlarının; Servis Koridorlarında Yüksek Sesle
Konuşmaması, Gürültü Yapmaması Şarttır.
16. Diğer Vatandaşlarımızı Rahatsız Edici Davranışlardan
Kaçınınız.
17. Yüksek Sesle Konuşmayınız.
18. Gürültü Yapmayınız.
19. Muayene Odasına Kalabalık Girmeyiniz.
20. Hastalığınızla İlgili Şikâyetlerinizi Tam Olarak Hekiminize
Anlatınız.
21. UNUTMAYINIZ; Hastanızın Sağlığı Sizin İçin Olduğu Kadar
Bizim İçin De Önemlidir.
Acil Şifalar Dileriz.
16 S a y f a
ENGELLİ POLİKLİNİĞİMİZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
Kabul odası özürlü raporu almak isteyen ve sedyeyle müracaat
eden hastaların yanı sıra anlaşmalı olan kurumlardan sağlık
personeli eşliğinde gelen konsülkasyon hastaları için de
kullanılmaktadır. Bu hastalar için de gerekli işlemler kısa sürede
tamamlanmakta ve yapılan tetkiklerde hastalara öncelik
verilmektedir.
Kabul odasına gelen hastaların kayıt işlemlerinin tümü tıbbi
sekreter tarafından yapılmaktadır. Hasta haklarından yetkili
kişiler hekimlerle irtibata geçmeket ve hekim muayeneyi bu özel
alanda gerçekleştirmekterir, ayrıca hekim tarafından istenen
laboratuvar tetkikleri hasta başında alınmakta ve gerekli
tetkiklerin yapılmasında bu hastalara öncelik verilmektedir.
Poliklinik giriş katında tahsis edilen bu özel alanda özülü raporu
almak için gelen hastalarla, muayene olmak için sedyeyle
başvurun hastaların poliklinik dolaşmadan muayene
edilmektedirler.
17 S a y f a
EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
1-Hangi Hastalara Hizmet Verilir ?
Evde sağlık hizmeti herhangi bir nedenle yatağa bağımlı hale
gelmiş olan hastalara hizmet verir.
HASTADA OLUŞAN ACİL DURUMLAR İÇİN 112 ARANIR.
HASTANE BAŞVURU TELEFONU 234 02 51 FAKS: 230 08 96
KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞVURU TELEFONO:444 38 33
2-Başvuru Nasıl Yapılır?
Evde sağlık hizmeti almak isteyen hasta veya hasta yakınları
başvurularını; Aile hekimlerine, toplum sağlığı merkezlerine,evde
sağlık koordinasyon merkezlerine ve hastanelerdeki evde sağlık
hizmeti birimlerine başvurabilirler. Birimde; Yatak yaralarının
pansumanı, idrar ve kan tahlileri için numune alımı,idrar sondası
takılması ve değiştirilmesi, uzman hekim konsültasyonları,
hastanın ihtiyacı olan ilaç ve medical malzemelerinin
raporlarının çıkarılması işlemleri yapılır.
18 S a y f a
ORGAN VE DOKU BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Organ Nakli Nedir?
Vücutta görevini yapamayacak derecede hasar gören bir organın
yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı
görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemidir. Böbrek,
karaciğer, kalp, akciğer, pancreas, ince bağırsak, kalp kapağı,
kornea, kemik, kemikiliği, derinin nakli yapılmaktadır. Organ
nakli kadavra yada canlı donörden yapılır.
Organ Bağışı Nedir?
Kişinin hayatta iken, serbest idaresi ile tıbben yaşamı sona
erdikten sonar doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için
kullanılmasına izin vermesidir.
Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?
18 yaş veya üstünde olup akli dengesi yerinde olan herkes, organ
bağışı yapabilir.
Organ Nakli Olmak İçin Ne Yapılmalıdır?
Organ nakli olmak için öncelikle nakil merkezlerine
başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında hasta, nakil
merkezinin organ bekleme listesine kaydedilmelidir. Yurt
genelinde tespit edilen kadavra donörlerden bilimsel kurallara
gore Bakanlık tarafından organ paylaşımı gerçekleşmekte ve
sıradaki merkezin uygun hastasına nakil gerçekleştirilmektedir.
Hastanemiz organ ve doku bağış birimi iletişim bilgileri:
Dr. Suat ÇAĞLI Tel: 311 30 30 / 1151
“Bırakacağınız en güzel miras hayatta iken yapacağınız organ
bağışıdır.”
19 S a y f a
HALKLA İLİŞKİLER VE YÖNLENDİRME BİRİMİNİN
GÖREVLERİ NELERDİR?
Güler yüzlü, hasta memnuniyeti odaklı sağlık hizmeti sunmayı
politika haline getiren hastanemizde halkla ilişkiler ve
yönlendirme birimimizde hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık,
hasta yönlendirme ve refakat hizmetleri sunulmaktadır.
SİZE
YARDIMCI
OLABİLİR
MİYİM ?
20| S a y f a
HASTALARIMIZIN SAHİP OLDUKLARI HAKLAR NELERDİR?
1. Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı
2. Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı
4. Mahremiyet hakkı
5. Reddetme, durdurma ve rıza hakkı
6. Güvenlik hakkı
7. Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı
8. Insani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık
hakkı
9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma hakkı
Hastanemiz poliklinik giriş katında HASTA HAKLARI BİRİMİ
bulunur. Hastalarımız şikayet ve dileklerini bu birimimize, ALO
SABİM 184 ve Sağlık Bakanlığı web sayfası www.saglik.gov.tr
adresine yapabilirler.
21 S a y f a
ÇALIŞANLARIMIZIN SAHİP OLDUĞU HAKLAR NELERDİR?
1. ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİ
Şiddet olaylarının sağlık sistemi içinde önemli bir sorun olarak
ortaya çıkması ile birlikte çalışanlarımızın hak ve
sorumlulukları konusundaki farkındakalık düzeyinin
arttırılması ve bu konuda amacıyla çalışan güvenliği birimi
oluşturulmuştur.
Bu nedenle kurumlarımızda çalışan güvenliği birimleri
oluşturulmuş ve faaliytleri sürdürülmeye başlanmıştır. Şiddete
maruz kalan sağlık personeli bu birime müracaat ederek
şikayette bulunabilir. Şiddete uğrayan personel 113 numaralı
telefonu arayabilir. Personele şiddet uygulayan kişiler
hakkında Sağlık Bakanlığı hukuki sürec başlatır ve
personelden ücret talep edilmez.
2. BEYAZ KOD UYGULAMASI (1111)
Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel hastanelerde gerçekleşen
şiddet olaylarına gerekn müdahalelerin yapılabilmesi, takip
edilmesi ve adli mercilere ilitilmesi beraberinde gerekli
analizlerin yapılabilmesi ilgili kuruma özgü gerekli tedbirlerin
alinabilmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.
22 S a y f a
HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİ?
1- YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARI ZİYARET EDEMEYİZ.
2- BULAŞICI HASTALIĞI OLAN HASTALARI ZİYARET EDEMEYİZ.
3- BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZUK OLAN HASTALARI ZİYARET
EDEMEYİZ.
4- DOKTORUNUZUN ZİYARETTE SAKINCALI GÖRDÜĞÜ
HASTALARI ZİYARET EDEMEYİZ. BU HASTALAR İÇİN HASTA
DOKTORUNDAN UYGUN ZAMANLARDA BİLGİ ALINIR.
23 S a y f a
HASTANIZIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME BİLGİ VERİLİR?
1.
HASTA ERİŞKİN VE ŞUURU AÇIK İSE;
Kendisine veya önerdiği birici derece yakınına bilgi verilir.
2.
HASTANIN ŞUURU KAPALI
İSE;
Birinci derece yakınına bilgi verilir.
ÜÇÜNCÜ
ŞAHISLARA
HASTA
İLE İLGİLİ
3.
HASTA ÇOCUK İSE;
Anne-babasına bilgi verilir.
BİLGİ
VERİLMEZ.
24 S a y f a
ZİYARETÇİ KURALLARI NELERDİR?
 Doktorunun izin vemediği özel durumlarda hasta ziyareti için
lütfen ısrar etmeyiniz.
 Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.
 Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)
 Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer
hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle
konuşulmamalidir.
 Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane
ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi
ve sonrası eller yıkanmalıdır.
 İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar
verebileceğini unutmayınız.
 Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek getirmeyiniz.
 Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada
kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir
Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz
ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan
kaçınılmalıdır.
 Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyar et taleplerinde
bulunulmamalıdır.
 Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin
hasta odaları terk edilmelidir.
**HASTA ODALARINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA ODALARDA
BULUNAN EL ANTİSEPTİKLERİYLE ELLERİNİZİ OVALAMAYI
UNUTMAYINIZ.
25 S a y f a
REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?
 Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar
verilmektedir.
 Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar.
 Refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur.Refakatçilerin
istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi
koltuklarını kullanabilirler.
 Refakatçiler hastaya yönelik herhangi bir uygulama
yapmamalıdır. (Hekim ya da hemşire bilgisi
dâhilinde olmadan)
 Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve
temiz tutmalıdır.
 Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında
hastaların hastane dışına çıkmayacak veya
yatağını değiştiremeyecektir.
 Refakatçiler tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 Refakatçiler hastaya yiyecek getirmemeli hekim ya da
hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek
içecek vermemelidir.
 Refakatçiler hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret
ödemeksizin yararlanabilirler.
 Refakatçilerin sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri,
değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu
hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
Hastanemizde size en uygun hizmeti verebilmek, tedavi ve
bakımlarınızın zamanında aksamadan yapılabilmesi için
hastane içinde bazı kurallara ve düzene uymanız
gerekmektedir.
26 S a y f a
İZOLASYON FİGÜRLERİ NELERDİR?
DÜŞME RİSKİ:
 Bu figürü hastanızın başında gördüğünüzde lütfen dikkatli
olunuz;
 Hastanızın yatak korkuluklarını indirmeyiniz,inik ise
lütfenkaldırınız.
 Hastanızı kendi başınıza kaldırmaya çalışmayınız
 Hastanızın kullanacağı eşyalarını yatağının yakında olmasına
özen gösteriniz.
 Hastanızın odasının aydınlık olmasına dikkat ediniz.
 Hastanızın odasının zeminini ıslatmayınız.
SOLUNUM İZOLASYONU:
27 S a y f a
TEMAS İZOLASYONU:
DAMLACIK İZOLASYONU:
 Bu üç figürü gördüğünüz hasta odalarına servis hemşiresine
danışmadan girmeyiniz.
28 S a y f a
HASTANE TELEFON REHBERİ
Yat aklı Teda vi Ü nite leri
Beyin Cerrahi-Göz Servisleri:1580
Dahiliye 1 Servisi:1317-1316
Dahiliye 2 Servisi:1900-1928
Dahiliye 3 Servisi:1915-1895
Fizik Tedavi Servisi:1665-1647
Genel cerrahi 1Servisi:1289-1278
Genel cerrahi 2 Servisi:1854-1855
Günübirlik Tedavi Servisi.1838 - 1832
Intaniye Servisi:1658
KBB Servisi::1525-1515
Nöroloji 1 Servisi:1334-1335
Nöroloji 2 Servisi:1324-1329
Ortopedi 1 Servisi:1550
Ortopedi 2 Servisi:1205-1206
Plastik Cerrahi-GKDC-Cildiye Servisleri:1531-1535
Üroloji 1 Servisi:1584
Üroloji 2 Servisi:1309-1026
Yoğu n B akı m Ü nite leri
Cerrahi Yoğun Bakım: 1215
Dahiliye Nöroloji Yoğun Bakım:1240
Koroner Yoğun Bakım:1851
1.Basamak Yoğun Bakım:1958
Laboratuvarlar
Merkezi Laboratuvar:1127
Biyokimya Laboratuvarı:1171
Bakteriyoloji Laboratuvarı:1125
29 S a y f a
Laboratuvarlar
Hormon Laboratuvarı:1172
Eliza Laboratuvarı:1250
Seroloji Laboratuvarı:1191
Hematoloji Laboratuvarı:1177
Patoloji Laboratuvarı:1768
Acil Servis Laboratuvar:1831
Kan Alma:1076
Kan Merkezi:1845
Gö rüntü leme M e rke zi
MR: 1684
USG-Tomografi:1500
Momografi:1916 Poliklinik
Röntgen:1158 Acil
Röntgen:1929 Nükleer
Tıp Merkezi:1706
D iğer B irimler
Acil Servis: 1793 – 1835 – 1825
MHRS Randevu Birimi: 1880
Sağlık Kurulu: 1804
Halkla İlişkiler Birimi: 1023 – 1024 – 1025
Hasta Hakları: 1028 Faks: 231 78 94
Sosyal Hizmet Birimi:1048
Eğitim Koordinatörlüğü:1975
Bilgi İşlem Merkezi:1980
Organ Bağış Birimi:1099
Evde Sağlık Hizmetleri:1511
Hemodiyaliz Ünitesi:1847 – 1843
30| S a y f a
İLETİŞİM
Hastane Santrali: 0(362) 311 30 30
Faks: 0(362) 230 79 60
İnternet Adresi: www.gazidh.gov.tr
e-mail: [email protected]
Adres: Yenidoğan Mah. Aziziye Cad. No:86 P.K:55070
İlkadım/SAMSUN
31| S a y f a
32| S a y f a
Download

BİLGİ REHBERİM - Gazi Devlet Hastanesi