2014 - 2015
Üniversiteye Kayıt
Bilgi Kitabı
BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
2014 - 2015
Üniversiteye Kayıt Bilgi Kitabı
Sf. 6
Önemli Tarihler
Sf. 8
1. Üniversiteye Kayıt
1.1. Yer ve Tarihler
1.2. Kayıt Alanındaki Bilgi Edinme Masaları
1.3. Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Sf. 11
2. İngilizce Yeterlik (*BÜYES/BUEPT) ve Düzey Belirleme (DBS) Sınavları
2.1. İngilizce Yeterlik Muafiyeti
2.2. BUEPT/BÜYES ve TWE Sınavları Başvuruları
2.3. Sınav Tarihleri
Sf. 14
3. Ders Muafiyeti
Sf. 15
4. Akademik Kayıt
Sf. 19
5. Yurtlar
5.1. Yurtlar Hakkında Genel Bilgiler
5.2. 2014 Girişli Öğrencilerin Online Yurt
Başvuruları
5.3. Başvuruların Değerlendirilmesi
5.4. Yurtlara Yerleşimler
Sf. 24
6. Burs Olanakları
6.1. Burs Başvuruları
Sf. 27
7. Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon) Programı
Sf. 28
8. Kampüs Haritaları
Sevgili Öğrencimiz,
Boğaziçi Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Sizi ve bu uzun, yorucu hazırlık
sürecinde size destek olan tüm dost ve yakınlarınızı içtenlikle tebrik
ediyoruz.
150 yıl öncesine dayanan Boğaziçili olma kültürü ile bezenmiş eğitim
anlayışımıza, ailemizin yeni fertleri olarak sizleri de ortak edeceğimiz için
büyük bir heyecan duyuyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi özgürlükçü, yenilikçi, eleştirel düşünen, sosyal
sorumluluk sahibi, girişimci, etik değerleri önemseyen, çevre bilinci
gelişmiş, çok yönlü, yaratıcı, önyargısız, bilimsel, sanatsal ve kültürel
formasyonu ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmeyi kendine misyon
edinmiş bir bilim ve eğitim kurumudur.
4
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
Üniversitemiz seçkin akademik kadrosu ile size seçmiş olduğunuz alanda uzmanlaşma
ve sizleri farklı alanlarla tanıştırarak entelektüel birikiminizi zenginleştirme imkanını
verirken, zengin kulüp faaliyetleri, sanat, spor ve kültürel etkinlikleri ile ilgi alanlarınızı
keşfetme, yeteneklerinizi ve becerilerinizi geliştirme olanağı da sunacaktır.
Erişkin hayatına ve mesleğinize giden ilk adımları atacağınız Boğaziçi Üniversitesi’nde,
kurumumuzun akademik ve idari tüm çalışanları olarak bizler hayallerinizin gerçekleşmesi için daima yanınızda size destek olacağız.
Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun.
Sevgilerimle,
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Rektör
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
5
Önemli Tarihler
Üniversiteye Kayıt Dönemi
Tarih
1 Eylül 2014
2 Eylül 2014
3 Eylül 2014
Yer
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
Mühendislik Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
Eğitim Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Güney Kampüs, Spor Salonu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı
6
4 Eylül 2014
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
İlan edilecek
www.yadyok.boun.edu.tr
5 Eylül 2014
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce
Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT)
İlan edilecek
www.yadyok.boun.edu.tr
Yazma Sınavı (TWE)
İlan edilecek
www.yadyok.boun.edu.tr
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
Yurt Başvuruları
ÖSYM yerleştirme sonuçlarının ilan Elektronik Başvuru
edilmesi ile başlayıp 3 Eylül 2014
tarihinde sona erecektir
www.yurtlar.boun.edu.tr
2-3-4 Eylül 2014
Güney Kampüs Bilgi İşlem
Merkezi (LAB 2) Laboratuvar
katı
Belgelerin Teslimi
Burs Başvuruları
4-19 Eylül 2014
Elektronik Başvuru
registration.boun.edu.tr
29 Eylül - 1 Ekim
2014
Belgelerin Teslimi
Güney Kampüs, Özger Arnas
Salonu
15-18 Eylül 2014
Akademik Kayıt Dönemi
registration.boun.edu.tr
19 Eylül 2014
Ders Muafiyet Sınavları
Bölümler tarafından ilan
edilecek
22 Eylül 2014
Derslerin Başlaması (YADYOK hazırlık sınıfı dahil)
23-24-25 Eylül 2014
Tanıma (Oryantasyon) Günleri
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
7
1. Üniversiteye Kayıt
2014- 2015 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların, ilan edilen süreler içinde kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemlerini yapmadan önce kayıt kitapçığını dikkatlice okuyunuz. Kayıtta teslim
edeceğiniz tüm belge ve formları, doğru ve eksiksiz hazırlayınız. İleride çeşitli nedenlerle
ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını
alarak kendinizde saklamayı unutmayınız.
1.1. Yer ve Tarihler
Üniversiteye kayıt aşağıda belirtilen tarihlerde, üniversitemizin Güney Kampüsü’nde yer
alan Spor Salonu’nda saat 10:00 – 17:00 arası yapılacaktır.
1 Eylül 2014
Pazartesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri
Mühendislik Fakültesi öğrencileri
2 Eylül 2014
Salı
Eğitim Fakültesi öğrencileri
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri
3 Eylül 2014
Çarşamba
Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri
OTOPARK
TEMEL BİLİMLER
FAKÜLTESİ
BİLGİ İŞLEM
MERKEZİ
MİTHAT ALAM
FİLM MERKEZİ
Spor Salonu
ÜSTÜN ERGÜDER
MEYDANI
REKTÖRLÜK
BİNASI
1. ERKEK
YURDU
ALBERT LONG
HALL
8
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
1.2. Kayıt Alanındaki Bilgi Edinme Masaları
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü masası:
Yerleştirildiğiniz Fakülte veya Yüksekokul masasına belgelerinizi teslim ediniz.
Kimlik ve şifre dağıtım masası:
Üniversite kimliğinizi, elektronik kayıt şifrenizi, elektronik posta adresinizi ve kayıt
yaptırdığınızı gösteren yazıyı alabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü masası:
Askerlik tecil işlemleri konusunda bilgi alabilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) masası:
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme sınavları hakkında bilgi
alabilirsiniz.
Burs Ofisi masası:
Başvurmak istediğiniz burslar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Yurtlar Müdürlüğü masası:
Boğaziçi Üniversitesi yurtları hakkında bilgi alabilirsiniz.
1.3. Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu salonda işlemlerinizi hızlandırabilmek
için, tüm belgelerinizi aşağıda belirtilen sıraya göre hazırlayınız ve Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü masasına teslim ediniz.
1.
2014–LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ve 2014-ÖSYS sonuçları
belgelerinin basılı hali
2.
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı (diploma
henüz hazırlanmamışsa yeni tarihli mezuniyet belgesi)
3.
Üç adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı kayıt sırasında
adayın yanında bulunmalıdır)
4.
12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
5.
Bilgi formu (doldurulmuş formun kayıt salonunda kayıt masasına teslim edilmesi
gerekmektedir.)
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
9
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
1.
Posta ile kayıt yapılamaz.
2.
Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi
koşuluyla kabul edilir.
3.
Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
4.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez.
5.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemler yapılır.
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü Genel İdare
Binası
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 4408
E-posta: [email protected]
registration.boun.edu.tr
10
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
2. İngilizce Yeterlik (*BÜYES/BUEPT)
ve Düzey Belirleme (DBS) Sınavları
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dersleri takip etmek için yeterli İngilizce bilgisine
sahip olmaları gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği,
Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) tarafından ölçülür.
YADYOK tarafından hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/
BÜYES) ya da Boğaziçi Üniversitesi tarafından tanınan iki uluslararası İngilizce dil sınavının birinden (TOEFL IBT/PBT ya da Akademik IELTS) asgari puan almış olan adaylar dil
hazırlık sınıfında okumadan lisans programlarına başlayabilir.
YADYOK ayrıca, TOEFL veya Akademik IELTS sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu alıp
‘Yazma (writing) bölümünde başarılı olamayan öğrencilere yönelik Yazma Sınavı (TWE) da
düzenlemektedir.
*BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı; BUEPT: Bogazici University English
Proficiency Test
2.1. İngilizce Yeterlik Muafiyeti
İngilizce yeterlikten muafiyet alabilmek için gerekli asgari puanlar: (Sınavlara son iki yıl
içinde girilmiş olması şartıyla) BUEPT/BÜYES: C puan türü.
IBT TOEFL Test: Genel Puan: 79 PBT TOEFL Test: Genel Puan: 550
IELTS (Akademik): 6.5
Yazma bölümü: 22*
Yazma bölümü: 4.5*
Yazma bölümü (Akademik): 6.5
BUEPT/BÜYES dışındaki sınav sonuç belgelerinin aslının YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nde
onaylatılması gerekir.
*TOEFL / IELTS sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (IBT-79 veya PBT-550 veya
IELTS-6.5 puan) alıp ‘Yazma (writing)’ bölümünde başarılı olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.
2.2.BUEPT/BÜYES ve TWE Sınavları Başvuruları
Üniversiteye kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin 5 Eylül 2014 Cuma günü
düzenlenecek BÜYES/BUEPT ya da TWE sınavına girebilmeleri için; öncelikle
http://registration.boun.edu.tr adresindeki ÖBİKAS Sistemi üzerinden kayıt sırasında
kendilerine verilecek kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve şifre ile “Student Information”
alanına giriş yaparak başvuru yapmaları gerekmektedir. 3 Eylül 2014 Çarşamba saat
17:00’a kadar sınav başvurusu yapılabilir.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
11
2.3. Sınav Tarihleri
4 Eylül 2014 Perşembe
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
2014-2015 Akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan
(İngilizce yeterlik muafiyetini TOEFL veya IELTS sınavları ile sağlamamış) bütün öğrenciler
(BÜYES/BUEPT sınavına girecek olanlar da dahil) 4 Eylül 2014 Perşembe günü İngilizce
Düzey Belirleme Sınavı’na girmekle yükümlüdürler. Bu sınav, öğrencinin Hazırlık Birimi’nde
hangi düzeyde İngilizce eğitim alacağını belirler. Sınav saatleri ve yerleri
3 Eylül 2014 Çarşamba saat 18:00’a sonra Güney Kampüs YADYOK binasında ve
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. (DBS sınavına girmek için başvuru
yapılmasına gerek yoktur. Yeni girişli tüm öğrencilerin isimleri otomatik DBS sınavına
girecekler listesine alınır.)
5 Eylül 2014 Cuma
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES)
BUEPT/BÜYES sınavı 5 Eylül 2014 Cuma günü yapılacaktır. Öğrenciler saat 09:00’dan
itibaren sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav binaları, salonları ve sınav sıra numaraları
4 Eylül 2014 Perşembe 18:00’den sonra Güney YADYOK binasında ve ayrıca
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarını 12 Eylül 2014 Cuma
günü aynı yerlerden öğrenebilirsiniz.
5 Eylül 2014 Cuma
Yazma Sınavı (TWE)
TWE sınavı 5 Eylül 2014 Cuma günü yapılacaktır. Öğrenciler saat 12:15’ten
itibaren sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav binaları, salonları ve sınav sıra
numaraları 4 Eylül 2014 Perşembe 18:00’a sonra Güney YADYOK binasında ve
www.yadyok. boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarını 12 Eylül 2014 Cuma
günü aynı yerlerden öğrenebilirsiniz.
Bütün sınavlarda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) göstermek zorunludur. Sınavda sadece siyah ya da lacivert renk tükenmez kalem
kullanılabilir. YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav örnekleri ve sınav
düzeni ile ilgili diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.
Hazırlık birimi dersleri 22 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacaktır. Öğrencilerin hangi
kampüslerde ve sınıflarda eğitim görecekleri 19 Eylül 2014 Cuma günü YADYOK web
sayfasında ilan edilecektir.
12
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Güney Kampüs P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul
Tel: 0212 359 4500
E-posta: [email protected]
www.yadyok.boun.edu.tr
Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sisteminde (ÖBİKAS) Kayıtlı Elektronik
Posta Adresi:
Tüm öğrenciler, Üniversite ve YADYOK Hazırlık Birimi’nden yapılan duyuru ve güncellemelerden, kayıt sırasında Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi’nde (ÖBİKAS) tanımladıkları elektronik
posta adresleri kanalıyla bilgilendirilirler. Bu nedenle en güncel e-posta adreslerinin
sistemde kayıtlı olması gerekir. Sistemde tanımlı e-posta adresini güncel olanı ile değiştirmek için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir:
1.
registration.boun.edu.tr adresine gidiniz.
2.
STUDENTS → ‘Student Information’a tıklayarak ‘User ID (kullanıcı adı)’ ve ‘Password
(şifre)’ kutucuklarına Öğrenci Numaranız ve Şifre bilgilerinizi giriniz.
3.
Açılan sayfanın alt kısmında ‘Update E-mail’ kutucuğuna tıklayınız.
4.
Aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi, ilgili kutucuğa girerek ‘Save (kaydet)’
kutucuğuna tıklayınız.
İşleminiz başarıyla tamamlanmıştır!
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
13
3. Ders Muafiyeti
Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına yeni başlayacak öğrenciler, birinci sınıf programlarında bulunan Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Kimya ve Moleküler Biyoloji ve Genetik
derslerinden muaf sayılmak üzere ilgili bölümler tarafından verilen muafiyet sınavlarına
girebilirler.
Bu sınavları alabilmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen sınav tarihinden önce bölüm
ofislerine başvurmuş olmaları gerekmektedir:
19 Eylül 2014
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kuzey Kampüs, ETA-A Blok
Kimya Bölümü
Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3
Fizik Bölümü
Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Kampüs, Kuzey Park Binası Kat 3
14
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
4. Akademik Kayıt
Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan ve dil yeterliğini kanıtlayan öğrencilerin yerleştikleri programa, ilgili yarıyıl için ve devam eden her yarıyıl için Öğrenci Bilgi ve Kayıt
Sistemi (ÖBİKAS) üzerinden ders kayıtlarını da yaptırmaları gerekir.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) dil hazırlık sınıfında eğitim alacak öğrencilerin
ÖBİKAS üzerinden kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan YADYOK dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik kayıt onayı Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü tarafından verilir.
Akademik Danışmanlık
Üniversitemizde eğitim gören her
öğrenciye bağlı olduğu bölüm
öğretim üyelerinden biri akademik
danışman olarak atanır. Danışman,
öğrenciye üniversite hayatına uyum,
akademik konularda rehberlik ve
kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur. Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda öğrenciye
akademik konularda bilgi verir. Her
akademik kayıt döneminde, uygun
ders seçimi, ders programlarının
onaylanması, ders ekleme / bırakma
işlemleri, yatay geçiş, dönem izni vb.
gibi konularda öğrenciye akademik
danışmanı rehberlik yapar. Akademik
ders kayıtları danışman onayından
sonra kesinleşir.
Akademik danışmanınız Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) “registration.boun.edu.tr“
“General Services“ başlığı altında yer alan “Advisor List“ bağlantısında belirtilmiştir.
Ders kayıt günlerinde danışmanınıza ulaşarak programınızı beraber oluşturmanız gerekli
olup kayıt onay sürecinizi hızlandıracaktır. Düzenli olarak danışmanınızla görüşmeniz,
soru ve sorunlarınızı paylaşmanız kuvvetle tavsiye edilir.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
15
Önemli Tarihler
Eylül
2014
1, 2, 3
Yeni yerleştirilen lisans öğrencilerinin Üniversiteye
kayıtları
4
YADYOK Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
5
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT)
8
Kurumlar arası yatay geçiş ile kabul edilen öğrencilerin Üniversiteye kayıtları
9
Kayıt ödeme sistemi açılışı (07:00)
15
Akademik kayıt sisteminin açılışı (10:00)
17
Akademik kayıt danışmanı ile görüşme günü
18
a) Kayıt ödeme sisteminin kapanışı (17:00)
Pazartesi, Salı,
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Pazartesi
Salı
Pazartesi
Çarşamba
Perşembe
b) Akademik kayıt sisteminin öğrenci erişimine
kapanışı (19:00)
19
a) Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine
kapanışı (19:00)
Cuma
b) Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik,
Bilgisayar Mühendisliği muafiyet sınavları
22
Pazartesi
a) Derslerin başlaması (YADYOK Hazırlık sınıfı dahil)
b) Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler için kayıt ödeme sisteminin açılışı (07:00), kapanışı
(17:00)
c) Programı danışmanı tarafından reddedilen öğrenciler ve danışmanlar için akademik kayıt sisteminin
açılışı (10:00) (öğrenciye kapanış 19:00)
16
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
Eylül
2014
23
Akademik kayıt sisteminin danışman erişimine
kapanışı (23:59)
23, 24, 25
Yeni gelen öğrencilere Üniversiteyi Tanıma Programı
25
Ders ekleme/bırakma dönemi için kayıt ödeme sisteminin açılışı (07:00)
29
Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt
sisteminin açılışı (10:00)
29 - 1
Ders ekleme/bırakma dönemi
1
a) Ders ekleme/bırakma dönemi için kayıt ödeme
sisteminin kapanışı (17:00)
Salı
Salı, Çarşamba,
Perşembe
Perşembe
Pazartesi
Eylül Ekim
Pazartesi-Çarşamba
Ekim
2014
Çarşamba
b) Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt
sisteminin öğrenci erişimine kapanışı (19:00)
2
Perşembe
Ders ekleme/bırakma dönemi için akademik kayıt
sisteminin danışman erişimine kapanışı (23:59)
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
17
Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS)
ÖBİKAS sistemi üzerinden ders programı hazırlama işlemleri 15 Eylül 2014 Pazartesi günü
saat 10:00’da öğrencilerin erişimine açılacak, 18 Eylül 2014 Perşembe günü saat 19:00’da
öğrencilerin erişimine kapatılacaktır.
18
•
Akademik ders kayıtları Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi’ne (ÖBİKAS)
registration.boun.edu.tr adresinden erişilerek yapılır.
•
Mali yükümlülüğü olan öğrencilerin ders programı hazırlamak üzere ÖBİKAS’a erişimleri mali yükümlülüğün tamamlanmasından sonra gerçekleşir.
•
Üniversiteye kayıt sırasında öğrencilere sisteme erişim için bir kullanıcı adı (öğrenci
numarası) ve şifre verilir.
•
registration.boun.edu.tr adresinden “Students” başlığı tıklanır ve “Course List
Preparation” seçeneğine basılır.
•
Yönetmeliklere uygun olarak akademik danışmanla görüşülerek alınması gereken
dersler belirlenip sistem üzerinden seçilir ve oluşturulan ders programı akademik
danışmanın onayına gönderilir.
•
Danışmanın onayından sonra akademik kayıt tamamlanır.
•
Akademik kaydın doğru ve zamanında akademik takvime uygun olarak tamamlanması danışmanın ve öğrencinin ortak sorumluluğudur.
•
Akademik kayıtların her dönem başında ilan edilen günlerde yenilenmesi gerekir.
•
Akademik kaydını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
5. Yurtlar
Üniversitemiz, kayıtlı öğrencilerinin yaklaşık üçte birine, yerleşkelerinde yurt imkanı
sunmaktadır. Bedensel engelli öğrenciler için de yurt imkânlarımız mevcuttur.
5.1. Yurtlar Hakkında Genel Bilgiler
Boğaziçi Üniversitesi yurtları oda ve daire tipi olmak üzere ikiye ayrılır:
Oda Tipi Yurtlar
(1. Erkek Yurdu, 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 2. Kilyos Yurdu ve Zeynep-Ayşe Birkan Kız
Yurdu)
Bu yurtların ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda internet (wireless),
24 saat sıcak su, dâhili telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ve tuvalet öğrenciler tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdunun (1. Kız
Yurdu) zemin katında bulunan çamaşırhane, kendileri yıkamak şartıyla ücret karşılığında
mesai saatleri içinde öğrencilere hizmet vermektedir.
Daire Tipi Yurtlar
(Uçaksavar Yurdu, 1. Kilyos Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu ve Superdorm- özel)
Bu yurtların ikamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler şeklinde
düzenlenmiştir. Dairelerde internet (kablosuz), 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap
mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır. 3.
Kuzey Yurdunun zemin katında bulunan jetonlu çamaşır makineleri, ücret karşılığında
öğrencilere 24 saat hizmet vermektedir.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
19
Yurt Adı
Kapasite
Kampüs
1. Erkek Yurdu
212
Güney Kampüs
Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu (1. Kız Yurdu)
222
Güney Kampüs
1. Kuzey Yurdu
446
Kuzey Kampüs
2. Kuzey Yurdu
428
Kuzey Kampüs
3. Kuzey Yurdu
550
Kuzey Kampüs
4. Kuzey Yurdu
252
Kuzey Kampüs
Uçaksavar Yurdu
220
Uçaksavar Kampüsü
1. Kilyos Yurdu
384
Kilyos Sarıtepe Kampüsü
2. Kilyos Yurdu
360
Kilyos Sarıtepe Kampüsü
Superdorm (özel)
486
Uçaksavar Kampüsü
Toplam:
3560
Boğaziçi Üniversitesi yurtları, B.Ü. Yurtlar Yönetmeliği hükümlerince yönetilmekte ve
denetlenmektedir.
Not: Üniversitemizde öğrenci yakınlarına konaklama hizmeti sunulamamaktadır.
20
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
5.2. 2014 Girişli Öğrencilerin Online Yurt Başvuruları
2014 girişli öğrencilerin online yurt başvuruları, ÖSYM´nin yerleştirme sonuçlarının
Üniversitemize ulaşmasını takiben başlayacak ve 3 Eylül 2014 tarihinde saat 17.00’de
sona erecektir. Başvuru için istenen belgeler ön kayıtlar sırasında (2-3-4 Eylül 2014 saat
17:00’a kadar) Güney Kampüs Bilgi İşlem Merkezi laboratuvar katında bulunan
LAB-2’ de görevli Yurtlar Müdürlüğü personeline teslim edilecektir. Belirlenen tarihler
dışında başvuru ve evrak kabul edilmeyecektir.
Yurtlarımız Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer aldığından Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu ile bağlantısı yoktur.
Not: Online yurt başvuruları www.yurtlar.boun.edu.tr adlı web sayfası üzerinden
yapılacaktır.
2014-2015 Akademik Yılı Yurt Başvurusu İçin Gereken Belgeler
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)
1.
Öğrencinin engelli olma durumu varsa bunu gösterir sağlık raporu (engelli olan
öğrencilerimiz gerekli düzenlemeler için Engelli Birimi ile temasa geçebilir)
2.
Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun
hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi
belgesi veya noterden onaylı fotokopisi.
3.
Gelir beyanı ile ilgili olarak:
a.
Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı maaş belgesi,
b. Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi,
c.
E mekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge veya web çıktısı,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
e.
uafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan
M
onaylı belge.
4. Çalışmayan Anne, Baba için Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını
gösterir belge veya elektronik çıktısı
(https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/)
5.
Bir adet fotoğraf
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
21
Superdorm Başvuruları
Uçaksavar Kültür ve Spor Tesisleri Yerleşkesinde bulunan Superdorm için başvurular, şahsen ve doğrudan Superdorm Müdürlüğü’ne kayıt sırasında yapılacaktır. Kayıtlar boyunca
alınacak başvurular yedek listeye alınır ve boş yer durumuna göre yerleştirilir.
Ayrıntılı bilgi için www.superdorm.info adresine başvurabilirsiniz.
5.3. Başvuruların
Değerlendirilmesi
Başvurular, Değerlendirme
Komisyonu tarafından Yurtlar
Komisyonunca oluşturulan ve
Rektörlükçe onaylanmış ölçütlere
göre incelenir, değerlendirilir ve
sıralanır. Yerleşimler, bu sıralama
üzerinden yurtların kapasiteleri
oranında yapılır.
22
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
5.4. Yurtlara Yerleşimler
Yurda yerleşim hakkı kazanan, hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, Kilyos Yerleşkesi’ndeki
1. Kilyos veya 2. Kilyos Yurtlarına yerleştirilirler. Kilyos Yerleşkesi’ndeki İngilizce hazırlık
eğitimi sadece Kilyos yurtlarında ikamet eden hazırlık öğrencilerini kapsar. Kilyos
Yurtlarında kalmayan hazırlık öğrencileri ise eğitimlerini, Güney veya Kuzey Yerleşkede
alırlar. İngilizce Yeterlik Sınavında (BUEPT) başarılı olup hazırlık okumadan bölüme
başlayanlar, Türkiye derecesinden dolayı kendilerine “yurt bursu” verilenler ile engellilik
oranları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş olanlar Kuzey Yerleşke yurtlarına kabul
edilirler.
Kilyos Yurtlarına kabul edilen hazırlık öğrencilerinin kayıtları “geçici” statüde yapılır.
Kapasite yetersizliği nedeniyle yurtlara yerleştirilemeyen hazırlık öğrencileri olduğu
takdirde yedek liste oluşturulur. Kilyos yurtlarında açılacak boşluklara bu listeden alımlar yapılır. Bu süreç liste tamamlanana kadar devam eder.
Üniversitemiz, kayıtlar sırasında yurt başvurusu yapan ve durumu yurda girmeye
uygun tüm yeni girişli öğrencilerini derslerin başlayacağı tarihe kadar yurtlara
yerleştirmektedir.
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Yurtlar Müdürlüğü
4. Kuzey Yurdu 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 44
E-posta: [email protected]
www.yurtlar.boun.edu.tr
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
23
6. Burs Olanakları
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni ve nakdi
burslar, Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. Boğaziçi Üniversitesi tarafından
verilen burslar Başarı, Gereksinim, Yemek, Yurt, Kitap ve Yaz Dönemi burslarıdır. Burslar
hakkında detaylı bilgiye www.bursofisi.boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
6.1. Burs Başvuruları
Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler kayıt sırasında Spor Salonu’ndaki Burs
Ofisi masasında başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirler. Burs başvuruları elektronik
ortamda www.registration.boun.edu.tr adresinde 4-19 Eylül 2014 tarihleri arasında
yapılabilir.
•
Burs başvurusunda bulunmak için ÖBİKAS sisteminde “Students” başlığı tıklanarak
“Student Information” sekmesi açılır.
•
Kullanıcı adı (öğrenci numarası) yazılarak sisteme erişim sağlanır.
•
“Applications/Other Systems” başlığı altında “Burs Başvurusu” seçilerek işleme
devam edilir.
Elektronik başvuru yapmayan öğrenciler, gerek Boğaziçi Üniversitesi gerekse üniversiteyle işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarını alamazlar.
Burs başvurusu yapan öğrenciler, başvuru sisteminin açık olduğu tarihlerde elektronik
başvuru formunun çıktısını alarak burs başvurusu için gerekli diğer belgelerle birlikte
29 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Natuk Birkan Salonu’nda (Güney Kampüs) Burs Ofisi
masasına teslim etmelidirler.
Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)
E-Devlet şifresi ile elektronik ortamdan alınan belgeler de, üzerinde ad-soyad veya T.C.
kimlik numarası olması şartıyla geçerlidir. E-Devlet şifresi, “Merkez Postanelerinden” alınabilir. İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu
kontrol edildikten sonra tarafımızdan onaylanarak kabul edilir.
24
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
1.
ÖSYM-LYS Sonuçları (YGS Puanları Dahil) belgesinin fotokopisi veya web çıktısı
(Yeni girişli öğrenciler için)
2.
T.C. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
3.
Nüfus Müdürlüğü’nden alınan ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
4. Tapu, Vergi Dairesi, Trafik tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi,
annesi ve babası için onaylı belge (Onayların alınacağı form, burslarla ilgili broşür
ile beraber kayıt sırasında dağıtılacaktır. Bu form, burs ofisi web sayfasından da
alınabilir.)
5.
Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu
6.
Adli sicil kaydı
7.
Öğrencinin engelli olma durumu varsa bunu gösterir Sağlık Raporu
(engelli olan öğrencilerimiz gerekli düzenlemeler için Engelli Birimi ile temasa
geçebilir)
8. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun
hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi
belgesi veya noterden onaylı fotokopisi
9.
Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
a.
Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı Maaş Belgesi
b. Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi
c.
Emekli ise, emekli olunan sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını
gösterir belge
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
e.
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan
onaylı belge
10. Çalışmayan anne, baba için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını
gösterir belge
(Belgede TC. kimlik no / Ad / Soyad olması zorunludur)
(esgm.sgk.gov.tr/Esgm)
11. Aileyle birlikte oturan 18 yaşını aşkın kardeşler için:
a.
Askerde iseler Askerlik Durum Belgesi
b. Okuyor iseler (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan öğrenci belgesi
c.
Aynı zamanda çalışıyor iseler işyerinden onaylı Maaş Belgesi
d. Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur, E.Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını
gösterir belge
(Belgede T.C. kimlik no / Ad / Soyad olması zorunludur)
(esgm.sgk.gov.tr/Esgm)
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
25
Burs almak isteyen ve almış öğrencilerin burslarla ilgili duyuruları takip etmesi gerekir.
Duyurular www.bursofisi.boun.edu.tr’de ve Burs Ofisi panosunda yer alır. Ayrıca, öğrencilerin mail yoluyla ulaşılabilir olması önemlidir. Lütfen kayıt sırasında size verilen
boun.edu.tr uzantılı mail adresinizi veya ÖBİKAS’tan güncelleyeceğiniz sık kullandığınız
mail adresinizi her gün kontrol edin!
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Burs Ofisi Koordinatörlüğü
Güney Kampüs Genel İdare Binası
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: [email protected]
www.bursofisi.boun.edu.tr
26
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
7. Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon)
Programı
2014-2015 Akademik Yılında öğrenime başlayacak öğrencilerimiz için, 23-24-25 Eylül 2014
tarihlerinde üç günlük Üniversiteyi Tanıma
(Oryantasyon) Programı düzenlenecektir
Bu program ile yeni öğrencilerimize “Hoş
geldiniz” demeyi, akademik, sosyal ve fiziki
yönleriyle üniversitemizi tanıtmayı amaçlamaktayız. Program sırasında öğrenciler kulüp
etkinliklerinden örnekler ile öğrenci kulüp ve
faaliyetleri; düzenlenecek panellerle akademik
konular ve İngilizce Hazırlık hakkında bilgi
sahibi olacaklar, düzenlenecek çeşitli sosyal
etkinliklerle üniversitemize yeni gelen diğer
öğrencilerle tanışma fırsatı bulabileceklerdir.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
27
8. Kampüs Haritaları
28
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
29
BÜ Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 3594408
E-posta: [email protected]
www.registrar.boun.edu.tr
BÜ Yurtlar Müdürlüğü
4. Kuzey Yurdu 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 44
E-posta: [email protected]
www.yurtlar.boun.edu.tr
BÜ Burs Ofisi
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: [email protected]
www.bursofisi.boun.edu.tr
BÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
Güney Kampüs P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul
Tel: 0212 359 45 00
E-posta: [email protected]
www.yadyok.boun.edu.tr
BÜ Engelliler Birimi/GETEM
Kuzey Kampüs Kuzey Park Binası
34342 Bebek / İstanbul
Tel: 0212 359 76 59
www.boun.edu.tr
Download

2014 - 2015 Üniversiteye Kayıt Bilgi Kitabı