KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) OLARAK ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR…
KZÖ çalışma saati günlük en fazla 4 (dört) saat, haftada en fazla 15 (on beş) saat ve bir ayda toplam 60
(altmış) saati geçemez. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitiş saatleri öğrencilerin ders
programına göre Birim amirleri tarafından belirlenir. Bir aylık KZÖ öğrenci ücreti olarak Brüt 288,46 (Net
ödenen:240.59 TL) ödenecektir.
İstanbul Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ nin Madde 7/3 bendi gereğince eksik bilgi
içeren formlar dikkate alınmaz ve 7/4 bendi gereğince öğrenciler çalışmak için sadece tek birime başvuruda
bulunabilirler. Birden fazla birime başvurduğu tespit edilen öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Öğrencilerimizin Dikkatine:
2013-2014 eğitim yılında Üniversitemiz Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Daire Başkanlığı
ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerde KZÖ (kısmi zamanlı öğrenci) olarak çalışmak isteyen
öğrencilerimiz 12.09.2014 (Pazartesi)-22.09.2014 (Salı-Mesai Bitimine Kadar) tarihleri arasında İÜ Kısmi Zamanlı
Öğrenci Talep Listesi (Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmak İsteyen Birimler, Çalışacak Öğrenci Sayıları, İstenen Öğrenci
Nitelikleri)’ nden çalışmak istedikleri yeri belirleyerek ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu’ nu (Form 2)
doldurarak bu birime imza karşılığı başvurabilirler. Belirlenen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
Kısmi Zamanlı Olarak Öğrenci Çalıştıracak Birimlerin Dikkatine:
KZÖ adayı öğrenciler başvuru yaptıkları Fakülte, Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Daire Başkanlığı
ve Rektörlüğe bağlı tüm merkez, bölüm, ünite ve müdürlüklerde kurulan Birim Komisyonu tarafından, aşağıda
sunulan ’’Değerlendirme Formu’’ aracılığıyla değerlendirilir. Başvuruların alınması aşamasında değerlendirmelerin
eş zamanlı olarak sürdürülmesi süreç içerisine Kurban Bayramı tatilinin girmesi sebebiyle bir gecikme yaşanma
ihtimalini engellememize yardımcı olacaktır.
KZÖ çalıştıracak Birimlerin çalışmak istedikleri öğrenciler için kendilerine yapılan başvurular içerisinden asil ve
yedek liste belirleyerek, listeyi ilgili öğrencilerin başvuru formları ile birlikte en geç 26.09.2014 tarihine kadar
Rehberlik Merkez Ofis’e yönlendirmeleri gerekmektedir.
Değerlendirmeler
sonucunda
KZÖ
olarak
çalışmaya
hak
kazanan
öğrenciler
ve
çalışacakları
birimler 27.09.2014 tarihinde www.istanbul.edu.tr sks.istanbul.edu.tr/rehberlik adresinde duyurulacaktır.
II. AŞAMA
Çalışmaya hak kazanan öğrencilerimiz, isim listesinin duyurulması ile birlikte aşağıda belirtilen ‘’Kesin Kayıt
Sırasında İstenen Formlar ve Belgeler’’ ile birlikte 29.09.2014-10.10.2014 tarihleri arasında Rehberlik Danışmanlık
ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofise bizzat gelmeleri gerekmektedir. Kesin kayıt için verilen tarih aralığı içerisinde
bulunan tatil günlerinde evrak teslimi alınamayacağını dikkatinize sunarız.
Gecikme yaşanmaması için ilgili personellerin ve öğrencilerimizin ilanları günü gününe takip etmeleri
beklenmektedir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu (Form 2) için
Değerlendirme Formu İçin TIKLAYINIZ
Öğrencilerde Aranacak Şartlar için TIKLAYINIZ
İstanbul Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için TIKLAYINIZ
Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden Kesin Kayıt Sırasında İstenecek Form Ve Belgeler
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Yeni tarihli öğrenci belgesi,
c) Bir adet fotoğraf,
ç) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge (öğrenim görülen Birimin öğrenci işleri tarafından
belgelenir)
d) Halk Bankası Beyazıt Şubesi Banka hesap numarası
e) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (Fatih SGK’dan veya
https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/LogOut.action adresinden temin edilebilir)
f) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Form 4) için
(Tarih Kısımları Boş Bırakılacak)
g) SGK İlişik Taahhütnamesi (Form 5) için
(Tarih Kısımları Boş Bırakılacak)
Download

Ä°lan metni_docx - İstanbul Üniversitesi