2015 – 2016 AKADEMİK YILI
DEĞİŞİM PROGRAMLARI REHBERİ
1
2015 – 2016 AKADEMİK YILI İÇİN
YERLEŞTİRME TAKVİMİ
BİRİNCİ YERLEŞTİRME
03/11/14 Pzt. – 14/11/14 Cuma
Bilgilendirme toplantıları
10/11/14 Pzt. – 30/11/14 Pz.
Online Başvuru Dönemi
03/12/14 Çar.
Sonuçların Komisyon Üyelerine gönderilmesi
08/12/14 Pzt.
Komisyon onayı ve Sonuçların duyurulması
08/12/14 Pzt. – 02/01/15 Cuma
Taahütname verilmesi
30/01/15 Cuma
Komisyon toplantısı (10:00)(Başarı kontrolleri)
Bütünleme sınavları nedeniyle bu toplantının 13 Şubat 2015 Cuma’ya kayma olasiılığı
vardır.
İKİNCİ YERLEŞTİRME
16/02/15 Pzt. – 20/02/15 Cuma
Bilgilendirme toplantıları
16/02/15 Pzt. – 08/03/15 Pz.
Online Başvuru Dönemi
11/03/15 Çar.
Sonuçların Komisyon Üyelerine gönderilmesi
13/03/15 Cuma
Komisyon onayı Sonuçların duyurulması
16/03/15 Pzt. – 27/03/15 Cuma
Taahütname verilmesi
YEDEK YERLEŞTİRME
31/03/15 Salı – 06/04/15 Pzt.
Online Başvuru Dönemi
08/04/15 Çar.
Sonuçların Komisyon Üyelerine gönderilmesi
10/04/15 Cuma
Sonuçların duyurulması
13/04/15 Pzt. – 17/04/15 Cuma
Taahütname verilmesi
2
2015-2016 akademik yılında gerçekleşecek
değişimler için 2014 güz ve 2015 ilkbahar
dönemlerinde olmak üzere iki ayrı başvuru ve
yerleştirme süreci gerçekleştirilecektir.
Her başvuru döneminde aşağıdaki koşulları
sağlayan
öğrenciler program için aday olabilirler.
3
Değişim Programları Başvuru Koşulları
• Akademik takvimde ilan edilen süre içinde on-line
başvuru sistemi üzerinden başvurmak,
• Dil hazırlık sınıfı ve yaz öğretimi hariç lisans öğrencileri
için en az iki, lisansüstü öğrencileri için bilimsel hazırlık
süreleri hariç en az bir dönem okumuş olmak,
• Lisans öğrencileri için en az 2.50/4.00 Genel Not
Ortalaması (GNO) sahibi olmak,
• Lisansüstü öğrencileri için en az 3.00/4.00 GNO sahibi
olmak,
• Anlaşmalı kurumla imzalanmış olan değişim
sözleşmesinde belirtilmiş olan özel ek koşulları (not
ortalaması, alan, dil vs) sağlamak,
4
Değişim Programları Başvuru Koşulları
(devam)
• İngilizce haricinde bir yabancı dil için yeterlilik koşulu
gereken kurumlara başvurabilmek için bu dil koşulunun
sağlandığını belgelemek, eğer başvuru sırasında bu koşul
sağlanmıyorsa en azından,
– 2014 güz dönemi yerleştirme başvurusu sırasında “Dil 201”e
kayıtlı olmak
– 2015 ilkbahar dönemi yerleştirme başvurusu sırasında “Dil
202”ye kayıtlı olmak;
gerekir. Dil koşulunun sağlanması için 2014 güz dönemi
sonunda “Dil 201”i, 2015 ilkbahar dönemi sonunda da “Dil
202”yi başarıyla tamamlamış olmak gerekir, tersi
durumlarda öğrencinin katılım hakkı iptal edilir.
• Değişimden döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesinde en
az bir tam dönemi (yaz dönemi hariç) daha öğrenci olarak
geçirecek olmak (özel durumlarda Üniversite Yönetim
Kurulu karar almaya yetkilidir.).
5
Puan Hesaplama Yöntemi
• Öğrenciler tercihlerine yerleştirilirken
akademik başarı ve dil puanları kullanılarak
hesaplanan puana göre sıralanırlar. Öğrencinin
yerleştirmede kullanılacak puanı p1, p2 ve
yabancı dil puanı ile aşağıdaki gibi
hesaplanacaktır.
puan = p1 + p2 + yabancı dil puanı
6
Puan Hesaplama Yöntemi
p1
• Başvuran öğrencilerden ortalaması en yüksek
(max_GNO) olan öğrenci için 37.5, başvuru ön
koşulu olan 2.5 GNO için ise 0 olacak şekilde
hesaplanacaktır.
• p1 = (GNO - 2.50)/(max_GNO - 2.50) * 37.5
7
Puan Hesaplama Yöntemi
p2
• Öğrencilerin bölümlerinin ortalamaları arasındaki
farkları gözönüne almak amacı ile öğrencinin kendi
bölümünün son üç yıllık ortalama mezuniyet not
ortalaması (ortalama_GNO) kullanılarak öğrencinin
GNO sunun standart sapması belirlenecek
(sigma_GNO). GNO, ortalama_GNO ve sigma_GNO
kullanılarak p2_ham hesaplanacak ve hesaplanan
p2_ham maximum 12.5 minimum 0 olacak şekilde
normalize edilecektir.
p2_ham = (GNO - ortalama_GNO)/sigma_GNO
p2 = (p2_ham - min_p2_ham)/(max_p2_ham min_p2_ham) * 12.5
8
Puan Hesaplama Yöntemi
Yabancı dil puanı
• Yabancı dil Puanı:
– Proficiency A veya eşdeğeri diğer sınav puanları için ydp = 50
puan
– Proficiency B veya eşdeğeri diğer sınav puanları için ydp = 48
puan
– Proficiency C veya eşdeğeri diğer sınav puanları için ydp = 46
puan
• Öğrenciler yabancı dil puanlarını yükseltmek amacı ile
hazırlık sonrasında YADYOK tarafından kabul edilen
sınavlara girerek sonuçlarını getirebilirler. Sınavların
eşdeğerlikleri YADYOK tarafından değerlendirilir.
• Başarı burslu öğrencilere verilecek ek puanın, başvuranların
puanlarının standart sapmasının ¼’ü olarak ofisce
hesaplanır ve bu öğrencilerin puanlarına eklenir.
9
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
• 2014 güz döneminde başvuru yapan öğrenciler
yerleştirme sonucu taahhütname vermezlerse ya
da dil veya not kontrolü gibi nedenlerle katılım
hakları iptal edilirse, gerekli koşulları sağlamaları
durumunda 2015 ilkbahar döneminde yeniden
başvuru yapabilirler.
• Yedek yerleştirme döneminde ancak 2015
ilkbahar başvuru döneminde başvurmuş ancak
yerleştirilmemiş ya da yerleştirilmesine rağmen
taahhütname vermemiş öğrencilere tekrar seçim
hakkı tanınacaktır.
10
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
• Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği kapsamında anlaşmalı olunan
kurumlara gitmek üzere başvuran öğrencilerin ilgili kurumlara
yerleştirilmiş olmaları kesinlikle hibe alacakları anlamına gelmez.
Hibeler ancak Ulusal Ajans tarafından bu konuda Boğaziçi
Üniversitesine ayrılan kaynak belli olduktan sonra dağıtılır ve kaynak
büyüklüğüne bağlı olarak hibelendirilebilecek öğrenci sayısı
belirlenir. 2013-2014 akademik yılında Erasmus programı ile
değişime giden tüm öğrencilerimize, 2014-2015 yılında ise büyük
çoğunluğa (%75-85 arası) hibe sağlanabilmiştir.
• Başvuru sonucu yerleştirilmiş ve taahhütname vermiş bir öğrenci,
geçerli sebep olmaksızın programa katılmaktan vazgeçerse, bir daha
değişim programlarında yararlanmak üzere başvuru yapamaz.
Öğrencinin hibe alamaması nedeniyle katılımını iptal etmesi
durumunda ise bir sonraki sene gerekli koşulları sağlaması
durumunda tekrar başvuru yapmasına izin verilir.
11
Değişim Faaliyetinin Geçerli Sayılması
için Enaz İsterler
• Yerleştirme sonrası öğrencinin programa katılacağını ve
yerleştirildiği kuruma gideceğini belirten taahhütnameyi
imzalayarak işlemleri başlatmak.
• F ve GNO kontrol koşullarını sağlamak:
– Sonbahar 2014 dönemi sonunda ortalaması 2.50 ile 2.99 arası olan
adaylar hiçbir dersten F almış alamaz, alırlarsa değişim haklarını
kaybederler.
– Sonbahar 2014 dönemi sonunda ortalaması 3.00 ve üzeri olan adaylar
bir dersten F almış olabilir.
– Sonbahar 2014 dönemi sonunda iki F notu olan adaylar ortalamaları
ne olursa olsun değişim haklarını kaybederler.
– Bahar 2016 dönemi değişim adayları yukarıdaki koşullara hem
sonbahar 2014’te hem de takip eden bahar 2015 döneminde uymak
zorundadır.
• Sürecin tüm aşamalarında hem Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Ofisinin hem de misafir olunacak kurumun ilgili birimlerinin
isterlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
12
Değişim Faaliyetinin Geçerli Sayılması
için Enaz İsterler (devam)
• Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında katılım ya da
hibe ile ilgili sorun yaşamamak için gidiş öncesi ve
dönüş sonrası Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim
edilmesi gereken tüm belgeleri eksiksiz tamamlamak ve
zamanında teslim etmek.
• Değişim programına gitmeden önce akademik
danışman ve diğer ilgili koordinatörlerle birlikte
gidilecek kurumda alınacak dersleri belirlemek ve bu
derslerin tanınması ile ilgili gerekli onayları almak.
• Değişim programlarına gitmeden önce
enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurullarına
başvurarak dönem izni kararlarını aldırmak.
13
Değişim Faaliyetinin Geçerli Sayılması
için Enaz İsterler (devam)
• Değişimden döndükten sonra takip eden kayıt dönemi
sonuna kadar orada başarıyla tamamlanan dersleri ve
alınan notları gösteren resmi not çizelgesini akademik
danışmanlara sunmak ve böylece tanınma ile ilgili
süreci başlatmak.
• Burada sıralanan enaz isterler ve/veya değişimle ilgili
diğer birim ve kurumlarca öğrenci gitmeden kendisine
bildirilen ek isterlerin sağlanmaması durumunda
öğrencinin değişim döneminde tamamladığı faaliyetler
akademik olarak tanınmayabilir ve/veya öğrenciye
verilen hibe tümüne kadar geri istenebilir.
14
Bilgilendirme Toplantıları
Information Sessions
Date
Session Hours
Place
03 November 2014, Monday
10.00 - 12.00
Demir Demirgil, South Campus
04 November 2014, Tuesday
14.00 - 16.00
Güney Yadyok 316, South Campus
05 November 2014, Wednesday
10.00 - 12.00
Demir Demirgil, South Campus
06 November 2014, Thursday
10.00 - 12.00
Özger Arnas, South Campus
07 November 2014, Friday
14.00 - 16.00
NH303, North Campus
10 November 2014, Monday
14.00 - 16.00
Demir Demirgil, South Campus
11 November 2014, Tuesday
10.00 - 12.00
Ayhan Şahenk, Garanti Kültür
12 November 2014, Wednesday
14.00 - 16.00
IB204, South Campus
13 November 2014, Thursday
14.00 - 16.00
IB204, South Campus
14 November 2014, Friday
10.00 - 12.00
NH303, North Campus
15
• Detaylandırılmış “Partners’ List” 10 Kasım’dan itibaren web
sitemizde hazır bulundurulacaktır. Erişim için:
http://www.intl.boun.edu.tr/?q=node/97
• On-line başvuru başlama tarihi 10 Kasım Pazartesi günü.
• On-line başvurularının kapanış tarihi 30 Kasım Pazar günü
akşamı.
16
Download

here - Boğaziçi Üniversitesi