PA
1000
E:1.20
10 00
ÖA
E:1.20
10 00
10 00
max.h:12.50 m
15 00
20
YERLEŞİME UYGUN OLMAYAN ALAN
10 00
ÖA
10 0
10 00
max.h:12.50 m
5
un
Sams
E:1.20
max.h:12.50 m
E:1.20
35 00
E:0.
h:9.
10
max.h:12.50 m
JEGA
L
A
0.30
1.30
5
A 4
3
15
1000
15 00
35 00
PARK
Ö.A
B 4
17 00
5
A
3
3
5
A 4
3
5
A 4
3
A
ADA1
E=1.90
Hmax=10 KAT
700
A
A
MUHASEBECİLER
VE MALİ MÜŞAVİRLER
ODASI
A
E=1.20
H=12.50
3
700
3
3
B 3
A
10 00
17
3
700
00
700
5
PARK
15 00
B 3
A
700
3
E=0.75
Hmax=Serbest
10 00
17
7
00
00
A
3
ADA3
A
10 00
3
10
10
A
Ö.A.
A
17 00
E=1.90
Hmax=10 KAT
7
17 00
PİKNİK VE
EĞLENCE ALANI
A
10 00
7 00
PARK
5
M
12
E=1.60
00
7 00
TAKS=0.40
5
5
10
5
E=1.60
TAKS=0.40
10 00
KIRAN MAHALLESİ
İLKÖĞRETİM
OKULU
E=1.90
ADA
Hmax=10 KAT
17 00
10 00
DİNİ TESİS
PARK
PARK
PARK
PARK
24
5
5
10 00
00
5
10 00
E=1.60
TAKS=0.40
ADA4
24 00
E=1.90
Hmax=10 KAT
PARK
7 00
10 00
E=1.90
Hmax=10 KAT
5
E=1.90
ADA9
Hmax=10 KAT
5
5
00
17 00
10 00
ADA8
E=1.90
Hmax=10 KAT
10 00
5
1.PLAN
10 SINIRLARI İÇİNDE KALAN İMAR
ADALARININ
YOLA CEPHELİ OLAN BÖLÜMLERİNDE İLGİLİ
5
KURUM VE KURULUŞUN GÖRÜŞÜ ALINMAK KOŞULU İLE
00GEREK KALMAKSIZIN TRAFO VE
PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE
DİĞER TEKNİK ALTYAPI ALANLARI AYRILABİLİR. AYRILAN
ALANLARIN VAZİYET PLANINA GÖRE İFRAZI YAPILABİLİR.
E=1.60
ADANIN YOLA CEPHESİ OLMAYAN BÖLÜMLERİNDE YER
TAKS=0.40
ALAN
TRAFO VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARININ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MÜLKİYETİ KAT MÜLKİYETİNE GÖRE BELİRLENİR.
TRAFOLARIN İLGİLİ KORUMA DEVRİ YAPILMALIDIR.
HİZMET ALANI
TR
5
2.±0.00
KOTUNUN
BELİRLENMESİ;
00
2.1.BİNALARIN GİRİŞ KOTLARI VAZİYET PLANINDA
BELİRLENİR. BİNALAR GENELLİKLE TABİ ZEMİNDEN KOT
ALACAKTIR. ANCAK TOPOGRAFYA ÖZELLİKLERİNDEN
DOLAYI YOL VE PARSEL ZEMİNİ ARASINDA DAHA
UYUMLU İLİŞKİ KURMAK AMACIYLA, BİNALAR YOLLARIN
KIRMIZI KOTLARINDAN KOTLANDIRILABİLECEKTİR. TABİ
ZEMİN KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERECEK ŞEKİLDE, BİR
ÖLÇÜ SINIRLAMASINA BAĞLI KALMADAN TESVİYELER
YAPILABİLECEK VE BİNALAR BU TESVİYE EDİLMİŞ ZEMİN
ÜZERİNDEN KOT ALABİLECEKLERDİR.
20
3.KONUT ALANLARINDA VE KONUT + TİCARET
ALANLARI;
3.1.PLANLAMA ALANINDA YER ALAN KONUT
ADALARININ VE KONUT+ TİCARET ALANLARI ORTALAMA
EMSALİ 1.75, HMAX 10 KATI GEÇEMEZ. KONUT ADALARI
ARASINDA 1/500 ÖLÇEKLİ KENTSEL TASARIM PROJESİ
İLE EMSALE ESAS İNŞAAT ALANI TRANSFERİ
YAPILABİLİR.
3.2.TİCARİ KULLANIMIN EMSALE ESAS İNŞAAT
ALANI; ADA İÇERİSİNDE ÜRETİLECEK TOPLAM EMSALE
ESAS İNŞAAT ALANIN % 20SİNİ AŞAMAZ.
3.3.TİCARİ KULLANIM GÜNLÜK İHTİYAÇLARI
KARŞILAMAYA YÖNELİ DÜKKAN, KUAFÖR, TERZİ,
MUAYNEHANE, AİLE SAĞLIK MERKEZİ, LOKANTA,
PASTANE, ANAOKULU, KREŞ VB.... KULLANIMLAR YER
ALABİLİR.
3.4.YAPI ADALARINDA YAPI DÜZENİ, YAPI
YAKLAŞMA SINIRLARI, BİNALAR ARASI MESAFELER, ADA
İÇİ OTOPARKLAR, KİTLELERİN KOTLANDIRILMASI GİBİ
HUSUSLAR İLE ADA İÇİ YOLLAR, PARK, OYUN ALANLARI,
OTURMA KÖŞELERİ VB... FONKSİYONLARA İLİŞKİN İMAR
PLANINDA BELİRTİLMEMİŞ UYGULAMA KONULARI 1/500
ÖLÇEKLİ KENTSEL TASARIM PROJESİNE GÖRE
BELİRLENECEKTİR.
3.5.KONUT ADALARINDA DEĞİŞİK BÜYÜKLÜK,
YÜKSEKLİK VE NİTELİKTE KONUTLAR YER ALABİLİR.
3.6.KONUT ALANLARINDA ÇATI EĞİMİ VE FORMU
SERBESTTİR.
3.7.KONUT ALANLARINDA, PARK ALANLARINA VE
YAYA YOLLARINA CEPHESİ OLAN BLOKLAR İÇİN YAPI
YAKLAŞMA MESAFESİ ARANMAZ.
4.TİCARET ALANLARI;
4.1.E=1,00, H MAX 5 KATI GEÇEMEZ.
4.2.YAPI DÜZENİ, YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI,
BİNALAR ARASI MESAFELER, ADA İÇİ OTOPARKLAR,
KİTLELERİN KOTLANDIRILMASI GİBİ HUSUSLAR İLE ADA
İÇİ YOLLAR, PARK, OYUN ALANLARI, OTURMA KÖŞELERİ
VB... FONKSİYONLARA İLİŞKİN İMAR PLANINDA
BELİRTİLMEMİŞ UYGULAMA KONULARI 1/500 ÖLÇEKLİ
KENTSEL TASARIM PROJELERİNDE BELİRLENECEKTİR.
5.MERKEZİ İŞ ALANI;
5.1.E=2.00, BİNA(LAR)10 KATI GEÇEMEZ.
5.2.MERKEZİ İŞ ALANINDA; İDARİ TESİS ALANLARI,
İŞ HANI, ÇARŞI, ÇOK KATLI MAĞAZA, BANKA GİBİ
TİCARET VE FİNANS TESİS ALANLARI, TURİZM TESİS
ALANLARI, SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANLARI, İBADET
YERLERİ, PARK VE BENZERİ YEŞİL ALANLAR, SPOR
ALANLARI KAMUYA VE ÖZEL SEKTÖRE AİT EĞİTİM VE
SAĞLIK TESİSLERİ ALANLARI, KAMUYA VE ÖZEL
SEKTÖRE AİT TEKNİK ALTYAPI TESİS ALANLARI YER
ALABİLİR.
6.TİCARİ REKRASYON ALANI;
6.1.E=0.05, HMAX= 6.50 METRE.
6.2.TİCARİ REKRASYON ALANINDA, ÇAY BAHÇESİ,
RESTORAN, BÜFE, OTOPARK, SPOR TESİS GİBİ TİCARİ
FONKSİYONLAR YER ALABİLİR.
7.SOSYAL DONATI ALANLARI;
7.1.DİNİ TESİS ALANLARI İÇERİSİNDE TİCARİ
KULLANIM ALANLARI OLUŞTURULAMAZ.
8.YOLLAR VE OTOPARKLAR;
8.1.YAPI YAKLAŞMA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMAK
KOŞULUYLA ZEMİN ALTINDA OTOPARK YAPILABİLİR.
KAPALI OTOPARKLAR EMSALE DAHİL EDİLMEZ.
F36-B-21-B-3-C
CAMİİ
10 00
24 00
E=1.55
Hmax=Serbest
E=1.90
Hmax=10 KAT
PARK
5
20
YEŞİLYALI
MAHALLESİ
ADA5
E=1.90
Hmax=10 KAT
E=1.90
Hmax=10 KAT
PARK
E=1.90
Hmax=10 KAT
5
E=1.55
Hmax=Serbest
PARK
10 00
E=1.90
Hmax=10 KAT
PLAN NOTLARI:
PARK
12 00
ADA7
P
2
E=1.90
Hmax=10 KAT
KONUT+TİCARET ALANI
1000
5
10
5
E=1.60
Hmax=Ser
PARK
ADA6
TURİZM TESİSİ ALANI
17 00
E=2.00
5
Hmax=Serbest
5
5
20 00
5
20 00
MERKEZİ İŞ ALANI
E=1.65
Hmax=Serbest
GİRİŞ NOKTASI
E=2.00
Hmax=10 KAT
E=2.00
Hmax=10 KAT
MERKEZİ İŞ ALANI
MİA
5
5
10
10
E=1.90
Hmax=10 KAT
Kıranköy
ADA10
E=1.90
Hmax=10 KAT
PARK
5
10
Kanal
Kanal
7 00
7 00
5
5
3
ADA
E=1.90
Hmax=10 KAT
10 00
10 00
3
00
PARK
MEZARLIK
SAĞLIK TESİSİ VE
HASTANE REZERV ALANI
E:1.50
20 00
5
12 00
10
3
10
10
700
A
ADA2
E=1.60
TAKS=0.40
00
3
700
5
10
E=1.90
Hmax=10 KAT
10 00
0
0.40
0
.40
7
17 00
10
60
=0.40
B 3
14 00
00
10
Download

gundem5 - Samsun Büyükşehir Belediyesi