Özel Kablolar
Special Cables
LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar
RoHS
RUBBER Insulated Harmonized Cables
Compliance
Çevre Dostu
H07RN-F
450/750 V TS EN 50525-2-21
®
FLEXTREME
H07RN-F
Single or multi core, rubber insulated, rubber sheathed, oil resistant and lame
retardant cables with ine stranded copper conductor.
Bakır Faktörü
Rated
Cross-section
Cu Factor
mm2
1000 m
1 x 16
1 x 25
1 x 35
1 x 50
1 x 70
1 x 95
1 x 120
1 x 150
1 x 185
1 x 240
Teknik Bilgiler / Technical Data
2- Lastik yalıtkan
Rubber insulation
2- Dolgu
Filler
Bu kablolar TS EN 50525-2-21’e uygun olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 60 ºC
-Dış kılıf rengi: Siyah
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
kg/km
Ω/km
A
m
154
240
336
480
672
912
1152
1440
1776
2304
12,1
14,0
16,1
18,3
20,7
23,2
25,5
28,1
28,8
34,4
294
416
563
760
1016
1310
1622
1986
2300
3105
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,1060
0,0801
79
104
129
162
202
240
280
321
363
433
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
29
48
77
115
192
307
9,3
10,9
12,6
14,2
20,5
23,8
139
194
266
357
665
995
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
19
26
34
43
60
79
1000
1000
1000
1000
1000
1000
43
72
115
173
288
461
720
1008
1440
2016
2736
3456
4320
5328
6912
10,0
11,7
13,5
15,2
22,0
24,8
27,5
31,5
37,0
41,5
46,5
51,0
55,5
60,0
67,0
165
231
319
433
863
1078
1372
1812
2564
3292
4192
5180
6284
7608
9784
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,1060
0,0801
15,5
21
29
36
51
67
109
135
169
211
250
292
335
378
447
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
874
1162
1680
2352
3216
4128
4992
31,5
36,0
41,8
46,4
53,1
57,5
62,0
1825
2387
3347
4306
5720
4001
8173
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
92
114
143
178
210
246
282
1000
1000
1000
500
500
500
500
2 Damarlı / 2 Cores
These cables are produced according to TS EN 50525-2-21
- Permissible operating temperature: 60 ºC
- Colour of outer sheath: Black
2 x 1,5
2 x 2,5
2x4
2x6
2 x 10
2 x 16
4- Lastik dış kılıf
Rubber outer sheath
4
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
mm
1 Damarlı / 1 Core
2
3
450/750 V
Nominal Kesit
İnce çok telli, bakır iletkenli, lastik yalıtkanlı, bir veya çok damarlı, lastik dış
kılılı yağa ve aleve dayanıklı kablolar.
1- İnce çok telli bakır iletken
Fine stranded Cu-conductor
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Kullanıldığı Yerler / Applications
Kuru ve rutubetli yerlerde, açıkta yapılan tesislerde, ağır şartlarda, yüksek
mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda, hareketli motorlarda, elektrikli
trenlerde, tarımsal cihazlar ve tesislerde, temiz su tesislerinde kullanılırlar.
3 Damarlı / 3 Cores
3 x 1,5
3 x 2,5
3x4
3x6
3 x 10
3 x 16
3 x 25
3 x 35
3 x 50
3 x 70
3 x 95
3 x 120
3 x 150
3 x 185
3 x 240
Used in dry and damp places, in open-built plants, under heavy conditions, in
highly efected equipments, mobile motors, electrical trains, agricultural tools
and plants, clear water plants.
3 1/2 Damarlı / 3 1/2 Cores
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kısa Devre
Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Yağa Dayanıklı
Oil Resistant
Radyasyona
Dayanıklı
Resistance to
Solar Radiation
Dışarıdaki
Hareketli Aletler
Outdoor Mobile
Appliances
Hareketli İş
Makineleri
Moving Building
Machines
Hareketli Ev Aletleri
Mobile Household
Appliances
Kurşunsuz
Lead Free
3 x 25 / 16
3 x 35 / 16
3 x 50 / 25
3 x 70 / 35
3 x 95 / 50
3 x 120 / 70
3 x 150 / 70
Bükülgen
Flexible
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min -15°C
Tatlı / Tuzlu Suda (*)
Normal and Salty
Water (*)
(*) Özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
A brand of the
192
193
Özel Kablolar
Special Cables
LASTİK Yalıtkanlı Harmonize Kablolar
RoHS
RUBBER Insulated Harmonized Cables
Compliance
Çevre Dostu
H07RN-F
450/750 V TS EN 50525-2-21
®
FLEXTREME
H07RN-F
Single or multi core, rubber insulated, rubber sheathed, oil resistant and lame
retardant cables with ine stranded copper conductor.
Bakır Faktörü
Rated
Cross-section
Cu Factor
mm2
1000 m
4 x 1,5
4 x 2,5
4x4
4x6
4 x 10
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70
4 x 95
4 x 120
4 x 150
4 x 185
4 x 240
Teknik Bilgiler / Technical Data
2- Lastik yalıtkan
Rubber insulation
3- Dolgu
Filler
Bu kablolar TS EN 50525-2-21’e uygun olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 60 ºC
-Dış kılıf rengi: Siyah
These cables are produced according to TS EN 50525-2-21
- Permissible operating temperature: 60 ºC
- Colour of outer sheath: Black
4- Lastik dış kılıf
Rubber outer sheath
4
5x4
5x6
5 x 10
5 x 16
5 x 25
Kuru ve rutubetli yerlerde, açıkta yapılan tesislerde, ağır şartlarda, yüksek
mekanik tesirlere maruz kalan cihazlarda, hareketli motorlarda, elektrikli
trenlerde, tarımsal cihazlar ve tesislerde, temiz su tesislerinde kullanılırlar.
Used in dry and damp places, in open-built plants, under heavy conditions, in
highly efected equipments, mobile motors, electrical trains, agricultural tools
and plants, clear water plants.
Kısa Devre
Sıcaklığı
Maximum Short
Circuit Temperature
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
20 ºC’de İletken
DA Direnci
Yüzey Üzerinde Akım
Taşıma Kapasitesi
Sevk Uzunluğu
(Yaklaşık)
Net Weight
(Approx.)
Conductor DC
Resistance at 20 ºC
Operating Carrying
Capacity on Surface
Delivery Length
(Approx.)
kg/km
Ω/km
A
m
58
96
154
230
384
614
960
1344
1920
2688
3648
4608
5760
7104
9216
11,0
12,9
14,8
16,9
24,0
27,1
30,5
35,0
41,0
46,0
52,0
56,5
61,5
67,0
74,5
200
280
386
537
996
1327
1740
2304
3236
4180
5352
6580
8044
9732
12500
13,3
7,98
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
0,554
0,386
0,272
0,206
0,161
0,129
0,1060
0,0801
16
22
30
37
52
69
92
114
143
178
210
246
282
319
377
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
192
288
480
768
1200
17,0
18,5
24,5
29,5
34,0
444
580
1024
1484
2156
4,95
3,3
1,91
1,21
0,78
30
38
54
71
94
1000
1000
1000
1000
1000
12,1
14,5
15,8
18,9
22,0
25,9
14,2
16,7
17,7
21,9
24,9
30,4
243
321
387
536
737
984
341
441
504
745
1012
1398
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
7,98
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
16,5
23
23
23
23
23
23
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5 Damarlı / 5 Cores
Kullanıldığı Yerler / Applications
Maksimum
İşletme Sıcaklığı
Maximum Operating
Temperature
Kablo Dış Çapı
(Yaklaşık)
Overall
Diameter of Cable
(Approx.)
mm
4 Damarlı / 4 Cores
2
3
450/750 V
Nominal Kesit
İnce çok telli, bakır iletkenli, lastik yalıtkanlı, bir veya çok damarlı, lastik dış
kılılı yağa ve aleve dayanıklı kablolar.
1- İnce çok telli bakır iletken
Fine stranded Cu-conductor
Güvenlik
Teknik Özellikler / Technical Features
Yapı / Construction
1
Hızlı Kurulum
Aleve Dayanıklılık
Flame Retardant
IEC 60332-1-2
Yağa Dayanıklı
Oil Resistant
Radyasyona
Dayanıklı
Resistance to
Solar Radiation
Dışarıdaki
Hareketli Aletler
Outdoor Mobile
Appliances
Hareketli İş
Makineleri
Moving Building
Machines
Hareketli Ev Aletleri
Mobile Household
Appliances
Kurşunsuz
Lead Free
Kumanda Kabloları / Control Cables
5 x 1,5
6 x 1,5
7 x 1,5
12 x 1,5
16 x 1,5
24 x 1,5
5 x 2,5
6 x 2,5
7 x 2,5
12 x 2,5
16 x 2,5
24 x 2,5
72
87
101
173
231
346
120
144
168
288
384
576
Bükülgen
Flexible
Kullanıldığı Yerler / Applications
Serim Sıcaklığı
Installation
Temperature
Min -15°C
Tatlı / Tuzlu Suda (*)
Normal and Salty
Water (*)
(*) Özel olarak imal edildiği takdirde tatlı ve tuzlu suda kullanılır.
(*) Can be used in normal or salty water if specially produced.
NOT :
Akım taşıma kapasiteleri 30 ºC ortam sıcaklığında geçerlidir.
Current carrying capacities are valid at 30 ºC ambient temperature.
A brand of the
194
195
Download

Çöp Süzüntü Suyu Arıtımı